• Blogg

2014 > 01

Happy new moon!
Nystart för detta månvarv då - i Vattumannens tecken. Läge att fokusera på nytt, skapa nya mål, börja bygga, så mentala "frön". Sätt mål som är "knäppa", galna, utmanande, upprörande, anarkistiska, avantgardistiska och nytänkande. KÖR på det - och glöm inte att allt framstegsvänligt alltid har setts som underliga utopier från de konservativa lägren.Men de har heller aldrig varit de konservativa som skapat utveckling! Ha en härlig nymånefredag! .

Läs hela inlägget »

Vilken jättebra bild - och illustration vad gäller vakenheten i vårt sätt att leva vårt liv...Gillar!

Exempel:
Fokus: Andra eller Jag?

Mål:  Erfarenhet  eller  Pengar?

Drivkraft:  Nöje eller Förståelse?

Djur:  Andliga väsen  eller Marknadsvara?

Och utgången var intressant!

Läs hela inlägget »


Visst är det fantastiskt att vi kan engagera oss och lämna bidrag till vad någons natt-dröm skulle kunna handla om! Vi behöver ofta varan-dras perspektiv för att inte fastna i de egna tankespåren. Om vi dessutom tar för vana att säga."om det var min dröm" eller liknande uttryck när vi skall lämna vårt tolkningsförslag, så har vi också garderat oss ifrån att med säkerhet säga oss kunna påstå vad en annans dröm skulle betyda.
För drömtolkning är inte en vetenskap på det sättet att vi kan läsa på sidan 37 i boken "Boken" och där få budskapet om att t ex nattens dröm-orm betyder en viss sak... Det kan förvisso vara bra med dröm- och symbolexikon för att kanske få fatt i lite inspiration - som ett sätt att testa av om det kan vara så att just din drömsymbol kan tänkas ha med just det som står omnämnt....
Men var försiktig. Ingen mer än du själv har tillgång till dina egna upplevelser, minnen och associationer om just nattens drömsymbol. Det bästa är naturligtvis om drömmaren själv - kanske med frågor och egna inre associationer går tillbaks in i drömmen för att utforska den - kan lirka fram kontakten med sitt eget undermedvetna och därmed hitta den betydelsen som känns rätt. Drömtolknng  är heller ingen intellektuell liten lek. Det är inte med vänsterhjärnan vi tyder våra drömmar. De och deras betydelse hittar vi i den andra hjärnhalvan - där upplevelser, associationer, bilder och fantasi håller hus.  Och dit måste vi bestämma oss för att vandra på upptäcksfärd själva. Det är en väg som inte altid erbjuder raka linjer och snabba, tydliga svar. Men uthållighet och intention hjälper till och gör sitt även i drömtolkningen. Och när vi hittat betydelsen och den är är rätt - då känns det i hjärtat och i hela oss!

Läs hela inlägget »


Tänk när vi blir ett drömsamhälle!
När nattens drömmar värdesätts och firas. Det är ett samhälle där vi börjar dagen med att  intressera oss för egna och andras drömmar. Och där vi till frukosten samlas och har för vana att naket och uppriktigt dela nattens inre upplevelser med varandra. Många ursprungsbefolkningar har länge hedrat drömvärlden, och sett den som kanske mer väsentlig än vår "vanliga" verklighet. De har förstått att drömmarna är själens språk.

I en sådan framtida kultur säger ingen "det var bara en dröm". Drömkällan respekteras istället självklart för dess outtömliga och uthålliga guidning med ständiga leveranser av stärkande och klarsynt livsvisdom. Då har vi också förstått att drömvärlden är en annan verklighet, men en dimension lika viktig att ta på allvar som den värld vi säger oss leva i, i vår "vakna" tillvaro.

Vi har då förstått att vi alltid drömmer, att alla dimensioner vi existerar i är olika aspekter av en och samma mångfacetterade dröm. Tillvaron, nuet, livet.... Kontakten med dessa olika världar gör oss levande. Där finns fantastiska gåvor av läkande, kreativitet och andlig vägledning som erbjuds oss.  

Men ett samhälle som inte värdesätter drömmarna, och det inre livet är ett dött samhälle. Det är ett skrämmande samhälle med skrämda ensamma individer, och där rädslan för kontakt med sig själv är den yttersta anledningen till känslan av alienation. Den viktigaste lärdomen har gått förlorad. Vi är här för att vakna ur drömmen.  
Vad jag längtar till ett sådant framtida drömsamhälle!  

Läs hela inlägget »

Så sitter den där då, som ett läckert armband på handleden - äääntligen! Sedan den dagen för 23 år sedan då jag fick i mig så mycket ormgift att jag hade svårt att andas och trodde att min sista stund var kommen - så har jag tänkt på att göra det lite då och då...
Förra sommaren kom en ormkvinna i en trumresa och presenterade sig som - Oonah - som när jag kollade upp namnet  är en annan form av mitt eget namns grekiska ursprung - Agnes. Och nu har det varit en massa andra starka saker på gång, transformationer, som gjorde att jag äääntligen slog till...
Det var intressant att kolla lite på tatueringshistorian som går  tillbaka till stenåldern. Arkeologer har hittat mumier från 200 f.Kr. med stora tatueringar över hela kroppen. Förutom att pryda kroppen har ju syftet varit att markera olika initieringar, övergångar och faser i människors liv.
Och just så får det vara för mig - en hemlig liten kraft-påminnelse mellan mig och "lilla ormen"...

Läs hela inlägget »

Trollbindande magiker
Pluto som "arketyp" är magikern som utövar ett trollbindande inflytande på andra människor, ofta med sin starka utstrålning. Det är den som "ser i mörkret" och dras till hemligheter och det fördolda. Det är deckaren, terapeuten och under-cover agenten som avslöjar det svarta, det fula, det destruktiva, och just därför kan vara hotande och "farlig" genom sin förmåga att särskåda och avslöja oegentligheter som ligger fördolt. Denna förmåga att känna av och ana "ugglor i mossen" gör att personlighetstypen ofta är en katalysator som både medvetet och omedvetet sätter igång starka helandekrafter genom hemlighetsavslöjanden - något som naturligtvis kan stöta på patrull av dem som önskar att hemligheterna hade fortsatt att var just hemligheter..


Inte lagom
Begreppet "lagom" existerar inte - det är 100% eller ingenting alls som gäller. Engagemangens intensitet har en tvingande karaktär, och fungerar ofta som om det gällde liv eller död - vilket det ibland rent bokstavligt också kan göra, då här finns en dragning till det laddade, extrema och utmanande. Denna personlighetstyp drivs av en oerhörd passion och drivkraft att ständigt omforma, transformera och pånyttföda. I bästa fall är det t ex den kraftfulla läke-shamanen med stark förmåga att bota, eller politikern och artisten som i kraft av sin personlighet på ett magiskt sätt får massorna med sig i positiva och livgivande syften.

Fascinerande och skrämmande
I sämsta fall är det den maktgalne manipulatören som på psykopatens skickliga sätt manipulerar sin omgivning - och som endast kan bli avslöjad av en person med exakt samma energi inom sig - men som använder den i ljusets kraft. Den personlighetstyp som är besatt av demonisk hämnd, avund och girighet hör också till den destruktiva Pluto-yttringen. Plutopersonligheten kan på samma gång ha något både fascinerande och skrämmande över sig, med förmåga att likt en kraftfull magnet dra människor, händelser och situationer till sig.
Om denna kraft används i det vita eller det svartas tjänst kan aldrig utläsas ur horoskopet.

Välkommen in på min Facebooksida Astrocoach!   https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim 

Läs hela inlägget »

2014 > 01

Happy new moon!
Nystart för detta månvarv då - i Vattumannens tecken. Läge att fokusera på nytt, skapa nya mål, börja bygga, så mentala "frön". Sätt mål som är "knäppa", galna, utmanande, upprörande, anarkistiska, avantgardistiska och nytänkande. KÖR på det - och glöm inte att allt framstegsvänligt alltid har setts som underliga utopier från de konservativa lägren.Men de har heller aldrig varit de konservativa som skapat utveckling! Ha en härlig nymånefredag! .

Läs hela inlägget »

Vilken jättebra bild - och illustration vad gäller vakenheten i vårt sätt att leva vårt liv...Gillar!

Exempel:
Fokus: Andra eller Jag?

Mål:  Erfarenhet  eller  Pengar?

Drivkraft:  Nöje eller Förståelse?

Djur:  Andliga väsen  eller Marknadsvara?

Och utgången var intressant!

Läs hela inlägget »


Visst är det fantastiskt att vi kan engagera oss och lämna bidrag till vad någons natt-dröm skulle kunna handla om! Vi behöver ofta varan-dras perspektiv för att inte fastna i de egna tankespåren. Om vi dessutom tar för vana att säga."om det var min dröm" eller liknande uttryck när vi skall lämna vårt tolkningsförslag, så har vi också garderat oss ifrån att med säkerhet säga oss kunna påstå vad en annans dröm skulle betyda.
För drömtolkning är inte en vetenskap på det sättet att vi kan läsa på sidan 37 i boken "Boken" och där få budskapet om att t ex nattens dröm-orm betyder en viss sak... Det kan förvisso vara bra med dröm- och symbolexikon för att kanske få fatt i lite inspiration - som ett sätt att testa av om det kan vara så att just din drömsymbol kan tänkas ha med just det som står omnämnt....
Men var försiktig. Ingen mer än du själv har tillgång till dina egna upplevelser, minnen och associationer om just nattens drömsymbol. Det bästa är naturligtvis om drömmaren själv - kanske med frågor och egna inre associationer går tillbaks in i drömmen för att utforska den - kan lirka fram kontakten med sitt eget undermedvetna och därmed hitta den betydelsen som känns rätt. Drömtolknng  är heller ingen intellektuell liten lek. Det är inte med vänsterhjärnan vi tyder våra drömmar. De och deras betydelse hittar vi i den andra hjärnhalvan - där upplevelser, associationer, bilder och fantasi håller hus.  Och dit måste vi bestämma oss för att vandra på upptäcksfärd själva. Det är en väg som inte altid erbjuder raka linjer och snabba, tydliga svar. Men uthållighet och intention hjälper till och gör sitt även i drömtolkningen. Och när vi hittat betydelsen och den är är rätt - då känns det i hjärtat och i hela oss!

Läs hela inlägget »


Tänk när vi blir ett drömsamhälle!
När nattens drömmar värdesätts och firas. Det är ett samhälle där vi börjar dagen med att  intressera oss för egna och andras drömmar. Och där vi till frukosten samlas och har för vana att naket och uppriktigt dela nattens inre upplevelser med varandra. Många ursprungsbefolkningar har länge hedrat drömvärlden, och sett den som kanske mer väsentlig än vår "vanliga" verklighet. De har förstått att drömmarna är själens språk.

I en sådan framtida kultur säger ingen "det var bara en dröm". Drömkällan respekteras istället självklart för dess outtömliga och uthålliga guidning med ständiga leveranser av stärkande och klarsynt livsvisdom. Då har vi också förstått att drömvärlden är en annan verklighet, men en dimension lika viktig att ta på allvar som den värld vi säger oss leva i, i vår "vakna" tillvaro.

Vi har då förstått att vi alltid drömmer, att alla dimensioner vi existerar i är olika aspekter av en och samma mångfacetterade dröm. Tillvaron, nuet, livet.... Kontakten med dessa olika världar gör oss levande. Där finns fantastiska gåvor av läkande, kreativitet och andlig vägledning som erbjuds oss.  

Men ett samhälle som inte värdesätter drömmarna, och det inre livet är ett dött samhälle. Det är ett skrämmande samhälle med skrämda ensamma individer, och där rädslan för kontakt med sig själv är den yttersta anledningen till känslan av alienation. Den viktigaste lärdomen har gått förlorad. Vi är här för att vakna ur drömmen.  
Vad jag längtar till ett sådant framtida drömsamhälle!  

Läs hela inlägget »

Så sitter den där då, som ett läckert armband på handleden - äääntligen! Sedan den dagen för 23 år sedan då jag fick i mig så mycket ormgift att jag hade svårt att andas och trodde att min sista stund var kommen - så har jag tänkt på att göra det lite då och då...
Förra sommaren kom en ormkvinna i en trumresa och presenterade sig som - Oonah - som när jag kollade upp namnet  är en annan form av mitt eget namns grekiska ursprung - Agnes. Och nu har det varit en massa andra starka saker på gång, transformationer, som gjorde att jag äääntligen slog till...
Det var intressant att kolla lite på tatueringshistorian som går  tillbaka till stenåldern. Arkeologer har hittat mumier från 200 f.Kr. med stora tatueringar över hela kroppen. Förutom att pryda kroppen har ju syftet varit att markera olika initieringar, övergångar och faser i människors liv.
Och just så får det vara för mig - en hemlig liten kraft-påminnelse mellan mig och "lilla ormen"...

Läs hela inlägget »

Trollbindande magiker
Pluto som "arketyp" är magikern som utövar ett trollbindande inflytande på andra människor, ofta med sin starka utstrålning. Det är den som "ser i mörkret" och dras till hemligheter och det fördolda. Det är deckaren, terapeuten och under-cover agenten som avslöjar det svarta, det fula, det destruktiva, och just därför kan vara hotande och "farlig" genom sin förmåga att särskåda och avslöja oegentligheter som ligger fördolt. Denna förmåga att känna av och ana "ugglor i mossen" gör att personlighetstypen ofta är en katalysator som både medvetet och omedvetet sätter igång starka helandekrafter genom hemlighetsavslöjanden - något som naturligtvis kan stöta på patrull av dem som önskar att hemligheterna hade fortsatt att var just hemligheter..


Inte lagom
Begreppet "lagom" existerar inte - det är 100% eller ingenting alls som gäller. Engagemangens intensitet har en tvingande karaktär, och fungerar ofta som om det gällde liv eller död - vilket det ibland rent bokstavligt också kan göra, då här finns en dragning till det laddade, extrema och utmanande. Denna personlighetstyp drivs av en oerhörd passion och drivkraft att ständigt omforma, transformera och pånyttföda. I bästa fall är det t ex den kraftfulla läke-shamanen med stark förmåga att bota, eller politikern och artisten som i kraft av sin personlighet på ett magiskt sätt får massorna med sig i positiva och livgivande syften.

Fascinerande och skrämmande
I sämsta fall är det den maktgalne manipulatören som på psykopatens skickliga sätt manipulerar sin omgivning - och som endast kan bli avslöjad av en person med exakt samma energi inom sig - men som använder den i ljusets kraft. Den personlighetstyp som är besatt av demonisk hämnd, avund och girighet hör också till den destruktiva Pluto-yttringen. Plutopersonligheten kan på samma gång ha något både fascinerande och skrämmande över sig, med förmåga att likt en kraftfull magnet dra människor, händelser och situationer till sig.
Om denna kraft används i det vita eller det svartas tjänst kan aldrig utläsas ur horoskopet.

Välkommen in på min Facebooksida Astrocoach!   https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim 

Läs hela inlägget »

2014 > 01

Happy new moon!
Nystart för detta månvarv då - i Vattumannens tecken. Läge att fokusera på nytt, skapa nya mål, börja bygga, så mentala "frön". Sätt mål som är "knäppa", galna, utmanande, upprörande, anarkistiska, avantgardistiska och nytänkande. KÖR på det - och glöm inte att allt framstegsvänligt alltid har setts som underliga utopier från de konservativa lägren.Men de har heller aldrig varit de konservativa som skapat utveckling! Ha en härlig nymånefredag! .

Läs hela inlägget »

Vilken jättebra bild - och illustration vad gäller vakenheten i vårt sätt att leva vårt liv...Gillar!

Exempel:
Fokus: Andra eller Jag?

Mål:  Erfarenhet  eller  Pengar?

Drivkraft:  Nöje eller Förståelse?

Djur:  Andliga väsen  eller Marknadsvara?

Och utgången var intressant!

Läs hela inlägget »


Visst är det fantastiskt att vi kan engagera oss och lämna bidrag till vad någons natt-dröm skulle kunna handla om! Vi behöver ofta varan-dras perspektiv för att inte fastna i de egna tankespåren. Om vi dessutom tar för vana att säga."om det var min dröm" eller liknande uttryck när vi skall lämna vårt tolkningsförslag, så har vi också garderat oss ifrån att med säkerhet säga oss kunna påstå vad en annans dröm skulle betyda.
För drömtolkning är inte en vetenskap på det sättet att vi kan läsa på sidan 37 i boken "Boken" och där få budskapet om att t ex nattens dröm-orm betyder en viss sak... Det kan förvisso vara bra med dröm- och symbolexikon för att kanske få fatt i lite inspiration - som ett sätt att testa av om det kan vara så att just din drömsymbol kan tänkas ha med just det som står omnämnt....
Men var försiktig. Ingen mer än du själv har tillgång till dina egna upplevelser, minnen och associationer om just nattens drömsymbol. Det bästa är naturligtvis om drömmaren själv - kanske med frågor och egna inre associationer går tillbaks in i drömmen för att utforska den - kan lirka fram kontakten med sitt eget undermedvetna och därmed hitta den betydelsen som känns rätt. Drömtolknng  är heller ingen intellektuell liten lek. Det är inte med vänsterhjärnan vi tyder våra drömmar. De och deras betydelse hittar vi i den andra hjärnhalvan - där upplevelser, associationer, bilder och fantasi håller hus.  Och dit måste vi bestämma oss för att vandra på upptäcksfärd själva. Det är en väg som inte altid erbjuder raka linjer och snabba, tydliga svar. Men uthållighet och intention hjälper till och gör sitt även i drömtolkningen. Och när vi hittat betydelsen och den är är rätt - då känns det i hjärtat och i hela oss!

Läs hela inlägget »


Tänk när vi blir ett drömsamhälle!
När nattens drömmar värdesätts och firas. Det är ett samhälle där vi börjar dagen med att  intressera oss för egna och andras drömmar. Och där vi till frukosten samlas och har för vana att naket och uppriktigt dela nattens inre upplevelser med varandra. Många ursprungsbefolkningar har länge hedrat drömvärlden, och sett den som kanske mer väsentlig än vår "vanliga" verklighet. De har förstått att drömmarna är själens språk.

I en sådan framtida kultur säger ingen "det var bara en dröm". Drömkällan respekteras istället självklart för dess outtömliga och uthålliga guidning med ständiga leveranser av stärkande och klarsynt livsvisdom. Då har vi också förstått att drömvärlden är en annan verklighet, men en dimension lika viktig att ta på allvar som den värld vi säger oss leva i, i vår "vakna" tillvaro.

Vi har då förstått att vi alltid drömmer, att alla dimensioner vi existerar i är olika aspekter av en och samma mångfacetterade dröm. Tillvaron, nuet, livet.... Kontakten med dessa olika världar gör oss levande. Där finns fantastiska gåvor av läkande, kreativitet och andlig vägledning som erbjuds oss.  

Men ett samhälle som inte värdesätter drömmarna, och det inre livet är ett dött samhälle. Det är ett skrämmande samhälle med skrämda ensamma individer, och där rädslan för kontakt med sig själv är den yttersta anledningen till känslan av alienation. Den viktigaste lärdomen har gått förlorad. Vi är här för att vakna ur drömmen.  
Vad jag längtar till ett sådant framtida drömsamhälle!  

Läs hela inlägget »

Så sitter den där då, som ett läckert armband på handleden - äääntligen! Sedan den dagen för 23 år sedan då jag fick i mig så mycket ormgift att jag hade svårt att andas och trodde att min sista stund var kommen - så har jag tänkt på att göra det lite då och då...
Förra sommaren kom en ormkvinna i en trumresa och presenterade sig som - Oonah - som när jag kollade upp namnet  är en annan form av mitt eget namns grekiska ursprung - Agnes. Och nu har det varit en massa andra starka saker på gång, transformationer, som gjorde att jag äääntligen slog till...
Det var intressant att kolla lite på tatueringshistorian som går  tillbaka till stenåldern. Arkeologer har hittat mumier från 200 f.Kr. med stora tatueringar över hela kroppen. Förutom att pryda kroppen har ju syftet varit att markera olika initieringar, övergångar och faser i människors liv.
Och just så får det vara för mig - en hemlig liten kraft-påminnelse mellan mig och "lilla ormen"...

Läs hela inlägget »

Trollbindande magiker
Pluto som "arketyp" är magikern som utövar ett trollbindande inflytande på andra människor, ofta med sin starka utstrålning. Det är den som "ser i mörkret" och dras till hemligheter och det fördolda. Det är deckaren, terapeuten och under-cover agenten som avslöjar det svarta, det fula, det destruktiva, och just därför kan vara hotande och "farlig" genom sin förmåga att särskåda och avslöja oegentligheter som ligger fördolt. Denna förmåga att känna av och ana "ugglor i mossen" gör att personlighetstypen ofta är en katalysator som både medvetet och omedvetet sätter igång starka helandekrafter genom hemlighetsavslöjanden - något som naturligtvis kan stöta på patrull av dem som önskar att hemligheterna hade fortsatt att var just hemligheter..


Inte lagom
Begreppet "lagom" existerar inte - det är 100% eller ingenting alls som gäller. Engagemangens intensitet har en tvingande karaktär, och fungerar ofta som om det gällde liv eller död - vilket det ibland rent bokstavligt också kan göra, då här finns en dragning till det laddade, extrema och utmanande. Denna personlighetstyp drivs av en oerhörd passion och drivkraft att ständigt omforma, transformera och pånyttföda. I bästa fall är det t ex den kraftfulla läke-shamanen med stark förmåga att bota, eller politikern och artisten som i kraft av sin personlighet på ett magiskt sätt får massorna med sig i positiva och livgivande syften.

Fascinerande och skrämmande
I sämsta fall är det den maktgalne manipulatören som på psykopatens skickliga sätt manipulerar sin omgivning - och som endast kan bli avslöjad av en person med exakt samma energi inom sig - men som använder den i ljusets kraft. Den personlighetstyp som är besatt av demonisk hämnd, avund och girighet hör också till den destruktiva Pluto-yttringen. Plutopersonligheten kan på samma gång ha något både fascinerande och skrämmande över sig, med förmåga att likt en kraftfull magnet dra människor, händelser och situationer till sig.
Om denna kraft används i det vita eller det svartas tjänst kan aldrig utläsas ur horoskopet.

Välkommen in på min Facebooksida Astrocoach!   https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim 

Läs hela inlägget »

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

Etiketter