• Blogg

2014 > 12

Nyttjar du fantasins rike för att följa din stjärna, din längtan, dina drömmar? Det är lätt att glömma bort att det är i fantasins rike de verkliga skeendena skapas. Den fysiska verkligheten är enbart en reflektion av det som en gång var en övertygelse.

Det är intressant att se den språkliga kopplingen för olika ord. Det engelska ordet desire,längtan, kommer från latinets de sider, som betyder 'från stjärnorna'. Det engelska ordet disaster - katastrof - kommer ur astra, stjärna, och betydelsen blir då att genom att inte vara i kontakt med sin inre stjärna skapas katastrof. Har vår vision och längtan tappat sin laddning inifrån, går vi vilse
.
Lita på det dina drömmar säger dig att göra. Lita på Livet. Vårda din vision, gör den levande och väck krafterna inifrån till ditt stöd.
"Allt som vi skapar i fantasin, om vi bara ger det en tillräckligt stark form, förverkligas i vårt liv, antingen genom vår själ eller genom naturens ande." William Butler Yeats

Låt inte andra stoppa dig och tvinga dig till deras version av verkligheten. Bär inte deras bagage av besvikelse, missunnsamhet och avund. Påminn dig om att de vars egna drömmar krossats försöker, ofta medvetet eller omedvetet, att göra detsamma med andras drömmar. Bry dig inte om de hopsjunkna, de resignerade, de visionsdöda.
Gör istället 2015 till ditt bästa år någonsin. Följ din stjärna! 

Välkommen att följa mina sidor på Facebook:
https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig
https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim   

Läs hela inlägget »


I år inträder vintersolstånd och nymåne nästan exakt, med bara 2 timmars mellanrum. Det sker tidigt natten till måndag, och blir därmed en extra kraftfull Midvinter-högtid.

Årets längsta natt
Det är årets längsta natt, då solen står som allra lägst. Mörkret har nått sin kulmen och vi firar ljusets återkomst då årshjulet ännu en gång vänder och dagarna från och med nu blir ljusare.
Det är en tid att röra sig framåt in i det nya. En utmärkt tid att lämna och säga farväl till det uttjänta, det som gjort sitt och det vi inte längre har användning för, och samtidigt förankra nya mål framåt. Släpp taget ordentligt om ånger, besvikelser och missnöje du mött under året, nu är det dags för nya möjligheter och nya satsningar!

En midvinterceremoni
Att göra en egen ceremoni då vi går in i oss själva, känner efter och hämtar upp det vi mest av allt upplever att vi behöver släppa är vi betjänta av. Vi kan t ex skriva ned det vi vill lämna på en bit papper och bränna upp det, en enkel handling som hjälper oss att bli av med den gamla energin för att sedan ”sätta” ny intention för det nya året. Nymånen i ambitiösa och målmedvetna Stenbockens tecken hjälper oss också att med sin energi, sätta tydliga framtidsvisioner.
”We look towards the promise of spring,
and make our plans för New Year to bring,
with  joy in our hearts as the old year departs."
Ur ”Winter Solstice prayer”

Njut en häftig och magi
sk Midvintertid!

Välkommen att följa mina sidor på Facebook:
https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig

https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim   

Läs hela inlägget »Synkronicitet som tema
Det senaste temat på webkursen "Dreaming your soul into life" för Robert Moss, handlar om synkronicitet, och att lära oss bli mer uppmärksamma på livets tal till oss. Denna webkurs handlar inte bara om nattens drömmar utan också om det "drömmande" vi ägnar oss åt 24 timmar om dygnet. Det drömmande vi kallar Livet.

Tre mycket starka tydliga drömmar....
En händelse som visar på just denna synkronicitet - ett iakktagbart meningsfullt sammanträffande utan orsakmässigt samband - skedde för några år sedan.
En natt hade jag en dröm med ett mycket tydligt budskap som upprepades flera gånger - "tre mycket starka tydliga drömmar". Men de tre starka drömmarna dök aldrig upp, visade sig aldrig för mig.... utan det stannade bara vid detta ordbudskap, denna mening, som upprepades flera gånger. Sedan vaknade jag och gick upp för att starta med dagens arbete, utan att ha förstått syftet med drömbudskapet.

Tidsbokning för drömkonsultation
Efter några timmar så ringer telefonen och en kille presenterade sig som Anders Bengtsson, redaktör på tidningen "Offside". Han ville boka en tid för en drömkonsultation för han hade den senaste tiden, som han sade, haft "tre mycket starka tydliga drömmar" som han återgett för läsarna i en krönika han skrivit. Drömmarna handlade allihop om hans möte med fotbollsgiganten Zlatan - och nu ville han förstå mer av vad dessa drömmar betydde och hade därför tagit kontakt med mig.
Jag hajjade givetvis till då han sade "tre mycket starka och tydliga drömmar" - och berättade om min dröm med detta budskap samma natt. Vi bokade en tid och någon vecka senare så gick vi igenom de tre drömmarna, som naturligtvis inte enbart handlade om Zlatan utan om Anders själv. (Lite av vår 90-minuter långa sejour är återgett i nummer 7 av "Offside" 2011.) Det korta utrymmet i krönikan ger naturligtvis inte utrymme för alla de insikter som kom upp och det var heller inte meningen att allt skulle presenteras där.

Meningsfulla sammanträffanden
Det jag tycker är så fascinerande med denna upplevelse är att än en gång få vara med om dessa spännande synkroniciteter.  Meningsfulla sammanträffanden utan uppenbar och direkt orsak, men som då och då - eller när jag tänker efter egentligen kanske oftare och oftare  -  dyker upp och skapar nyfikenhet för vad som egentligen "ligger bakom"... Varför skulle jag få detta drömbudskap? Var vi redan sammanlänkade genom att Anders redan bestämt sig för vilken drömterapeut han skulle vända sig till? Och var det därför som jag under drömtillståndet, då vänsterhjärnefunktionen inte är lika aktivt och vi är mindre influerade av logik och förnuft, var mer mottaglig för denna överföring från honom, som troligtvis skedde på ett omedvetet plan? Ja, ingen kan ju helt förklara hur något sådant här går till...  men oerhört fascinerande är det varenda gång det händer och vi blir uppmärksamma på det.... Livet är spännande!
 
Välkommen att följa mina sidor på Facebook:

https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig

https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim  

Läs hela inlägget »


Jag hade missat första säsongen men fick tips om denna häftiga serie i början på omgång två. Jag blev snabbt såld. Trollbinder
Trots de våldsamma scenerna - som jag givetvis har svårt att titta på - så är det så otroligt mycket annat som fascinerar och trollbinder. Den suggestiva musiken inte minst som är så viktig för stämningen i alla de olika scenerna i serien, griper starkt tag i mig. Och detta är ändock vår historia för lite mer än tusenår sedan, kanske tio-tolv inkarnationer tillbaks. Så avtrycken lever inom oss fortfarande eftersom de är våra anfäder. 
Neptunus som en symbol för strömningar och trender
Denna lågbudgetserie har blivit oerhört populär världen över. Som astrolog är jag ju intresserad av att kunna hitta en spegling, en förklaring utifrån planetkonstellationerna. Kanske kan Neptunus placering i Fiskarnas tecken mellan åren 2011- 2025 vara just en sådan. Denna planetposition kan betyda många saker. Men om vi fokuserar på denna planet som en symbol för trender, strömningar och moden så tycker jag mig hitta något som skulle kunna vara en förklaring

Stark kontakt med sina gudar
Oavsett vad vi anser om de våldsamma inslagen i vikingarnas  leverne hade de en mycket stark koppling till sina gudar och sin tro. Det är ju också det som utgjorde deras mod, att de likt nutida självmordskandidater inom olika terroristorgansiationer inte räds döden alls, utan vet att det finns något bortom, utöver det rent materiella. En vikings högsta önskan var ju att få dö i strid, som var ett säkert sätt att få komma till Valhalla, deras Paradis. Just denna absoluta tillit till gudarna, och som Ragnar Lodbrok, huvudpersonen i filmen säger -  "We speak to the Gods, that´s how we do it" -  utgjorde självklart en oerhörd trygghet och säkerhet för dem, i en annars så tuff och farofylld existens. Fiskarnas tecken handlar specifikt om dessa andra världar, drömmar, visioner och längtan och kontakten med detta..

En vördnad för det oförklarliga, magiska och mystiska
Och kanske är det just så att denna absoluta och starka övertygelse om "något annat" är det som fängslar oss. Vi blir påminda om att vi förlorat respekten och vördnaden för det magiska, mystiska, mytiska och "oförklarliga". Den dimension av tillvaron som kanske egentligen är den viktigaste för oss också om vi inte skall gå vilse i livets utmaningar.
Med en sådan inre tillit, en sådan övertygelse om att den andliga dimension finns och är något i högsta grad påtagligt, skapas en oerhörd inre styrka och mod att övervinna motstånd.  
Del tre av serien kommer  till våren. Det är säkert många med mig som är nyfikna på den!

 
Välkommen in på min en av mina sidor på Facebook - Astrocoach!
https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim  
 

Läs hela inlägget »

Denna gång, tidigt på lördag eftermiddag, sker fullmånen i Tvillingarnas tecken. Fullmånen är ju i sig ett motsatsförhållande mellan solen och månen som befinner sig mitt emot varandra. Det är solens lyskraft som gör att månen syns och visar sig hel och full.
Psykologisk polarisering
Psykologiskt innebär detta en polarisering, en dragkamp mellan det medvetna och det undermedvetna, mellan den mer viljemässiga, beslutsfattande sidan och de känslomässiga, spontana behoven inom oss. Mannen och kvinnan inom oss, den vuxne och barnet, yang och yin framstår tydligare.
Omedvetet blir medvetet
Icke erkända känslosidor bli förstärkta, synliga och därmed medvetandegjorda. Med fullmåne i detta tecken är det självreflektion som pockar på gällande hur intellektuellt och distanserat vi handskas med känslorna. Pratar vi mer om dem istället för att känna dem? Analyserar vi  behoven mer än vi har den verkliga kontakten med upplevelserna? Är det viktigt för oss att känslomässigt "hålla huvudet kallt", förhålla oss distanserat intelligenta, slagfärdiga och skämtsamma när känslodjupen väl börjar brännas och trycka på? Eller klarar vi av att vara känslomässigt öppna, nyfikna och flexibla utan att just tappa kontakten med våra reaktioner i sig?
Speglar reaktioner
Att använda fullmånetiden  till att spegla sina reaktioner, sina känslor och behov är intressant. Och särskilt tydligt blir det om vi har vetskap om vilket tecken som accentueras och behöver balanseras.
Ha en härlig fullmånehelg! Happy fullmoon!

Välkommen in på min en av mina sidor på Facebook - Astrocoach! https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim  
Läs hela inlägget »

 

Fri att få gå sin alldeles egna väg.
Natten mellan torsdag och fredag svensk tid går Mars in i Vattu-mannens tecken. Den har befunnit sig i uthålliga, strategiska och målmedvetna Stenbocken. Men nu är det en helt annan energi som gäller till mitten av januari rent kollektivt.

Mars är kopplad  till vår vilja och vårt agerande, sättet vi hävdar oss på, och hur vi handskas med ilska. Det är fightern inom oss. Vattumannenenergin handlar om att få vara fri att få gå sin egen väg, och köra "sitt race", alldeles oavsett vad "tyck-myck-orna" anser.. 
Kompromisser är ointressant
När dessa två samarbetar sker agerandet utifrån att "göra min grej, på mitt sätt, när, hur och om jag vill". Och initiativ till kompromisser och dealar som inskränker den egna personliga friheten är ointressant. För mycket av eventuella försök av att "vara snäll" kan resultera i abrubta oförutsägbara och explosiva vredesutbrott eller kroppsliga stressymptom till synes oväntat - men som istället har föregåtts av en lång tids frihetsberövande där oberoendet i handlingarna har naggats i kanten.
 .
Frihetskamp
Kampen handlar alltså om frihet, självständighet och oberoende. Självklart gäller detta för egen del  - men också genom att slåss för människors och djurs självklara rättigheter att få vara och leva fritt och på sitt eget sätt. Initiativen riktas också på att göra och agera på ett sätt som är oväntat, och därigenom hitta annorlunda lösningar på konventionella utmaningar. Att få hävda sig genom att inte behöva, eller vilja köra någon E 6:a ses som självklart, eftersom de egna avantgardistiska  och alternativa stigarna lockar och känns mycket mer spännande.
   
Anti-allt
Så med detta som bakgrund kan vi kanske alla märka att vi blir lite mer "anti- allt", trotsiga och rebelliska - i allafall är det speglingen för den kollektiva viljan just nu. Beronde på hur det ser ut i ditt eget karaktärshoroskop kommer du att märka detta mer eller mindre på det individuella planet.

Välkommen in på min sida på Facebook - Astrocoach! https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim 

 

Läs hela inlägget »


Det är mycket ugglor nu...Häromdagen fick jag av en drömträffs-deltagare en vacker glasljuslyka -  i form av en uggla. När jag nyss hittade ett kort som ramlat ur en kortlek - var det Gudinnan Athena som ju har den visa ugglan som sin kumpan och livsledsagare... 
Ugglesymbolik
På olika sätt verkar det som att jag påminns om just ugglan och ugglesymboliken just nu. Jag fick ju också rejäl "bakläxa" för ett par veckor sedan genom den webdrömkurs jag går för Robert Moss. I en drömtrumresa flög jag på min uggla som följt mig i så många år. Men då blev jag varse en sorg som plötsligt kom över mig och jag fick inse att jag tagit ugglan för given, inte respekterat och vördat den som jag borde ha gjort. Jag ser den ju som en representant för en djupare kontakt med mig själv, en av mina delpersonligheter.
Ugglekontakt
Den upplevelsen fick mig att fundera vidare på en än djupare betydelse över varför det sker just nu. När ugglan kom till mig var för cirka 25 år sedan i samband med att jag och en tidigare sambo hyrde ett litet hus i skogen under många år. Vi var där ofta - varje helg nästan från mars tills vi vinterstängde i slutet av oktober. Långa perioder på sommar
en huserade vi också där. Jag älskade tystnaden och stillheten. Ugglan, det var en kattuggla, satt ofta på skorstenen och hoade magiskt som brukligt är att ugglor gör på natten. Jag mötte den på nära håll några gånger då den på dagen satt dold i en tall och jag precis gick förbi då den flög upp och visade sina enorma fjäderskrud då den snabbt drog iväg.
Oförklarliga upplevelser
Det hände mycket med mig där. Underliga,"oförklarliga" saker. Jag hittade och kunde leta upp saker långt ute på hygget och i skogen, som var "omöjliga" att hitta till min sambos förvåning och glädje. Hans Ray Ban-glasögon som han hade tappat t ex nyligen inköpta på en gemensam resa till Paris. Jag tänkte tankar/scener och vips så blev det verklighet, jag "såg" saker angående våra sommargrannar som snabbt visade sig vara sanna, jag hade "samtal" med en "gråtomte" som hade synpunkter på hur trädgården skulle skötas.... 
En speciell känslokontakt
Det jag kom på sent igår kväll var att jag nästan med säkerhet kan säga att jag vid alla dessa tillfällen haft eller bestämt mig för att gå in i en speciell känsla. Eller så var det helt enkelt den känslan som infann sig . En blandning av att vara väldigt fokuserad och bestämd om vad jag önskar - och samtidigt en slags lekfull och öppen nyfikenhet utan krav på en speciell utgång.
Kanske är det just detta jag skall bli påmind om och återknyta till för att än mer använda mig av i livet nu. Jag tror det. Och fascinationen för ugglan består! 

 

Läs hela inlägget »

2014 > 12

Nyttjar du fantasins rike för att följa din stjärna, din längtan, dina drömmar? Det är lätt att glömma bort att det är i fantasins rike de verkliga skeendena skapas. Den fysiska verkligheten är enbart en reflektion av det som en gång var en övertygelse.

Det är intressant att se den språkliga kopplingen för olika ord. Det engelska ordet desire,längtan, kommer från latinets de sider, som betyder 'från stjärnorna'. Det engelska ordet disaster - katastrof - kommer ur astra, stjärna, och betydelsen blir då att genom att inte vara i kontakt med sin inre stjärna skapas katastrof. Har vår vision och längtan tappat sin laddning inifrån, går vi vilse
.
Lita på det dina drömmar säger dig att göra. Lita på Livet. Vårda din vision, gör den levande och väck krafterna inifrån till ditt stöd.
"Allt som vi skapar i fantasin, om vi bara ger det en tillräckligt stark form, förverkligas i vårt liv, antingen genom vår själ eller genom naturens ande." William Butler Yeats

Låt inte andra stoppa dig och tvinga dig till deras version av verkligheten. Bär inte deras bagage av besvikelse, missunnsamhet och avund. Påminn dig om att de vars egna drömmar krossats försöker, ofta medvetet eller omedvetet, att göra detsamma med andras drömmar. Bry dig inte om de hopsjunkna, de resignerade, de visionsdöda.
Gör istället 2015 till ditt bästa år någonsin. Följ din stjärna! 

Välkommen att följa mina sidor på Facebook:
https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig
https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim   

Läs hela inlägget »


I år inträder vintersolstånd och nymåne nästan exakt, med bara 2 timmars mellanrum. Det sker tidigt natten till måndag, och blir därmed en extra kraftfull Midvinter-högtid.

Årets längsta natt
Det är årets längsta natt, då solen står som allra lägst. Mörkret har nått sin kulmen och vi firar ljusets återkomst då årshjulet ännu en gång vänder och dagarna från och med nu blir ljusare.
Det är en tid att röra sig framåt in i det nya. En utmärkt tid att lämna och säga farväl till det uttjänta, det som gjort sitt och det vi inte längre har användning för, och samtidigt förankra nya mål framåt. Släpp taget ordentligt om ånger, besvikelser och missnöje du mött under året, nu är det dags för nya möjligheter och nya satsningar!

En midvinterceremoni
Att göra en egen ceremoni då vi går in i oss själva, känner efter och hämtar upp det vi mest av allt upplever att vi behöver släppa är vi betjänta av. Vi kan t ex skriva ned det vi vill lämna på en bit papper och bränna upp det, en enkel handling som hjälper oss att bli av med den gamla energin för att sedan ”sätta” ny intention för det nya året. Nymånen i ambitiösa och målmedvetna Stenbockens tecken hjälper oss också att med sin energi, sätta tydliga framtidsvisioner.
”We look towards the promise of spring,
and make our plans för New Year to bring,
with  joy in our hearts as the old year departs."
Ur ”Winter Solstice prayer”

Njut en häftig och magi
sk Midvintertid!

Välkommen att följa mina sidor på Facebook:
https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig

https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim   

Läs hela inlägget »Synkronicitet som tema
Det senaste temat på webkursen "Dreaming your soul into life" för Robert Moss, handlar om synkronicitet, och att lära oss bli mer uppmärksamma på livets tal till oss. Denna webkurs handlar inte bara om nattens drömmar utan också om det "drömmande" vi ägnar oss åt 24 timmar om dygnet. Det drömmande vi kallar Livet.

Tre mycket starka tydliga drömmar....
En händelse som visar på just denna synkronicitet - ett iakktagbart meningsfullt sammanträffande utan orsakmässigt samband - skedde för några år sedan.
En natt hade jag en dröm med ett mycket tydligt budskap som upprepades flera gånger - "tre mycket starka tydliga drömmar". Men de tre starka drömmarna dök aldrig upp, visade sig aldrig för mig.... utan det stannade bara vid detta ordbudskap, denna mening, som upprepades flera gånger. Sedan vaknade jag och gick upp för att starta med dagens arbete, utan att ha förstått syftet med drömbudskapet.

Tidsbokning för drömkonsultation
Efter några timmar så ringer telefonen och en kille presenterade sig som Anders Bengtsson, redaktör på tidningen "Offside". Han ville boka en tid för en drömkonsultation för han hade den senaste tiden, som han sade, haft "tre mycket starka tydliga drömmar" som han återgett för läsarna i en krönika han skrivit. Drömmarna handlade allihop om hans möte med fotbollsgiganten Zlatan - och nu ville han förstå mer av vad dessa drömmar betydde och hade därför tagit kontakt med mig.
Jag hajjade givetvis till då han sade "tre mycket starka och tydliga drömmar" - och berättade om min dröm med detta budskap samma natt. Vi bokade en tid och någon vecka senare så gick vi igenom de tre drömmarna, som naturligtvis inte enbart handlade om Zlatan utan om Anders själv. (Lite av vår 90-minuter långa sejour är återgett i nummer 7 av "Offside" 2011.) Det korta utrymmet i krönikan ger naturligtvis inte utrymme för alla de insikter som kom upp och det var heller inte meningen att allt skulle presenteras där.

Meningsfulla sammanträffanden
Det jag tycker är så fascinerande med denna upplevelse är att än en gång få vara med om dessa spännande synkroniciteter.  Meningsfulla sammanträffanden utan uppenbar och direkt orsak, men som då och då - eller när jag tänker efter egentligen kanske oftare och oftare  -  dyker upp och skapar nyfikenhet för vad som egentligen "ligger bakom"... Varför skulle jag få detta drömbudskap? Var vi redan sammanlänkade genom att Anders redan bestämt sig för vilken drömterapeut han skulle vända sig till? Och var det därför som jag under drömtillståndet, då vänsterhjärnefunktionen inte är lika aktivt och vi är mindre influerade av logik och förnuft, var mer mottaglig för denna överföring från honom, som troligtvis skedde på ett omedvetet plan? Ja, ingen kan ju helt förklara hur något sådant här går till...  men oerhört fascinerande är det varenda gång det händer och vi blir uppmärksamma på det.... Livet är spännande!
 
Välkommen att följa mina sidor på Facebook:

https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig

https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim  

Läs hela inlägget »


Jag hade missat första säsongen men fick tips om denna häftiga serie i början på omgång två. Jag blev snabbt såld. Trollbinder
Trots de våldsamma scenerna - som jag givetvis har svårt att titta på - så är det så otroligt mycket annat som fascinerar och trollbinder. Den suggestiva musiken inte minst som är så viktig för stämningen i alla de olika scenerna i serien, griper starkt tag i mig. Och detta är ändock vår historia för lite mer än tusenår sedan, kanske tio-tolv inkarnationer tillbaks. Så avtrycken lever inom oss fortfarande eftersom de är våra anfäder. 
Neptunus som en symbol för strömningar och trender
Denna lågbudgetserie har blivit oerhört populär världen över. Som astrolog är jag ju intresserad av att kunna hitta en spegling, en förklaring utifrån planetkonstellationerna. Kanske kan Neptunus placering i Fiskarnas tecken mellan åren 2011- 2025 vara just en sådan. Denna planetposition kan betyda många saker. Men om vi fokuserar på denna planet som en symbol för trender, strömningar och moden så tycker jag mig hitta något som skulle kunna vara en förklaring

Stark kontakt med sina gudar
Oavsett vad vi anser om de våldsamma inslagen i vikingarnas  leverne hade de en mycket stark koppling till sina gudar och sin tro. Det är ju också det som utgjorde deras mod, att de likt nutida självmordskandidater inom olika terroristorgansiationer inte räds döden alls, utan vet att det finns något bortom, utöver det rent materiella. En vikings högsta önskan var ju att få dö i strid, som var ett säkert sätt att få komma till Valhalla, deras Paradis. Just denna absoluta tillit till gudarna, och som Ragnar Lodbrok, huvudpersonen i filmen säger -  "We speak to the Gods, that´s how we do it" -  utgjorde självklart en oerhörd trygghet och säkerhet för dem, i en annars så tuff och farofylld existens. Fiskarnas tecken handlar specifikt om dessa andra världar, drömmar, visioner och längtan och kontakten med detta..

En vördnad för det oförklarliga, magiska och mystiska
Och kanske är det just så att denna absoluta och starka övertygelse om "något annat" är det som fängslar oss. Vi blir påminda om att vi förlorat respekten och vördnaden för det magiska, mystiska, mytiska och "oförklarliga". Den dimension av tillvaron som kanske egentligen är den viktigaste för oss också om vi inte skall gå vilse i livets utmaningar.
Med en sådan inre tillit, en sådan övertygelse om att den andliga dimension finns och är något i högsta grad påtagligt, skapas en oerhörd inre styrka och mod att övervinna motstånd.  
Del tre av serien kommer  till våren. Det är säkert många med mig som är nyfikna på den!

 
Välkommen in på min en av mina sidor på Facebook - Astrocoach!
https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim  
 

Läs hela inlägget »

Denna gång, tidigt på lördag eftermiddag, sker fullmånen i Tvillingarnas tecken. Fullmånen är ju i sig ett motsatsförhållande mellan solen och månen som befinner sig mitt emot varandra. Det är solens lyskraft som gör att månen syns och visar sig hel och full.
Psykologisk polarisering
Psykologiskt innebär detta en polarisering, en dragkamp mellan det medvetna och det undermedvetna, mellan den mer viljemässiga, beslutsfattande sidan och de känslomässiga, spontana behoven inom oss. Mannen och kvinnan inom oss, den vuxne och barnet, yang och yin framstår tydligare.
Omedvetet blir medvetet
Icke erkända känslosidor bli förstärkta, synliga och därmed medvetandegjorda. Med fullmåne i detta tecken är det självreflektion som pockar på gällande hur intellektuellt och distanserat vi handskas med känslorna. Pratar vi mer om dem istället för att känna dem? Analyserar vi  behoven mer än vi har den verkliga kontakten med upplevelserna? Är det viktigt för oss att känslomässigt "hålla huvudet kallt", förhålla oss distanserat intelligenta, slagfärdiga och skämtsamma när känslodjupen väl börjar brännas och trycka på? Eller klarar vi av att vara känslomässigt öppna, nyfikna och flexibla utan att just tappa kontakten med våra reaktioner i sig?
Speglar reaktioner
Att använda fullmånetiden  till att spegla sina reaktioner, sina känslor och behov är intressant. Och särskilt tydligt blir det om vi har vetskap om vilket tecken som accentueras och behöver balanseras.
Ha en härlig fullmånehelg! Happy fullmoon!

Välkommen in på min en av mina sidor på Facebook - Astrocoach! https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim  
Läs hela inlägget »

 

Fri att få gå sin alldeles egna väg.
Natten mellan torsdag och fredag svensk tid går Mars in i Vattu-mannens tecken. Den har befunnit sig i uthålliga, strategiska och målmedvetna Stenbocken. Men nu är det en helt annan energi som gäller till mitten av januari rent kollektivt.

Mars är kopplad  till vår vilja och vårt agerande, sättet vi hävdar oss på, och hur vi handskas med ilska. Det är fightern inom oss. Vattumannenenergin handlar om att få vara fri att få gå sin egen väg, och köra "sitt race", alldeles oavsett vad "tyck-myck-orna" anser.. 
Kompromisser är ointressant
När dessa två samarbetar sker agerandet utifrån att "göra min grej, på mitt sätt, när, hur och om jag vill". Och initiativ till kompromisser och dealar som inskränker den egna personliga friheten är ointressant. För mycket av eventuella försök av att "vara snäll" kan resultera i abrubta oförutsägbara och explosiva vredesutbrott eller kroppsliga stressymptom till synes oväntat - men som istället har föregåtts av en lång tids frihetsberövande där oberoendet i handlingarna har naggats i kanten.
 .
Frihetskamp
Kampen handlar alltså om frihet, självständighet och oberoende. Självklart gäller detta för egen del  - men också genom att slåss för människors och djurs självklara rättigheter att få vara och leva fritt och på sitt eget sätt. Initiativen riktas också på att göra och agera på ett sätt som är oväntat, och därigenom hitta annorlunda lösningar på konventionella utmaningar. Att få hävda sig genom att inte behöva, eller vilja köra någon E 6:a ses som självklart, eftersom de egna avantgardistiska  och alternativa stigarna lockar och känns mycket mer spännande.
   
Anti-allt
Så med detta som bakgrund kan vi kanske alla märka att vi blir lite mer "anti- allt", trotsiga och rebelliska - i allafall är det speglingen för den kollektiva viljan just nu. Beronde på hur det ser ut i ditt eget karaktärshoroskop kommer du att märka detta mer eller mindre på det individuella planet.

Välkommen in på min sida på Facebook - Astrocoach! https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim 

 

Läs hela inlägget »


Det är mycket ugglor nu...Häromdagen fick jag av en drömträffs-deltagare en vacker glasljuslyka -  i form av en uggla. När jag nyss hittade ett kort som ramlat ur en kortlek - var det Gudinnan Athena som ju har den visa ugglan som sin kumpan och livsledsagare... 
Ugglesymbolik
På olika sätt verkar det som att jag påminns om just ugglan och ugglesymboliken just nu. Jag fick ju också rejäl "bakläxa" för ett par veckor sedan genom den webdrömkurs jag går för Robert Moss. I en drömtrumresa flög jag på min uggla som följt mig i så många år. Men då blev jag varse en sorg som plötsligt kom över mig och jag fick inse att jag tagit ugglan för given, inte respekterat och vördat den som jag borde ha gjort. Jag ser den ju som en representant för en djupare kontakt med mig själv, en av mina delpersonligheter.
Ugglekontakt
Den upplevelsen fick mig att fundera vidare på en än djupare betydelse över varför det sker just nu. När ugglan kom till mig var för cirka 25 år sedan i samband med att jag och en tidigare sambo hyrde ett litet hus i skogen under många år. Vi var där ofta - varje helg nästan från mars tills vi vinterstängde i slutet av oktober. Långa perioder på sommar
en huserade vi också där. Jag älskade tystnaden och stillheten. Ugglan, det var en kattuggla, satt ofta på skorstenen och hoade magiskt som brukligt är att ugglor gör på natten. Jag mötte den på nära håll några gånger då den på dagen satt dold i en tall och jag precis gick förbi då den flög upp och visade sina enorma fjäderskrud då den snabbt drog iväg.
Oförklarliga upplevelser
Det hände mycket med mig där. Underliga,"oförklarliga" saker. Jag hittade och kunde leta upp saker långt ute på hygget och i skogen, som var "omöjliga" att hitta till min sambos förvåning och glädje. Hans Ray Ban-glasögon som han hade tappat t ex nyligen inköpta på en gemensam resa till Paris. Jag tänkte tankar/scener och vips så blev det verklighet, jag "såg" saker angående våra sommargrannar som snabbt visade sig vara sanna, jag hade "samtal" med en "gråtomte" som hade synpunkter på hur trädgården skulle skötas.... 
En speciell känslokontakt
Det jag kom på sent igår kväll var att jag nästan med säkerhet kan säga att jag vid alla dessa tillfällen haft eller bestämt mig för att gå in i en speciell känsla. Eller så var det helt enkelt den känslan som infann sig . En blandning av att vara väldigt fokuserad och bestämd om vad jag önskar - och samtidigt en slags lekfull och öppen nyfikenhet utan krav på en speciell utgång.
Kanske är det just detta jag skall bli påmind om och återknyta till för att än mer använda mig av i livet nu. Jag tror det. Och fascinationen för ugglan består! 

 

Läs hela inlägget »

2014 > 12

Nyttjar du fantasins rike för att följa din stjärna, din längtan, dina drömmar? Det är lätt att glömma bort att det är i fantasins rike de verkliga skeendena skapas. Den fysiska verkligheten är enbart en reflektion av det som en gång var en övertygelse.

Det är intressant att se den språkliga kopplingen för olika ord. Det engelska ordet desire,längtan, kommer från latinets de sider, som betyder 'från stjärnorna'. Det engelska ordet disaster - katastrof - kommer ur astra, stjärna, och betydelsen blir då att genom att inte vara i kontakt med sin inre stjärna skapas katastrof. Har vår vision och längtan tappat sin laddning inifrån, går vi vilse
.
Lita på det dina drömmar säger dig att göra. Lita på Livet. Vårda din vision, gör den levande och väck krafterna inifrån till ditt stöd.
"Allt som vi skapar i fantasin, om vi bara ger det en tillräckligt stark form, förverkligas i vårt liv, antingen genom vår själ eller genom naturens ande." William Butler Yeats

Låt inte andra stoppa dig och tvinga dig till deras version av verkligheten. Bär inte deras bagage av besvikelse, missunnsamhet och avund. Påminn dig om att de vars egna drömmar krossats försöker, ofta medvetet eller omedvetet, att göra detsamma med andras drömmar. Bry dig inte om de hopsjunkna, de resignerade, de visionsdöda.
Gör istället 2015 till ditt bästa år någonsin. Följ din stjärna! 

Välkommen att följa mina sidor på Facebook:
https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig
https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim   

Läs hela inlägget »


I år inträder vintersolstånd och nymåne nästan exakt, med bara 2 timmars mellanrum. Det sker tidigt natten till måndag, och blir därmed en extra kraftfull Midvinter-högtid.

Årets längsta natt
Det är årets längsta natt, då solen står som allra lägst. Mörkret har nått sin kulmen och vi firar ljusets återkomst då årshjulet ännu en gång vänder och dagarna från och med nu blir ljusare.
Det är en tid att röra sig framåt in i det nya. En utmärkt tid att lämna och säga farväl till det uttjänta, det som gjort sitt och det vi inte längre har användning för, och samtidigt förankra nya mål framåt. Släpp taget ordentligt om ånger, besvikelser och missnöje du mött under året, nu är det dags för nya möjligheter och nya satsningar!

En midvinterceremoni
Att göra en egen ceremoni då vi går in i oss själva, känner efter och hämtar upp det vi mest av allt upplever att vi behöver släppa är vi betjänta av. Vi kan t ex skriva ned det vi vill lämna på en bit papper och bränna upp det, en enkel handling som hjälper oss att bli av med den gamla energin för att sedan ”sätta” ny intention för det nya året. Nymånen i ambitiösa och målmedvetna Stenbockens tecken hjälper oss också att med sin energi, sätta tydliga framtidsvisioner.
”We look towards the promise of spring,
and make our plans för New Year to bring,
with  joy in our hearts as the old year departs."
Ur ”Winter Solstice prayer”

Njut en häftig och magi
sk Midvintertid!

Välkommen att följa mina sidor på Facebook:
https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig

https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim   

Läs hela inlägget »Synkronicitet som tema
Det senaste temat på webkursen "Dreaming your soul into life" för Robert Moss, handlar om synkronicitet, och att lära oss bli mer uppmärksamma på livets tal till oss. Denna webkurs handlar inte bara om nattens drömmar utan också om det "drömmande" vi ägnar oss åt 24 timmar om dygnet. Det drömmande vi kallar Livet.

Tre mycket starka tydliga drömmar....
En händelse som visar på just denna synkronicitet - ett iakktagbart meningsfullt sammanträffande utan orsakmässigt samband - skedde för några år sedan.
En natt hade jag en dröm med ett mycket tydligt budskap som upprepades flera gånger - "tre mycket starka tydliga drömmar". Men de tre starka drömmarna dök aldrig upp, visade sig aldrig för mig.... utan det stannade bara vid detta ordbudskap, denna mening, som upprepades flera gånger. Sedan vaknade jag och gick upp för att starta med dagens arbete, utan att ha förstått syftet med drömbudskapet.

Tidsbokning för drömkonsultation
Efter några timmar så ringer telefonen och en kille presenterade sig som Anders Bengtsson, redaktör på tidningen "Offside". Han ville boka en tid för en drömkonsultation för han hade den senaste tiden, som han sade, haft "tre mycket starka tydliga drömmar" som han återgett för läsarna i en krönika han skrivit. Drömmarna handlade allihop om hans möte med fotbollsgiganten Zlatan - och nu ville han förstå mer av vad dessa drömmar betydde och hade därför tagit kontakt med mig.
Jag hajjade givetvis till då han sade "tre mycket starka och tydliga drömmar" - och berättade om min dröm med detta budskap samma natt. Vi bokade en tid och någon vecka senare så gick vi igenom de tre drömmarna, som naturligtvis inte enbart handlade om Zlatan utan om Anders själv. (Lite av vår 90-minuter långa sejour är återgett i nummer 7 av "Offside" 2011.) Det korta utrymmet i krönikan ger naturligtvis inte utrymme för alla de insikter som kom upp och det var heller inte meningen att allt skulle presenteras där.

Meningsfulla sammanträffanden
Det jag tycker är så fascinerande med denna upplevelse är att än en gång få vara med om dessa spännande synkroniciteter.  Meningsfulla sammanträffanden utan uppenbar och direkt orsak, men som då och då - eller när jag tänker efter egentligen kanske oftare och oftare  -  dyker upp och skapar nyfikenhet för vad som egentligen "ligger bakom"... Varför skulle jag få detta drömbudskap? Var vi redan sammanlänkade genom att Anders redan bestämt sig för vilken drömterapeut han skulle vända sig till? Och var det därför som jag under drömtillståndet, då vänsterhjärnefunktionen inte är lika aktivt och vi är mindre influerade av logik och förnuft, var mer mottaglig för denna överföring från honom, som troligtvis skedde på ett omedvetet plan? Ja, ingen kan ju helt förklara hur något sådant här går till...  men oerhört fascinerande är det varenda gång det händer och vi blir uppmärksamma på det.... Livet är spännande!
 
Välkommen att följa mina sidor på Facebook:

https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig

https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim  

Läs hela inlägget »


Jag hade missat första säsongen men fick tips om denna häftiga serie i början på omgång två. Jag blev snabbt såld. Trollbinder
Trots de våldsamma scenerna - som jag givetvis har svårt att titta på - så är det så otroligt mycket annat som fascinerar och trollbinder. Den suggestiva musiken inte minst som är så viktig för stämningen i alla de olika scenerna i serien, griper starkt tag i mig. Och detta är ändock vår historia för lite mer än tusenår sedan, kanske tio-tolv inkarnationer tillbaks. Så avtrycken lever inom oss fortfarande eftersom de är våra anfäder. 
Neptunus som en symbol för strömningar och trender
Denna lågbudgetserie har blivit oerhört populär världen över. Som astrolog är jag ju intresserad av att kunna hitta en spegling, en förklaring utifrån planetkonstellationerna. Kanske kan Neptunus placering i Fiskarnas tecken mellan åren 2011- 2025 vara just en sådan. Denna planetposition kan betyda många saker. Men om vi fokuserar på denna planet som en symbol för trender, strömningar och moden så tycker jag mig hitta något som skulle kunna vara en förklaring

Stark kontakt med sina gudar
Oavsett vad vi anser om de våldsamma inslagen i vikingarnas  leverne hade de en mycket stark koppling till sina gudar och sin tro. Det är ju också det som utgjorde deras mod, att de likt nutida självmordskandidater inom olika terroristorgansiationer inte räds döden alls, utan vet att det finns något bortom, utöver det rent materiella. En vikings högsta önskan var ju att få dö i strid, som var ett säkert sätt att få komma till Valhalla, deras Paradis. Just denna absoluta tillit till gudarna, och som Ragnar Lodbrok, huvudpersonen i filmen säger -  "We speak to the Gods, that´s how we do it" -  utgjorde självklart en oerhörd trygghet och säkerhet för dem, i en annars så tuff och farofylld existens. Fiskarnas tecken handlar specifikt om dessa andra världar, drömmar, visioner och längtan och kontakten med detta..

En vördnad för det oförklarliga, magiska och mystiska
Och kanske är det just så att denna absoluta och starka övertygelse om "något annat" är det som fängslar oss. Vi blir påminda om att vi förlorat respekten och vördnaden för det magiska, mystiska, mytiska och "oförklarliga". Den dimension av tillvaron som kanske egentligen är den viktigaste för oss också om vi inte skall gå vilse i livets utmaningar.
Med en sådan inre tillit, en sådan övertygelse om att den andliga dimension finns och är något i högsta grad påtagligt, skapas en oerhörd inre styrka och mod att övervinna motstånd.  
Del tre av serien kommer  till våren. Det är säkert många med mig som är nyfikna på den!

 
Välkommen in på min en av mina sidor på Facebook - Astrocoach!
https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim  
 

Läs hela inlägget »

Denna gång, tidigt på lördag eftermiddag, sker fullmånen i Tvillingarnas tecken. Fullmånen är ju i sig ett motsatsförhållande mellan solen och månen som befinner sig mitt emot varandra. Det är solens lyskraft som gör att månen syns och visar sig hel och full.
Psykologisk polarisering
Psykologiskt innebär detta en polarisering, en dragkamp mellan det medvetna och det undermedvetna, mellan den mer viljemässiga, beslutsfattande sidan och de känslomässiga, spontana behoven inom oss. Mannen och kvinnan inom oss, den vuxne och barnet, yang och yin framstår tydligare.
Omedvetet blir medvetet
Icke erkända känslosidor bli förstärkta, synliga och därmed medvetandegjorda. Med fullmåne i detta tecken är det självreflektion som pockar på gällande hur intellektuellt och distanserat vi handskas med känslorna. Pratar vi mer om dem istället för att känna dem? Analyserar vi  behoven mer än vi har den verkliga kontakten med upplevelserna? Är det viktigt för oss att känslomässigt "hålla huvudet kallt", förhålla oss distanserat intelligenta, slagfärdiga och skämtsamma när känslodjupen väl börjar brännas och trycka på? Eller klarar vi av att vara känslomässigt öppna, nyfikna och flexibla utan att just tappa kontakten med våra reaktioner i sig?
Speglar reaktioner
Att använda fullmånetiden  till att spegla sina reaktioner, sina känslor och behov är intressant. Och särskilt tydligt blir det om vi har vetskap om vilket tecken som accentueras och behöver balanseras.
Ha en härlig fullmånehelg! Happy fullmoon!

Välkommen in på min en av mina sidor på Facebook - Astrocoach! https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim  
Läs hela inlägget »

 

Fri att få gå sin alldeles egna väg.
Natten mellan torsdag och fredag svensk tid går Mars in i Vattu-mannens tecken. Den har befunnit sig i uthålliga, strategiska och målmedvetna Stenbocken. Men nu är det en helt annan energi som gäller till mitten av januari rent kollektivt.

Mars är kopplad  till vår vilja och vårt agerande, sättet vi hävdar oss på, och hur vi handskas med ilska. Det är fightern inom oss. Vattumannenenergin handlar om att få vara fri att få gå sin egen väg, och köra "sitt race", alldeles oavsett vad "tyck-myck-orna" anser.. 
Kompromisser är ointressant
När dessa två samarbetar sker agerandet utifrån att "göra min grej, på mitt sätt, när, hur och om jag vill". Och initiativ till kompromisser och dealar som inskränker den egna personliga friheten är ointressant. För mycket av eventuella försök av att "vara snäll" kan resultera i abrubta oförutsägbara och explosiva vredesutbrott eller kroppsliga stressymptom till synes oväntat - men som istället har föregåtts av en lång tids frihetsberövande där oberoendet i handlingarna har naggats i kanten.
 .
Frihetskamp
Kampen handlar alltså om frihet, självständighet och oberoende. Självklart gäller detta för egen del  - men också genom att slåss för människors och djurs självklara rättigheter att få vara och leva fritt och på sitt eget sätt. Initiativen riktas också på att göra och agera på ett sätt som är oväntat, och därigenom hitta annorlunda lösningar på konventionella utmaningar. Att få hävda sig genom att inte behöva, eller vilja köra någon E 6:a ses som självklart, eftersom de egna avantgardistiska  och alternativa stigarna lockar och känns mycket mer spännande.
   
Anti-allt
Så med detta som bakgrund kan vi kanske alla märka att vi blir lite mer "anti- allt", trotsiga och rebelliska - i allafall är det speglingen för den kollektiva viljan just nu. Beronde på hur det ser ut i ditt eget karaktärshoroskop kommer du att märka detta mer eller mindre på det individuella planet.

Välkommen in på min sida på Facebook - Astrocoach! https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim 

 

Läs hela inlägget »


Det är mycket ugglor nu...Häromdagen fick jag av en drömträffs-deltagare en vacker glasljuslyka -  i form av en uggla. När jag nyss hittade ett kort som ramlat ur en kortlek - var det Gudinnan Athena som ju har den visa ugglan som sin kumpan och livsledsagare... 
Ugglesymbolik
På olika sätt verkar det som att jag påminns om just ugglan och ugglesymboliken just nu. Jag fick ju också rejäl "bakläxa" för ett par veckor sedan genom den webdrömkurs jag går för Robert Moss. I en drömtrumresa flög jag på min uggla som följt mig i så många år. Men då blev jag varse en sorg som plötsligt kom över mig och jag fick inse att jag tagit ugglan för given, inte respekterat och vördat den som jag borde ha gjort. Jag ser den ju som en representant för en djupare kontakt med mig själv, en av mina delpersonligheter.
Ugglekontakt
Den upplevelsen fick mig att fundera vidare på en än djupare betydelse över varför det sker just nu. När ugglan kom till mig var för cirka 25 år sedan i samband med att jag och en tidigare sambo hyrde ett litet hus i skogen under många år. Vi var där ofta - varje helg nästan från mars tills vi vinterstängde i slutet av oktober. Långa perioder på sommar
en huserade vi också där. Jag älskade tystnaden och stillheten. Ugglan, det var en kattuggla, satt ofta på skorstenen och hoade magiskt som brukligt är att ugglor gör på natten. Jag mötte den på nära håll några gånger då den på dagen satt dold i en tall och jag precis gick förbi då den flög upp och visade sina enorma fjäderskrud då den snabbt drog iväg.
Oförklarliga upplevelser
Det hände mycket med mig där. Underliga,"oförklarliga" saker. Jag hittade och kunde leta upp saker långt ute på hygget och i skogen, som var "omöjliga" att hitta till min sambos förvåning och glädje. Hans Ray Ban-glasögon som han hade tappat t ex nyligen inköpta på en gemensam resa till Paris. Jag tänkte tankar/scener och vips så blev det verklighet, jag "såg" saker angående våra sommargrannar som snabbt visade sig vara sanna, jag hade "samtal" med en "gråtomte" som hade synpunkter på hur trädgården skulle skötas.... 
En speciell känslokontakt
Det jag kom på sent igår kväll var att jag nästan med säkerhet kan säga att jag vid alla dessa tillfällen haft eller bestämt mig för att gå in i en speciell känsla. Eller så var det helt enkelt den känslan som infann sig . En blandning av att vara väldigt fokuserad och bestämd om vad jag önskar - och samtidigt en slags lekfull och öppen nyfikenhet utan krav på en speciell utgång.
Kanske är det just detta jag skall bli påmind om och återknyta till för att än mer använda mig av i livet nu. Jag tror det. Och fascinationen för ugglan består! 

 

Läs hela inlägget »

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

Etiketter