• Blogg

2016


För många av oss kan det kännas lika främmande att hämta hem våra projektioner som att välkomna nattens mardrömmar. Men efter ett antal vändor i den ena efter den andra av livets återvändsgränder så börjar bit efter bit av de verkliga orsaksförhållandena skönjas för oss. Sanningarna kommer ikapp .
 
Vi slutar tro på "slumpen", "oturen" och "orättvisor" - och inser att det inte kan finnas någon eller något som står i skuld till oss. Det finns ingen utanför oss att klandra. Och det har egentligen aldrig heller funnits något att förlåta, annat än vår egen omedvetenhet och felaktiga varseblivning. Istället blir vi mer och mer vän med tanken att ta tag i våra feltolkningar av verkligheten, vår "smutsiga byk" - den som vi tidigare trodde hörde hemma hos någon annan. Vi börjar inse gåvan som väntar genom detta.
 
Så länge vi skyddar oss från sanningar om oss själva, både positiva och negativa, får vi betala ett högt pris. Lögner är energisänkande. Sanningsblockader skapar ett effektivt skydd mot kraft, glädje och vitalitet. För mig handlar personlig utveckling mer om att vara ärlig än att vara positiv. Att krampaktigt tvinga oss själva att alltid vara positiva är ett effektivt sätt att hålla stånd mot sanningar och därmed en utveckling som i längden enbart kan gynna oss. I värsta fall leder det till hybris och ett överdimensionerat ego. Ett ego som kan vara rejält kamouflerat i new age-rosa ”tro-på-dig -själv"-termer som gör att det är svårare att upptäcka.
 
Bakom de sk.svarta sidorna i vårt beteende, finns alltid fantastiska skatter. Men när illusion möter verklighet gör det ont i vår skönmålade och bräckliga självbild. Ju starkare ego vi äger desto starkare motstånd gör vi. Vi förväxlar tyvärr att ge upp motstånd med nederlag.
 
Att leva ärligt fordar massor med mod. Slutar vi upp med att vara vår egen värsta fiende väntar kraften inom oss alltid på att belöna oss. När vi vi vill och vågar.

Läs hela inlägget »

Vi har fullmåne på gång! Exakt är hon på måndag eftermiddag 14.52 i Oxens tecken. Detta är dessutom en sk. supermoon, den femte detta år. Det är den största sedan 1948. Inte förrän i november 2034 kommer den att vara så nära Jorden igen.
 
En fullmåne aktiverar och maximerar alltid känslor och upplevelser. Den drar engagemang till ytterligheter, förstorar och förstärker.
Oxens månposition påminner oss om Moder Jord, vars gåvor ingen av oss kan vara utan för att klara av att leva ett fullödigt liv här på Jorden. Att vörda och leva i samklang med henne är centralt nu - inte orealistiskt och penninghungrigt våldföra sig på henne utifrån vinstintressen. Hon är vår moder och förtjänar respekt och vördnad.  Oxen kräver dessutom realism och hållbarhet. Kontakt med verkligheten och fötterna ordentligt placerade i myllan utan önsketänkande eller illusioner, är också centralt.
 
Låt oss under dessa fullmånedagar då många är rädda för att Mordor är på väg att vakna igen, visa att vi inser varför just vi föddes under denna tid. Låt oss stärka kraften i det hoppfulla.
Låt oss stärka vårt ”stora” jag, så att vi inte låter det ”lilla” jaget resignerat husera och stanna kvar i rädsla, hat och hämndtankar.

Väljer vi att inte enbart se med kroppens ögon, kan vi istället än mer använda styrkan i den oerhörda kreativitet och skaparkraft vi alla bär på. Låt oss använda den till att manifestera den verklighet vi drömmer om! 

Dröm stort, starkt och uthålligt nu!  

 

Läs hela inlägget »
Jag blir hög av kursplanering! Jag har suttit helt uppslukad och planerat "Dröm fram kraften inom dig, steg 2" nu, som jag har för första gången i Göteborg helgen 12-13 november. Så kuuuul och superinspirerande det känns! Precis dessa begrepp - smygare, shapeshifters, skuggjägare och drömmare är de fyra "benen" som denna fortsättningskurs kommer att utgå ifrån.
Smyga  
Ett begrepp ur den toltekiska shamanska traditionen som bl a innebär att vi genom att "smyga på oss själva", dvs genom medveten själviakttagelse av våra tankar, handlingar och reaktioner kan genomskåda de program som oftast på ett omedvetet sätt styr oss, och än mer lära oss använda vår fria vilja till att leva närvarande i nuet.
Shapeshifting
Detta begrepp innebär att gå från ett tillstånd till ett annat, att skifta från en form till en annan. Genom att utifrån riktad intention i tankar och känslor kan vi uppnå det vi önskar och fokuserar på. Vi använder kraften i visualisering, fantasin och vår föreställningsförmåga till att skapa i våra liv.
Skuggan
Vår skugga är de  personlighetssidor vi styrs av på en djupt omedveten nivå, och där skuld och skam gör att vi förnekar dessa sidor som vi upplever är i konflikt med den ofta  idealiserade självbild vi har. Eftersom vi inte inser att vi äger dessa sidor själva förnekar vi dem och projicerar ut dem på vår omgivning, som får klä skott för vår egen omedvetenhet. Men genom att erkänna dessa förnekade, "mörka" sidor av oss själva hämtar vi hem mer av vår autenticitet, och inser att vi alla är samansatta av både konstruktiva och destruktiva personlighetsdrag. Vi startar en stark självacceptansprocess, där  frigörelse, förlåtelse och helande blir resultatet.
Drömmandet
Genom att tolka både nattens och dagens drömmar ser vi livet som en spegel av vår aktuella livssituation, och lär oss tolka detta Livets tal till oss. Vi inser att vi "drömmer" hela tiden, och att vi på det sättet skapar vår verklighet utifrån den medvetenhet vi för tillfället äger. Vi har insett att drömmar inte handlar om att sova - utan om att vakna upp till en djupare medvetenhet och ökad klarsyn. Genom att lära oss lyssna till drömkällans ständiga vägledning, och ta den på allvar, inser vi att vi alltid har tillgång till en gratiscoach, som enbart vill oss väl.

Genom att arbeta med dessa fyra teman, genom olika övningar, guidade trummeditationer, drömtrumresor i egna och andras drömmar och genom olika enkla shamanska övningar så stärker vi kraften inom oss. Vi drömmer fram en annan verklighet.

ÅÅÅ vad skoj detta skall bli! Och jag ser väldigt mycket fram emot en helg med ett gäng smygare, shapeshifters, skuggjägare - och drömmare!  
 
"När vi är döda är vi som ormen som slingar i dammet - dammet av känslomässig smärta. 
Men när vi vaknar brer vår Gudomlighets vingar ut sig och vi blir den befjädrade ormen som flyger till himlen - Quetzalcoatl."
Don Miguel  Ruiz   

 
Läs hela inlägget »
 Hej!
Jag är din natt- och din dagsdröm. Ibland kallar man mig för din intuition, din inre röst, din inre vägledare. Jag har det inte helt lätt måste jag erkänna, och det gör mig förvirrad emellanåt.
Det talas och skrivs mycket om mig nu för tiden. Bland annat påtalas att man skall, och också gärna önskar, lyssna till mig. Många säger iallafall att de vill det.

Jag tycker att jag är tydlig med det jag vill framföra, men det verkar som om mina budskap, trots den i ord uttryckta längtan, ändå inte uppskattas. Jag gör mig tydligare och tydligare eftersom du vidhåller och fortsätter att bedyra att du verkligen, verkligen vill lyssna på mig.... Jag kommer i tuffare och tuffare kostymer, jag påkallar din uppmärksamhet med både livets utamande dagshändelser och i skrämmande mardrömmar. Jag till och med försöker kontakta dig genom sjukdomar, för att få dig att lyssna.

Du har ju ändå sagt att du vill lyssan inåt. Men fortfarande – trots att just dessa sätt måste vara mycket plågsamma för dig- så vidhåller du att jag skall tala. Och det gör jag! För det är ju du som har bett mig. 

Det jag vill är väl! Men varför kallar ni mig då för otur, orättvisa och olyckligt öde… Jag gör ju – igen – bara det ni själva önskar och har bett mig om. Jag kan inte annat än att lyda   - då jag alltid är i er tjänst….

Hälsningar
Din inre vän

 
Läs hela inlägget »

2016


För många av oss kan det kännas lika främmande att hämta hem våra projektioner som att välkomna nattens mardrömmar. Men efter ett antal vändor i den ena efter den andra av livets återvändsgränder så börjar bit efter bit av de verkliga orsaksförhållandena skönjas för oss. Sanningarna kommer ikapp .
 
Vi slutar tro på "slumpen", "oturen" och "orättvisor" - och inser att det inte kan finnas någon eller något som står i skuld till oss. Det finns ingen utanför oss att klandra. Och det har egentligen aldrig heller funnits något att förlåta, annat än vår egen omedvetenhet och felaktiga varseblivning. Istället blir vi mer och mer vän med tanken att ta tag i våra feltolkningar av verkligheten, vår "smutsiga byk" - den som vi tidigare trodde hörde hemma hos någon annan. Vi börjar inse gåvan som väntar genom detta.
 
Så länge vi skyddar oss från sanningar om oss själva, både positiva och negativa, får vi betala ett högt pris. Lögner är energisänkande. Sanningsblockader skapar ett effektivt skydd mot kraft, glädje och vitalitet. För mig handlar personlig utveckling mer om att vara ärlig än att vara positiv. Att krampaktigt tvinga oss själva att alltid vara positiva är ett effektivt sätt att hålla stånd mot sanningar och därmed en utveckling som i längden enbart kan gynna oss. I värsta fall leder det till hybris och ett överdimensionerat ego. Ett ego som kan vara rejält kamouflerat i new age-rosa ”tro-på-dig -själv"-termer som gör att det är svårare att upptäcka.
 
Bakom de sk.svarta sidorna i vårt beteende, finns alltid fantastiska skatter. Men när illusion möter verklighet gör det ont i vår skönmålade och bräckliga självbild. Ju starkare ego vi äger desto starkare motstånd gör vi. Vi förväxlar tyvärr att ge upp motstånd med nederlag.
 
Att leva ärligt fordar massor med mod. Slutar vi upp med att vara vår egen värsta fiende väntar kraften inom oss alltid på att belöna oss. När vi vi vill och vågar.

Läs hela inlägget »

Vi har fullmåne på gång! Exakt är hon på måndag eftermiddag 14.52 i Oxens tecken. Detta är dessutom en sk. supermoon, den femte detta år. Det är den största sedan 1948. Inte förrän i november 2034 kommer den att vara så nära Jorden igen.
 
En fullmåne aktiverar och maximerar alltid känslor och upplevelser. Den drar engagemang till ytterligheter, förstorar och förstärker.
Oxens månposition påminner oss om Moder Jord, vars gåvor ingen av oss kan vara utan för att klara av att leva ett fullödigt liv här på Jorden. Att vörda och leva i samklang med henne är centralt nu - inte orealistiskt och penninghungrigt våldföra sig på henne utifrån vinstintressen. Hon är vår moder och förtjänar respekt och vördnad.  Oxen kräver dessutom realism och hållbarhet. Kontakt med verkligheten och fötterna ordentligt placerade i myllan utan önsketänkande eller illusioner, är också centralt.
 
Låt oss under dessa fullmånedagar då många är rädda för att Mordor är på väg att vakna igen, visa att vi inser varför just vi föddes under denna tid. Låt oss stärka kraften i det hoppfulla.
Låt oss stärka vårt ”stora” jag, så att vi inte låter det ”lilla” jaget resignerat husera och stanna kvar i rädsla, hat och hämndtankar.

Väljer vi att inte enbart se med kroppens ögon, kan vi istället än mer använda styrkan i den oerhörda kreativitet och skaparkraft vi alla bär på. Låt oss använda den till att manifestera den verklighet vi drömmer om! 

Dröm stort, starkt och uthålligt nu!  

 

Läs hela inlägget »
Jag blir hög av kursplanering! Jag har suttit helt uppslukad och planerat "Dröm fram kraften inom dig, steg 2" nu, som jag har för första gången i Göteborg helgen 12-13 november. Så kuuuul och superinspirerande det känns! Precis dessa begrepp - smygare, shapeshifters, skuggjägare och drömmare är de fyra "benen" som denna fortsättningskurs kommer att utgå ifrån.
Smyga  
Ett begrepp ur den toltekiska shamanska traditionen som bl a innebär att vi genom att "smyga på oss själva", dvs genom medveten själviakttagelse av våra tankar, handlingar och reaktioner kan genomskåda de program som oftast på ett omedvetet sätt styr oss, och än mer lära oss använda vår fria vilja till att leva närvarande i nuet.
Shapeshifting
Detta begrepp innebär att gå från ett tillstånd till ett annat, att skifta från en form till en annan. Genom att utifrån riktad intention i tankar och känslor kan vi uppnå det vi önskar och fokuserar på. Vi använder kraften i visualisering, fantasin och vår föreställningsförmåga till att skapa i våra liv.
Skuggan
Vår skugga är de  personlighetssidor vi styrs av på en djupt omedveten nivå, och där skuld och skam gör att vi förnekar dessa sidor som vi upplever är i konflikt med den ofta  idealiserade självbild vi har. Eftersom vi inte inser att vi äger dessa sidor själva förnekar vi dem och projicerar ut dem på vår omgivning, som får klä skott för vår egen omedvetenhet. Men genom att erkänna dessa förnekade, "mörka" sidor av oss själva hämtar vi hem mer av vår autenticitet, och inser att vi alla är samansatta av både konstruktiva och destruktiva personlighetsdrag. Vi startar en stark självacceptansprocess, där  frigörelse, förlåtelse och helande blir resultatet.
Drömmandet
Genom att tolka både nattens och dagens drömmar ser vi livet som en spegel av vår aktuella livssituation, och lär oss tolka detta Livets tal till oss. Vi inser att vi "drömmer" hela tiden, och att vi på det sättet skapar vår verklighet utifrån den medvetenhet vi för tillfället äger. Vi har insett att drömmar inte handlar om att sova - utan om att vakna upp till en djupare medvetenhet och ökad klarsyn. Genom att lära oss lyssna till drömkällans ständiga vägledning, och ta den på allvar, inser vi att vi alltid har tillgång till en gratiscoach, som enbart vill oss väl.

Genom att arbeta med dessa fyra teman, genom olika övningar, guidade trummeditationer, drömtrumresor i egna och andras drömmar och genom olika enkla shamanska övningar så stärker vi kraften inom oss. Vi drömmer fram en annan verklighet.

ÅÅÅ vad skoj detta skall bli! Och jag ser väldigt mycket fram emot en helg med ett gäng smygare, shapeshifters, skuggjägare - och drömmare!  
 
"När vi är döda är vi som ormen som slingar i dammet - dammet av känslomässig smärta. 
Men när vi vaknar brer vår Gudomlighets vingar ut sig och vi blir den befjädrade ormen som flyger till himlen - Quetzalcoatl."
Don Miguel  Ruiz   

 
Läs hela inlägget »
 Hej!
Jag är din natt- och din dagsdröm. Ibland kallar man mig för din intuition, din inre röst, din inre vägledare. Jag har det inte helt lätt måste jag erkänna, och det gör mig förvirrad emellanåt.
Det talas och skrivs mycket om mig nu för tiden. Bland annat påtalas att man skall, och också gärna önskar, lyssna till mig. Många säger iallafall att de vill det.

Jag tycker att jag är tydlig med det jag vill framföra, men det verkar som om mina budskap, trots den i ord uttryckta längtan, ändå inte uppskattas. Jag gör mig tydligare och tydligare eftersom du vidhåller och fortsätter att bedyra att du verkligen, verkligen vill lyssna på mig.... Jag kommer i tuffare och tuffare kostymer, jag påkallar din uppmärksamhet med både livets utamande dagshändelser och i skrämmande mardrömmar. Jag till och med försöker kontakta dig genom sjukdomar, för att få dig att lyssna.

Du har ju ändå sagt att du vill lyssan inåt. Men fortfarande – trots att just dessa sätt måste vara mycket plågsamma för dig- så vidhåller du att jag skall tala. Och det gör jag! För det är ju du som har bett mig. 

Det jag vill är väl! Men varför kallar ni mig då för otur, orättvisa och olyckligt öde… Jag gör ju – igen – bara det ni själva önskar och har bett mig om. Jag kan inte annat än att lyda   - då jag alltid är i er tjänst….

Hälsningar
Din inre vän

 
Läs hela inlägget »

2016


För många av oss kan det kännas lika främmande att hämta hem våra projektioner som att välkomna nattens mardrömmar. Men efter ett antal vändor i den ena efter den andra av livets återvändsgränder så börjar bit efter bit av de verkliga orsaksförhållandena skönjas för oss. Sanningarna kommer ikapp .
 
Vi slutar tro på "slumpen", "oturen" och "orättvisor" - och inser att det inte kan finnas någon eller något som står i skuld till oss. Det finns ingen utanför oss att klandra. Och det har egentligen aldrig heller funnits något att förlåta, annat än vår egen omedvetenhet och felaktiga varseblivning. Istället blir vi mer och mer vän med tanken att ta tag i våra feltolkningar av verkligheten, vår "smutsiga byk" - den som vi tidigare trodde hörde hemma hos någon annan. Vi börjar inse gåvan som väntar genom detta.
 
Så länge vi skyddar oss från sanningar om oss själva, både positiva och negativa, får vi betala ett högt pris. Lögner är energisänkande. Sanningsblockader skapar ett effektivt skydd mot kraft, glädje och vitalitet. För mig handlar personlig utveckling mer om att vara ärlig än att vara positiv. Att krampaktigt tvinga oss själva att alltid vara positiva är ett effektivt sätt att hålla stånd mot sanningar och därmed en utveckling som i längden enbart kan gynna oss. I värsta fall leder det till hybris och ett överdimensionerat ego. Ett ego som kan vara rejält kamouflerat i new age-rosa ”tro-på-dig -själv"-termer som gör att det är svårare att upptäcka.
 
Bakom de sk.svarta sidorna i vårt beteende, finns alltid fantastiska skatter. Men när illusion möter verklighet gör det ont i vår skönmålade och bräckliga självbild. Ju starkare ego vi äger desto starkare motstånd gör vi. Vi förväxlar tyvärr att ge upp motstånd med nederlag.
 
Att leva ärligt fordar massor med mod. Slutar vi upp med att vara vår egen värsta fiende väntar kraften inom oss alltid på att belöna oss. När vi vi vill och vågar.

Läs hela inlägget »

Vi har fullmåne på gång! Exakt är hon på måndag eftermiddag 14.52 i Oxens tecken. Detta är dessutom en sk. supermoon, den femte detta år. Det är den största sedan 1948. Inte förrän i november 2034 kommer den att vara så nära Jorden igen.
 
En fullmåne aktiverar och maximerar alltid känslor och upplevelser. Den drar engagemang till ytterligheter, förstorar och förstärker.
Oxens månposition påminner oss om Moder Jord, vars gåvor ingen av oss kan vara utan för att klara av att leva ett fullödigt liv här på Jorden. Att vörda och leva i samklang med henne är centralt nu - inte orealistiskt och penninghungrigt våldföra sig på henne utifrån vinstintressen. Hon är vår moder och förtjänar respekt och vördnad.  Oxen kräver dessutom realism och hållbarhet. Kontakt med verkligheten och fötterna ordentligt placerade i myllan utan önsketänkande eller illusioner, är också centralt.
 
Låt oss under dessa fullmånedagar då många är rädda för att Mordor är på väg att vakna igen, visa att vi inser varför just vi föddes under denna tid. Låt oss stärka kraften i det hoppfulla.
Låt oss stärka vårt ”stora” jag, så att vi inte låter det ”lilla” jaget resignerat husera och stanna kvar i rädsla, hat och hämndtankar.

Väljer vi att inte enbart se med kroppens ögon, kan vi istället än mer använda styrkan i den oerhörda kreativitet och skaparkraft vi alla bär på. Låt oss använda den till att manifestera den verklighet vi drömmer om! 

Dröm stort, starkt och uthålligt nu!  

 

Läs hela inlägget »
Jag blir hög av kursplanering! Jag har suttit helt uppslukad och planerat "Dröm fram kraften inom dig, steg 2" nu, som jag har för första gången i Göteborg helgen 12-13 november. Så kuuuul och superinspirerande det känns! Precis dessa begrepp - smygare, shapeshifters, skuggjägare och drömmare är de fyra "benen" som denna fortsättningskurs kommer att utgå ifrån.
Smyga  
Ett begrepp ur den toltekiska shamanska traditionen som bl a innebär att vi genom att "smyga på oss själva", dvs genom medveten själviakttagelse av våra tankar, handlingar och reaktioner kan genomskåda de program som oftast på ett omedvetet sätt styr oss, och än mer lära oss använda vår fria vilja till att leva närvarande i nuet.
Shapeshifting
Detta begrepp innebär att gå från ett tillstånd till ett annat, att skifta från en form till en annan. Genom att utifrån riktad intention i tankar och känslor kan vi uppnå det vi önskar och fokuserar på. Vi använder kraften i visualisering, fantasin och vår föreställningsförmåga till att skapa i våra liv.
Skuggan
Vår skugga är de  personlighetssidor vi styrs av på en djupt omedveten nivå, och där skuld och skam gör att vi förnekar dessa sidor som vi upplever är i konflikt med den ofta  idealiserade självbild vi har. Eftersom vi inte inser att vi äger dessa sidor själva förnekar vi dem och projicerar ut dem på vår omgivning, som får klä skott för vår egen omedvetenhet. Men genom att erkänna dessa förnekade, "mörka" sidor av oss själva hämtar vi hem mer av vår autenticitet, och inser att vi alla är samansatta av både konstruktiva och destruktiva personlighetsdrag. Vi startar en stark självacceptansprocess, där  frigörelse, förlåtelse och helande blir resultatet.
Drömmandet
Genom att tolka både nattens och dagens drömmar ser vi livet som en spegel av vår aktuella livssituation, och lär oss tolka detta Livets tal till oss. Vi inser att vi "drömmer" hela tiden, och att vi på det sättet skapar vår verklighet utifrån den medvetenhet vi för tillfället äger. Vi har insett att drömmar inte handlar om att sova - utan om att vakna upp till en djupare medvetenhet och ökad klarsyn. Genom att lära oss lyssna till drömkällans ständiga vägledning, och ta den på allvar, inser vi att vi alltid har tillgång till en gratiscoach, som enbart vill oss väl.

Genom att arbeta med dessa fyra teman, genom olika övningar, guidade trummeditationer, drömtrumresor i egna och andras drömmar och genom olika enkla shamanska övningar så stärker vi kraften inom oss. Vi drömmer fram en annan verklighet.

ÅÅÅ vad skoj detta skall bli! Och jag ser väldigt mycket fram emot en helg med ett gäng smygare, shapeshifters, skuggjägare - och drömmare!  
 
"När vi är döda är vi som ormen som slingar i dammet - dammet av känslomässig smärta. 
Men när vi vaknar brer vår Gudomlighets vingar ut sig och vi blir den befjädrade ormen som flyger till himlen - Quetzalcoatl."
Don Miguel  Ruiz   

 
Läs hela inlägget »
 Hej!
Jag är din natt- och din dagsdröm. Ibland kallar man mig för din intuition, din inre röst, din inre vägledare. Jag har det inte helt lätt måste jag erkänna, och det gör mig förvirrad emellanåt.
Det talas och skrivs mycket om mig nu för tiden. Bland annat påtalas att man skall, och också gärna önskar, lyssna till mig. Många säger iallafall att de vill det.

Jag tycker att jag är tydlig med det jag vill framföra, men det verkar som om mina budskap, trots den i ord uttryckta längtan, ändå inte uppskattas. Jag gör mig tydligare och tydligare eftersom du vidhåller och fortsätter att bedyra att du verkligen, verkligen vill lyssna på mig.... Jag kommer i tuffare och tuffare kostymer, jag påkallar din uppmärksamhet med både livets utamande dagshändelser och i skrämmande mardrömmar. Jag till och med försöker kontakta dig genom sjukdomar, för att få dig att lyssna.

Du har ju ändå sagt att du vill lyssan inåt. Men fortfarande – trots att just dessa sätt måste vara mycket plågsamma för dig- så vidhåller du att jag skall tala. Och det gör jag! För det är ju du som har bett mig. 

Det jag vill är väl! Men varför kallar ni mig då för otur, orättvisa och olyckligt öde… Jag gör ju – igen – bara det ni själva önskar och har bett mig om. Jag kan inte annat än att lyda   - då jag alltid är i er tjänst….

Hälsningar
Din inre vän

 
Läs hela inlägget »

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

Etiketter