• Blogg

2015 > 01

I dag startar jag och Barbro Olsson upp  nätverksträffar här i Göteborg - "Hjärterum - en mötesplats”.

Energin i nätverket
Som astrolog är jag självklart nyfiken på vilken energi som ligger i denna uppstart! Horoskopet visar på en inre kärna av öppenhet för sociala, verbala upplevelser. Merkurius - planeten för kommunikation finns i Vattumannen - som behöver alternativa, mentala och intellektuella utmaningar och som absolut inte nöjer sig med "det gamla vanliga tugget” eller coctailsnacket. Här är det istället ett självständigt, oberoende nytänk som ofta är långt före sin tid som behöver uttryckas. Det senaste sena trenderna och upptäckterna lockar och ju ”knäppare" och mer utopiska idéerna är desto bättre!  Alternativt är bara förnamnet.

Vår intention
Det passar fint med vår intention - att vi skapade nätverket för att just hitta något mer ”alternativt” sådant, där vi alla också delar en icke-materialistisk, andlig livssyn. Merkurius är dessutom i konjunktion med Solen, själva grundenergin, som visar på att det verbala annorlunda kunskapsutbytet står högt i kurs.

Medlemmarna
Månen i Tvillingarna - medlemmarna är nyfikna, öppna och flexibla. Underbart!   Vårt syfte är att vi alla skall dela med oss av vitt skilda erfarenheter och verksamhetsområden. Både Mars och Neptunus är kopplad  till månen - så medlemmarna bör dessutom vara energiska, aktiva och självhävdande och samtidigt för att må bra, hitta ett sökande, en längtan där visioner och kontakt med andra verkligheter är viktigt i relationer och engagemang.
Riktningen
Målet för nätverket - Mc - handlar om en kombination av jordade, uthålliga och envisa ambitioner där fokus är transformation och helande genom att avslöja på djupet på olika sätt.(Pluto)  Jupiter visar på glädje som drivkraft, och en längtan efter att ständigt växa, utvecklas och vara en evig student som aldrig upphör med att lära nytt. 
Det skall bli KUL med kvällens uppstart!

 

Läs hela inlägget »
Så här skriver Dr Lissa Rankin i inledningen till sin mycket fascinerande bok "Medvetandet är starkare än mediciner":
"Tänk om jag berättade för dig att det minst viktiga för din hälsa är att ta hand om din kropp ... och att det finns andra faktorer som är viktigare för att du ska vara riktigt frisk och vital? Tänk om nyckeln till hälsa inte bara handlar om att äta näringsrik mat, motionera varje dag, sova åtta timmar, ta dina vitaminer, balansera hormonerna eller gå på regelbundna hälsokontroller?
Naturligtvis är alla dessa faktorer viktiga, och till och med avgörande för att optimera din hälsa. Men tänk om det finns något annat som är ännu viktigare? Tänk om du besitter kraften att läka din kropp bara genom att förändra dina tankar och känslor?"

Sådana tankegångar gör iallafall mig väldigt lycklig då jag länge trott att det inte kan vara enbart morötterna eller antalet besök på gymmet per vecka som är det avgörande för att må bra och ha hälsan - även om det självklart bidrar.
Dr Lissa Rankin är läkare i integrativ medicin, författare, föreläsare och konstnär som brinner för att förändra dagens sjukvård. I den här boken lägger hon fram forskningsresultat som bevisar tankarnas och känslornas betydelse för hälsan. Ensamhetskänslor, pessimism, depression, rädsla och oro skadar kroppen, samtidigt som nära relationer, tacksamhet, meditation och kreativt skapande aktiverar kroppens självläkningsprocesser.
 
Hon menar att vi genom att läsa hennes bok snart kommer att:
* Förstå luckorna i den västerländska medicinen och hur du kan överbrygga dem.
* Upptäcka en ny och radikal modell för hälsa och välbefinnande som bygger på vetenskaplig forskning.
* Ställa diagnos på obalanserna i ditt liv på områden såsom andlighet, livsmiljö, kost och relationer som kan ligga till grund för dina hälsoproblem. 
* Lära dig hur du kan aktivera kroppens självläkande kraft.
* Skriva ut ett ditt eget recept med en tydlig handlingsplan för att göra din kropp redo för mirakel.

Läs boken - den ger så mycket hopp och glädje! Sokrates sade för länge sedan "Det finns ingen sjukdom som är åtskild från medvetanadet" - och det verkar som att vi  nu börjar förstå detta. 
Tidningen Free lottar just nu ut 5 ex av denna bok, www.free.se. Boken är utgiven av goda vänner på Soulfoods publishing.

Välkommen att följa mina sidor på Facebook:
https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig

https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim   


 
Läs hela inlägget »


Nu - till den 20 februari befinner sig Mars - planeten för bl a kamp, fight och självhävdelse i Fiskarnas tecken
 
Förvirrad ilska
Den negativa uttrycksformen kan handla om en förvirring i förhållande till den egna ilskan. Är jag eller är jag inte arg ? De "andliga” övertygelserna kan stoppa och hindra det raka uttrycket för den sunda aggressiviteten - att helt enkelt säga ifrån och hävda sig om man känner att något är orätt. Istället kan det då leda till ett oklart och  otydligt ”smygande” med ilskan, som enbart leder till missförstånd och skapar förvirring.
Lita på "vibbarna"
Att inte tvivla på de osynliga signalerna, ”vibbarna” och  intuitionen utan istället ta dem på så mycket allvar. att vi låter vårt agerande påverkas av det är ett bra råd.. Att reflektera innan agerandet, kan var särskilt viktigt, för att få med hela oss.  Varning för att låta sig påverkas av ”osynligt” destruktivt inflytande, då man så lätt glömmer att känna in vad handlingarna, de egna eller andras, egentligen leds av. Blir du utnyttjad i olika sammanhang pga av dina höga ideal och ambitioner? - kan alltså vara en fråga du bör ställa dig. Eller lurar du dig själv att tro på att drömtillståndet redan infunnit sig? Detta kan under en period just skapa en osäkerhet ikring hur, på vilket sätt, om och när vi skall agera. Det kan göra att det bästa under denna ”oklarhetsperiod” är att stanna upp och känna in, för att verkligen hitta den egna, sanna viljan - frikopplad från andras önskningar, förväntningar och påtryckningar.

Idealistisk och intuitiv kamp
Den positiva uttrycket kan bland annat innebära idealistiskt arbete, handlande som inte utgår enbart efter den egna själviska, egoistiska vinningen. En kamp för att hävda intuitionen och  det osynliga signalerna - som då mer och mer kommer att ta form - från att från början ha varit diffusa och där de i utgångsläget inte går att förklaras rationellt. Att inte låta drömmar och idealtillstånd enbart vara ”lyx” eller  önsketänkande - utan agera i enlighet med dessa - men ändock med lite sans och balans, kan vara utmaningen. Under dessa perioder kan vi uppleva att vi når målen, vinner vår egna fight - utan att egentligen veta hur det gick till. En rätt kul och fascinerande upplevelse!Välkommen att följa mina sidor på Facebook:

https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim
​https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig 

Läs hela inlägget »


Den stora olyckan
I den medeltida astrologin kallades denna planet för den stora olyckan, och dess placering i horoskopet ansågs skapa olycka. Inom den vediska astrologin har den fortfarande dåligt rykte. Men precis som alla planeter och tecken i horoskopet är det upp till oss själva att handskas med dem på ett så konstruktivt sätt som möjligt. Om en planet uttrycks positivt eller negativt beror istället på individen, hennes medvetenhet och moral, samt förmåga att handskas med livets utmaningar. Föreställningen att vi skapar vår verklighet gäller inom astrologins värld också. Saturnus kan vara tuff, men är alltid rättvis och konsekvent. Den kräver realism och fötterna på jorden. 
 
Är det rätt så går det lätt?
Just konsekvens är kopplad till ett av Saturnus många namn - "Lord of karma” - som innebär att alla handlingar vänder tillbaka till oss själva, utan undantag. Det vi upplever som förseningar, hinder och motstånd, som brukar tillskrivas Saturnus, är ingenting annat än det logiska resultatet av att vi behöver befrias från föreställningen om att det i denna fysiska existens inte finns några genvägar.
Tror vi  på devisen "är det rätt så går det lätt" kommer vi inte så långt vad gäller att klara av de saturniska läxorna, som oftast kräver att vi är starkare än motståndet om vi skall nå våra mål. Saturnus väg är metodiskt, långsiktig och strategiskt byggande. Använder vi den rätt så ser vi att den med tid och erfarenhet mognar till ”pärlan i musslan” - ytterligare ett namn för denna planet. Men då har vi också accepterat att livet är ett tränings-projekt, och att quick-fix- lösningar enbart är en för stunden lockande illusion.

Övertygelser starkare än motståndet
Saturnus väg genom de olika tecknen, visar på olika områden och scener för att lära oss handskas med det som i A Course In Miracles kallas för den vikarierande verkligheten. För att inte fastna i svårmodet, misströstan och det alltför allvarliga och seriösa när vi stöter på problem behöver vi förstå att denna verklighet vi lever i är just en "vikarierande" sådan. Den övertygelsen underlättar definitivt att klara av de ibland tuffa Saturnusläxorna, och trots svårigheterna ändock ha fokus på den positiva framtiden, som genom uthållighet kan bli verklighet.
.
Saturnus i Skyttens tecken mellan 2014 - 2017
Den 23 december gick Saturnus in i Skyttens tecken och förutom ett par månader under kommande sommar, så kommer den att vara där till december 2017. Skytten är bl a kopplad till resor, främmande kulturer och religioner, att vidga vyer och skapa helhetsperspektiv och mer av filosofiska resonemang. Entusiasm, optimism och frihet att få ge uttryck för hela sig utan begräns-ningar eller restriktioner på något vis, hör också hit. Även pengar och materiella resurser tillskrivs detta tecken.

Begränsning av överdriven optimism
Saturnus inverkan blir under denna period att begränsa och hålla tillbaka dessa områden som på olika sätt gått till överdrift. Olika former av osund ”positivitet” och tilltro utan riktig verklighets-förankring kommer att komma i dagen - både för individer, företag och organisationer. Kanske att de arroganta varianterna av ”tro på dig själv”- budskapen där ”allt går bara man vill" får sig några riktiga verklighetstörnar, och inverkar på trender inom området personlig utveckling. Idéströmningarna bör istället dras mot  att landa i verkligheten med nödvändigt längre framtidsperspektiv och uthållig tillit.  
All form av högre utbildning, olika läroanstalter, universitet och  högskolor  är kopplade till detta tecken och dessa institutioner kan förväntas få det tuffare. Kanske kan detta komma att ske som en effekt av den ekonomiska utvecklingen. En överdriven optimism på börsen kan säkerligen komma att skapa en  skakig period ekonomiskt. Sist Saturnus var i detta tecken var från november 1985 - februari 1988. "The black monday" skedde under denna period, (oktober 1987) då börsen under samma dag  sjönk med 22%. Vid börskraschen 1929 var Saturnus också i detta tecken. 

Realistiska visioner
Våra övertygelser och trosystem bör också bli utmanade. Klarar vi att vara positiva och optimistiska trots de bevis på motsatsen vi kan komma att möta? Utmaningen under dessa år handlar för oss alla om att förena framtidstron med realism och fötterna stadig placerade i myllan. Då krävs det ett verkligt och långsiktigt ansvarstagande, även för djur, natur och miljö - ytterligare ett Skyttområde - och inte enbart Skytt-nonchalant svepande resonemang.  
Tar vi ansvar för detta och bygger uthållig framtidstro starkare än  aktuella hinder, kan det komma mycket gott ur dessa år!

Välkommen att följa mina sidor på Facebook:

https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim

https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig

Läs hela inlägget »

2015 > 01

I dag startar jag och Barbro Olsson upp  nätverksträffar här i Göteborg - "Hjärterum - en mötesplats”.

Energin i nätverket
Som astrolog är jag självklart nyfiken på vilken energi som ligger i denna uppstart! Horoskopet visar på en inre kärna av öppenhet för sociala, verbala upplevelser. Merkurius - planeten för kommunikation finns i Vattumannen - som behöver alternativa, mentala och intellektuella utmaningar och som absolut inte nöjer sig med "det gamla vanliga tugget” eller coctailsnacket. Här är det istället ett självständigt, oberoende nytänk som ofta är långt före sin tid som behöver uttryckas. Det senaste sena trenderna och upptäckterna lockar och ju ”knäppare" och mer utopiska idéerna är desto bättre!  Alternativt är bara förnamnet.

Vår intention
Det passar fint med vår intention - att vi skapade nätverket för att just hitta något mer ”alternativt” sådant, där vi alla också delar en icke-materialistisk, andlig livssyn. Merkurius är dessutom i konjunktion med Solen, själva grundenergin, som visar på att det verbala annorlunda kunskapsutbytet står högt i kurs.

Medlemmarna
Månen i Tvillingarna - medlemmarna är nyfikna, öppna och flexibla. Underbart!   Vårt syfte är att vi alla skall dela med oss av vitt skilda erfarenheter och verksamhetsområden. Både Mars och Neptunus är kopplad  till månen - så medlemmarna bör dessutom vara energiska, aktiva och självhävdande och samtidigt för att må bra, hitta ett sökande, en längtan där visioner och kontakt med andra verkligheter är viktigt i relationer och engagemang.
Riktningen
Målet för nätverket - Mc - handlar om en kombination av jordade, uthålliga och envisa ambitioner där fokus är transformation och helande genom att avslöja på djupet på olika sätt.(Pluto)  Jupiter visar på glädje som drivkraft, och en längtan efter att ständigt växa, utvecklas och vara en evig student som aldrig upphör med att lära nytt. 
Det skall bli KUL med kvällens uppstart!

 

Läs hela inlägget »
Så här skriver Dr Lissa Rankin i inledningen till sin mycket fascinerande bok "Medvetandet är starkare än mediciner":
"Tänk om jag berättade för dig att det minst viktiga för din hälsa är att ta hand om din kropp ... och att det finns andra faktorer som är viktigare för att du ska vara riktigt frisk och vital? Tänk om nyckeln till hälsa inte bara handlar om att äta näringsrik mat, motionera varje dag, sova åtta timmar, ta dina vitaminer, balansera hormonerna eller gå på regelbundna hälsokontroller?
Naturligtvis är alla dessa faktorer viktiga, och till och med avgörande för att optimera din hälsa. Men tänk om det finns något annat som är ännu viktigare? Tänk om du besitter kraften att läka din kropp bara genom att förändra dina tankar och känslor?"

Sådana tankegångar gör iallafall mig väldigt lycklig då jag länge trott att det inte kan vara enbart morötterna eller antalet besök på gymmet per vecka som är det avgörande för att må bra och ha hälsan - även om det självklart bidrar.
Dr Lissa Rankin är läkare i integrativ medicin, författare, föreläsare och konstnär som brinner för att förändra dagens sjukvård. I den här boken lägger hon fram forskningsresultat som bevisar tankarnas och känslornas betydelse för hälsan. Ensamhetskänslor, pessimism, depression, rädsla och oro skadar kroppen, samtidigt som nära relationer, tacksamhet, meditation och kreativt skapande aktiverar kroppens självläkningsprocesser.
 
Hon menar att vi genom att läsa hennes bok snart kommer att:
* Förstå luckorna i den västerländska medicinen och hur du kan överbrygga dem.
* Upptäcka en ny och radikal modell för hälsa och välbefinnande som bygger på vetenskaplig forskning.
* Ställa diagnos på obalanserna i ditt liv på områden såsom andlighet, livsmiljö, kost och relationer som kan ligga till grund för dina hälsoproblem. 
* Lära dig hur du kan aktivera kroppens självläkande kraft.
* Skriva ut ett ditt eget recept med en tydlig handlingsplan för att göra din kropp redo för mirakel.

Läs boken - den ger så mycket hopp och glädje! Sokrates sade för länge sedan "Det finns ingen sjukdom som är åtskild från medvetanadet" - och det verkar som att vi  nu börjar förstå detta. 
Tidningen Free lottar just nu ut 5 ex av denna bok, www.free.se. Boken är utgiven av goda vänner på Soulfoods publishing.

Välkommen att följa mina sidor på Facebook:
https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig

https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim   


 
Läs hela inlägget »


Nu - till den 20 februari befinner sig Mars - planeten för bl a kamp, fight och självhävdelse i Fiskarnas tecken
 
Förvirrad ilska
Den negativa uttrycksformen kan handla om en förvirring i förhållande till den egna ilskan. Är jag eller är jag inte arg ? De "andliga” övertygelserna kan stoppa och hindra det raka uttrycket för den sunda aggressiviteten - att helt enkelt säga ifrån och hävda sig om man känner att något är orätt. Istället kan det då leda till ett oklart och  otydligt ”smygande” med ilskan, som enbart leder till missförstånd och skapar förvirring.
Lita på "vibbarna"
Att inte tvivla på de osynliga signalerna, ”vibbarna” och  intuitionen utan istället ta dem på så mycket allvar. att vi låter vårt agerande påverkas av det är ett bra råd.. Att reflektera innan agerandet, kan var särskilt viktigt, för att få med hela oss.  Varning för att låta sig påverkas av ”osynligt” destruktivt inflytande, då man så lätt glömmer att känna in vad handlingarna, de egna eller andras, egentligen leds av. Blir du utnyttjad i olika sammanhang pga av dina höga ideal och ambitioner? - kan alltså vara en fråga du bör ställa dig. Eller lurar du dig själv att tro på att drömtillståndet redan infunnit sig? Detta kan under en period just skapa en osäkerhet ikring hur, på vilket sätt, om och när vi skall agera. Det kan göra att det bästa under denna ”oklarhetsperiod” är att stanna upp och känna in, för att verkligen hitta den egna, sanna viljan - frikopplad från andras önskningar, förväntningar och påtryckningar.

Idealistisk och intuitiv kamp
Den positiva uttrycket kan bland annat innebära idealistiskt arbete, handlande som inte utgår enbart efter den egna själviska, egoistiska vinningen. En kamp för att hävda intuitionen och  det osynliga signalerna - som då mer och mer kommer att ta form - från att från början ha varit diffusa och där de i utgångsläget inte går att förklaras rationellt. Att inte låta drömmar och idealtillstånd enbart vara ”lyx” eller  önsketänkande - utan agera i enlighet med dessa - men ändock med lite sans och balans, kan vara utmaningen. Under dessa perioder kan vi uppleva att vi når målen, vinner vår egna fight - utan att egentligen veta hur det gick till. En rätt kul och fascinerande upplevelse!Välkommen att följa mina sidor på Facebook:

https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim
​https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig 

Läs hela inlägget »


Den stora olyckan
I den medeltida astrologin kallades denna planet för den stora olyckan, och dess placering i horoskopet ansågs skapa olycka. Inom den vediska astrologin har den fortfarande dåligt rykte. Men precis som alla planeter och tecken i horoskopet är det upp till oss själva att handskas med dem på ett så konstruktivt sätt som möjligt. Om en planet uttrycks positivt eller negativt beror istället på individen, hennes medvetenhet och moral, samt förmåga att handskas med livets utmaningar. Föreställningen att vi skapar vår verklighet gäller inom astrologins värld också. Saturnus kan vara tuff, men är alltid rättvis och konsekvent. Den kräver realism och fötterna på jorden. 
 
Är det rätt så går det lätt?
Just konsekvens är kopplad till ett av Saturnus många namn - "Lord of karma” - som innebär att alla handlingar vänder tillbaka till oss själva, utan undantag. Det vi upplever som förseningar, hinder och motstånd, som brukar tillskrivas Saturnus, är ingenting annat än det logiska resultatet av att vi behöver befrias från föreställningen om att det i denna fysiska existens inte finns några genvägar.
Tror vi  på devisen "är det rätt så går det lätt" kommer vi inte så långt vad gäller att klara av de saturniska läxorna, som oftast kräver att vi är starkare än motståndet om vi skall nå våra mål. Saturnus väg är metodiskt, långsiktig och strategiskt byggande. Använder vi den rätt så ser vi att den med tid och erfarenhet mognar till ”pärlan i musslan” - ytterligare ett namn för denna planet. Men då har vi också accepterat att livet är ett tränings-projekt, och att quick-fix- lösningar enbart är en för stunden lockande illusion.

Övertygelser starkare än motståndet
Saturnus väg genom de olika tecknen, visar på olika områden och scener för att lära oss handskas med det som i A Course In Miracles kallas för den vikarierande verkligheten. För att inte fastna i svårmodet, misströstan och det alltför allvarliga och seriösa när vi stöter på problem behöver vi förstå att denna verklighet vi lever i är just en "vikarierande" sådan. Den övertygelsen underlättar definitivt att klara av de ibland tuffa Saturnusläxorna, och trots svårigheterna ändock ha fokus på den positiva framtiden, som genom uthållighet kan bli verklighet.
.
Saturnus i Skyttens tecken mellan 2014 - 2017
Den 23 december gick Saturnus in i Skyttens tecken och förutom ett par månader under kommande sommar, så kommer den att vara där till december 2017. Skytten är bl a kopplad till resor, främmande kulturer och religioner, att vidga vyer och skapa helhetsperspektiv och mer av filosofiska resonemang. Entusiasm, optimism och frihet att få ge uttryck för hela sig utan begräns-ningar eller restriktioner på något vis, hör också hit. Även pengar och materiella resurser tillskrivs detta tecken.

Begränsning av överdriven optimism
Saturnus inverkan blir under denna period att begränsa och hålla tillbaka dessa områden som på olika sätt gått till överdrift. Olika former av osund ”positivitet” och tilltro utan riktig verklighets-förankring kommer att komma i dagen - både för individer, företag och organisationer. Kanske att de arroganta varianterna av ”tro på dig själv”- budskapen där ”allt går bara man vill" får sig några riktiga verklighetstörnar, och inverkar på trender inom området personlig utveckling. Idéströmningarna bör istället dras mot  att landa i verkligheten med nödvändigt längre framtidsperspektiv och uthållig tillit.  
All form av högre utbildning, olika läroanstalter, universitet och  högskolor  är kopplade till detta tecken och dessa institutioner kan förväntas få det tuffare. Kanske kan detta komma att ske som en effekt av den ekonomiska utvecklingen. En överdriven optimism på börsen kan säkerligen komma att skapa en  skakig period ekonomiskt. Sist Saturnus var i detta tecken var från november 1985 - februari 1988. "The black monday" skedde under denna period, (oktober 1987) då börsen under samma dag  sjönk med 22%. Vid börskraschen 1929 var Saturnus också i detta tecken. 

Realistiska visioner
Våra övertygelser och trosystem bör också bli utmanade. Klarar vi att vara positiva och optimistiska trots de bevis på motsatsen vi kan komma att möta? Utmaningen under dessa år handlar för oss alla om att förena framtidstron med realism och fötterna stadig placerade i myllan. Då krävs det ett verkligt och långsiktigt ansvarstagande, även för djur, natur och miljö - ytterligare ett Skyttområde - och inte enbart Skytt-nonchalant svepande resonemang.  
Tar vi ansvar för detta och bygger uthållig framtidstro starkare än  aktuella hinder, kan det komma mycket gott ur dessa år!

Välkommen att följa mina sidor på Facebook:

https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim

https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig

Läs hela inlägget »

2015 > 01

I dag startar jag och Barbro Olsson upp  nätverksträffar här i Göteborg - "Hjärterum - en mötesplats”.

Energin i nätverket
Som astrolog är jag självklart nyfiken på vilken energi som ligger i denna uppstart! Horoskopet visar på en inre kärna av öppenhet för sociala, verbala upplevelser. Merkurius - planeten för kommunikation finns i Vattumannen - som behöver alternativa, mentala och intellektuella utmaningar och som absolut inte nöjer sig med "det gamla vanliga tugget” eller coctailsnacket. Här är det istället ett självständigt, oberoende nytänk som ofta är långt före sin tid som behöver uttryckas. Det senaste sena trenderna och upptäckterna lockar och ju ”knäppare" och mer utopiska idéerna är desto bättre!  Alternativt är bara förnamnet.

Vår intention
Det passar fint med vår intention - att vi skapade nätverket för att just hitta något mer ”alternativt” sådant, där vi alla också delar en icke-materialistisk, andlig livssyn. Merkurius är dessutom i konjunktion med Solen, själva grundenergin, som visar på att det verbala annorlunda kunskapsutbytet står högt i kurs.

Medlemmarna
Månen i Tvillingarna - medlemmarna är nyfikna, öppna och flexibla. Underbart!   Vårt syfte är att vi alla skall dela med oss av vitt skilda erfarenheter och verksamhetsområden. Både Mars och Neptunus är kopplad  till månen - så medlemmarna bör dessutom vara energiska, aktiva och självhävdande och samtidigt för att må bra, hitta ett sökande, en längtan där visioner och kontakt med andra verkligheter är viktigt i relationer och engagemang.
Riktningen
Målet för nätverket - Mc - handlar om en kombination av jordade, uthålliga och envisa ambitioner där fokus är transformation och helande genom att avslöja på djupet på olika sätt.(Pluto)  Jupiter visar på glädje som drivkraft, och en längtan efter att ständigt växa, utvecklas och vara en evig student som aldrig upphör med att lära nytt. 
Det skall bli KUL med kvällens uppstart!

 

Läs hela inlägget »
Så här skriver Dr Lissa Rankin i inledningen till sin mycket fascinerande bok "Medvetandet är starkare än mediciner":
"Tänk om jag berättade för dig att det minst viktiga för din hälsa är att ta hand om din kropp ... och att det finns andra faktorer som är viktigare för att du ska vara riktigt frisk och vital? Tänk om nyckeln till hälsa inte bara handlar om att äta näringsrik mat, motionera varje dag, sova åtta timmar, ta dina vitaminer, balansera hormonerna eller gå på regelbundna hälsokontroller?
Naturligtvis är alla dessa faktorer viktiga, och till och med avgörande för att optimera din hälsa. Men tänk om det finns något annat som är ännu viktigare? Tänk om du besitter kraften att läka din kropp bara genom att förändra dina tankar och känslor?"

Sådana tankegångar gör iallafall mig väldigt lycklig då jag länge trott att det inte kan vara enbart morötterna eller antalet besök på gymmet per vecka som är det avgörande för att må bra och ha hälsan - även om det självklart bidrar.
Dr Lissa Rankin är läkare i integrativ medicin, författare, föreläsare och konstnär som brinner för att förändra dagens sjukvård. I den här boken lägger hon fram forskningsresultat som bevisar tankarnas och känslornas betydelse för hälsan. Ensamhetskänslor, pessimism, depression, rädsla och oro skadar kroppen, samtidigt som nära relationer, tacksamhet, meditation och kreativt skapande aktiverar kroppens självläkningsprocesser.
 
Hon menar att vi genom att läsa hennes bok snart kommer att:
* Förstå luckorna i den västerländska medicinen och hur du kan överbrygga dem.
* Upptäcka en ny och radikal modell för hälsa och välbefinnande som bygger på vetenskaplig forskning.
* Ställa diagnos på obalanserna i ditt liv på områden såsom andlighet, livsmiljö, kost och relationer som kan ligga till grund för dina hälsoproblem. 
* Lära dig hur du kan aktivera kroppens självläkande kraft.
* Skriva ut ett ditt eget recept med en tydlig handlingsplan för att göra din kropp redo för mirakel.

Läs boken - den ger så mycket hopp och glädje! Sokrates sade för länge sedan "Det finns ingen sjukdom som är åtskild från medvetanadet" - och det verkar som att vi  nu börjar förstå detta. 
Tidningen Free lottar just nu ut 5 ex av denna bok, www.free.se. Boken är utgiven av goda vänner på Soulfoods publishing.

Välkommen att följa mina sidor på Facebook:
https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig

https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim   


 
Läs hela inlägget »


Nu - till den 20 februari befinner sig Mars - planeten för bl a kamp, fight och självhävdelse i Fiskarnas tecken
 
Förvirrad ilska
Den negativa uttrycksformen kan handla om en förvirring i förhållande till den egna ilskan. Är jag eller är jag inte arg ? De "andliga” övertygelserna kan stoppa och hindra det raka uttrycket för den sunda aggressiviteten - att helt enkelt säga ifrån och hävda sig om man känner att något är orätt. Istället kan det då leda till ett oklart och  otydligt ”smygande” med ilskan, som enbart leder till missförstånd och skapar förvirring.
Lita på "vibbarna"
Att inte tvivla på de osynliga signalerna, ”vibbarna” och  intuitionen utan istället ta dem på så mycket allvar. att vi låter vårt agerande påverkas av det är ett bra råd.. Att reflektera innan agerandet, kan var särskilt viktigt, för att få med hela oss.  Varning för att låta sig påverkas av ”osynligt” destruktivt inflytande, då man så lätt glömmer att känna in vad handlingarna, de egna eller andras, egentligen leds av. Blir du utnyttjad i olika sammanhang pga av dina höga ideal och ambitioner? - kan alltså vara en fråga du bör ställa dig. Eller lurar du dig själv att tro på att drömtillståndet redan infunnit sig? Detta kan under en period just skapa en osäkerhet ikring hur, på vilket sätt, om och när vi skall agera. Det kan göra att det bästa under denna ”oklarhetsperiod” är att stanna upp och känna in, för att verkligen hitta den egna, sanna viljan - frikopplad från andras önskningar, förväntningar och påtryckningar.

Idealistisk och intuitiv kamp
Den positiva uttrycket kan bland annat innebära idealistiskt arbete, handlande som inte utgår enbart efter den egna själviska, egoistiska vinningen. En kamp för att hävda intuitionen och  det osynliga signalerna - som då mer och mer kommer att ta form - från att från början ha varit diffusa och där de i utgångsläget inte går att förklaras rationellt. Att inte låta drömmar och idealtillstånd enbart vara ”lyx” eller  önsketänkande - utan agera i enlighet med dessa - men ändock med lite sans och balans, kan vara utmaningen. Under dessa perioder kan vi uppleva att vi når målen, vinner vår egna fight - utan att egentligen veta hur det gick till. En rätt kul och fascinerande upplevelse!Välkommen att följa mina sidor på Facebook:

https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim
​https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig 

Läs hela inlägget »


Den stora olyckan
I den medeltida astrologin kallades denna planet för den stora olyckan, och dess placering i horoskopet ansågs skapa olycka. Inom den vediska astrologin har den fortfarande dåligt rykte. Men precis som alla planeter och tecken i horoskopet är det upp till oss själva att handskas med dem på ett så konstruktivt sätt som möjligt. Om en planet uttrycks positivt eller negativt beror istället på individen, hennes medvetenhet och moral, samt förmåga att handskas med livets utmaningar. Föreställningen att vi skapar vår verklighet gäller inom astrologins värld också. Saturnus kan vara tuff, men är alltid rättvis och konsekvent. Den kräver realism och fötterna på jorden. 
 
Är det rätt så går det lätt?
Just konsekvens är kopplad till ett av Saturnus många namn - "Lord of karma” - som innebär att alla handlingar vänder tillbaka till oss själva, utan undantag. Det vi upplever som förseningar, hinder och motstånd, som brukar tillskrivas Saturnus, är ingenting annat än det logiska resultatet av att vi behöver befrias från föreställningen om att det i denna fysiska existens inte finns några genvägar.
Tror vi  på devisen "är det rätt så går det lätt" kommer vi inte så långt vad gäller att klara av de saturniska läxorna, som oftast kräver att vi är starkare än motståndet om vi skall nå våra mål. Saturnus väg är metodiskt, långsiktig och strategiskt byggande. Använder vi den rätt så ser vi att den med tid och erfarenhet mognar till ”pärlan i musslan” - ytterligare ett namn för denna planet. Men då har vi också accepterat att livet är ett tränings-projekt, och att quick-fix- lösningar enbart är en för stunden lockande illusion.

Övertygelser starkare än motståndet
Saturnus väg genom de olika tecknen, visar på olika områden och scener för att lära oss handskas med det som i A Course In Miracles kallas för den vikarierande verkligheten. För att inte fastna i svårmodet, misströstan och det alltför allvarliga och seriösa när vi stöter på problem behöver vi förstå att denna verklighet vi lever i är just en "vikarierande" sådan. Den övertygelsen underlättar definitivt att klara av de ibland tuffa Saturnusläxorna, och trots svårigheterna ändock ha fokus på den positiva framtiden, som genom uthållighet kan bli verklighet.
.
Saturnus i Skyttens tecken mellan 2014 - 2017
Den 23 december gick Saturnus in i Skyttens tecken och förutom ett par månader under kommande sommar, så kommer den att vara där till december 2017. Skytten är bl a kopplad till resor, främmande kulturer och religioner, att vidga vyer och skapa helhetsperspektiv och mer av filosofiska resonemang. Entusiasm, optimism och frihet att få ge uttryck för hela sig utan begräns-ningar eller restriktioner på något vis, hör också hit. Även pengar och materiella resurser tillskrivs detta tecken.

Begränsning av överdriven optimism
Saturnus inverkan blir under denna period att begränsa och hålla tillbaka dessa områden som på olika sätt gått till överdrift. Olika former av osund ”positivitet” och tilltro utan riktig verklighets-förankring kommer att komma i dagen - både för individer, företag och organisationer. Kanske att de arroganta varianterna av ”tro på dig själv”- budskapen där ”allt går bara man vill" får sig några riktiga verklighetstörnar, och inverkar på trender inom området personlig utveckling. Idéströmningarna bör istället dras mot  att landa i verkligheten med nödvändigt längre framtidsperspektiv och uthållig tillit.  
All form av högre utbildning, olika läroanstalter, universitet och  högskolor  är kopplade till detta tecken och dessa institutioner kan förväntas få det tuffare. Kanske kan detta komma att ske som en effekt av den ekonomiska utvecklingen. En överdriven optimism på börsen kan säkerligen komma att skapa en  skakig period ekonomiskt. Sist Saturnus var i detta tecken var från november 1985 - februari 1988. "The black monday" skedde under denna period, (oktober 1987) då börsen under samma dag  sjönk med 22%. Vid börskraschen 1929 var Saturnus också i detta tecken. 

Realistiska visioner
Våra övertygelser och trosystem bör också bli utmanade. Klarar vi att vara positiva och optimistiska trots de bevis på motsatsen vi kan komma att möta? Utmaningen under dessa år handlar för oss alla om att förena framtidstron med realism och fötterna stadig placerade i myllan. Då krävs det ett verkligt och långsiktigt ansvarstagande, även för djur, natur och miljö - ytterligare ett Skyttområde - och inte enbart Skytt-nonchalant svepande resonemang.  
Tar vi ansvar för detta och bygger uthållig framtidstro starkare än  aktuella hinder, kan det komma mycket gott ur dessa år!

Välkommen att följa mina sidor på Facebook:

https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim

https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig

Läs hela inlägget »

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

Etiketter