• Blogg

2014

Nyttjar du fantasins rike för att följa din stjärna, din längtan, dina drömmar? Det är lätt att glömma bort att det är i fantasins rike de verkliga skeendena skapas. Den fysiska verkligheten är enbart en reflektion av det som en gång var en övertygelse.

Det är intressant att se den språkliga kopplingen för olika ord. Det engelska ordet desire,längtan, kommer från latinets de sider, som betyder 'från stjärnorna'. Det engelska ordet disaster - katastrof - kommer ur astra, stjärna, och betydelsen blir då att genom att inte vara i kontakt med sin inre stjärna skapas katastrof. Har vår vision och längtan tappat sin laddning inifrån, går vi vilse
.
Lita på det dina drömmar säger dig att göra. Lita på Livet. Vårda din vision, gör den levande och väck krafterna inifrån till ditt stöd.
"Allt som vi skapar i fantasin, om vi bara ger det en tillräckligt stark form, förverkligas i vårt liv, antingen genom vår själ eller genom naturens ande." William Butler Yeats

Låt inte andra stoppa dig och tvinga dig till deras version av verkligheten. Bär inte deras bagage av besvikelse, missunnsamhet och avund. Påminn dig om att de vars egna drömmar krossats försöker, ofta medvetet eller omedvetet, att göra detsamma med andras drömmar. Bry dig inte om de hopsjunkna, de resignerade, de visionsdöda.
Gör istället 2015 till ditt bästa år någonsin. Följ din stjärna! 

Välkommen att följa mina sidor på Facebook:
https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig
https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim   

Läs hela inlägget »


I år inträder vintersolstånd och nymåne nästan exakt, med bara 2 timmars mellanrum. Det sker tidigt natten till måndag, och blir därmed en extra kraftfull Midvinter-högtid.

Årets längsta natt
Det är årets längsta natt, då solen står som allra lägst. Mörkret har nått sin kulmen och vi firar ljusets återkomst då årshjulet ännu en gång vänder och dagarna från och med nu blir ljusare.
Det är en tid att röra sig framåt in i det nya. En utmärkt tid att lämna och säga farväl till det uttjänta, det som gjort sitt och det vi inte längre har användning för, och samtidigt förankra nya mål framåt. Släpp taget ordentligt om ånger, besvikelser och missnöje du mött under året, nu är det dags för nya möjligheter och nya satsningar!

En midvinterceremoni
Att göra en egen ceremoni då vi går in i oss själva, känner efter och hämtar upp det vi mest av allt upplever att vi behöver släppa är vi betjänta av. Vi kan t ex skriva ned det vi vill lämna på en bit papper och bränna upp det, en enkel handling som hjälper oss att bli av med den gamla energin för att sedan ”sätta” ny intention för det nya året. Nymånen i ambitiösa och målmedvetna Stenbockens tecken hjälper oss också att med sin energi, sätta tydliga framtidsvisioner.
”We look towards the promise of spring,
and make our plans för New Year to bring,
with  joy in our hearts as the old year departs."
Ur ”Winter Solstice prayer”

Njut en häftig och magi
sk Midvintertid!

Välkommen att följa mina sidor på Facebook:
https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig

https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim   

Läs hela inlägget »Synkronicitet som tema
Det senaste temat på webkursen "Dreaming your soul into life" för Robert Moss, handlar om synkronicitet, och att lära oss bli mer uppmärksamma på livets tal till oss. Denna webkurs handlar inte bara om nattens drömmar utan också om det "drömmande" vi ägnar oss åt 24 timmar om dygnet. Det drömmande vi kallar Livet.

Tre mycket starka tydliga drömmar....
En händelse som visar på just denna synkronicitet - ett iakktagbart meningsfullt sammanträffande utan orsakmässigt samband - skedde för några år sedan.
En natt hade jag en dröm med ett mycket tydligt budskap som upprepades flera gånger - "tre mycket starka tydliga drömmar". Men de tre starka drömmarna dök aldrig upp, visade sig aldrig för mig.... utan det stannade bara vid detta ordbudskap, denna mening, som upprepades flera gånger. Sedan vaknade jag och gick upp för att starta med dagens arbete, utan att ha förstått syftet med drömbudskapet.

Tidsbokning för drömkonsultation
Efter några timmar så ringer telefonen och en kille presenterade sig som Anders Bengtsson, redaktör på tidningen "Offside". Han ville boka en tid för en drömkonsultation för han hade den senaste tiden, som han sade, haft "tre mycket starka tydliga drömmar" som han återgett för läsarna i en krönika han skrivit. Drömmarna handlade allihop om hans möte med fotbollsgiganten Zlatan - och nu ville han förstå mer av vad dessa drömmar betydde och hade därför tagit kontakt med mig.
Jag hajjade givetvis till då han sade "tre mycket starka och tydliga drömmar" - och berättade om min dröm med detta budskap samma natt. Vi bokade en tid och någon vecka senare så gick vi igenom de tre drömmarna, som naturligtvis inte enbart handlade om Zlatan utan om Anders själv. (Lite av vår 90-minuter långa sejour är återgett i nummer 7 av "Offside" 2011.) Det korta utrymmet i krönikan ger naturligtvis inte utrymme för alla de insikter som kom upp och det var heller inte meningen att allt skulle presenteras där.

Meningsfulla sammanträffanden
Det jag tycker är så fascinerande med denna upplevelse är att än en gång få vara med om dessa spännande synkroniciteter.  Meningsfulla sammanträffanden utan uppenbar och direkt orsak, men som då och då - eller när jag tänker efter egentligen kanske oftare och oftare  -  dyker upp och skapar nyfikenhet för vad som egentligen "ligger bakom"... Varför skulle jag få detta drömbudskap? Var vi redan sammanlänkade genom att Anders redan bestämt sig för vilken drömterapeut han skulle vända sig till? Och var det därför som jag under drömtillståndet, då vänsterhjärnefunktionen inte är lika aktivt och vi är mindre influerade av logik och förnuft, var mer mottaglig för denna överföring från honom, som troligtvis skedde på ett omedvetet plan? Ja, ingen kan ju helt förklara hur något sådant här går till...  men oerhört fascinerande är det varenda gång det händer och vi blir uppmärksamma på det.... Livet är spännande!
 
Välkommen att följa mina sidor på Facebook:

https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig

https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim  

Läs hela inlägget »


Jag hade missat första säsongen men fick tips om denna häftiga serie i början på omgång två. Jag blev snabbt såld. Trollbinder
Trots de våldsamma scenerna - som jag givetvis har svårt att titta på - så är det så otroligt mycket annat som fascinerar och trollbinder. Den suggestiva musiken inte minst som är så viktig för stämningen i alla de olika scenerna i serien, griper starkt tag i mig. Och detta är ändock vår historia för lite mer än tusenår sedan, kanske tio-tolv inkarnationer tillbaks. Så avtrycken lever inom oss fortfarande eftersom de är våra anfäder. 
Neptunus som en symbol för strömningar och trender
Denna lågbudgetserie har blivit oerhört populär världen över. Som astrolog är jag ju intresserad av att kunna hitta en spegling, en förklaring utifrån planetkonstellationerna. Kanske kan Neptunus placering i Fiskarnas tecken mellan åren 2011- 2025 vara just en sådan. Denna planetposition kan betyda många saker. Men om vi fokuserar på denna planet som en symbol för trender, strömningar och moden så tycker jag mig hitta något som skulle kunna vara en förklaring

Stark kontakt med sina gudar
Oavsett vad vi anser om de våldsamma inslagen i vikingarnas  leverne hade de en mycket stark koppling till sina gudar och sin tro. Det är ju också det som utgjorde deras mod, att de likt nutida självmordskandidater inom olika terroristorgansiationer inte räds döden alls, utan vet att det finns något bortom, utöver det rent materiella. En vikings högsta önskan var ju att få dö i strid, som var ett säkert sätt att få komma till Valhalla, deras Paradis. Just denna absoluta tillit till gudarna, och som Ragnar Lodbrok, huvudpersonen i filmen säger -  "We speak to the Gods, that´s how we do it" -  utgjorde självklart en oerhörd trygghet och säkerhet för dem, i en annars så tuff och farofylld existens. Fiskarnas tecken handlar specifikt om dessa andra världar, drömmar, visioner och längtan och kontakten med detta..

En vördnad för det oförklarliga, magiska och mystiska
Och kanske är det just så att denna absoluta och starka övertygelse om "något annat" är det som fängslar oss. Vi blir påminda om att vi förlorat respekten och vördnaden för det magiska, mystiska, mytiska och "oförklarliga". Den dimension av tillvaron som kanske egentligen är den viktigaste för oss också om vi inte skall gå vilse i livets utmaningar.
Med en sådan inre tillit, en sådan övertygelse om att den andliga dimension finns och är något i högsta grad påtagligt, skapas en oerhörd inre styrka och mod att övervinna motstånd.  
Del tre av serien kommer  till våren. Det är säkert många med mig som är nyfikna på den!

 
Välkommen in på min en av mina sidor på Facebook - Astrocoach!
https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim  
 

Läs hela inlägget »

Denna gång, tidigt på lördag eftermiddag, sker fullmånen i Tvillingarnas tecken. Fullmånen är ju i sig ett motsatsförhållande mellan solen och månen som befinner sig mitt emot varandra. Det är solens lyskraft som gör att månen syns och visar sig hel och full.
Psykologisk polarisering
Psykologiskt innebär detta en polarisering, en dragkamp mellan det medvetna och det undermedvetna, mellan den mer viljemässiga, beslutsfattande sidan och de känslomässiga, spontana behoven inom oss. Mannen och kvinnan inom oss, den vuxne och barnet, yang och yin framstår tydligare.
Omedvetet blir medvetet
Icke erkända känslosidor bli förstärkta, synliga och därmed medvetandegjorda. Med fullmåne i detta tecken är det självreflektion som pockar på gällande hur intellektuellt och distanserat vi handskas med känslorna. Pratar vi mer om dem istället för att känna dem? Analyserar vi  behoven mer än vi har den verkliga kontakten med upplevelserna? Är det viktigt för oss att känslomässigt "hålla huvudet kallt", förhålla oss distanserat intelligenta, slagfärdiga och skämtsamma när känslodjupen väl börjar brännas och trycka på? Eller klarar vi av att vara känslomässigt öppna, nyfikna och flexibla utan att just tappa kontakten med våra reaktioner i sig?
Speglar reaktioner
Att använda fullmånetiden  till att spegla sina reaktioner, sina känslor och behov är intressant. Och särskilt tydligt blir det om vi har vetskap om vilket tecken som accentueras och behöver balanseras.
Ha en härlig fullmånehelg! Happy fullmoon!

Välkommen in på min en av mina sidor på Facebook - Astrocoach! https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim  
Läs hela inlägget »

 

Fri att få gå sin alldeles egna väg.
Natten mellan torsdag och fredag svensk tid går Mars in i Vattu-mannens tecken. Den har befunnit sig i uthålliga, strategiska och målmedvetna Stenbocken. Men nu är det en helt annan energi som gäller till mitten av januari rent kollektivt.

Mars är kopplad  till vår vilja och vårt agerande, sättet vi hävdar oss på, och hur vi handskas med ilska. Det är fightern inom oss. Vattumannenenergin handlar om att få vara fri att få gå sin egen väg, och köra "sitt race", alldeles oavsett vad "tyck-myck-orna" anser.. 
Kompromisser är ointressant
När dessa två samarbetar sker agerandet utifrån att "göra min grej, på mitt sätt, när, hur och om jag vill". Och initiativ till kompromisser och dealar som inskränker den egna personliga friheten är ointressant. För mycket av eventuella försök av att "vara snäll" kan resultera i abrubta oförutsägbara och explosiva vredesutbrott eller kroppsliga stressymptom till synes oväntat - men som istället har föregåtts av en lång tids frihetsberövande där oberoendet i handlingarna har naggats i kanten.
 .
Frihetskamp
Kampen handlar alltså om frihet, självständighet och oberoende. Självklart gäller detta för egen del  - men också genom att slåss för människors och djurs självklara rättigheter att få vara och leva fritt och på sitt eget sätt. Initiativen riktas också på att göra och agera på ett sätt som är oväntat, och därigenom hitta annorlunda lösningar på konventionella utmaningar. Att få hävda sig genom att inte behöva, eller vilja köra någon E 6:a ses som självklart, eftersom de egna avantgardistiska  och alternativa stigarna lockar och känns mycket mer spännande.
   
Anti-allt
Så med detta som bakgrund kan vi kanske alla märka att vi blir lite mer "anti- allt", trotsiga och rebelliska - i allafall är det speglingen för den kollektiva viljan just nu. Beronde på hur det ser ut i ditt eget karaktärshoroskop kommer du att märka detta mer eller mindre på det individuella planet.

Välkommen in på min sida på Facebook - Astrocoach! https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim 

 

Läs hela inlägget »


Det är mycket ugglor nu...Häromdagen fick jag av en drömträffs-deltagare en vacker glasljuslyka -  i form av en uggla. När jag nyss hittade ett kort som ramlat ur en kortlek - var det Gudinnan Athena som ju har den visa ugglan som sin kumpan och livsledsagare... 
Ugglesymbolik
På olika sätt verkar det som att jag påminns om just ugglan och ugglesymboliken just nu. Jag fick ju också rejäl "bakläxa" för ett par veckor sedan genom den webdrömkurs jag går för Robert Moss. I en drömtrumresa flög jag på min uggla som följt mig i så många år. Men då blev jag varse en sorg som plötsligt kom över mig och jag fick inse att jag tagit ugglan för given, inte respekterat och vördat den som jag borde ha gjort. Jag ser den ju som en representant för en djupare kontakt med mig själv, en av mina delpersonligheter.
Ugglekontakt
Den upplevelsen fick mig att fundera vidare på en än djupare betydelse över varför det sker just nu. När ugglan kom till mig var för cirka 25 år sedan i samband med att jag och en tidigare sambo hyrde ett litet hus i skogen under många år. Vi var där ofta - varje helg nästan från mars tills vi vinterstängde i slutet av oktober. Långa perioder på sommar
en huserade vi också där. Jag älskade tystnaden och stillheten. Ugglan, det var en kattuggla, satt ofta på skorstenen och hoade magiskt som brukligt är att ugglor gör på natten. Jag mötte den på nära håll några gånger då den på dagen satt dold i en tall och jag precis gick förbi då den flög upp och visade sina enorma fjäderskrud då den snabbt drog iväg.
Oförklarliga upplevelser
Det hände mycket med mig där. Underliga,"oförklarliga" saker. Jag hittade och kunde leta upp saker långt ute på hygget och i skogen, som var "omöjliga" att hitta till min sambos förvåning och glädje. Hans Ray Ban-glasögon som han hade tappat t ex nyligen inköpta på en gemensam resa till Paris. Jag tänkte tankar/scener och vips så blev det verklighet, jag "såg" saker angående våra sommargrannar som snabbt visade sig vara sanna, jag hade "samtal" med en "gråtomte" som hade synpunkter på hur trädgården skulle skötas.... 
En speciell känslokontakt
Det jag kom på sent igår kväll var att jag nästan med säkerhet kan säga att jag vid alla dessa tillfällen haft eller bestämt mig för att gå in i en speciell känsla. Eller så var det helt enkelt den känslan som infann sig . En blandning av att vara väldigt fokuserad och bestämd om vad jag önskar - och samtidigt en slags lekfull och öppen nyfikenhet utan krav på en speciell utgång.
Kanske är det just detta jag skall bli påmind om och återknyta till för att än mer använda mig av i livet nu. Jag tror det. Och fascinationen för ugglan består! 

 

Läs hela inlägget »

Svartmånetid
Än så länge är det svartmåne. Den tid i måncykel som lämpar sig för oss att gå inåt, analysera, stämma av och släppa taget av det som inte har fungerat senaste månvarvet. Tid för viskvinnan återigen...
Nymåneskifte
Imorgon eftermiddag inträder skiftet -   nymåne i Skyttens tecken. Energin vänder och handlar då mer om nystart, uppstart och nya mål. Med nymåne i Skytten så handlar det om att verkligen vidga vyerna, bejaka entusiasm, glädje och expandera livsperspektiven.  
Fokusera på mer och nytt
En längtan efter att vilja växa och fokusera på mer och ännu mer nytt, kul och medvetenhetsvidgande. Dra nytta av denna nymåneenergi och sätt nymånemål i linje med Skyttenergin - att lära mer om andra världar, andra kulturer, djur och natur t ex. Upptäckariver och äventyrarlust bör bejakas! 
Alt gott önskar jag dig denna helg!

Välkommen in på en av mina sidor på facebook Astrocoach -
https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim
Läs hela inlägget »

När vi levde i små samhällen och byar var traditioner mer levande och där fanns en stolthet inför dem som fört traditioner, kunskap och visdom vidare. Det fanns styrka att hämta i en värld där man visste att man hörde hemma, man kände sig inte på samma sätt ensam och utsatt.
Styrkan i att vara en  länk
Styrkan i att veta att man är en länk i en kedja som sträcker sig långt bak i tiden utgör en källa till kraft. Vetskapen om våra rötter, vilka vi är och var vi kommer ifrån skapar tillhörighet.
 
Utan kontakt med släkt
Många växer upp utan kontakt med sin släkt och har kanske aldrig träffat sina kusiner, sina fastrar, farbröder, mostrar och morbröder.Dagens snabba utvckling resulterat i att vi ofta har förlorat känslan av att vara förbundna med vårt förflutna och med varandra. Men även om den länken kanske är svårare att finna genom det splittrade liv vi nu lever, med ofta långa avstånd emellan oss, går de självklart att finna och återknyta till igen
.
Generationers prägling
Att ge oss tid till att fundera på vad vi har med oss av generationers prägling ser jag som väsentligt för att hitta helhet. Arvet och våra gener påverkar oss i varje stund. Blodsbanden har präglat oss, även om vi inte är medvetna om dem. Stamfäders avtryck fortsätter att leva i oss.

Fundera på familjemönster
Så - för att stärka kontinuiteten och få en djupare förståelse för den du är - fundera en stund på dina familjemönster... Vilka är de? Ser du dragen av stolthet och styrka som gått igen i flera generationer? Finns där negativa släktmönster och hemligheter som trots förnekelse ändock utövar ett inflytande över dig fortfarande? Att också gå tillbaka till barndomens minnen kan hjälpa till med att förstå de krafter som styrt din uppväxt. Samtala med dina förfäder även om de gått över till andra världar. Lyssna till vad de har att säga. Känns tanken främmande och du upplever att intellektet kommer ivägen - fråga dig om igen, och om igen - tills du får fatt i känslan, i budskapet.Jag lovar dig att svaren blir fascinerande...Lycka till!  

Bilden är tagen på hällristningsområdet i Högsbyn, Dalsland

Läs hela inlägget »

Är allt i våra liv förutbestämt? Nej det tror jag inte. Men jag tror på att vi alla utan undantag får ta konsekvenser av våra handlingar sedan tidigare, eftersom jag tror på logik och orsak - verkan. Som astrolog får jag ibland förklara att man visst kan tro på den fria viljan, arbeta med mental träning och ta ett personligt ansvar -  och samtidigt använda sig av astrologi i personlig utvckling som vägledning. Att det finns ett likhetstecken mellan astrologi och spådomar är tyvärr en föreställning som fotfarande sitter fast i det kollektiva medvetandet. Men att det förhåller sig så här betyder inte att jag - eller någon annan astrolog - ändock kan göra utsagor om en person eller ett års utmaningar iallafall. 

Vad hände vid 15 månaders ålder?
För c:a 15 år sedan så träffade jag en ny klient för första gången. När vi gick igenom hennes horoskop och det avsnitt som handlar om känslor och relationer - månen i horoskopet - frågade jag henne om hon visste vad som hänt henne när hon var 15 månader gammal. Det borde enligt horoskopet vara något som hade skapat en distans känslomässigt  till eller från modern samt dessutom något som skulle  ha kunna skapa ett "bättre-fly- än- illa- fäkta" beteende i nära relationer.  Ett sådant beteende grunläggs ofta pga av brist på trygghet tidigt i livet, då mönster av instabilitet och "ryckighet" ofta har varit faktum i personens tidiga känsloupplevelser.
Återkommande tema 
Det kunde hon inte svara på.  Vi har ändock under åren då och då återkommit till detta eftersom det visade på ett mönster av känslomässig distans som dök upp om och om igen i hennes egna relationer, utan att hon förstod varför och inte alls önskade det.
Jag träffade henne nyligen då hon kontaktat mig för att hon ville berätta vad hon fått reda på. Det jag fick höra var en berättelse om att hennes egen mamma till slut, då min klient återkommit till denna fråga gång på gång, erkände att det visst hade hänt något när hon var 15 månader gammal.
Moderns distans "smittade"
När min klient var vid den åldern hade hennes mamma fått reda på att när hon var gravid och låg på sjukhuset flera dagar för att föda, hade hennes far varit otrogen med en grannfru. Detta hade modern hållit inne med och aldrig velat berätta då hon själv fått en sådan chock när detta kom fram. Och det uppdagades alltså då min klient var  15 månader. Moderns agerande under den perioden utifrån distans och avskärmning känslomässigt var just den känslomässiga påverkan som min klient fick uppleva.
Ordlös påverkan
Denna påverkan var ordlös naturligtvis, men tillräckligt stark för att det skulle sätta sig som ett djupgående mönster i henne själv eftersom hon så starkt "smittades" av samma känslostämning och tvivel på att på djupet kunna lita på någon som modern själv vid den tidpunkten tampades med.
Vi kan bara möta oss själva
Men som astrolog så tror jag inte att någon av oss är några oskrivna blad  när vi föds. Vi har med oss konsekvenser av tidigare handlande ifrån tidigare liv - det är just detta tidigare agerande som blir grundmönstret i det vi kallar vårt "öde". Och orsaken till det är ingenting annat än just vi själva. Så även om modern vid denna tidpunkt utlöst detta för min klient så har hon  - och alla vi andra också - med oss självskapade mönster sedan tidigare liv som genom sk "omständigheter" och de relationer vi möter under vår tid här på jorden, kommer att väckas upp för att vi skall bli påminda om att hela just detta.  

Välkommen att följa  en av mina Facebooksidor - Astrocoach
https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim

Läs hela inlägget »


"Vilket underbart liv jag har haft! Jag önskar bara att jag hade begripit det tidigare". Colette
 
"Jag varnar dig, ödet!".
Vad härligt det hade varit att likt poeten Anna Achmatova, kunna säga till ödet: "Jag varnar dig, det här är sista gången jag lever". Sätt igång - säg det!  Gör vi det så har vi inte så mycket tid till ånger kvar. Vi säger troligtvis "Jag älskar dig" och  "Förlåt mig" oftare om vi visste att vi skulle dö idag. Och om livstiden är knapp skulle vi säkert också fundera på vad vi kunde göra för att  komma ännu närmare det vi längtar efter. Vi skulle sätta det högst på vår "Att- göra-lista".
Tag kontakt med verkligheten
Om jag får nåden att leva en tid till, och inte tar det för givet får jag chansen att leva ett liv utan ånger. Man behöver inte leva i en olycklig relation för att önska sig någon bättre. Man behöver inte heller ha ett tråkigt arbete för att önska sig ett man verkligen skulle trivas med. Man behöver inte vara förtvivlad för att känna att man förtjänar att vara lycklig. 
Ta pauser för att betrakta själen, tag kontakt med verkligheten. 
Sök efter "någonting mer".  

 

Läs hela inlägget »

I nuläget är detta lite av den energi som är igång och som speglas av himlakropparna.
 
Merkurius tillbaka i sin avslöjarposition
Idag spatserar Merkurius - planeten för kommunikation, tal och skrift tillbaka in i Skorpionens tecken igen och huserar där de närmsta 3 veckorna. Att då rent intellektuellt bejaka "under-ytan"- intressen och avslöja vad som finns fördolt i all slags kommunikation kan vara en bland många yttringar för att följa med på energin. Vi har ett behov av att än mer gå till botten och vara mer svart-vita och tydliga i vår kommunikation med andra. Inget mesande!

Mars och Plutokonjunktion i  sega målmedvetna Stenbocken
Aspekten mellan Mars och Pluto trappas upp och blir exakt sent den 10 november. Maktkamper och kontroll spelar alltid en roll då detta planetpar är aktivt. Så vem har kontrollen? Vem är manipulatören? Naturligtvis bör vi se på vårt eget agerande först och främst, men också vara uppmärksamma på den subtila, "hemliga" viljan vi kan bli utsatta för. Även här behövs raka puckar och oräddhet för att avslöja mörkret. Det är en extrem energi som definitivt inte skall hållas tillbaka då konsekvenserna ofta blir påtagliga och destruktiva. Att transformera viljan och aggressiviteten, att få ännu en chans att pånyttföda, rena och hela "viljeenergin", både kollektivt och individuellt handlar den konstruktiva sidan om.

Uranus-Pluto - bakomlliggande starkt inflytande  2012-2015
En aspekt mellan Mars och Pluto är i sig inte ovanlig - men att den nu är mer intressant är att den laddar det som redan finns på gång mellan 2012- 2015 - kvadraturen, ett spänningsförhållande, mellan Uranus - frihet, självständighet - och Pluto - makt, inflytande. I mitten av december kommer den att för sjätte gången vara exakt. Jag har på min Facebooksida "Astrocoach" skrivit ett flertal gånger om betydelsen av denna utmanade aspekt och vad den innebär kollektivt av transfomerande frihetsbegrepp, tvingande revolution och extrem frihetskamp. Vi får se om Mars, krigsguden denna gång aktiverar denna underliggande energi konstruktivt eller destruktivt..
https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim.


 

Läs hela inlägget »


Så spännande med alla dessa berikande inre resor...
Intensivt inre arbete 
Robert Moss-kursen "Dreaming the soul back home" fortsätter och övning läggs till övning, insikt till insikt. Med ett så intensivt inre arbete så händer det mycket på ett inre plan. Supergillar!
En sida av mig

Men jag fick härom-dagen  en tankeställare och en riktig bakläxa... Jag upptäckte vid en av trumresorna att ugglan som funnits med mig sedan slutet på 80-talet...den hade jag tyvärr tagit alldeles för given och inte gett den den respekt och den lyhördhet den förtjänar. 

Ugglan representerar naturligtvis en sida av mig, en delpersonlighet.. En del inom mig som tagit denna form för att ytterligare skapa kontakt med inre signaler och fördjupad förståelse om både mig själv, andra och mitt syfte här på jorden.
Så övningen blev för mig förvånande känslostark. Precis då jag omfamnade ugglan och vi flög upp i de övre världarna vällde tårar plötsligt fram, och jag blev medveten om att jag just svikit en viktig del inom mig själv. Det var en sorg. Insikten om att denna trogna inre vän och del av mig själv, alltid finns och har funnits - oavsett om jag till en stor del inte erkänt och vördat den...Men nu har vi knytit starkare och förhoppningsvis än mer uthålliga band.
Tvivel på inre bilder
För många år sedan i någon av de första shamankurserna jag gick och vi skulle stärka kontakten med ett kraftdjur, hade tvivlet gjort sig påmint. Var det inte så att jag hittade på allt? Inbillade jag mig inte? Var det inte ett sätt att göra sig märkvärdig?  Jag hade i en trumresa sett ett par mycket stora ögon som jag själv trodde var just uggleögon, eftersom ugglan sedan länge hade fascinerat mig - men jag tyckte att det var för otydligt och inte att lita på. En assistent till kursledaren reste då med mig in i ännu en trumresa, för att se om han kunde se det jag anade att jag sett. Jag hade inte sagt något till honom om att jag misstänkte att det var just ugglan. Väldigt snart, berättade han sedan, hade en stor uggla gripit ett fast tag om hans handled  och gång på gång för honom bedyrat att den sökte mig. Min reaktion när han  berättade detta var stark och mycket känslosam då också, och jag blev än en gång påmind om att inte fösa undan och dissikera de inre bilderna och intrycken till förmån för enbart intellektet...De berikar istället livet så mycket!

 

Läs hela inlägget »

 
Kom hem i natt efter ännu en föreläsning på temat att erkänna livets ständiga speglingar.
Så inspirerande
Jag tror inte det finns något ämne som får mig att vara så inspirerad, så motiverad och så "hög" när jag föreläser. Och egentligen så är det ju just detta som är den röda tråden i allt i min verksamhet.. Det är bara olika vägar och verktyg att komma fram till just detta - och där utmaningen sedan blir att hämta hem projektionerna  och därmed sluta fred med sig själv, andra och hela sitt öde..
Erkänna och ta ansvar
Så underbart att uppleva att flera i publiken delar med sig av egna insikter på detta tuffa tema som har förändrat deras eget liv. Det bidrar ju till att alla närvarande än mer inser att vi långt ifrån är några oskyldiga offer...Gläds också åt att så stor del av publiken - 16 stycken - på studs anmälde sig till en kursdag där vi än mer skall fördjupa insikterna på detta område. Tjohoo!
 

ACIM-citat jag vaknade med
"I varje möte med en annan, kom ihåg att det är ett heligt möte. Som du ser honom ser du dig själv. Som du behandlar honom behandlar du dig själv. Som du tänker om honom tänker du om dig själv. Glöm aldrig detta, för i honom kommer du att finna dig själv eller förlora dig själv." 
Så vackert, så sant och så enkelt - och uppenbarligen så otroligt svårt för oss att verkligen tro på och leva efter...

Läs hela inlägget »

För något år sedan fick jag "Dream-Cards" av min drömterapeutlärare Louise Minerva Li. Så tacksam över dem! Korten är skapade av psykologen och drömarbetsläraren Strephon Kaplan-Williams, vars böcker jag läst och gillar mycket.
Syftet med korten
Syftet med dessa kort med tillhörande texter,  är att gå ännu djupare i drömförståelsen och hitta fler dröminsikter. De innehåller över 559  symboler i de 66 korten, byggda på vetenskapliga observationer av tusentals drömmar. Varje symbolkort har ett tillhörande "Wisdomcard" med text - olika nyckelord, centrala bildförklaringar, påståenden och drömutmaningar/läxor att själv gå vidare med. De är indelade i sju huvudgrupper, arketyper. Syftet är inte att i första hand vara "svars-kort" utan att än mer få igång de egna associationerna.

Drömarbete
Jag satte mig med dem idag, i syfte att utforska en mycket stark  dröm jag hade för ett tag sedan.Det finns flera sätt man kan arbeta med dessa kort - mer systematiskt steg för steg eller helt enkelt "dra" kort och lita på att annat är slumpen är igång...De kort jag fick idag utifrån att jag letade på den symbol som var central i drömmen, var Winning, Fate och Transformation. De bilder jag hittade på korten gjorde såklart att nya tankar ikring drömmen infann sig. Det var många budskap jag också tog till mig och skall ta med mig nu - använd svärdet, ingen tid för enbart acceptans och omhändertagande..."reborn into greater purpose", och "seek the awe, let it transform you"...Ja stunden med drömmen slog verkligen an en ton i mig som skall få ljuda ett tag till inom mig.
Synkronisering
Särskilt tydligt tror jag också att det blev efter gårdagens starka kursupplevelse med Carl Östergren och Annelie Påmark, med känslokontakt - och känsloupplevelser i fokus. Att de i dagarna speglas av en för mig aktuell Saturnus kvadratur Solen-aspekt, som handlar om att lämna det tunga, det hindrande - gör ju inte "lämnanden" mindre aktuella heller..Allt hänger verkligen ihop!
 
Välkommen in på mina sidor på Facebook:
https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig
https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim 
 

Läs hela inlägget »

Samhain eller Halloween-tid...
Denna magiska helg, den gamla keltiska storhögtiden, deras nyår. En tid där årshjulet vänder från ljus till mörker i väntan på att  redan sådda frön skall börja spira vid ljusets återkomst.

En tid där framtiden vandrar bakom oss och det förflutna ligger framför oss... och där vi som det sägs kan se mer in i framtiden än annars, då slöjorna mellan världarna och existensplanen viker undan. En högtid då den linjära tiden upphävs.

Det är också en helg där de döda vandrar bland de levande. En tid för vördnad och respektfull hågkomst av de dödas själar -våra vänner och nära som redan gått över...
Blessed Samhain ! 

Läs hela inlägget »
Sedan i söndags gick planeten Mars - symbolen för vår vilja och självhävdelse - in i Stenbockens ambitiösa, ansvarsfulla och målorienterade tecken.
Mars - symbol för krigsguden.
Mars är ju också kopplad  till Ares, krigsguden som också kan visa på hur vi kan styra in aggressivitet och kampanda i konstruktiva banor, och på det sättet få tag i hjälten och hjältinnan inom oss alla. Beroende på dess teckenplacering samt planetaspekter kan vi se möjliga scener och områden för vår drivkraft och framåtanda.

Mars i Stenbocken
Fram till den 4 december  befinner sig Mars i tecknet som mest av alla tecken är intresserat av att omsätta planer i handling genom strukturerat agerande och ihärdigt, målmedvetet arbete. Att lyckas med att uppnå de höga ambitionerna på ett kontrollerat och enträget  sätt - likt symbolen för Stenbocken - bergsgeten - är självklart liksom det långsiktiga målet att uppnå succé.

Kompis med tiden
Att vara kompis med tiden är inget problem för denna marsplacering då långsiktighet och att skynda långsamt är självklarheter för att strategiskt och effektivt nå målsnöret. Rent kollektivt kan vi alla dra nytta av att följa med på denna marsposition nu - och "go for the gold!!

Är du intresserad av astrologi?  Välkommen in på en av mina sidor på Facebook . Astrocoach! https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim
Läs hela inlägget »

Godmorgon!
Vad det är intressant att spegla sig i andra...Ju mer av livet som går desto mer inser jag att mina behov av att vara själv, ensam, i stillhet är såååååå stora. Jag förundras hela tiden hur andra hinner med hus, hem, trädgårdar, relation, barn, fritidsintressen OCH hinner med sina mål, sitt eget driv...Och dessutom lyckas få ihop detta med att känna in, känna efter och lyssna inåt....En del verkar ju fixa det...Men jag gör det definitivt inte....

Så för mig är det bara att hedra och acceptera eremiten inuti. Om jag inte får min "stilla-tid" emellan alla aktiviteter oavsett hur "kul" de är - blir det snabbt bakslag och tappad glädje...När det stundtals är för mycket så påminner jag mig själv om att jag VALT det som sker - då finns ändå alltid glädjen och tacksamheten där i botten,  trots att det hopat sig lite för mycket just då.

Men utmaningen handlar ju om att dra lärdom av det och minimera stunderna av köpslående med sig själv överhuvudtaget. Signalerna av att gå över gränsen kommer iallafall för mig snabbare, tydligare och med starkare konsekvenser ju mer livet går. Jag är tacksam för det. Utveckling och självinsikt kallas det kanske...Och med känslan inuti att trots tillfälliga kaosupplevelser så ökar tillförsikt och glädje ändå  med åren. 
Önskar er en härlig tisdag idag allihop!

Läs hela inlägget »

Woaw! Nu har jag tagit den tredje lektionen av den kurs som gavs som extrabonus inför den stora kursen " Dreaming your soul into life" som börjar nu i november. Det är en kurs på ett halvår i shamanskt drömarbete för fantastiskt inspirerande och kunnige Robert Moss.
 
I denna förkurs - som gavs som fristående kurs tidigare i år - finns lektionstillfällen med titlar som Activ dreaming, Entering shamanic dreamtime, Soul remembering, Transforming ancestral karma, Recovering soul, Visiting your parallel selves.....Jag är sååå glad att jag deltog i en workshop i Stockholm för honom för 4-5 år sedan då han var i Sverige och föreläste, eftersom han då gjorde mig än mer intresserad av just detta sätt att jobba med drömmar.

Så - på den vägen är det! Och nu ser jag framemot ett helt halvår med superfokus på shamankst drömarbete, massor med nya övningar, upplevelser och insikter. Hääärligt!

Läs hela inlägget »

Då var det nymåne - denna gång i Skorpionens tecken...Så...denna månad handlar om att känslomässigt, i relationer och olika engagemang, -bejaka nya mål, ambitioner och "start-ups" som har fokus på djup och att befinna sig på mer än enbart ytan.

Att likt de söta små rynkiga rumpnissarna i Ronja Rövardotter-berättelsen, hela tiden fråga sig "vaffödåda, vaffödåda"... för att få reda på vad som finns fördolt - och hitta motiv och intentioner som kanske inte tidigare var så synliga, tydliga eller självklara..
.
Med avslöjanden följer mer kraft och healing! Ha en fin fredag! 

Läs hela inlägget »

Mörkermånedag... och sent ikväll, precis innan midnatt, inträder nymånen.... En dag då laddningar trappas upp då solen går in i Skorpionens tecken tidig eftermiddag och månen och venus följer  efter in i samma tecken  under dygnets sista timme...
 

Skorpionens läxa
En av skorpionens läxor är  ju att gräva på djupet i det fördolda, det hemliga och mystiska - för att därmed avslöja, hela och pånytt-föda. Saker ställs på sin spets, energin kan bara vara "all in" - eller inte engagerad alls.... Passion, lidelse och alltid starka övertygelser och engagemang som på gott och ont sveper med omgivningen, hör till själva urprincipen i detta tecken.  Hela gänget av underjordens gudar, gudinnor och mytologiska figurer från olika kulturer stämmer in i denna energikör.
 

Inga halvmessyrer
Ingen sysselsätter sig med halvmessyrer, ingen räds djup eller mörker, ingen värderar någon av livets ytterligheter som mer värt. Livs- och dödsprocesser är ständigt närvarande och välkomnade i denna mentalitet, vilket ger intensitet och närvaro i alla åtaganden och ett accepterand av livets ständigt skiftande villkor. Skorpionläxan är en verklig gåva för att uppnå mer LIV i livet! 
Ha en härlig dag alla astrolovers - tag vara på intensiteten, sök djupen, var inte rädd för att hårdra - och gör något verkligt gott av dagen!  

Läs hela inlägget »

Tack igen Tidningen Nära för en rolig upplevelse  - att få vara med och föreläsa på de bägge kryssningarna ! För precis en vecka sedan var det det andra gänget som kommit ombord sedan några timmar och aktiviteterna på mängder av platser och i konferenssalar var i full gång. Nästan 2600 personer på turerna - så det var rörelse minsann! 

Så skoj att vara med även i år! Men nästa år blir det ingen kryssningsmedverkan för min del - då lär det bli plats för annat den tiden - men väl längre fram... Att resan hade genomslagskraft märks  väldigt väl nu - då alla kryssningsresenärer som kom och lyssnade på min drömföreläsning, som jag höll flera gånger, fick en vip-kod med rabatt, på min och Robert Nilsson e-kurs "Drömskolan". Det har fullständigt strömmat in nya beställningar de senaste dagarna!

Sååå fantastiskt  kul att drömkunskapen sprider sig och att så många är intresserade! Och jag är säker på att det blir mer drömskriverier i tidningen Nära framöver! Så - stort tack igen!  

Läs hela inlägget »

Jag hade för ett tag sedan en dröm där jag hamnade invid en vacker klar fjällsjö och där en gammal healer/shaman fanns. Jag har återvänt till platsen och shamanen flera gånger för att få healing efter det, då jag uppfattade att det var vad shamanen önskade.

I förrgår natt i drömmen fick jag en gåva - ett öga, som såg gammalt...uråldrigt ut, jag uppfattade det som en drakes öga. Och shamanen satte det gamla, skrynkliga ögat på mitt tredje öga...

Både idag och igår har jag haft en väldig feberfrossa, fick ställa in en föreläsning jag skulle haft, men feberfrossan verkar ha börjat släppa nu. Kanske har frossan med ögat att göra... Självklart blir jag än mer nyfiken på drakens symbolik och mytologi. Den har gjort sig påmind nyligen också...något som skall integreras i mig antar jag...Dessa drömmar, symboler och myter som aldrig upphör att fascinera...

Läs hela inlägget »


Som jag ser det, håller vi på med att utifrån olika livsåskådningsperspektiv lära oss  att livet är en spegel, att vi om och om igen ytterst enbart möter oss själva och konsekvensen av våra handlingar, genom det livet erbjuder oss. För mig handlar detta om en på alla nivåer verksam naturlag. En naturlag som är logisk och konsekvent - även om vi inte alltid greppar anledningen eller tidsperspektivet vad gäller både de turliga och mer oturliga upplevelserna.

Och - nej det är verkligen inte alltid kul att upplva de negativa konsekvensrna! Jag blir i stunden självklart också ledsen, arg, irriterad och besviken när saker går mig - mitt ego - emot. När jag hade "beställt" en annan utgång, när jag hade önskat något helt annat. Men denna livsinställning hjälper iallafall mig att snabbare återfå kraft och energi i stunder av motgång och prövningar. Anammar vi denna idé så är det som jag ser det en fantastisk källa till styrka - där skuld och skam inför vårt öde, absolut inte har någon plats eftersom vi alla är här för att lära. Vi går i Livets skola.

Det jag tycker är intressant är att notera hur det ibland haltar rejält i olika resonemang. Där det annars självklart accepterats idéer som t ex attraktionslag, tankens kraft etcetera så dyker det ändock och ofta upp undantag ... Det verkar som när prövningarna blir för starka eller för många då gäller plötsligt inte denna princip som tidigare i plånbokstinna mer ljusa välgångsdagar var självklar att basunera ut, om hur man på egen hand attraherade de goda omständigheterna. I de mer prövande stunderna blir resonemang om energitjuvar, otur och allehanda undantag plötsligt de verksamma naturlagarna...Då finns det gränser för kärleksförmågan och acceptansen, då finns det människor som skall stängas ute för att skydda den egna sfären. Då är det inte lika självklart att man skapat, om än omedvetet, situationen.

Men...tänker jag - om vi alla är ett, om vi alla är en enhet och bara kan möta oss själva, kan det ju aldrig finnas några undantag. Det blir lite som historien om att "vara lite gravid". Antingen är det sant - eller så är det inte det. Jag är också i sammanhanget medveten om att känna till och praktisera den ibland nödvändiga skillnaden mellan att stänga sin dörr och stänga sitt hjärta, då människor inte alltid är  medvetna om var de egna och andras gränser går. Men - det mina tankar idag fastnade i var själva den inre attityden till livets omständigheter...Jag tror definitivt att den är konsekvensskapande - och den är igång hela tiden!

Läs hela inlägget »

Då och då hamnar jag i diskussioner där acceptans av verkligheten likställs med en passivitet och resignation. Så upplever jag det inte alls ...

Att göra motstånd mot verklig-heten och sanningen i den, tar en hel del kraft och energi. Just nu, precis just nu - är det exakt som det är. Och det finns anledningar till det tänker jag, även om jag själv inte alltid förstår dessa orsaker. Att kriga mot något som är, som finns, som är verkligt får det inte att försvinna. Däremot kan just acceptansen vara ett väldigt bra verktyg till att iallafall börja skönja en ljusning, en förändring av tillståndet.

Det paradoxala är ju att när acceptansen väl fått en chans, när den ibland smärtsamma sanningen väl fullt ut erkänts, då kommer kraften, energin och kreativiteten tillbaka. Då får vi hjälp på vägen, med lösningar, idéer och dörröppnare av olika slag. Det gör att det blir så mycket enklare att ta beslut, att göra det bästa av en situation, som sedan ges möjlighet att växa vidare till något ännu bättre. Vi slipper fastna i ett ständigt och utdraget repriserande och därmed tärande lidande. Acceptans ger energi och glädje!

 
Läs hela inlägget »
Astrologin kan aldrig visa på vad som exakt kommer att ske - men däremot vad det är för "energier" på gång - och det gäller naturligtvis i relatoner också. Eftersom jag har hållit på så länge med astrologin så tenderar jag att lita mer till horoskopet, som den spegel den är - än att enbart stanna vid egna föreställningar, önsketänkande och ibland  illusioner. Just de utmaningar jag "sett" brukar efter ett tag alltid visa sig - frågan är bara på vilket sätt, eftersom uttrycket - konstruktivt eller destruktivt - aldrig helt kan förutsägas...

I olika relationer så måste bägge parter vara med på och erkänna den energi som är på gång mellan parterna. Om en av dem förnekar, motarbetar eller på annat sätt undviker ansvar för relationen/ samarbetet - kan det bara gå på ett sätt. Det blir inte ett bra samarbete. 

Ett klassiskt exempel är kvadraturaspekten mellan Mars - och Pluto som C G Jung och Freud hade. Freud hade ju sett Jung som sin efterträdare - men Jung hade sin egen integritet och idéer som i mångt och mycket motsatte sig Freuds syn på det omedvetna, drömmar etc. En maktkamp mellan dem - som också är en av manifestationerna av denna planetkombination - utvecklades och en brytning mellan dem blev till slut ett faktum. 
Jag har personligen sett denna planetkombination i några relationer/samarbeten jag haft, och självklart fått "svart - på - vitt"  vad jag/vi måste hantera om samarbetet skall kunna resultera i något bra. I något fall har den positiva sidan kunnat manifesteras - en kamp för att avslöja det fördolda/hemligheter t ex - men jag har oxå upplevt den negativa sidan och dragit mig ur då jag upplevt att en fördold agenda/vilja har funnits i relationen.
 
Oavsett utgången i relationen/samarbetet så visar astrologin på exakt vad som måste erkännas från bägge parter om energin skall kunna uttryckas konstruktivt... Och vi får heller aldrig glömma att vi i varenda möte i första hand har ett möte med oss själva. Det är aldrig en slump  vilka vi träffar, och vi är aldrig några offer. Vi får exakt det vi skall ha - och lära oss! 
Välkommen in på min facebooksida: https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim
Läs hela inlägget »

Hej! Jag är din natt- och din dagsdröm. Ibland kallar man mig för din intuition, din inre vägledare...Jag har det inte helt lätt måste jag säga, och det gör mig förvirrad emellanåt.... Det skrivs mycket om mig nu för tiden. Bl a att man skall, och också gärna önskar, lyssna till mig. För många säger sig vilja det... 

Det är vackra ord och fina formuleringar i böcker, krönikor och bloggar. Jag tycker att jag är tydlig med det jag vill framföra, men det verkar som om mina budskap iallafall, trots den i ord uttryckta längtan, ändå inte uppskattas. Jag slår hårdare och hårdare, för ni vidhåller och bedyrar att ni verkligen vill lyssna. Jag kommer i tuffare och tuffare kostymer - både i dagshändelser och i skrämmande mardrömmar. Jag till och med talar genom sjukdomar.

Men fortfarande - trots att just dessa sätt måste vara mycket plågsamma för er- så vidhåller ni att jag skall tala - och fortsätta med det. Och det gör jag! För det är ju ändå ni som bett mig komma. Jag gör bara det ni önskar och vill. Och det jag vill är väl! Men varför kallar ni mig då för otur, orättvisa och olyckligt öde...Jag gör ju - igen - bara det ni själva önskar och har bett om. Jag kan inte annat än att lyda det ni ber mig om då jag alltid är i din tjänst....
Hälsningar
Din inre vän

Läs hela inlägget »

För några år sedan läste jag i en av Thich Nhat Hahns böcker en vacker dikt som samtidigt är en bra uppmärk- samhetsövning.Det handlar om att släppa fram ett tillstånd av harmoni och tillfredställelse. Det var:

"Jag är framme, jag är hemma. I detta här, i detta nu".

Du kan använda dig av dessa rader som en meditation - när du sitter, promenerar, diskar, köar eller arbetar. Använd dig av in- respektive utandning då du säger/ tänker detta. Upprepar vi detta så uppnår vi också det tillstånd som skaper det vi längtar efter. Vi är ju alla magneter som utifrån våra inre tillstånd skapar vår verklighet. Personligen så känner jag att frustration och  irritation snabbare avlägsnar sig då jag gör denna mindfulnessövning Lycka till!

Läs hela inlägget »


Tre steg av uppvaknande till tillit

1. Vi tror att vi är offer. Livet är tufft, vi har oflyt hela tiden och anser oss vara  otursförföljda. Vi anser inte alls att vi har något som helst inflytande på livet och våra "omständigheter". Vi sörjer, klagar, protesterar och befinner oss för det mesta i ett "anti-livet"- tillstånd. Förutom en och annan ljusglimt som dyker upp anser vi för det mesta att "livet är piss".

2. Uppvaknandet har börjat, vi anar att vi har en oanvänd kraft som kan börja tas i bruk. I detta stadie läser vi böcker som "The secret" och en uppsjö av böcker på samma tema om attraktionslagen. Inget fel i det alls - det är ett steg på vägen. Vi börjar förstå att vi är magneter, att vi kan skapa våra liv och att vi har en potential att bli livskreatörer allihop. Det är bara det att om vi enbart stannar  i detta stadium, blir denna livsföring - utan att vi egentligen kanske är så klara över det - något som har sin orsak utifrån och är dikterat av panik och frustration. Den frustrationen brukar stegras då vi mer och mer,  trots vårt idoga övande med affirmationer och frenetiskt målbildsuppställande, inser att det vi önskar inte sker på det sätt vi så gärna vill iallfall.

3. Till slut släpper vi taget. Vi ger upp - på ett positivt sätt. Vi inser att vi inte kan ha full koll på vad som sker, på vad som kommer i vår väg. Istället har vi hittat en ovärdelig kraftkälla. Vi har med ödmjkhet insett att vi själva inte alltid inser vårt eget bästa eller kan vara så sturskt säkra på vad som just nu är bäst för vår utveckling. Men vi börjar ana att det är "något"som gör det. Kalla det vad vi vill - Livet, Kraften, Gud, Alltet. Alldelels oavsett vad vi benämnder "det" så har vi insett att vi kan lita på livet. Alltid.

Oavsett om vi tycker om det som sker, oavsett om målbilden vi satte upp i vår mentala träning går i mål precis när vi själva  önskar att det skall ske - eller ej så har vi hittat något.Vi har insett att livet främst är en skola med uppgifter som vi inte alltid förstår varför de ges oss - men vi har slutat att lägga alltför mycket tid på att stanna i "anti-fasen". Vi har förstått att vi får det vi skall ha, att livet är så mycket visare än vi själva. Vi har hittat tillfredställelse och glädje i livet -vi lever i tillit.
 

Läs hela inlägget »

Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskap är begränsad till allt vi vet och kan förstå, medan fantasi omger hela världen, och allt som någonsin kommer att vetas eller förstås.
                        Albert Einstein                                                                                                                                                                        

Kanske är det så att många av oss på ett djupt och omedvetet plan saknar något av vad man skulle kunna kalla ”en förlorad dimension av tillvaron”. En diffus längtan efter något ogripbart, som vi aldrig eller sällan riktigt pratar om.

Som barn var vi närmare detta ”något” när vi t ex om och om igen ville få vår favoritsaga uppläst för oss och själva med hjälp av den kunde fara iväg in i den förtrollade föreställningens och magins värld. Där utgjorde den aktiva fantasin en källa till mycket glädje och inspiration.

För många av oss innebar det gradvisa inträdet i vuxenlivet och den så kallade verkligheten att förmågan och glädjen i att ge oss hän, inte längre prioriterades. Vi lärde oss leva likt mugglarna i Harry Potter-böckerna, prioriterade bara det vi kunde mäta, väga och förstå -  omedvetna om våra begränsade sinnen - och stängde effektivt ute den magiska dimensionen av existensen. Vi lärde oss leva som fåglar som glömt bort att vi har vingar eller som kungar och drottningar som glömt bort vårt kungliga arv. Vi  kände oss mer och mer förslavade  av inlärda mönster som egentligen inte borde ha makt över oss.

Den oerhörda framgång som Harry Potter böckerna rönt, tror jag speglar just detta sökande efter ”den felande länken”. Det märke han hade i pannan som talade om var han kom ifrån, skulle vi alla - barn liksom vuxna – också behöva ha för att inte glömma bort att vi är så mycket mer än det vi tror, så mycket kraftfullare än det vi tycks veta om. 

För livet är inte bara torr realism, intellekt och förnuft. Sådant har givetvis också sin givna plats och funktion - för utan förmåga till analys och logik tappar vi markkontakten. Men den bysantinska regeln gäller - allt är inte bara vad det ser ut att vara. Tillvaron är också ”något mer”. .Att leva i världen, och inte av den, är tror jag allas vår utmaning. Då har himmel och jord en chans att bli ett, det andliga och materiella kan förenas. På det sättet återerövrar vi magin i tillvaron och kan åter hänföras och fascineras. Och när vi omfamnar fantasin som den skapande kraft den är, då lever vi på det sätt som jag tror att vi borde göra - med fötterna på jorden och huvudet i himlen!
                                                                                              

 

Läs hela inlägget »

"Fader förlåt dem - för de vet inte vad de gör" Så sade en klok man för nästan 2000 år sedan. Det var ett konstaterande utifrån kärlek. Inget dömande, inget stämplande, inget kränkande. Ett konstaterande av verkligheten - helt enkelt.

Vi går alla i livets skola - lär oss olika saker vid olika tidpunkter. När "poletterna" ramlar ner, när vi verkligen förstår saker, då handlar det om att balansen mellan känsla och intelligens inom oss hittat en balans. Och det kan man inte prata eller "diskutera sig" till i all oändlighet....Det är något som måste levas, upplevas och  kännas. Det är det som är empatiutveckling.

Läs hela inlägget »

Oj, jag glömmer mitt i all annan snurr av den lilla bloggen.. Senaste tiden har jag bidragit med flera stycken "Fem snabba tips" på Nina Jansdotters site. Där kan du läsa och få en hiiiiimla massa tips av en hiiiimla massa människor. Denna skrev jag om självtillit - och den har spridits en hel del på sociala medier. Hålll till godo! ​http://www.femsnabbatips.se/2014/04/09/fem-snabba-tips-pa-hur-du-far-en-sann-och-stark-sjalvtillit/

Läs hela inlägget »

Beröm dig själv för att du inte sänker dig lika lågt som den som gör illa, och ger igen på samma sätt.

Beröm dig själv för att du faktiskt kan önska den som sårat väl, för du förstår att du samtidigt möter en sårad del i er bägge två som behöver läkning.

Beröm dig själv för att du ville väl men att mottagaren inte helt kunde ta det till sig på grund av oläkta inre icke-erkända sår.

Och beröm dig själv med att aldrig upphöra med att se ljuset i en människa även om hon inte upptäckt det själv.
Det är så det växer! Kärlek smittar alltid - till slut! ♥

Läs hela inlägget »


Som vi vet så är påsken en högtid som firas till minnet av Jesus korsfästelse och uppståndelse. Ett livgivande budskap som visar på att ljuset vinner över mörkret trots allt.

Men denna berättelse rymmer mer än enbart den som förtäljer om den andlige rebell och föregångare som vandrade här på jorden för 2000 år sedan. Man kan se påskevangeliet som en symbolisk kamp mellan olika mentaliteter, sidor inom oss människor, som ständigt utmanar varandra.

Jesusmentaliteten står för en tankementalitet kopplad till kärlek, glädje och osjälviskhet och där hat, ondska och krig på ett yttre och inre plan bemöts med förlåtelse. Humanitära och fredsskapande insatser är givetvis kopplade till denna mentalitet.

Barabbas, rövaren som folket valde skulle få leva då Pilatus bad dem välja mellan om Jesus eller Barabbas skulle korsfästas, är kopplad  till den djuriska och egoistiska mentaliteten inom oss. Min vilja före din, mina behov före dina t ex härrör ur denna mentalitet, liksom att svara på angrepp med våld, hämnd, hat, förtal och lögnaktighet.
.
Pilatusmentaliteten finns också inom oss alla. Det är den mentalitet som har till uppgift att välja mellan dessa sidor, den högre eller lägre i varenda situation vi ställs inför utmaningar i våra liv. Men liksom Pilatus i berättelsen som lät sig bli påverkad av massans vilja trots att han innerst inne visste vad som var rätt och riktigt, tillåter vi också oss själva att vika undan för grupptryck, andras åsikter och generell kutym - och sviker därmed vår innersta övertygelse. Vi, i vår mänsklighet, gör ofta som Pilatus och låter Barrabas-mentaliteten segra istället för Kristusmentaliteten.

Självklart finns det nu liksom då, krafter i form av ledare, auktoriteter och politiska system som känner sig hotade av ljuset och kraften i Jesus förkunnelse och som är rädda att förlora sin makt och sina fördelar om mörkret överges.
Men påsken är just påminnelsen om detta ljusets seger över mörkret, och att vi var och en av oss har möjligheten att genom våra val bidra med den rätta riktningen. Låt oss inte glömma det!

Läs hela inlägget »

Vilket förtroende - jag har blivit vald till språkrör för Enhet!

Enhet står för en politik som utgår från hjärtat och vilar på en för-ståelse av alltings grundläggande enhet som ett alternativ till det nu rådande materialistiska synsättet, och har därför definitivt framtiden för sig.  Jag känner en stor tacksamhet för att få vara med om att sprida och skapa denna framtidens politik!

http://enhet.se/agneta-oreheim/

Läs hela inlägget »

 

Att gå över bron till en bättre värld börjar med att gå över bron i våra egna tankar, lämna det vanemässiga mentala mönstret av rädsla och separation till förmån för upplevelsen av enhet och glädje.


Vi är här för att delta i en fantastisk omstörtning av världens rädslostyrda tankeformer, och har hjälp av att påminna oss att denna verklighet är den "vikarierande
verkligheten". Det är en orsaksvärld skapad utifrån konsekvenser av tidigare tänkta omedvetna tankar och tidigare upplevda omedvetna känslotillstånd, som om och om igen, ständigt skapar mer av en verklighet som vi önskar oss ifrån och inte vill ha.

Vi får bestämma oss för att inte se med "kroppens ögon" och istället välja att se bakom. och påminna oss att ljuset, glädjen och allt det goda alltid finns, fördolt, under ytan - oberoende av hur skrämmande "verkligheten" ser ut. Och med vetskapen om att det vi fokuserar på växer så kan inte resultaten, i längden utebli.

Läs hela inlägget »


Ägnade mig åt "Dreamways of the Iroquois" igår igen - en av Robert Moss inspirerande böcker om shamanskt drömarbete.
Han citerar ett uttalande från en Mohawk-shaman: "A real dreamer is always hunting his power. He goes out every night, like a hunter with a net, to stalk and catch dreams. The more dreams he cathes and brings home alive, the more powerful he becomes".
Yes, yes, yes!


Besök gärna mina Facebooksidor - välkommen! https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig
https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim

Läs hela inlägget »


Det ultimata syftet med astrologin och horoskopställande är enligt mig inte alls att primärt använda astrologin som orakel- eller spådomstolkning. Det mest intressanta är istället att använda sig av astrologin i personlig utveckling - för att det är ett tufft,  effektivt och tydligt sätt att se sig själv klart. Det är en objektiv karta över de utmaningar man bör ta ansvar för under livet - inte skäl till att idka underlåtenhet och stärka offerrollen.
Genom horoskopet får vi möjlighet att se klarare på våra projektioner - de fallgropar och mönster vi så lätt annars ramlar ner i - och som vi ofta kallar för "omständigheter", "otur" eller "andras fel". Horoskopet blir då ett bra hjälpmedel att använda oss av - och ett medel att  ta tillbaka vår kraft!

Välkommen in på min sida Astrocoach på Facebook - https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim

Läs hela inlägget »

Astrologin kan aldrig visa på vad som exakt kommer att ske - men däremot vad det är för "energier" på gång - och det gäller naturligtvis i relatoner också. Eftersom jag har hållit på så länge med astrologin så tenderar jag att lita mer till horoskopet, som den spegel den är - än att enbart stanna vid egna föreställningar, önsketänkande och ibland  illusioner. Just de utmaningar jag "sett" brukar efter ett tag alltid visa sig - frågan är bara på vilket sätt, eftersom uttrycket - konstruktivt eller destruktivt - aldrig helt kan förutsägas...

I olika relationer så måste bägge parter vara med på och erkänna den energi som är på gång mellan parterna. Om en av dem förnekar, motarbetar eller på annat sätt undviker ansvar för relationen/ samarbetet - kan det bara gå på ett sätt. Det blir inte ett bra samarbete.

En klassiskt exempel är kvadraturaspekten mellan Mars - och Pluto som C G Jung och Freud hade. Freud hade ju sett Jung som sin efterträdare - men Jung hade sin egen integritet och idéer som i mångt och mycket motsatte sig Freuds syn på det omedvetna, drömmar etc. En maktkamp mellan dem - som också är en av manifestationerna av denna planetkombination - utvecklades och en brytning mellan dem blev till slut ett faktum.
Jag har personligen sett denna planetkombination i några relationer/samarbeten jag haft, och självklart fått "svart - på - vitt"  vad jag/vi måste hantera om samarbetet skall kunna resultera i något bra. I något fall har den positiva sidan kunnat manifesteras - en kamp för att avslöja det fördolda/hemligheter t ex - men jag har oxå upplevt den negativa sidan och dragit mig ur då jag upplevt att en fördold agenda/vilja har funnits i relationen.

Oavsett utgången i relationen/samarbetet så visar astrologin exakt vad som måste erkännas från bägge parter om energin skall kunna uttryckas konstruktivt... Och vi får heller aldrig glömma att vi i varenda möte i första hand har ett möte med oss själva. Det är aldrig en slump  vilka vi träffar, och vi är aldrig några offer. Vi får exakt det vi skall ha - och lära oss!

 

Läs hela inlägget »


Igår hade några av oss Enhets-entusiaster den första informationskvällen för allmänheten. Det är en spännande utmaning att få förmedla de häftiga visionerna och det partiprogram som Enhet står bakom - men det innebär också en mängd information och fakta att sätta sig in i. Träning ger förvisso färdighet - och man brukar ju växa med uppgifterna. Men jag tycker det är riktigt skoj! Igår hade jag valt att förmedla 3 punkter ur partiprogrammet.
En av dem var "Allas erfarenheter behövs" och handlar om enhets förslag på Direktdemokrati.
Jag träffar många som har tappat hoppet - på att de kan påverka, på att deras röst är viktig att lyssnas till och på att deras längtan efter en annan tillvaro är möjlig. Många upplever en djup maktlöshet - som visar sig i håglöshet, resignation, trötthet, överdriven strunt-konsumtion, alltför mycket tv-tittande etc Engagemanget är borta eftersom tron på att det egna jagets möjlighet till att skapa något bättre har försvunnit. Så oerhört tragiskt att notera tycker jag...
Om vi införde Direktdemokrati skulle vi ändra på upplevelsen och den faktiska verkligheten att besluten fattas ovanför huvudet på oss, eller i Bryssel. Vi skulle kunna påverka i vår närmiljö i det som verkligen angår oss, på ett helt annat sätt. Det skulle bli ett snabbt - och just "direkt" sett. - och det skulle per automatik leda till mer engagerade och ansvarstagande medborgare. Den typen av medborgare brukar ju också hålla sig friska betydligt mer - och dessutom sprida hopp och glädje.
Enhet har en rad häftiga visioner om framtiden - en framtid som jag personligen absolut tror kommer att infrias - om inte annat av nödtvång. Förr eller senare.         www.enhet.se

Läs hela inlägget »

Månen fortsätter sitt eviga kretslopp, repetitivt och ständigt föränderligt på samma gång...
Nu har månen trätt in i Kräftans tecken...Mina känslor, mina barn, mitt hem, min trädgård, min mat, mina minnen....Notera om engagemangen och reaktionerna tar sig mer av de uttrycken dessa dagar...Ha en go måndags - och nyveckastart, astrolovers!

Välkommen in på "Astrocoach Agneta Oreheim" på Facebook! https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim

Läs hela inlägget »
Mycket nöjd och ordentligt omtumlad kom jag hem från shamankursen sent i går.. TACK Jonathan Horwitz och Zara för ännu en häftig kursdag med er - och stort tack oxå till rara Carina Andersson som tog initiativet och organiserade dagen. Nu är det mycket intryck och symboler som skall landa och fortsätta att fördjupas. De kommer säkert att dyka upp i de närmsta nätternas drömmar...Fortsatt spännande inre arbete alltså! Och ingen risk Jonathan - att någon av oss missade det du förmedlade - ang att det är "the spirits" vi får hjälp av, och inte vi själva som skall vara "duktiga"... -"Shamans are asking for help". Yes - and I´m so grateful!
Läs hela inlägget »

Happy new moon!
Nystart för detta månvarv då - i Vattumannens tecken. Läge att fokusera på nytt, skapa nya mål, börja bygga, så mentala "frön". Sätt mål som är "knäppa", galna, utmanande, upprörande, anarkistiska, avantgardistiska och nytänkande. KÖR på det - och glöm inte att allt framstegsvänligt alltid har setts som underliga utopier från de konservativa lägren.Men de har heller aldrig varit de konservativa som skapat utveckling! Ha en härlig nymånefredag! .

Läs hela inlägget »

Vilken jättebra bild - och illustration vad gäller vakenheten i vårt sätt att leva vårt liv...Gillar!

Exempel:
Fokus: Andra eller Jag?

Mål:  Erfarenhet  eller  Pengar?

Drivkraft:  Nöje eller Förståelse?

Djur:  Andliga väsen  eller Marknadsvara?

Och utgången var intressant!

Läs hela inlägget »


Visst är det fantastiskt att vi kan engagera oss och lämna bidrag till vad någons natt-dröm skulle kunna handla om! Vi behöver ofta varan-dras perspektiv för att inte fastna i de egna tankespåren. Om vi dessutom tar för vana att säga."om det var min dröm" eller liknande uttryck när vi skall lämna vårt tolkningsförslag, så har vi också garderat oss ifrån att med säkerhet säga oss kunna påstå vad en annans dröm skulle betyda.
För drömtolkning är inte en vetenskap på det sättet att vi kan läsa på sidan 37 i boken "Boken" och där få budskapet om att t ex nattens dröm-orm betyder en viss sak... Det kan förvisso vara bra med dröm- och symbolexikon för att kanske få fatt i lite inspiration - som ett sätt att testa av om det kan vara så att just din drömsymbol kan tänkas ha med just det som står omnämnt....
Men var försiktig. Ingen mer än du själv har tillgång till dina egna upplevelser, minnen och associationer om just nattens drömsymbol. Det bästa är naturligtvis om drömmaren själv - kanske med frågor och egna inre associationer går tillbaks in i drömmen för att utforska den - kan lirka fram kontakten med sitt eget undermedvetna och därmed hitta den betydelsen som känns rätt. Drömtolknng  är heller ingen intellektuell liten lek. Det är inte med vänsterhjärnan vi tyder våra drömmar. De och deras betydelse hittar vi i den andra hjärnhalvan - där upplevelser, associationer, bilder och fantasi håller hus.  Och dit måste vi bestämma oss för att vandra på upptäcksfärd själva. Det är en väg som inte altid erbjuder raka linjer och snabba, tydliga svar. Men uthållighet och intention hjälper till och gör sitt även i drömtolkningen. Och när vi hittat betydelsen och den är är rätt - då känns det i hjärtat och i hela oss!

Läs hela inlägget »


Tänk när vi blir ett drömsamhälle!
När nattens drömmar värdesätts och firas. Det är ett samhälle där vi börjar dagen med att  intressera oss för egna och andras drömmar. Och där vi till frukosten samlas och har för vana att naket och uppriktigt dela nattens inre upplevelser med varandra. Många ursprungsbefolkningar har länge hedrat drömvärlden, och sett den som kanske mer väsentlig än vår "vanliga" verklighet. De har förstått att drömmarna är själens språk.

I en sådan framtida kultur säger ingen "det var bara en dröm". Drömkällan respekteras istället självklart för dess outtömliga och uthålliga guidning med ständiga leveranser av stärkande och klarsynt livsvisdom. Då har vi också förstått att drömvärlden är en annan verklighet, men en dimension lika viktig att ta på allvar som den värld vi säger oss leva i, i vår "vakna" tillvaro.

Vi har då förstått att vi alltid drömmer, att alla dimensioner vi existerar i är olika aspekter av en och samma mångfacetterade dröm. Tillvaron, nuet, livet.... Kontakten med dessa olika världar gör oss levande. Där finns fantastiska gåvor av läkande, kreativitet och andlig vägledning som erbjuds oss.  

Men ett samhälle som inte värdesätter drömmarna, och det inre livet är ett dött samhälle. Det är ett skrämmande samhälle med skrämda ensamma individer, och där rädslan för kontakt med sig själv är den yttersta anledningen till känslan av alienation. Den viktigaste lärdomen har gått förlorad. Vi är här för att vakna ur drömmen.  
Vad jag längtar till ett sådant framtida drömsamhälle!  

Läs hela inlägget »

Så sitter den där då, som ett läckert armband på handleden - äääntligen! Sedan den dagen för 23 år sedan då jag fick i mig så mycket ormgift att jag hade svårt att andas och trodde att min sista stund var kommen - så har jag tänkt på att göra det lite då och då...
Förra sommaren kom en ormkvinna i en trumresa och presenterade sig som - Oonah - som när jag kollade upp namnet  är en annan form av mitt eget namns grekiska ursprung - Agnes. Och nu har det varit en massa andra starka saker på gång, transformationer, som gjorde att jag äääntligen slog till...
Det var intressant att kolla lite på tatueringshistorian som går  tillbaka till stenåldern. Arkeologer har hittat mumier från 200 f.Kr. med stora tatueringar över hela kroppen. Förutom att pryda kroppen har ju syftet varit att markera olika initieringar, övergångar och faser i människors liv.
Och just så får det vara för mig - en hemlig liten kraft-påminnelse mellan mig och "lilla ormen"...

Läs hela inlägget »

Trollbindande magiker
Pluto som "arketyp" är magikern som utövar ett trollbindande inflytande på andra människor, ofta med sin starka utstrålning. Det är den som "ser i mörkret" och dras till hemligheter och det fördolda. Det är deckaren, terapeuten och under-cover agenten som avslöjar det svarta, det fula, det destruktiva, och just därför kan vara hotande och "farlig" genom sin förmåga att särskåda och avslöja oegentligheter som ligger fördolt. Denna förmåga att känna av och ana "ugglor i mossen" gör att personlighetstypen ofta är en katalysator som både medvetet och omedvetet sätter igång starka helandekrafter genom hemlighetsavslöjanden - något som naturligtvis kan stöta på patrull av dem som önskar att hemligheterna hade fortsatt att var just hemligheter..


Inte lagom
Begreppet "lagom" existerar inte - det är 100% eller ingenting alls som gäller. Engagemangens intensitet har en tvingande karaktär, och fungerar ofta som om det gällde liv eller död - vilket det ibland rent bokstavligt också kan göra, då här finns en dragning till det laddade, extrema och utmanande. Denna personlighetstyp drivs av en oerhörd passion och drivkraft att ständigt omforma, transformera och pånyttföda. I bästa fall är det t ex den kraftfulla läke-shamanen med stark förmåga att bota, eller politikern och artisten som i kraft av sin personlighet på ett magiskt sätt får massorna med sig i positiva och livgivande syften.

Fascinerande och skrämmande
I sämsta fall är det den maktgalne manipulatören som på psykopatens skickliga sätt manipulerar sin omgivning - och som endast kan bli avslöjad av en person med exakt samma energi inom sig - men som använder den i ljusets kraft. Den personlighetstyp som är besatt av demonisk hämnd, avund och girighet hör också till den destruktiva Pluto-yttringen. Plutopersonligheten kan på samma gång ha något både fascinerande och skrämmande över sig, med förmåga att likt en kraftfull magnet dra människor, händelser och situationer till sig.
Om denna kraft används i det vita eller det svartas tjänst kan aldrig utläsas ur horoskopet.

Välkommen in på min Facebooksida Astrocoach!   https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim 

Läs hela inlägget »

2014

Nyttjar du fantasins rike för att följa din stjärna, din längtan, dina drömmar? Det är lätt att glömma bort att det är i fantasins rike de verkliga skeendena skapas. Den fysiska verkligheten är enbart en reflektion av det som en gång var en övertygelse.

Det är intressant att se den språkliga kopplingen för olika ord. Det engelska ordet desire,längtan, kommer från latinets de sider, som betyder 'från stjärnorna'. Det engelska ordet disaster - katastrof - kommer ur astra, stjärna, och betydelsen blir då att genom att inte vara i kontakt med sin inre stjärna skapas katastrof. Har vår vision och längtan tappat sin laddning inifrån, går vi vilse
.
Lita på det dina drömmar säger dig att göra. Lita på Livet. Vårda din vision, gör den levande och väck krafterna inifrån till ditt stöd.
"Allt som vi skapar i fantasin, om vi bara ger det en tillräckligt stark form, förverkligas i vårt liv, antingen genom vår själ eller genom naturens ande." William Butler Yeats

Låt inte andra stoppa dig och tvinga dig till deras version av verkligheten. Bär inte deras bagage av besvikelse, missunnsamhet och avund. Påminn dig om att de vars egna drömmar krossats försöker, ofta medvetet eller omedvetet, att göra detsamma med andras drömmar. Bry dig inte om de hopsjunkna, de resignerade, de visionsdöda.
Gör istället 2015 till ditt bästa år någonsin. Följ din stjärna! 

Välkommen att följa mina sidor på Facebook:
https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig
https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim   

Läs hela inlägget »


I år inträder vintersolstånd och nymåne nästan exakt, med bara 2 timmars mellanrum. Det sker tidigt natten till måndag, och blir därmed en extra kraftfull Midvinter-högtid.

Årets längsta natt
Det är årets längsta natt, då solen står som allra lägst. Mörkret har nått sin kulmen och vi firar ljusets återkomst då årshjulet ännu en gång vänder och dagarna från och med nu blir ljusare.
Det är en tid att röra sig framåt in i det nya. En utmärkt tid att lämna och säga farväl till det uttjänta, det som gjort sitt och det vi inte längre har användning för, och samtidigt förankra nya mål framåt. Släpp taget ordentligt om ånger, besvikelser och missnöje du mött under året, nu är det dags för nya möjligheter och nya satsningar!

En midvinterceremoni
Att göra en egen ceremoni då vi går in i oss själva, känner efter och hämtar upp det vi mest av allt upplever att vi behöver släppa är vi betjänta av. Vi kan t ex skriva ned det vi vill lämna på en bit papper och bränna upp det, en enkel handling som hjälper oss att bli av med den gamla energin för att sedan ”sätta” ny intention för det nya året. Nymånen i ambitiösa och målmedvetna Stenbockens tecken hjälper oss också att med sin energi, sätta tydliga framtidsvisioner.
”We look towards the promise of spring,
and make our plans för New Year to bring,
with  joy in our hearts as the old year departs."
Ur ”Winter Solstice prayer”

Njut en häftig och magi
sk Midvintertid!

Välkommen att följa mina sidor på Facebook:
https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig

https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim   

Läs hela inlägget »Synkronicitet som tema
Det senaste temat på webkursen "Dreaming your soul into life" för Robert Moss, handlar om synkronicitet, och att lära oss bli mer uppmärksamma på livets tal till oss. Denna webkurs handlar inte bara om nattens drömmar utan också om det "drömmande" vi ägnar oss åt 24 timmar om dygnet. Det drömmande vi kallar Livet.

Tre mycket starka tydliga drömmar....
En händelse som visar på just denna synkronicitet - ett iakktagbart meningsfullt sammanträffande utan orsakmässigt samband - skedde för några år sedan.
En natt hade jag en dröm med ett mycket tydligt budskap som upprepades flera gånger - "tre mycket starka tydliga drömmar". Men de tre starka drömmarna dök aldrig upp, visade sig aldrig för mig.... utan det stannade bara vid detta ordbudskap, denna mening, som upprepades flera gånger. Sedan vaknade jag och gick upp för att starta med dagens arbete, utan att ha förstått syftet med drömbudskapet.

Tidsbokning för drömkonsultation
Efter några timmar så ringer telefonen och en kille presenterade sig som Anders Bengtsson, redaktör på tidningen "Offside". Han ville boka en tid för en drömkonsultation för han hade den senaste tiden, som han sade, haft "tre mycket starka tydliga drömmar" som han återgett för läsarna i en krönika han skrivit. Drömmarna handlade allihop om hans möte med fotbollsgiganten Zlatan - och nu ville han förstå mer av vad dessa drömmar betydde och hade därför tagit kontakt med mig.
Jag hajjade givetvis till då han sade "tre mycket starka och tydliga drömmar" - och berättade om min dröm med detta budskap samma natt. Vi bokade en tid och någon vecka senare så gick vi igenom de tre drömmarna, som naturligtvis inte enbart handlade om Zlatan utan om Anders själv. (Lite av vår 90-minuter långa sejour är återgett i nummer 7 av "Offside" 2011.) Det korta utrymmet i krönikan ger naturligtvis inte utrymme för alla de insikter som kom upp och det var heller inte meningen att allt skulle presenteras där.

Meningsfulla sammanträffanden
Det jag tycker är så fascinerande med denna upplevelse är att än en gång få vara med om dessa spännande synkroniciteter.  Meningsfulla sammanträffanden utan uppenbar och direkt orsak, men som då och då - eller när jag tänker efter egentligen kanske oftare och oftare  -  dyker upp och skapar nyfikenhet för vad som egentligen "ligger bakom"... Varför skulle jag få detta drömbudskap? Var vi redan sammanlänkade genom att Anders redan bestämt sig för vilken drömterapeut han skulle vända sig till? Och var det därför som jag under drömtillståndet, då vänsterhjärnefunktionen inte är lika aktivt och vi är mindre influerade av logik och förnuft, var mer mottaglig för denna överföring från honom, som troligtvis skedde på ett omedvetet plan? Ja, ingen kan ju helt förklara hur något sådant här går till...  men oerhört fascinerande är det varenda gång det händer och vi blir uppmärksamma på det.... Livet är spännande!
 
Välkommen att följa mina sidor på Facebook:

https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig

https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim  

Läs hela inlägget »


Jag hade missat första säsongen men fick tips om denna häftiga serie i början på omgång två. Jag blev snabbt såld. Trollbinder
Trots de våldsamma scenerna - som jag givetvis har svårt att titta på - så är det så otroligt mycket annat som fascinerar och trollbinder. Den suggestiva musiken inte minst som är så viktig för stämningen i alla de olika scenerna i serien, griper starkt tag i mig. Och detta är ändock vår historia för lite mer än tusenår sedan, kanske tio-tolv inkarnationer tillbaks. Så avtrycken lever inom oss fortfarande eftersom de är våra anfäder. 
Neptunus som en symbol för strömningar och trender
Denna lågbudgetserie har blivit oerhört populär världen över. Som astrolog är jag ju intresserad av att kunna hitta en spegling, en förklaring utifrån planetkonstellationerna. Kanske kan Neptunus placering i Fiskarnas tecken mellan åren 2011- 2025 vara just en sådan. Denna planetposition kan betyda många saker. Men om vi fokuserar på denna planet som en symbol för trender, strömningar och moden så tycker jag mig hitta något som skulle kunna vara en förklaring

Stark kontakt med sina gudar
Oavsett vad vi anser om de våldsamma inslagen i vikingarnas  leverne hade de en mycket stark koppling till sina gudar och sin tro. Det är ju också det som utgjorde deras mod, att de likt nutida självmordskandidater inom olika terroristorgansiationer inte räds döden alls, utan vet att det finns något bortom, utöver det rent materiella. En vikings högsta önskan var ju att få dö i strid, som var ett säkert sätt att få komma till Valhalla, deras Paradis. Just denna absoluta tillit till gudarna, och som Ragnar Lodbrok, huvudpersonen i filmen säger -  "We speak to the Gods, that´s how we do it" -  utgjorde självklart en oerhörd trygghet och säkerhet för dem, i en annars så tuff och farofylld existens. Fiskarnas tecken handlar specifikt om dessa andra världar, drömmar, visioner och längtan och kontakten med detta..

En vördnad för det oförklarliga, magiska och mystiska
Och kanske är det just så att denna absoluta och starka övertygelse om "något annat" är det som fängslar oss. Vi blir påminda om att vi förlorat respekten och vördnaden för det magiska, mystiska, mytiska och "oförklarliga". Den dimension av tillvaron som kanske egentligen är den viktigaste för oss också om vi inte skall gå vilse i livets utmaningar.
Med en sådan inre tillit, en sådan övertygelse om att den andliga dimension finns och är något i högsta grad påtagligt, skapas en oerhörd inre styrka och mod att övervinna motstånd.  
Del tre av serien kommer  till våren. Det är säkert många med mig som är nyfikna på den!

 
Välkommen in på min en av mina sidor på Facebook - Astrocoach!
https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim  
 

Läs hela inlägget »

Denna gång, tidigt på lördag eftermiddag, sker fullmånen i Tvillingarnas tecken. Fullmånen är ju i sig ett motsatsförhållande mellan solen och månen som befinner sig mitt emot varandra. Det är solens lyskraft som gör att månen syns och visar sig hel och full.
Psykologisk polarisering
Psykologiskt innebär detta en polarisering, en dragkamp mellan det medvetna och det undermedvetna, mellan den mer viljemässiga, beslutsfattande sidan och de känslomässiga, spontana behoven inom oss. Mannen och kvinnan inom oss, den vuxne och barnet, yang och yin framstår tydligare.
Omedvetet blir medvetet
Icke erkända känslosidor bli förstärkta, synliga och därmed medvetandegjorda. Med fullmåne i detta tecken är det självreflektion som pockar på gällande hur intellektuellt och distanserat vi handskas med känslorna. Pratar vi mer om dem istället för att känna dem? Analyserar vi  behoven mer än vi har den verkliga kontakten med upplevelserna? Är det viktigt för oss att känslomässigt "hålla huvudet kallt", förhålla oss distanserat intelligenta, slagfärdiga och skämtsamma när känslodjupen väl börjar brännas och trycka på? Eller klarar vi av att vara känslomässigt öppna, nyfikna och flexibla utan att just tappa kontakten med våra reaktioner i sig?
Speglar reaktioner
Att använda fullmånetiden  till att spegla sina reaktioner, sina känslor och behov är intressant. Och särskilt tydligt blir det om vi har vetskap om vilket tecken som accentueras och behöver balanseras.
Ha en härlig fullmånehelg! Happy fullmoon!

Välkommen in på min en av mina sidor på Facebook - Astrocoach! https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim  
Läs hela inlägget »

 

Fri att få gå sin alldeles egna väg.
Natten mellan torsdag och fredag svensk tid går Mars in i Vattu-mannens tecken. Den har befunnit sig i uthålliga, strategiska och målmedvetna Stenbocken. Men nu är det en helt annan energi som gäller till mitten av januari rent kollektivt.

Mars är kopplad  till vår vilja och vårt agerande, sättet vi hävdar oss på, och hur vi handskas med ilska. Det är fightern inom oss. Vattumannenenergin handlar om att få vara fri att få gå sin egen väg, och köra "sitt race", alldeles oavsett vad "tyck-myck-orna" anser.. 
Kompromisser är ointressant
När dessa två samarbetar sker agerandet utifrån att "göra min grej, på mitt sätt, när, hur och om jag vill". Och initiativ till kompromisser och dealar som inskränker den egna personliga friheten är ointressant. För mycket av eventuella försök av att "vara snäll" kan resultera i abrubta oförutsägbara och explosiva vredesutbrott eller kroppsliga stressymptom till synes oväntat - men som istället har föregåtts av en lång tids frihetsberövande där oberoendet i handlingarna har naggats i kanten.
 .
Frihetskamp
Kampen handlar alltså om frihet, självständighet och oberoende. Självklart gäller detta för egen del  - men också genom att slåss för människors och djurs självklara rättigheter att få vara och leva fritt och på sitt eget sätt. Initiativen riktas också på att göra och agera på ett sätt som är oväntat, och därigenom hitta annorlunda lösningar på konventionella utmaningar. Att få hävda sig genom att inte behöva, eller vilja köra någon E 6:a ses som självklart, eftersom de egna avantgardistiska  och alternativa stigarna lockar och känns mycket mer spännande.
   
Anti-allt
Så med detta som bakgrund kan vi kanske alla märka att vi blir lite mer "anti- allt", trotsiga och rebelliska - i allafall är det speglingen för den kollektiva viljan just nu. Beronde på hur det ser ut i ditt eget karaktärshoroskop kommer du att märka detta mer eller mindre på det individuella planet.

Välkommen in på min sida på Facebook - Astrocoach! https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim 

 

Läs hela inlägget »


Det är mycket ugglor nu...Häromdagen fick jag av en drömträffs-deltagare en vacker glasljuslyka -  i form av en uggla. När jag nyss hittade ett kort som ramlat ur en kortlek - var det Gudinnan Athena som ju har den visa ugglan som sin kumpan och livsledsagare... 
Ugglesymbolik
På olika sätt verkar det som att jag påminns om just ugglan och ugglesymboliken just nu. Jag fick ju också rejäl "bakläxa" för ett par veckor sedan genom den webdrömkurs jag går för Robert Moss. I en drömtrumresa flög jag på min uggla som följt mig i så många år. Men då blev jag varse en sorg som plötsligt kom över mig och jag fick inse att jag tagit ugglan för given, inte respekterat och vördat den som jag borde ha gjort. Jag ser den ju som en representant för en djupare kontakt med mig själv, en av mina delpersonligheter.
Ugglekontakt
Den upplevelsen fick mig att fundera vidare på en än djupare betydelse över varför det sker just nu. När ugglan kom till mig var för cirka 25 år sedan i samband med att jag och en tidigare sambo hyrde ett litet hus i skogen under många år. Vi var där ofta - varje helg nästan från mars tills vi vinterstängde i slutet av oktober. Långa perioder på sommar
en huserade vi också där. Jag älskade tystnaden och stillheten. Ugglan, det var en kattuggla, satt ofta på skorstenen och hoade magiskt som brukligt är att ugglor gör på natten. Jag mötte den på nära håll några gånger då den på dagen satt dold i en tall och jag precis gick förbi då den flög upp och visade sina enorma fjäderskrud då den snabbt drog iväg.
Oförklarliga upplevelser
Det hände mycket med mig där. Underliga,"oförklarliga" saker. Jag hittade och kunde leta upp saker långt ute på hygget och i skogen, som var "omöjliga" att hitta till min sambos förvåning och glädje. Hans Ray Ban-glasögon som han hade tappat t ex nyligen inköpta på en gemensam resa till Paris. Jag tänkte tankar/scener och vips så blev det verklighet, jag "såg" saker angående våra sommargrannar som snabbt visade sig vara sanna, jag hade "samtal" med en "gråtomte" som hade synpunkter på hur trädgården skulle skötas.... 
En speciell känslokontakt
Det jag kom på sent igår kväll var att jag nästan med säkerhet kan säga att jag vid alla dessa tillfällen haft eller bestämt mig för att gå in i en speciell känsla. Eller så var det helt enkelt den känslan som infann sig . En blandning av att vara väldigt fokuserad och bestämd om vad jag önskar - och samtidigt en slags lekfull och öppen nyfikenhet utan krav på en speciell utgång.
Kanske är det just detta jag skall bli påmind om och återknyta till för att än mer använda mig av i livet nu. Jag tror det. Och fascinationen för ugglan består! 

 

Läs hela inlägget »

Svartmånetid
Än så länge är det svartmåne. Den tid i måncykel som lämpar sig för oss att gå inåt, analysera, stämma av och släppa taget av det som inte har fungerat senaste månvarvet. Tid för viskvinnan återigen...
Nymåneskifte
Imorgon eftermiddag inträder skiftet -   nymåne i Skyttens tecken. Energin vänder och handlar då mer om nystart, uppstart och nya mål. Med nymåne i Skytten så handlar det om att verkligen vidga vyerna, bejaka entusiasm, glädje och expandera livsperspektiven.  
Fokusera på mer och nytt
En längtan efter att vilja växa och fokusera på mer och ännu mer nytt, kul och medvetenhetsvidgande. Dra nytta av denna nymåneenergi och sätt nymånemål i linje med Skyttenergin - att lära mer om andra världar, andra kulturer, djur och natur t ex. Upptäckariver och äventyrarlust bör bejakas! 
Alt gott önskar jag dig denna helg!

Välkommen in på en av mina sidor på facebook Astrocoach -
https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim
Läs hela inlägget »

När vi levde i små samhällen och byar var traditioner mer levande och där fanns en stolthet inför dem som fört traditioner, kunskap och visdom vidare. Det fanns styrka att hämta i en värld där man visste att man hörde hemma, man kände sig inte på samma sätt ensam och utsatt.
Styrkan i att vara en  länk
Styrkan i att veta att man är en länk i en kedja som sträcker sig långt bak i tiden utgör en källa till kraft. Vetskapen om våra rötter, vilka vi är och var vi kommer ifrån skapar tillhörighet.
 
Utan kontakt med släkt
Många växer upp utan kontakt med sin släkt och har kanske aldrig träffat sina kusiner, sina fastrar, farbröder, mostrar och morbröder.Dagens snabba utvckling resulterat i att vi ofta har förlorat känslan av att vara förbundna med vårt förflutna och med varandra. Men även om den länken kanske är svårare att finna genom det splittrade liv vi nu lever, med ofta långa avstånd emellan oss, går de självklart att finna och återknyta till igen
.
Generationers prägling
Att ge oss tid till att fundera på vad vi har med oss av generationers prägling ser jag som väsentligt för att hitta helhet. Arvet och våra gener påverkar oss i varje stund. Blodsbanden har präglat oss, även om vi inte är medvetna om dem. Stamfäders avtryck fortsätter att leva i oss.

Fundera på familjemönster
Så - för att stärka kontinuiteten och få en djupare förståelse för den du är - fundera en stund på dina familjemönster... Vilka är de? Ser du dragen av stolthet och styrka som gått igen i flera generationer? Finns där negativa släktmönster och hemligheter som trots förnekelse ändock utövar ett inflytande över dig fortfarande? Att också gå tillbaka till barndomens minnen kan hjälpa till med att förstå de krafter som styrt din uppväxt. Samtala med dina förfäder även om de gått över till andra världar. Lyssna till vad de har att säga. Känns tanken främmande och du upplever att intellektet kommer ivägen - fråga dig om igen, och om igen - tills du får fatt i känslan, i budskapet.Jag lovar dig att svaren blir fascinerande...Lycka till!  

Bilden är tagen på hällristningsområdet i Högsbyn, Dalsland

Läs hela inlägget »

Är allt i våra liv förutbestämt? Nej det tror jag inte. Men jag tror på att vi alla utan undantag får ta konsekvenser av våra handlingar sedan tidigare, eftersom jag tror på logik och orsak - verkan. Som astrolog får jag ibland förklara att man visst kan tro på den fria viljan, arbeta med mental träning och ta ett personligt ansvar -  och samtidigt använda sig av astrologi i personlig utvckling som vägledning. Att det finns ett likhetstecken mellan astrologi och spådomar är tyvärr en föreställning som fotfarande sitter fast i det kollektiva medvetandet. Men att det förhåller sig så här betyder inte att jag - eller någon annan astrolog - ändock kan göra utsagor om en person eller ett års utmaningar iallafall. 

Vad hände vid 15 månaders ålder?
För c:a 15 år sedan så träffade jag en ny klient för första gången. När vi gick igenom hennes horoskop och det avsnitt som handlar om känslor och relationer - månen i horoskopet - frågade jag henne om hon visste vad som hänt henne när hon var 15 månader gammal. Det borde enligt horoskopet vara något som hade skapat en distans känslomässigt  till eller från modern samt dessutom något som skulle  ha kunna skapa ett "bättre-fly- än- illa- fäkta" beteende i nära relationer.  Ett sådant beteende grunläggs ofta pga av brist på trygghet tidigt i livet, då mönster av instabilitet och "ryckighet" ofta har varit faktum i personens tidiga känsloupplevelser.
Återkommande tema 
Det kunde hon inte svara på.  Vi har ändock under åren då och då återkommit till detta eftersom det visade på ett mönster av känslomässig distans som dök upp om och om igen i hennes egna relationer, utan att hon förstod varför och inte alls önskade det.
Jag träffade henne nyligen då hon kontaktat mig för att hon ville berätta vad hon fått reda på. Det jag fick höra var en berättelse om att hennes egen mamma till slut, då min klient återkommit till denna fråga gång på gång, erkände att det visst hade hänt något när hon var 15 månader gammal.
Moderns distans "smittade"
När min klient var vid den åldern hade hennes mamma fått reda på att när hon var gravid och låg på sjukhuset flera dagar för att föda, hade hennes far varit otrogen med en grannfru. Detta hade modern hållit inne med och aldrig velat berätta då hon själv fått en sådan chock när detta kom fram. Och det uppdagades alltså då min klient var  15 månader. Moderns agerande under den perioden utifrån distans och avskärmning känslomässigt var just den känslomässiga påverkan som min klient fick uppleva.
Ordlös påverkan
Denna påverkan var ordlös naturligtvis, men tillräckligt stark för att det skulle sätta sig som ett djupgående mönster i henne själv eftersom hon så starkt "smittades" av samma känslostämning och tvivel på att på djupet kunna lita på någon som modern själv vid den tidpunkten tampades med.
Vi kan bara möta oss själva
Men som astrolog så tror jag inte att någon av oss är några oskrivna blad  när vi föds. Vi har med oss konsekvenser av tidigare handlande ifrån tidigare liv - det är just detta tidigare agerande som blir grundmönstret i det vi kallar vårt "öde". Och orsaken till det är ingenting annat än just vi själva. Så även om modern vid denna tidpunkt utlöst detta för min klient så har hon  - och alla vi andra också - med oss självskapade mönster sedan tidigare liv som genom sk "omständigheter" och de relationer vi möter under vår tid här på jorden, kommer att väckas upp för att vi skall bli påminda om att hela just detta.  

Välkommen att följa  en av mina Facebooksidor - Astrocoach
https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim

Läs hela inlägget »


"Vilket underbart liv jag har haft! Jag önskar bara att jag hade begripit det tidigare". Colette
 
"Jag varnar dig, ödet!".
Vad härligt det hade varit att likt poeten Anna Achmatova, kunna säga till ödet: "Jag varnar dig, det här är sista gången jag lever". Sätt igång - säg det!  Gör vi det så har vi inte så mycket tid till ånger kvar. Vi säger troligtvis "Jag älskar dig" och  "Förlåt mig" oftare om vi visste att vi skulle dö idag. Och om livstiden är knapp skulle vi säkert också fundera på vad vi kunde göra för att  komma ännu närmare det vi längtar efter. Vi skulle sätta det högst på vår "Att- göra-lista".
Tag kontakt med verkligheten
Om jag får nåden att leva en tid till, och inte tar det för givet får jag chansen att leva ett liv utan ånger. Man behöver inte leva i en olycklig relation för att önska sig någon bättre. Man behöver inte heller ha ett tråkigt arbete för att önska sig ett man verkligen skulle trivas med. Man behöver inte vara förtvivlad för att känna att man förtjänar att vara lycklig. 
Ta pauser för att betrakta själen, tag kontakt med verkligheten. 
Sök efter "någonting mer".  

 

Läs hela inlägget »

I nuläget är detta lite av den energi som är igång och som speglas av himlakropparna.
 
Merkurius tillbaka i sin avslöjarposition
Idag spatserar Merkurius - planeten för kommunikation, tal och skrift tillbaka in i Skorpionens tecken igen och huserar där de närmsta 3 veckorna. Att då rent intellektuellt bejaka "under-ytan"- intressen och avslöja vad som finns fördolt i all slags kommunikation kan vara en bland många yttringar för att följa med på energin. Vi har ett behov av att än mer gå till botten och vara mer svart-vita och tydliga i vår kommunikation med andra. Inget mesande!

Mars och Plutokonjunktion i  sega målmedvetna Stenbocken
Aspekten mellan Mars och Pluto trappas upp och blir exakt sent den 10 november. Maktkamper och kontroll spelar alltid en roll då detta planetpar är aktivt. Så vem har kontrollen? Vem är manipulatören? Naturligtvis bör vi se på vårt eget agerande först och främst, men också vara uppmärksamma på den subtila, "hemliga" viljan vi kan bli utsatta för. Även här behövs raka puckar och oräddhet för att avslöja mörkret. Det är en extrem energi som definitivt inte skall hållas tillbaka då konsekvenserna ofta blir påtagliga och destruktiva. Att transformera viljan och aggressiviteten, att få ännu en chans att pånyttföda, rena och hela "viljeenergin", både kollektivt och individuellt handlar den konstruktiva sidan om.

Uranus-Pluto - bakomlliggande starkt inflytande  2012-2015
En aspekt mellan Mars och Pluto är i sig inte ovanlig - men att den nu är mer intressant är att den laddar det som redan finns på gång mellan 2012- 2015 - kvadraturen, ett spänningsförhållande, mellan Uranus - frihet, självständighet - och Pluto - makt, inflytande. I mitten av december kommer den att för sjätte gången vara exakt. Jag har på min Facebooksida "Astrocoach" skrivit ett flertal gånger om betydelsen av denna utmanade aspekt och vad den innebär kollektivt av transfomerande frihetsbegrepp, tvingande revolution och extrem frihetskamp. Vi får se om Mars, krigsguden denna gång aktiverar denna underliggande energi konstruktivt eller destruktivt..
https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim.


 

Läs hela inlägget »


Så spännande med alla dessa berikande inre resor...
Intensivt inre arbete 
Robert Moss-kursen "Dreaming the soul back home" fortsätter och övning läggs till övning, insikt till insikt. Med ett så intensivt inre arbete så händer det mycket på ett inre plan. Supergillar!
En sida av mig

Men jag fick härom-dagen  en tankeställare och en riktig bakläxa... Jag upptäckte vid en av trumresorna att ugglan som funnits med mig sedan slutet på 80-talet...den hade jag tyvärr tagit alldeles för given och inte gett den den respekt och den lyhördhet den förtjänar. 

Ugglan representerar naturligtvis en sida av mig, en delpersonlighet.. En del inom mig som tagit denna form för att ytterligare skapa kontakt med inre signaler och fördjupad förståelse om både mig själv, andra och mitt syfte här på jorden.
Så övningen blev för mig förvånande känslostark. Precis då jag omfamnade ugglan och vi flög upp i de övre världarna vällde tårar plötsligt fram, och jag blev medveten om att jag just svikit en viktig del inom mig själv. Det var en sorg. Insikten om att denna trogna inre vän och del av mig själv, alltid finns och har funnits - oavsett om jag till en stor del inte erkänt och vördat den...Men nu har vi knytit starkare och förhoppningsvis än mer uthålliga band.
Tvivel på inre bilder
För många år sedan i någon av de första shamankurserna jag gick och vi skulle stärka kontakten med ett kraftdjur, hade tvivlet gjort sig påmint. Var det inte så att jag hittade på allt? Inbillade jag mig inte? Var det inte ett sätt att göra sig märkvärdig?  Jag hade i en trumresa sett ett par mycket stora ögon som jag själv trodde var just uggleögon, eftersom ugglan sedan länge hade fascinerat mig - men jag tyckte att det var för otydligt och inte att lita på. En assistent till kursledaren reste då med mig in i ännu en trumresa, för att se om han kunde se det jag anade att jag sett. Jag hade inte sagt något till honom om att jag misstänkte att det var just ugglan. Väldigt snart, berättade han sedan, hade en stor uggla gripit ett fast tag om hans handled  och gång på gång för honom bedyrat att den sökte mig. Min reaktion när han  berättade detta var stark och mycket känslosam då också, och jag blev än en gång påmind om att inte fösa undan och dissikera de inre bilderna och intrycken till förmån för enbart intellektet...De berikar istället livet så mycket!

 

Läs hela inlägget »

 
Kom hem i natt efter ännu en föreläsning på temat att erkänna livets ständiga speglingar.
Så inspirerande
Jag tror inte det finns något ämne som får mig att vara så inspirerad, så motiverad och så "hög" när jag föreläser. Och egentligen så är det ju just detta som är den röda tråden i allt i min verksamhet.. Det är bara olika vägar och verktyg att komma fram till just detta - och där utmaningen sedan blir att hämta hem projektionerna  och därmed sluta fred med sig själv, andra och hela sitt öde..
Erkänna och ta ansvar
Så underbart att uppleva att flera i publiken delar med sig av egna insikter på detta tuffa tema som har förändrat deras eget liv. Det bidrar ju till att alla närvarande än mer inser att vi långt ifrån är några oskyldiga offer...Gläds också åt att så stor del av publiken - 16 stycken - på studs anmälde sig till en kursdag där vi än mer skall fördjupa insikterna på detta område. Tjohoo!
 

ACIM-citat jag vaknade med
"I varje möte med en annan, kom ihåg att det är ett heligt möte. Som du ser honom ser du dig själv. Som du behandlar honom behandlar du dig själv. Som du tänker om honom tänker du om dig själv. Glöm aldrig detta, för i honom kommer du att finna dig själv eller förlora dig själv." 
Så vackert, så sant och så enkelt - och uppenbarligen så otroligt svårt för oss att verkligen tro på och leva efter...

Läs hela inlägget »

För något år sedan fick jag "Dream-Cards" av min drömterapeutlärare Louise Minerva Li. Så tacksam över dem! Korten är skapade av psykologen och drömarbetsläraren Strephon Kaplan-Williams, vars böcker jag läst och gillar mycket.
Syftet med korten
Syftet med dessa kort med tillhörande texter,  är att gå ännu djupare i drömförståelsen och hitta fler dröminsikter. De innehåller över 559  symboler i de 66 korten, byggda på vetenskapliga observationer av tusentals drömmar. Varje symbolkort har ett tillhörande "Wisdomcard" med text - olika nyckelord, centrala bildförklaringar, påståenden och drömutmaningar/läxor att själv gå vidare med. De är indelade i sju huvudgrupper, arketyper. Syftet är inte att i första hand vara "svars-kort" utan att än mer få igång de egna associationerna.

Drömarbete
Jag satte mig med dem idag, i syfte att utforska en mycket stark  dröm jag hade för ett tag sedan.Det finns flera sätt man kan arbeta med dessa kort - mer systematiskt steg för steg eller helt enkelt "dra" kort och lita på att annat är slumpen är igång...De kort jag fick idag utifrån att jag letade på den symbol som var central i drömmen, var Winning, Fate och Transformation. De bilder jag hittade på korten gjorde såklart att nya tankar ikring drömmen infann sig. Det var många budskap jag också tog till mig och skall ta med mig nu - använd svärdet, ingen tid för enbart acceptans och omhändertagande..."reborn into greater purpose", och "seek the awe, let it transform you"...Ja stunden med drömmen slog verkligen an en ton i mig som skall få ljuda ett tag till inom mig.
Synkronisering
Särskilt tydligt tror jag också att det blev efter gårdagens starka kursupplevelse med Carl Östergren och Annelie Påmark, med känslokontakt - och känsloupplevelser i fokus. Att de i dagarna speglas av en för mig aktuell Saturnus kvadratur Solen-aspekt, som handlar om att lämna det tunga, det hindrande - gör ju inte "lämnanden" mindre aktuella heller..Allt hänger verkligen ihop!
 
Välkommen in på mina sidor på Facebook:
https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig
https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim 
 

Läs hela inlägget »

Samhain eller Halloween-tid...
Denna magiska helg, den gamla keltiska storhögtiden, deras nyår. En tid där årshjulet vänder från ljus till mörker i väntan på att  redan sådda frön skall börja spira vid ljusets återkomst.

En tid där framtiden vandrar bakom oss och det förflutna ligger framför oss... och där vi som det sägs kan se mer in i framtiden än annars, då slöjorna mellan världarna och existensplanen viker undan. En högtid då den linjära tiden upphävs.

Det är också en helg där de döda vandrar bland de levande. En tid för vördnad och respektfull hågkomst av de dödas själar -våra vänner och nära som redan gått över...
Blessed Samhain ! 

Läs hela inlägget »
Sedan i söndags gick planeten Mars - symbolen för vår vilja och självhävdelse - in i Stenbockens ambitiösa, ansvarsfulla och målorienterade tecken.
Mars - symbol för krigsguden.
Mars är ju också kopplad  till Ares, krigsguden som också kan visa på hur vi kan styra in aggressivitet och kampanda i konstruktiva banor, och på det sättet få tag i hjälten och hjältinnan inom oss alla. Beroende på dess teckenplacering samt planetaspekter kan vi se möjliga scener och områden för vår drivkraft och framåtanda.

Mars i Stenbocken
Fram till den 4 december  befinner sig Mars i tecknet som mest av alla tecken är intresserat av att omsätta planer i handling genom strukturerat agerande och ihärdigt, målmedvetet arbete. Att lyckas med att uppnå de höga ambitionerna på ett kontrollerat och enträget  sätt - likt symbolen för Stenbocken - bergsgeten - är självklart liksom det långsiktiga målet att uppnå succé.

Kompis med tiden
Att vara kompis med tiden är inget problem för denna marsplacering då långsiktighet och att skynda långsamt är självklarheter för att strategiskt och effektivt nå målsnöret. Rent kollektivt kan vi alla dra nytta av att följa med på denna marsposition nu - och "go for the gold!!

Är du intresserad av astrologi?  Välkommen in på en av mina sidor på Facebook . Astrocoach! https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim
Läs hela inlägget »

Godmorgon!
Vad det är intressant att spegla sig i andra...Ju mer av livet som går desto mer inser jag att mina behov av att vara själv, ensam, i stillhet är såååååå stora. Jag förundras hela tiden hur andra hinner med hus, hem, trädgårdar, relation, barn, fritidsintressen OCH hinner med sina mål, sitt eget driv...Och dessutom lyckas få ihop detta med att känna in, känna efter och lyssna inåt....En del verkar ju fixa det...Men jag gör det definitivt inte....

Så för mig är det bara att hedra och acceptera eremiten inuti. Om jag inte får min "stilla-tid" emellan alla aktiviteter oavsett hur "kul" de är - blir det snabbt bakslag och tappad glädje...När det stundtals är för mycket så påminner jag mig själv om att jag VALT det som sker - då finns ändå alltid glädjen och tacksamheten där i botten,  trots att det hopat sig lite för mycket just då.

Men utmaningen handlar ju om att dra lärdom av det och minimera stunderna av köpslående med sig själv överhuvudtaget. Signalerna av att gå över gränsen kommer iallafall för mig snabbare, tydligare och med starkare konsekvenser ju mer livet går. Jag är tacksam för det. Utveckling och självinsikt kallas det kanske...Och med känslan inuti att trots tillfälliga kaosupplevelser så ökar tillförsikt och glädje ändå  med åren. 
Önskar er en härlig tisdag idag allihop!

Läs hela inlägget »

Woaw! Nu har jag tagit den tredje lektionen av den kurs som gavs som extrabonus inför den stora kursen " Dreaming your soul into life" som börjar nu i november. Det är en kurs på ett halvår i shamanskt drömarbete för fantastiskt inspirerande och kunnige Robert Moss.
 
I denna förkurs - som gavs som fristående kurs tidigare i år - finns lektionstillfällen med titlar som Activ dreaming, Entering shamanic dreamtime, Soul remembering, Transforming ancestral karma, Recovering soul, Visiting your parallel selves.....Jag är sååå glad att jag deltog i en workshop i Stockholm för honom för 4-5 år sedan då han var i Sverige och föreläste, eftersom han då gjorde mig än mer intresserad av just detta sätt att jobba med drömmar.

Så - på den vägen är det! Och nu ser jag framemot ett helt halvår med superfokus på shamankst drömarbete, massor med nya övningar, upplevelser och insikter. Hääärligt!

Läs hela inlägget »

Då var det nymåne - denna gång i Skorpionens tecken...Så...denna månad handlar om att känslomässigt, i relationer och olika engagemang, -bejaka nya mål, ambitioner och "start-ups" som har fokus på djup och att befinna sig på mer än enbart ytan.

Att likt de söta små rynkiga rumpnissarna i Ronja Rövardotter-berättelsen, hela tiden fråga sig "vaffödåda, vaffödåda"... för att få reda på vad som finns fördolt - och hitta motiv och intentioner som kanske inte tidigare var så synliga, tydliga eller självklara..
.
Med avslöjanden följer mer kraft och healing! Ha en fin fredag! 

Läs hela inlägget »

Mörkermånedag... och sent ikväll, precis innan midnatt, inträder nymånen.... En dag då laddningar trappas upp då solen går in i Skorpionens tecken tidig eftermiddag och månen och venus följer  efter in i samma tecken  under dygnets sista timme...
 

Skorpionens läxa
En av skorpionens läxor är  ju att gräva på djupet i det fördolda, det hemliga och mystiska - för att därmed avslöja, hela och pånytt-föda. Saker ställs på sin spets, energin kan bara vara "all in" - eller inte engagerad alls.... Passion, lidelse och alltid starka övertygelser och engagemang som på gott och ont sveper med omgivningen, hör till själva urprincipen i detta tecken.  Hela gänget av underjordens gudar, gudinnor och mytologiska figurer från olika kulturer stämmer in i denna energikör.
 

Inga halvmessyrer
Ingen sysselsätter sig med halvmessyrer, ingen räds djup eller mörker, ingen värderar någon av livets ytterligheter som mer värt. Livs- och dödsprocesser är ständigt närvarande och välkomnade i denna mentalitet, vilket ger intensitet och närvaro i alla åtaganden och ett accepterand av livets ständigt skiftande villkor. Skorpionläxan är en verklig gåva för att uppnå mer LIV i livet! 
Ha en härlig dag alla astrolovers - tag vara på intensiteten, sök djupen, var inte rädd för att hårdra - och gör något verkligt gott av dagen!  

Läs hela inlägget »

Tack igen Tidningen Nära för en rolig upplevelse  - att få vara med och föreläsa på de bägge kryssningarna ! För precis en vecka sedan var det det andra gänget som kommit ombord sedan några timmar och aktiviteterna på mängder av platser och i konferenssalar var i full gång. Nästan 2600 personer på turerna - så det var rörelse minsann! 

Så skoj att vara med även i år! Men nästa år blir det ingen kryssningsmedverkan för min del - då lär det bli plats för annat den tiden - men väl längre fram... Att resan hade genomslagskraft märks  väldigt väl nu - då alla kryssningsresenärer som kom och lyssnade på min drömföreläsning, som jag höll flera gånger, fick en vip-kod med rabatt, på min och Robert Nilsson e-kurs "Drömskolan". Det har fullständigt strömmat in nya beställningar de senaste dagarna!

Sååå fantastiskt  kul att drömkunskapen sprider sig och att så många är intresserade! Och jag är säker på att det blir mer drömskriverier i tidningen Nära framöver! Så - stort tack igen!  

Läs hela inlägget »

Jag hade för ett tag sedan en dröm där jag hamnade invid en vacker klar fjällsjö och där en gammal healer/shaman fanns. Jag har återvänt till platsen och shamanen flera gånger för att få healing efter det, då jag uppfattade att det var vad shamanen önskade.

I förrgår natt i drömmen fick jag en gåva - ett öga, som såg gammalt...uråldrigt ut, jag uppfattade det som en drakes öga. Och shamanen satte det gamla, skrynkliga ögat på mitt tredje öga...

Både idag och igår har jag haft en väldig feberfrossa, fick ställa in en föreläsning jag skulle haft, men feberfrossan verkar ha börjat släppa nu. Kanske har frossan med ögat att göra... Självklart blir jag än mer nyfiken på drakens symbolik och mytologi. Den har gjort sig påmind nyligen också...något som skall integreras i mig antar jag...Dessa drömmar, symboler och myter som aldrig upphör att fascinera...

Läs hela inlägget »


Som jag ser det, håller vi på med att utifrån olika livsåskådningsperspektiv lära oss  att livet är en spegel, att vi om och om igen ytterst enbart möter oss själva och konsekvensen av våra handlingar, genom det livet erbjuder oss. För mig handlar detta om en på alla nivåer verksam naturlag. En naturlag som är logisk och konsekvent - även om vi inte alltid greppar anledningen eller tidsperspektivet vad gäller både de turliga och mer oturliga upplevelserna.

Och - nej det är verkligen inte alltid kul att upplva de negativa konsekvensrna! Jag blir i stunden självklart också ledsen, arg, irriterad och besviken när saker går mig - mitt ego - emot. När jag hade "beställt" en annan utgång, när jag hade önskat något helt annat. Men denna livsinställning hjälper iallafall mig att snabbare återfå kraft och energi i stunder av motgång och prövningar. Anammar vi denna idé så är det som jag ser det en fantastisk källa till styrka - där skuld och skam inför vårt öde, absolut inte har någon plats eftersom vi alla är här för att lära. Vi går i Livets skola.

Det jag tycker är intressant är att notera hur det ibland haltar rejält i olika resonemang. Där det annars självklart accepterats idéer som t ex attraktionslag, tankens kraft etcetera så dyker det ändock och ofta upp undantag ... Det verkar som när prövningarna blir för starka eller för många då gäller plötsligt inte denna princip som tidigare i plånbokstinna mer ljusa välgångsdagar var självklar att basunera ut, om hur man på egen hand attraherade de goda omständigheterna. I de mer prövande stunderna blir resonemang om energitjuvar, otur och allehanda undantag plötsligt de verksamma naturlagarna...Då finns det gränser för kärleksförmågan och acceptansen, då finns det människor som skall stängas ute för att skydda den egna sfären. Då är det inte lika självklart att man skapat, om än omedvetet, situationen.

Men...tänker jag - om vi alla är ett, om vi alla är en enhet och bara kan möta oss själva, kan det ju aldrig finnas några undantag. Det blir lite som historien om att "vara lite gravid". Antingen är det sant - eller så är det inte det. Jag är också i sammanhanget medveten om att känna till och praktisera den ibland nödvändiga skillnaden mellan att stänga sin dörr och stänga sitt hjärta, då människor inte alltid är  medvetna om var de egna och andras gränser går. Men - det mina tankar idag fastnade i var själva den inre attityden till livets omständigheter...Jag tror definitivt att den är konsekvensskapande - och den är igång hela tiden!

Läs hela inlägget »

Då och då hamnar jag i diskussioner där acceptans av verkligheten likställs med en passivitet och resignation. Så upplever jag det inte alls ...

Att göra motstånd mot verklig-heten och sanningen i den, tar en hel del kraft och energi. Just nu, precis just nu - är det exakt som det är. Och det finns anledningar till det tänker jag, även om jag själv inte alltid förstår dessa orsaker. Att kriga mot något som är, som finns, som är verkligt får det inte att försvinna. Däremot kan just acceptansen vara ett väldigt bra verktyg till att iallafall börja skönja en ljusning, en förändring av tillståndet.

Det paradoxala är ju att när acceptansen väl fått en chans, när den ibland smärtsamma sanningen väl fullt ut erkänts, då kommer kraften, energin och kreativiteten tillbaka. Då får vi hjälp på vägen, med lösningar, idéer och dörröppnare av olika slag. Det gör att det blir så mycket enklare att ta beslut, att göra det bästa av en situation, som sedan ges möjlighet att växa vidare till något ännu bättre. Vi slipper fastna i ett ständigt och utdraget repriserande och därmed tärande lidande. Acceptans ger energi och glädje!

 
Läs hela inlägget »
Astrologin kan aldrig visa på vad som exakt kommer att ske - men däremot vad det är för "energier" på gång - och det gäller naturligtvis i relatoner också. Eftersom jag har hållit på så länge med astrologin så tenderar jag att lita mer till horoskopet, som den spegel den är - än att enbart stanna vid egna föreställningar, önsketänkande och ibland  illusioner. Just de utmaningar jag "sett" brukar efter ett tag alltid visa sig - frågan är bara på vilket sätt, eftersom uttrycket - konstruktivt eller destruktivt - aldrig helt kan förutsägas...

I olika relationer så måste bägge parter vara med på och erkänna den energi som är på gång mellan parterna. Om en av dem förnekar, motarbetar eller på annat sätt undviker ansvar för relationen/ samarbetet - kan det bara gå på ett sätt. Det blir inte ett bra samarbete. 

Ett klassiskt exempel är kvadraturaspekten mellan Mars - och Pluto som C G Jung och Freud hade. Freud hade ju sett Jung som sin efterträdare - men Jung hade sin egen integritet och idéer som i mångt och mycket motsatte sig Freuds syn på det omedvetna, drömmar etc. En maktkamp mellan dem - som också är en av manifestationerna av denna planetkombination - utvecklades och en brytning mellan dem blev till slut ett faktum. 
Jag har personligen sett denna planetkombination i några relationer/samarbeten jag haft, och självklart fått "svart - på - vitt"  vad jag/vi måste hantera om samarbetet skall kunna resultera i något bra. I något fall har den positiva sidan kunnat manifesteras - en kamp för att avslöja det fördolda/hemligheter t ex - men jag har oxå upplevt den negativa sidan och dragit mig ur då jag upplevt att en fördold agenda/vilja har funnits i relationen.
 
Oavsett utgången i relationen/samarbetet så visar astrologin på exakt vad som måste erkännas från bägge parter om energin skall kunna uttryckas konstruktivt... Och vi får heller aldrig glömma att vi i varenda möte i första hand har ett möte med oss själva. Det är aldrig en slump  vilka vi träffar, och vi är aldrig några offer. Vi får exakt det vi skall ha - och lära oss! 
Välkommen in på min facebooksida: https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim
Läs hela inlägget »

Hej! Jag är din natt- och din dagsdröm. Ibland kallar man mig för din intuition, din inre vägledare...Jag har det inte helt lätt måste jag säga, och det gör mig förvirrad emellanåt.... Det skrivs mycket om mig nu för tiden. Bl a att man skall, och också gärna önskar, lyssna till mig. För många säger sig vilja det... 

Det är vackra ord och fina formuleringar i böcker, krönikor och bloggar. Jag tycker att jag är tydlig med det jag vill framföra, men det verkar som om mina budskap iallafall, trots den i ord uttryckta längtan, ändå inte uppskattas. Jag slår hårdare och hårdare, för ni vidhåller och bedyrar att ni verkligen vill lyssna. Jag kommer i tuffare och tuffare kostymer - både i dagshändelser och i skrämmande mardrömmar. Jag till och med talar genom sjukdomar.

Men fortfarande - trots att just dessa sätt måste vara mycket plågsamma för er- så vidhåller ni att jag skall tala - och fortsätta med det. Och det gör jag! För det är ju ändå ni som bett mig komma. Jag gör bara det ni önskar och vill. Och det jag vill är väl! Men varför kallar ni mig då för otur, orättvisa och olyckligt öde...Jag gör ju - igen - bara det ni själva önskar och har bett om. Jag kan inte annat än att lyda det ni ber mig om då jag alltid är i din tjänst....
Hälsningar
Din inre vän

Läs hela inlägget »

För några år sedan läste jag i en av Thich Nhat Hahns böcker en vacker dikt som samtidigt är en bra uppmärk- samhetsövning.Det handlar om att släppa fram ett tillstånd av harmoni och tillfredställelse. Det var:

"Jag är framme, jag är hemma. I detta här, i detta nu".

Du kan använda dig av dessa rader som en meditation - när du sitter, promenerar, diskar, köar eller arbetar. Använd dig av in- respektive utandning då du säger/ tänker detta. Upprepar vi detta så uppnår vi också det tillstånd som skaper det vi längtar efter. Vi är ju alla magneter som utifrån våra inre tillstånd skapar vår verklighet. Personligen så känner jag att frustration och  irritation snabbare avlägsnar sig då jag gör denna mindfulnessövning Lycka till!

Läs hela inlägget »


Tre steg av uppvaknande till tillit

1. Vi tror att vi är offer. Livet är tufft, vi har oflyt hela tiden och anser oss vara  otursförföljda. Vi anser inte alls att vi har något som helst inflytande på livet och våra "omständigheter". Vi sörjer, klagar, protesterar och befinner oss för det mesta i ett "anti-livet"- tillstånd. Förutom en och annan ljusglimt som dyker upp anser vi för det mesta att "livet är piss".

2. Uppvaknandet har börjat, vi anar att vi har en oanvänd kraft som kan börja tas i bruk. I detta stadie läser vi böcker som "The secret" och en uppsjö av böcker på samma tema om attraktionslagen. Inget fel i det alls - det är ett steg på vägen. Vi börjar förstå att vi är magneter, att vi kan skapa våra liv och att vi har en potential att bli livskreatörer allihop. Det är bara det att om vi enbart stannar  i detta stadium, blir denna livsföring - utan att vi egentligen kanske är så klara över det - något som har sin orsak utifrån och är dikterat av panik och frustration. Den frustrationen brukar stegras då vi mer och mer,  trots vårt idoga övande med affirmationer och frenetiskt målbildsuppställande, inser att det vi önskar inte sker på det sätt vi så gärna vill iallfall.

3. Till slut släpper vi taget. Vi ger upp - på ett positivt sätt. Vi inser att vi inte kan ha full koll på vad som sker, på vad som kommer i vår väg. Istället har vi hittat en ovärdelig kraftkälla. Vi har med ödmjkhet insett att vi själva inte alltid inser vårt eget bästa eller kan vara så sturskt säkra på vad som just nu är bäst för vår utveckling. Men vi börjar ana att det är "något"som gör det. Kalla det vad vi vill - Livet, Kraften, Gud, Alltet. Alldelels oavsett vad vi benämnder "det" så har vi insett att vi kan lita på livet. Alltid.

Oavsett om vi tycker om det som sker, oavsett om målbilden vi satte upp i vår mentala träning går i mål precis när vi själva  önskar att det skall ske - eller ej så har vi hittat något.Vi har insett att livet främst är en skola med uppgifter som vi inte alltid förstår varför de ges oss - men vi har slutat att lägga alltför mycket tid på att stanna i "anti-fasen". Vi har förstått att vi får det vi skall ha, att livet är så mycket visare än vi själva. Vi har hittat tillfredställelse och glädje i livet -vi lever i tillit.
 

Läs hela inlägget »

Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskap är begränsad till allt vi vet och kan förstå, medan fantasi omger hela världen, och allt som någonsin kommer att vetas eller förstås.
                        Albert Einstein                                                                                                                                                                        

Kanske är det så att många av oss på ett djupt och omedvetet plan saknar något av vad man skulle kunna kalla ”en förlorad dimension av tillvaron”. En diffus längtan efter något ogripbart, som vi aldrig eller sällan riktigt pratar om.

Som barn var vi närmare detta ”något” när vi t ex om och om igen ville få vår favoritsaga uppläst för oss och själva med hjälp av den kunde fara iväg in i den förtrollade föreställningens och magins värld. Där utgjorde den aktiva fantasin en källa till mycket glädje och inspiration.

För många av oss innebar det gradvisa inträdet i vuxenlivet och den så kallade verkligheten att förmågan och glädjen i att ge oss hän, inte längre prioriterades. Vi lärde oss leva likt mugglarna i Harry Potter-böckerna, prioriterade bara det vi kunde mäta, väga och förstå -  omedvetna om våra begränsade sinnen - och stängde effektivt ute den magiska dimensionen av existensen. Vi lärde oss leva som fåglar som glömt bort att vi har vingar eller som kungar och drottningar som glömt bort vårt kungliga arv. Vi  kände oss mer och mer förslavade  av inlärda mönster som egentligen inte borde ha makt över oss.

Den oerhörda framgång som Harry Potter böckerna rönt, tror jag speglar just detta sökande efter ”den felande länken”. Det märke han hade i pannan som talade om var han kom ifrån, skulle vi alla - barn liksom vuxna – också behöva ha för att inte glömma bort att vi är så mycket mer än det vi tror, så mycket kraftfullare än det vi tycks veta om. 

För livet är inte bara torr realism, intellekt och förnuft. Sådant har givetvis också sin givna plats och funktion - för utan förmåga till analys och logik tappar vi markkontakten. Men den bysantinska regeln gäller - allt är inte bara vad det ser ut att vara. Tillvaron är också ”något mer”. .Att leva i världen, och inte av den, är tror jag allas vår utmaning. Då har himmel och jord en chans att bli ett, det andliga och materiella kan förenas. På det sättet återerövrar vi magin i tillvaron och kan åter hänföras och fascineras. Och när vi omfamnar fantasin som den skapande kraft den är, då lever vi på det sätt som jag tror att vi borde göra - med fötterna på jorden och huvudet i himlen!
                                                                                              

 

Läs hela inlägget »

"Fader förlåt dem - för de vet inte vad de gör" Så sade en klok man för nästan 2000 år sedan. Det var ett konstaterande utifrån kärlek. Inget dömande, inget stämplande, inget kränkande. Ett konstaterande av verkligheten - helt enkelt.

Vi går alla i livets skola - lär oss olika saker vid olika tidpunkter. När "poletterna" ramlar ner, när vi verkligen förstår saker, då handlar det om att balansen mellan känsla och intelligens inom oss hittat en balans. Och det kan man inte prata eller "diskutera sig" till i all oändlighet....Det är något som måste levas, upplevas och  kännas. Det är det som är empatiutveckling.

Läs hela inlägget »

Oj, jag glömmer mitt i all annan snurr av den lilla bloggen.. Senaste tiden har jag bidragit med flera stycken "Fem snabba tips" på Nina Jansdotters site. Där kan du läsa och få en hiiiiimla massa tips av en hiiiimla massa människor. Denna skrev jag om självtillit - och den har spridits en hel del på sociala medier. Hålll till godo! ​http://www.femsnabbatips.se/2014/04/09/fem-snabba-tips-pa-hur-du-far-en-sann-och-stark-sjalvtillit/

Läs hela inlägget »

Beröm dig själv för att du inte sänker dig lika lågt som den som gör illa, och ger igen på samma sätt.

Beröm dig själv för att du faktiskt kan önska den som sårat väl, för du förstår att du samtidigt möter en sårad del i er bägge två som behöver läkning.

Beröm dig själv för att du ville väl men att mottagaren inte helt kunde ta det till sig på grund av oläkta inre icke-erkända sår.

Och beröm dig själv med att aldrig upphöra med att se ljuset i en människa även om hon inte upptäckt det själv.
Det är så det växer! Kärlek smittar alltid - till slut! ♥

Läs hela inlägget »


Som vi vet så är påsken en högtid som firas till minnet av Jesus korsfästelse och uppståndelse. Ett livgivande budskap som visar på att ljuset vinner över mörkret trots allt.

Men denna berättelse rymmer mer än enbart den som förtäljer om den andlige rebell och föregångare som vandrade här på jorden för 2000 år sedan. Man kan se påskevangeliet som en symbolisk kamp mellan olika mentaliteter, sidor inom oss människor, som ständigt utmanar varandra.

Jesusmentaliteten står för en tankementalitet kopplad till kärlek, glädje och osjälviskhet och där hat, ondska och krig på ett yttre och inre plan bemöts med förlåtelse. Humanitära och fredsskapande insatser är givetvis kopplade till denna mentalitet.

Barabbas, rövaren som folket valde skulle få leva då Pilatus bad dem välja mellan om Jesus eller Barabbas skulle korsfästas, är kopplad  till den djuriska och egoistiska mentaliteten inom oss. Min vilja före din, mina behov före dina t ex härrör ur denna mentalitet, liksom att svara på angrepp med våld, hämnd, hat, förtal och lögnaktighet.
.
Pilatusmentaliteten finns också inom oss alla. Det är den mentalitet som har till uppgift att välja mellan dessa sidor, den högre eller lägre i varenda situation vi ställs inför utmaningar i våra liv. Men liksom Pilatus i berättelsen som lät sig bli påverkad av massans vilja trots att han innerst inne visste vad som var rätt och riktigt, tillåter vi också oss själva att vika undan för grupptryck, andras åsikter och generell kutym - och sviker därmed vår innersta övertygelse. Vi, i vår mänsklighet, gör ofta som Pilatus och låter Barrabas-mentaliteten segra istället för Kristusmentaliteten.

Självklart finns det nu liksom då, krafter i form av ledare, auktoriteter och politiska system som känner sig hotade av ljuset och kraften i Jesus förkunnelse och som är rädda att förlora sin makt och sina fördelar om mörkret överges.
Men påsken är just påminnelsen om detta ljusets seger över mörkret, och att vi var och en av oss har möjligheten att genom våra val bidra med den rätta riktningen. Låt oss inte glömma det!

Läs hela inlägget »

Vilket förtroende - jag har blivit vald till språkrör för Enhet!

Enhet står för en politik som utgår från hjärtat och vilar på en för-ståelse av alltings grundläggande enhet som ett alternativ till det nu rådande materialistiska synsättet, och har därför definitivt framtiden för sig.  Jag känner en stor tacksamhet för att få vara med om att sprida och skapa denna framtidens politik!

http://enhet.se/agneta-oreheim/

Läs hela inlägget »

 

Att gå över bron till en bättre värld börjar med att gå över bron i våra egna tankar, lämna det vanemässiga mentala mönstret av rädsla och separation till förmån för upplevelsen av enhet och glädje.


Vi är här för att delta i en fantastisk omstörtning av världens rädslostyrda tankeformer, och har hjälp av att påminna oss att denna verklighet är den "vikarierande
verkligheten". Det är en orsaksvärld skapad utifrån konsekvenser av tidigare tänkta omedvetna tankar och tidigare upplevda omedvetna känslotillstånd, som om och om igen, ständigt skapar mer av en verklighet som vi önskar oss ifrån och inte vill ha.

Vi får bestämma oss för att inte se med "kroppens ögon" och istället välja att se bakom. och påminna oss att ljuset, glädjen och allt det goda alltid finns, fördolt, under ytan - oberoende av hur skrämmande "verkligheten" ser ut. Och med vetskapen om att det vi fokuserar på växer så kan inte resultaten, i längden utebli.

Läs hela inlägget »


Ägnade mig åt "Dreamways of the Iroquois" igår igen - en av Robert Moss inspirerande böcker om shamanskt drömarbete.
Han citerar ett uttalande från en Mohawk-shaman: "A real dreamer is always hunting his power. He goes out every night, like a hunter with a net, to stalk and catch dreams. The more dreams he cathes and brings home alive, the more powerful he becomes".
Yes, yes, yes!


Besök gärna mina Facebooksidor - välkommen! https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig
https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim

Läs hela inlägget »


Det ultimata syftet med astrologin och horoskopställande är enligt mig inte alls att primärt använda astrologin som orakel- eller spådomstolkning. Det mest intressanta är istället att använda sig av astrologin i personlig utveckling - för att det är ett tufft,  effektivt och tydligt sätt att se sig själv klart. Det är en objektiv karta över de utmaningar man bör ta ansvar för under livet - inte skäl till att idka underlåtenhet och stärka offerrollen.
Genom horoskopet får vi möjlighet att se klarare på våra projektioner - de fallgropar och mönster vi så lätt annars ramlar ner i - och som vi ofta kallar för "omständigheter", "otur" eller "andras fel". Horoskopet blir då ett bra hjälpmedel att använda oss av - och ett medel att  ta tillbaka vår kraft!

Välkommen in på min sida Astrocoach på Facebook - https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim

Läs hela inlägget »

Astrologin kan aldrig visa på vad som exakt kommer att ske - men däremot vad det är för "energier" på gång - och det gäller naturligtvis i relatoner också. Eftersom jag har hållit på så länge med astrologin så tenderar jag att lita mer till horoskopet, som den spegel den är - än att enbart stanna vid egna föreställningar, önsketänkande och ibland  illusioner. Just de utmaningar jag "sett" brukar efter ett tag alltid visa sig - frågan är bara på vilket sätt, eftersom uttrycket - konstruktivt eller destruktivt - aldrig helt kan förutsägas...

I olika relationer så måste bägge parter vara med på och erkänna den energi som är på gång mellan parterna. Om en av dem förnekar, motarbetar eller på annat sätt undviker ansvar för relationen/ samarbetet - kan det bara gå på ett sätt. Det blir inte ett bra samarbete.

En klassiskt exempel är kvadraturaspekten mellan Mars - och Pluto som C G Jung och Freud hade. Freud hade ju sett Jung som sin efterträdare - men Jung hade sin egen integritet och idéer som i mångt och mycket motsatte sig Freuds syn på det omedvetna, drömmar etc. En maktkamp mellan dem - som också är en av manifestationerna av denna planetkombination - utvecklades och en brytning mellan dem blev till slut ett faktum.
Jag har personligen sett denna planetkombination i några relationer/samarbeten jag haft, och självklart fått "svart - på - vitt"  vad jag/vi måste hantera om samarbetet skall kunna resultera i något bra. I något fall har den positiva sidan kunnat manifesteras - en kamp för att avslöja det fördolda/hemligheter t ex - men jag har oxå upplevt den negativa sidan och dragit mig ur då jag upplevt att en fördold agenda/vilja har funnits i relationen.

Oavsett utgången i relationen/samarbetet så visar astrologin exakt vad som måste erkännas från bägge parter om energin skall kunna uttryckas konstruktivt... Och vi får heller aldrig glömma att vi i varenda möte i första hand har ett möte med oss själva. Det är aldrig en slump  vilka vi träffar, och vi är aldrig några offer. Vi får exakt det vi skall ha - och lära oss!

 

Läs hela inlägget »


Igår hade några av oss Enhets-entusiaster den första informationskvällen för allmänheten. Det är en spännande utmaning att få förmedla de häftiga visionerna och det partiprogram som Enhet står bakom - men det innebär också en mängd information och fakta att sätta sig in i. Träning ger förvisso färdighet - och man brukar ju växa med uppgifterna. Men jag tycker det är riktigt skoj! Igår hade jag valt att förmedla 3 punkter ur partiprogrammet.
En av dem var "Allas erfarenheter behövs" och handlar om enhets förslag på Direktdemokrati.
Jag träffar många som har tappat hoppet - på att de kan påverka, på att deras röst är viktig att lyssnas till och på att deras längtan efter en annan tillvaro är möjlig. Många upplever en djup maktlöshet - som visar sig i håglöshet, resignation, trötthet, överdriven strunt-konsumtion, alltför mycket tv-tittande etc Engagemanget är borta eftersom tron på att det egna jagets möjlighet till att skapa något bättre har försvunnit. Så oerhört tragiskt att notera tycker jag...
Om vi införde Direktdemokrati skulle vi ändra på upplevelsen och den faktiska verkligheten att besluten fattas ovanför huvudet på oss, eller i Bryssel. Vi skulle kunna påverka i vår närmiljö i det som verkligen angår oss, på ett helt annat sätt. Det skulle bli ett snabbt - och just "direkt" sett. - och det skulle per automatik leda till mer engagerade och ansvarstagande medborgare. Den typen av medborgare brukar ju också hålla sig friska betydligt mer - och dessutom sprida hopp och glädje.
Enhet har en rad häftiga visioner om framtiden - en framtid som jag personligen absolut tror kommer att infrias - om inte annat av nödtvång. Förr eller senare.         www.enhet.se

Läs hela inlägget »

Månen fortsätter sitt eviga kretslopp, repetitivt och ständigt föränderligt på samma gång...
Nu har månen trätt in i Kräftans tecken...Mina känslor, mina barn, mitt hem, min trädgård, min mat, mina minnen....Notera om engagemangen och reaktionerna tar sig mer av de uttrycken dessa dagar...Ha en go måndags - och nyveckastart, astrolovers!

Välkommen in på "Astrocoach Agneta Oreheim" på Facebook! https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim

Läs hela inlägget »
Mycket nöjd och ordentligt omtumlad kom jag hem från shamankursen sent i går.. TACK Jonathan Horwitz och Zara för ännu en häftig kursdag med er - och stort tack oxå till rara Carina Andersson som tog initiativet och organiserade dagen. Nu är det mycket intryck och symboler som skall landa och fortsätta att fördjupas. De kommer säkert att dyka upp i de närmsta nätternas drömmar...Fortsatt spännande inre arbete alltså! Och ingen risk Jonathan - att någon av oss missade det du förmedlade - ang att det är "the spirits" vi får hjälp av, och inte vi själva som skall vara "duktiga"... -"Shamans are asking for help". Yes - and I´m so grateful!
Läs hela inlägget »

Happy new moon!
Nystart för detta månvarv då - i Vattumannens tecken. Läge att fokusera på nytt, skapa nya mål, börja bygga, så mentala "frön". Sätt mål som är "knäppa", galna, utmanande, upprörande, anarkistiska, avantgardistiska och nytänkande. KÖR på det - och glöm inte att allt framstegsvänligt alltid har setts som underliga utopier från de konservativa lägren.Men de har heller aldrig varit de konservativa som skapat utveckling! Ha en härlig nymånefredag! .

Läs hela inlägget »

Vilken jättebra bild - och illustration vad gäller vakenheten i vårt sätt att leva vårt liv...Gillar!

Exempel:
Fokus: Andra eller Jag?

Mål:  Erfarenhet  eller  Pengar?

Drivkraft:  Nöje eller Förståelse?

Djur:  Andliga väsen  eller Marknadsvara?

Och utgången var intressant!

Läs hela inlägget »


Visst är det fantastiskt att vi kan engagera oss och lämna bidrag till vad någons natt-dröm skulle kunna handla om! Vi behöver ofta varan-dras perspektiv för att inte fastna i de egna tankespåren. Om vi dessutom tar för vana att säga."om det var min dröm" eller liknande uttryck när vi skall lämna vårt tolkningsförslag, så har vi också garderat oss ifrån att med säkerhet säga oss kunna påstå vad en annans dröm skulle betyda.
För drömtolkning är inte en vetenskap på det sättet att vi kan läsa på sidan 37 i boken "Boken" och där få budskapet om att t ex nattens dröm-orm betyder en viss sak... Det kan förvisso vara bra med dröm- och symbolexikon för att kanske få fatt i lite inspiration - som ett sätt att testa av om det kan vara så att just din drömsymbol kan tänkas ha med just det som står omnämnt....
Men var försiktig. Ingen mer än du själv har tillgång till dina egna upplevelser, minnen och associationer om just nattens drömsymbol. Det bästa är naturligtvis om drömmaren själv - kanske med frågor och egna inre associationer går tillbaks in i drömmen för att utforska den - kan lirka fram kontakten med sitt eget undermedvetna och därmed hitta den betydelsen som känns rätt. Drömtolknng  är heller ingen intellektuell liten lek. Det är inte med vänsterhjärnan vi tyder våra drömmar. De och deras betydelse hittar vi i den andra hjärnhalvan - där upplevelser, associationer, bilder och fantasi håller hus.  Och dit måste vi bestämma oss för att vandra på upptäcksfärd själva. Det är en väg som inte altid erbjuder raka linjer och snabba, tydliga svar. Men uthållighet och intention hjälper till och gör sitt även i drömtolkningen. Och när vi hittat betydelsen och den är är rätt - då känns det i hjärtat och i hela oss!

Läs hela inlägget »


Tänk när vi blir ett drömsamhälle!
När nattens drömmar värdesätts och firas. Det är ett samhälle där vi börjar dagen med att  intressera oss för egna och andras drömmar. Och där vi till frukosten samlas och har för vana att naket och uppriktigt dela nattens inre upplevelser med varandra. Många ursprungsbefolkningar har länge hedrat drömvärlden, och sett den som kanske mer väsentlig än vår "vanliga" verklighet. De har förstått att drömmarna är själens språk.

I en sådan framtida kultur säger ingen "det var bara en dröm". Drömkällan respekteras istället självklart för dess outtömliga och uthålliga guidning med ständiga leveranser av stärkande och klarsynt livsvisdom. Då har vi också förstått att drömvärlden är en annan verklighet, men en dimension lika viktig att ta på allvar som den värld vi säger oss leva i, i vår "vakna" tillvaro.

Vi har då förstått att vi alltid drömmer, att alla dimensioner vi existerar i är olika aspekter av en och samma mångfacetterade dröm. Tillvaron, nuet, livet.... Kontakten med dessa olika världar gör oss levande. Där finns fantastiska gåvor av läkande, kreativitet och andlig vägledning som erbjuds oss.  

Men ett samhälle som inte värdesätter drömmarna, och det inre livet är ett dött samhälle. Det är ett skrämmande samhälle med skrämda ensamma individer, och där rädslan för kontakt med sig själv är den yttersta anledningen till känslan av alienation. Den viktigaste lärdomen har gått förlorad. Vi är här för att vakna ur drömmen.  
Vad jag längtar till ett sådant framtida drömsamhälle!  

Läs hela inlägget »

Så sitter den där då, som ett läckert armband på handleden - äääntligen! Sedan den dagen för 23 år sedan då jag fick i mig så mycket ormgift att jag hade svårt att andas och trodde att min sista stund var kommen - så har jag tänkt på att göra det lite då och då...
Förra sommaren kom en ormkvinna i en trumresa och presenterade sig som - Oonah - som när jag kollade upp namnet  är en annan form av mitt eget namns grekiska ursprung - Agnes. Och nu har det varit en massa andra starka saker på gång, transformationer, som gjorde att jag äääntligen slog till...
Det var intressant att kolla lite på tatueringshistorian som går  tillbaka till stenåldern. Arkeologer har hittat mumier från 200 f.Kr. med stora tatueringar över hela kroppen. Förutom att pryda kroppen har ju syftet varit att markera olika initieringar, övergångar och faser i människors liv.
Och just så får det vara för mig - en hemlig liten kraft-påminnelse mellan mig och "lilla ormen"...

Läs hela inlägget »

Trollbindande magiker
Pluto som "arketyp" är magikern som utövar ett trollbindande inflytande på andra människor, ofta med sin starka utstrålning. Det är den som "ser i mörkret" och dras till hemligheter och det fördolda. Det är deckaren, terapeuten och under-cover agenten som avslöjar det svarta, det fula, det destruktiva, och just därför kan vara hotande och "farlig" genom sin förmåga att särskåda och avslöja oegentligheter som ligger fördolt. Denna förmåga att känna av och ana "ugglor i mossen" gör att personlighetstypen ofta är en katalysator som både medvetet och omedvetet sätter igång starka helandekrafter genom hemlighetsavslöjanden - något som naturligtvis kan stöta på patrull av dem som önskar att hemligheterna hade fortsatt att var just hemligheter..


Inte lagom
Begreppet "lagom" existerar inte - det är 100% eller ingenting alls som gäller. Engagemangens intensitet har en tvingande karaktär, och fungerar ofta som om det gällde liv eller död - vilket det ibland rent bokstavligt också kan göra, då här finns en dragning till det laddade, extrema och utmanande. Denna personlighetstyp drivs av en oerhörd passion och drivkraft att ständigt omforma, transformera och pånyttföda. I bästa fall är det t ex den kraftfulla läke-shamanen med stark förmåga att bota, eller politikern och artisten som i kraft av sin personlighet på ett magiskt sätt får massorna med sig i positiva och livgivande syften.

Fascinerande och skrämmande
I sämsta fall är det den maktgalne manipulatören som på psykopatens skickliga sätt manipulerar sin omgivning - och som endast kan bli avslöjad av en person med exakt samma energi inom sig - men som använder den i ljusets kraft. Den personlighetstyp som är besatt av demonisk hämnd, avund och girighet hör också till den destruktiva Pluto-yttringen. Plutopersonligheten kan på samma gång ha något både fascinerande och skrämmande över sig, med förmåga att likt en kraftfull magnet dra människor, händelser och situationer till sig.
Om denna kraft används i det vita eller det svartas tjänst kan aldrig utläsas ur horoskopet.

Välkommen in på min Facebooksida Astrocoach!   https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim 

Läs hela inlägget »

2014

Nyttjar du fantasins rike för att följa din stjärna, din längtan, dina drömmar? Det är lätt att glömma bort att det är i fantasins rike de verkliga skeendena skapas. Den fysiska verkligheten är enbart en reflektion av det som en gång var en övertygelse.

Det är intressant att se den språkliga kopplingen för olika ord. Det engelska ordet desire,längtan, kommer från latinets de sider, som betyder 'från stjärnorna'. Det engelska ordet disaster - katastrof - kommer ur astra, stjärna, och betydelsen blir då att genom att inte vara i kontakt med sin inre stjärna skapas katastrof. Har vår vision och längtan tappat sin laddning inifrån, går vi vilse
.
Lita på det dina drömmar säger dig att göra. Lita på Livet. Vårda din vision, gör den levande och väck krafterna inifrån till ditt stöd.
"Allt som vi skapar i fantasin, om vi bara ger det en tillräckligt stark form, förverkligas i vårt liv, antingen genom vår själ eller genom naturens ande." William Butler Yeats

Låt inte andra stoppa dig och tvinga dig till deras version av verkligheten. Bär inte deras bagage av besvikelse, missunnsamhet och avund. Påminn dig om att de vars egna drömmar krossats försöker, ofta medvetet eller omedvetet, att göra detsamma med andras drömmar. Bry dig inte om de hopsjunkna, de resignerade, de visionsdöda.
Gör istället 2015 till ditt bästa år någonsin. Följ din stjärna! 

Välkommen att följa mina sidor på Facebook:
https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig
https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim   

Läs hela inlägget »


I år inträder vintersolstånd och nymåne nästan exakt, med bara 2 timmars mellanrum. Det sker tidigt natten till måndag, och blir därmed en extra kraftfull Midvinter-högtid.

Årets längsta natt
Det är årets längsta natt, då solen står som allra lägst. Mörkret har nått sin kulmen och vi firar ljusets återkomst då årshjulet ännu en gång vänder och dagarna från och med nu blir ljusare.
Det är en tid att röra sig framåt in i det nya. En utmärkt tid att lämna och säga farväl till det uttjänta, det som gjort sitt och det vi inte längre har användning för, och samtidigt förankra nya mål framåt. Släpp taget ordentligt om ånger, besvikelser och missnöje du mött under året, nu är det dags för nya möjligheter och nya satsningar!

En midvinterceremoni
Att göra en egen ceremoni då vi går in i oss själva, känner efter och hämtar upp det vi mest av allt upplever att vi behöver släppa är vi betjänta av. Vi kan t ex skriva ned det vi vill lämna på en bit papper och bränna upp det, en enkel handling som hjälper oss att bli av med den gamla energin för att sedan ”sätta” ny intention för det nya året. Nymånen i ambitiösa och målmedvetna Stenbockens tecken hjälper oss också att med sin energi, sätta tydliga framtidsvisioner.
”We look towards the promise of spring,
and make our plans för New Year to bring,
with  joy in our hearts as the old year departs."
Ur ”Winter Solstice prayer”

Njut en häftig och magi
sk Midvintertid!

Välkommen att följa mina sidor på Facebook:
https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig

https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim   

Läs hela inlägget »Synkronicitet som tema
Det senaste temat på webkursen "Dreaming your soul into life" för Robert Moss, handlar om synkronicitet, och att lära oss bli mer uppmärksamma på livets tal till oss. Denna webkurs handlar inte bara om nattens drömmar utan också om det "drömmande" vi ägnar oss åt 24 timmar om dygnet. Det drömmande vi kallar Livet.

Tre mycket starka tydliga drömmar....
En händelse som visar på just denna synkronicitet - ett iakktagbart meningsfullt sammanträffande utan orsakmässigt samband - skedde för några år sedan.
En natt hade jag en dröm med ett mycket tydligt budskap som upprepades flera gånger - "tre mycket starka tydliga drömmar". Men de tre starka drömmarna dök aldrig upp, visade sig aldrig för mig.... utan det stannade bara vid detta ordbudskap, denna mening, som upprepades flera gånger. Sedan vaknade jag och gick upp för att starta med dagens arbete, utan att ha förstått syftet med drömbudskapet.

Tidsbokning för drömkonsultation
Efter några timmar så ringer telefonen och en kille presenterade sig som Anders Bengtsson, redaktör på tidningen "Offside". Han ville boka en tid för en drömkonsultation för han hade den senaste tiden, som han sade, haft "tre mycket starka tydliga drömmar" som han återgett för läsarna i en krönika han skrivit. Drömmarna handlade allihop om hans möte med fotbollsgiganten Zlatan - och nu ville han förstå mer av vad dessa drömmar betydde och hade därför tagit kontakt med mig.
Jag hajjade givetvis till då han sade "tre mycket starka och tydliga drömmar" - och berättade om min dröm med detta budskap samma natt. Vi bokade en tid och någon vecka senare så gick vi igenom de tre drömmarna, som naturligtvis inte enbart handlade om Zlatan utan om Anders själv. (Lite av vår 90-minuter långa sejour är återgett i nummer 7 av "Offside" 2011.) Det korta utrymmet i krönikan ger naturligtvis inte utrymme för alla de insikter som kom upp och det var heller inte meningen att allt skulle presenteras där.

Meningsfulla sammanträffanden
Det jag tycker är så fascinerande med denna upplevelse är att än en gång få vara med om dessa spännande synkroniciteter.  Meningsfulla sammanträffanden utan uppenbar och direkt orsak, men som då och då - eller när jag tänker efter egentligen kanske oftare och oftare  -  dyker upp och skapar nyfikenhet för vad som egentligen "ligger bakom"... Varför skulle jag få detta drömbudskap? Var vi redan sammanlänkade genom att Anders redan bestämt sig för vilken drömterapeut han skulle vända sig till? Och var det därför som jag under drömtillståndet, då vänsterhjärnefunktionen inte är lika aktivt och vi är mindre influerade av logik och förnuft, var mer mottaglig för denna överföring från honom, som troligtvis skedde på ett omedvetet plan? Ja, ingen kan ju helt förklara hur något sådant här går till...  men oerhört fascinerande är det varenda gång det händer och vi blir uppmärksamma på det.... Livet är spännande!
 
Välkommen att följa mina sidor på Facebook:

https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig

https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim  

Läs hela inlägget »


Jag hade missat första säsongen men fick tips om denna häftiga serie i början på omgång två. Jag blev snabbt såld. Trollbinder
Trots de våldsamma scenerna - som jag givetvis har svårt att titta på - så är det så otroligt mycket annat som fascinerar och trollbinder. Den suggestiva musiken inte minst som är så viktig för stämningen i alla de olika scenerna i serien, griper starkt tag i mig. Och detta är ändock vår historia för lite mer än tusenår sedan, kanske tio-tolv inkarnationer tillbaks. Så avtrycken lever inom oss fortfarande eftersom de är våra anfäder. 
Neptunus som en symbol för strömningar och trender
Denna lågbudgetserie har blivit oerhört populär världen över. Som astrolog är jag ju intresserad av att kunna hitta en spegling, en förklaring utifrån planetkonstellationerna. Kanske kan Neptunus placering i Fiskarnas tecken mellan åren 2011- 2025 vara just en sådan. Denna planetposition kan betyda många saker. Men om vi fokuserar på denna planet som en symbol för trender, strömningar och moden så tycker jag mig hitta något som skulle kunna vara en förklaring

Stark kontakt med sina gudar
Oavsett vad vi anser om de våldsamma inslagen i vikingarnas  leverne hade de en mycket stark koppling till sina gudar och sin tro. Det är ju också det som utgjorde deras mod, att de likt nutida självmordskandidater inom olika terroristorgansiationer inte räds döden alls, utan vet att det finns något bortom, utöver det rent materiella. En vikings högsta önskan var ju att få dö i strid, som var ett säkert sätt att få komma till Valhalla, deras Paradis. Just denna absoluta tillit till gudarna, och som Ragnar Lodbrok, huvudpersonen i filmen säger -  "We speak to the Gods, that´s how we do it" -  utgjorde självklart en oerhörd trygghet och säkerhet för dem, i en annars så tuff och farofylld existens. Fiskarnas tecken handlar specifikt om dessa andra världar, drömmar, visioner och längtan och kontakten med detta..

En vördnad för det oförklarliga, magiska och mystiska
Och kanske är det just så att denna absoluta och starka övertygelse om "något annat" är det som fängslar oss. Vi blir påminda om att vi förlorat respekten och vördnaden för det magiska, mystiska, mytiska och "oförklarliga". Den dimension av tillvaron som kanske egentligen är den viktigaste för oss också om vi inte skall gå vilse i livets utmaningar.
Med en sådan inre tillit, en sådan övertygelse om att den andliga dimension finns och är något i högsta grad påtagligt, skapas en oerhörd inre styrka och mod att övervinna motstånd.  
Del tre av serien kommer  till våren. Det är säkert många med mig som är nyfikna på den!

 
Välkommen in på min en av mina sidor på Facebook - Astrocoach!
https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim  
 

Läs hela inlägget »

Denna gång, tidigt på lördag eftermiddag, sker fullmånen i Tvillingarnas tecken. Fullmånen är ju i sig ett motsatsförhållande mellan solen och månen som befinner sig mitt emot varandra. Det är solens lyskraft som gör att månen syns och visar sig hel och full.
Psykologisk polarisering
Psykologiskt innebär detta en polarisering, en dragkamp mellan det medvetna och det undermedvetna, mellan den mer viljemässiga, beslutsfattande sidan och de känslomässiga, spontana behoven inom oss. Mannen och kvinnan inom oss, den vuxne och barnet, yang och yin framstår tydligare.
Omedvetet blir medvetet
Icke erkända känslosidor bli förstärkta, synliga och därmed medvetandegjorda. Med fullmåne i detta tecken är det självreflektion som pockar på gällande hur intellektuellt och distanserat vi handskas med känslorna. Pratar vi mer om dem istället för att känna dem? Analyserar vi  behoven mer än vi har den verkliga kontakten med upplevelserna? Är det viktigt för oss att känslomässigt "hålla huvudet kallt", förhålla oss distanserat intelligenta, slagfärdiga och skämtsamma när känslodjupen väl börjar brännas och trycka på? Eller klarar vi av att vara känslomässigt öppna, nyfikna och flexibla utan att just tappa kontakten med våra reaktioner i sig?
Speglar reaktioner
Att använda fullmånetiden  till att spegla sina reaktioner, sina känslor och behov är intressant. Och särskilt tydligt blir det om vi har vetskap om vilket tecken som accentueras och behöver balanseras.
Ha en härlig fullmånehelg! Happy fullmoon!

Välkommen in på min en av mina sidor på Facebook - Astrocoach! https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim  
Läs hela inlägget »

 

Fri att få gå sin alldeles egna väg.
Natten mellan torsdag och fredag svensk tid går Mars in i Vattu-mannens tecken. Den har befunnit sig i uthålliga, strategiska och målmedvetna Stenbocken. Men nu är det en helt annan energi som gäller till mitten av januari rent kollektivt.

Mars är kopplad  till vår vilja och vårt agerande, sättet vi hävdar oss på, och hur vi handskas med ilska. Det är fightern inom oss. Vattumannenenergin handlar om att få vara fri att få gå sin egen väg, och köra "sitt race", alldeles oavsett vad "tyck-myck-orna" anser.. 
Kompromisser är ointressant
När dessa två samarbetar sker agerandet utifrån att "göra min grej, på mitt sätt, när, hur och om jag vill". Och initiativ till kompromisser och dealar som inskränker den egna personliga friheten är ointressant. För mycket av eventuella försök av att "vara snäll" kan resultera i abrubta oförutsägbara och explosiva vredesutbrott eller kroppsliga stressymptom till synes oväntat - men som istället har föregåtts av en lång tids frihetsberövande där oberoendet i handlingarna har naggats i kanten.
 .
Frihetskamp
Kampen handlar alltså om frihet, självständighet och oberoende. Självklart gäller detta för egen del  - men också genom att slåss för människors och djurs självklara rättigheter att få vara och leva fritt och på sitt eget sätt. Initiativen riktas också på att göra och agera på ett sätt som är oväntat, och därigenom hitta annorlunda lösningar på konventionella utmaningar. Att få hävda sig genom att inte behöva, eller vilja köra någon E 6:a ses som självklart, eftersom de egna avantgardistiska  och alternativa stigarna lockar och känns mycket mer spännande.
   
Anti-allt
Så med detta som bakgrund kan vi kanske alla märka att vi blir lite mer "anti- allt", trotsiga och rebelliska - i allafall är det speglingen för den kollektiva viljan just nu. Beronde på hur det ser ut i ditt eget karaktärshoroskop kommer du att märka detta mer eller mindre på det individuella planet.

Välkommen in på min sida på Facebook - Astrocoach! https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim 

 

Läs hela inlägget »


Det är mycket ugglor nu...Häromdagen fick jag av en drömträffs-deltagare en vacker glasljuslyka -  i form av en uggla. När jag nyss hittade ett kort som ramlat ur en kortlek - var det Gudinnan Athena som ju har den visa ugglan som sin kumpan och livsledsagare... 
Ugglesymbolik
På olika sätt verkar det som att jag påminns om just ugglan och ugglesymboliken just nu. Jag fick ju också rejäl "bakläxa" för ett par veckor sedan genom den webdrömkurs jag går för Robert Moss. I en drömtrumresa flög jag på min uggla som följt mig i så många år. Men då blev jag varse en sorg som plötsligt kom över mig och jag fick inse att jag tagit ugglan för given, inte respekterat och vördat den som jag borde ha gjort. Jag ser den ju som en representant för en djupare kontakt med mig själv, en av mina delpersonligheter.
Ugglekontakt
Den upplevelsen fick mig att fundera vidare på en än djupare betydelse över varför det sker just nu. När ugglan kom till mig var för cirka 25 år sedan i samband med att jag och en tidigare sambo hyrde ett litet hus i skogen under många år. Vi var där ofta - varje helg nästan från mars tills vi vinterstängde i slutet av oktober. Långa perioder på sommar
en huserade vi också där. Jag älskade tystnaden och stillheten. Ugglan, det var en kattuggla, satt ofta på skorstenen och hoade magiskt som brukligt är att ugglor gör på natten. Jag mötte den på nära håll några gånger då den på dagen satt dold i en tall och jag precis gick förbi då den flög upp och visade sina enorma fjäderskrud då den snabbt drog iväg.
Oförklarliga upplevelser
Det hände mycket med mig där. Underliga,"oförklarliga" saker. Jag hittade och kunde leta upp saker långt ute på hygget och i skogen, som var "omöjliga" att hitta till min sambos förvåning och glädje. Hans Ray Ban-glasögon som han hade tappat t ex nyligen inköpta på en gemensam resa till Paris. Jag tänkte tankar/scener och vips så blev det verklighet, jag "såg" saker angående våra sommargrannar som snabbt visade sig vara sanna, jag hade "samtal" med en "gråtomte" som hade synpunkter på hur trädgården skulle skötas.... 
En speciell känslokontakt
Det jag kom på sent igår kväll var att jag nästan med säkerhet kan säga att jag vid alla dessa tillfällen haft eller bestämt mig för att gå in i en speciell känsla. Eller så var det helt enkelt den känslan som infann sig . En blandning av att vara väldigt fokuserad och bestämd om vad jag önskar - och samtidigt en slags lekfull och öppen nyfikenhet utan krav på en speciell utgång.
Kanske är det just detta jag skall bli påmind om och återknyta till för att än mer använda mig av i livet nu. Jag tror det. Och fascinationen för ugglan består! 

 

Läs hela inlägget »

Svartmånetid
Än så länge är det svartmåne. Den tid i måncykel som lämpar sig för oss att gå inåt, analysera, stämma av och släppa taget av det som inte har fungerat senaste månvarvet. Tid för viskvinnan återigen...
Nymåneskifte
Imorgon eftermiddag inträder skiftet -   nymåne i Skyttens tecken. Energin vänder och handlar då mer om nystart, uppstart och nya mål. Med nymåne i Skytten så handlar det om att verkligen vidga vyerna, bejaka entusiasm, glädje och expandera livsperspektiven.  
Fokusera på mer och nytt
En längtan efter att vilja växa och fokusera på mer och ännu mer nytt, kul och medvetenhetsvidgande. Dra nytta av denna nymåneenergi och sätt nymånemål i linje med Skyttenergin - att lära mer om andra världar, andra kulturer, djur och natur t ex. Upptäckariver och äventyrarlust bör bejakas! 
Alt gott önskar jag dig denna helg!

Välkommen in på en av mina sidor på facebook Astrocoach -
https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim
Läs hela inlägget »

När vi levde i små samhällen och byar var traditioner mer levande och där fanns en stolthet inför dem som fört traditioner, kunskap och visdom vidare. Det fanns styrka att hämta i en värld där man visste att man hörde hemma, man kände sig inte på samma sätt ensam och utsatt.
Styrkan i att vara en  länk
Styrkan i att veta att man är en länk i en kedja som sträcker sig långt bak i tiden utgör en källa till kraft. Vetskapen om våra rötter, vilka vi är och var vi kommer ifrån skapar tillhörighet.
 
Utan kontakt med släkt
Många växer upp utan kontakt med sin släkt och har kanske aldrig träffat sina kusiner, sina fastrar, farbröder, mostrar och morbröder.Dagens snabba utvckling resulterat i att vi ofta har förlorat känslan av att vara förbundna med vårt förflutna och med varandra. Men även om den länken kanske är svårare att finna genom det splittrade liv vi nu lever, med ofta långa avstånd emellan oss, går de självklart att finna och återknyta till igen
.
Generationers prägling
Att ge oss tid till att fundera på vad vi har med oss av generationers prägling ser jag som väsentligt för att hitta helhet. Arvet och våra gener påverkar oss i varje stund. Blodsbanden har präglat oss, även om vi inte är medvetna om dem. Stamfäders avtryck fortsätter att leva i oss.

Fundera på familjemönster
Så - för att stärka kontinuiteten och få en djupare förståelse för den du är - fundera en stund på dina familjemönster... Vilka är de? Ser du dragen av stolthet och styrka som gått igen i flera generationer? Finns där negativa släktmönster och hemligheter som trots förnekelse ändock utövar ett inflytande över dig fortfarande? Att också gå tillbaka till barndomens minnen kan hjälpa till med att förstå de krafter som styrt din uppväxt. Samtala med dina förfäder även om de gått över till andra världar. Lyssna till vad de har att säga. Känns tanken främmande och du upplever att intellektet kommer ivägen - fråga dig om igen, och om igen - tills du får fatt i känslan, i budskapet.Jag lovar dig att svaren blir fascinerande...Lycka till!  

Bilden är tagen på hällristningsområdet i Högsbyn, Dalsland

Läs hela inlägget »

Är allt i våra liv förutbestämt? Nej det tror jag inte. Men jag tror på att vi alla utan undantag får ta konsekvenser av våra handlingar sedan tidigare, eftersom jag tror på logik och orsak - verkan. Som astrolog får jag ibland förklara att man visst kan tro på den fria viljan, arbeta med mental träning och ta ett personligt ansvar -  och samtidigt använda sig av astrologi i personlig utvckling som vägledning. Att det finns ett likhetstecken mellan astrologi och spådomar är tyvärr en föreställning som fotfarande sitter fast i det kollektiva medvetandet. Men att det förhåller sig så här betyder inte att jag - eller någon annan astrolog - ändock kan göra utsagor om en person eller ett års utmaningar iallafall. 

Vad hände vid 15 månaders ålder?
För c:a 15 år sedan så träffade jag en ny klient för första gången. När vi gick igenom hennes horoskop och det avsnitt som handlar om känslor och relationer - månen i horoskopet - frågade jag henne om hon visste vad som hänt henne när hon var 15 månader gammal. Det borde enligt horoskopet vara något som hade skapat en distans känslomässigt  till eller från modern samt dessutom något som skulle  ha kunna skapa ett "bättre-fly- än- illa- fäkta" beteende i nära relationer.  Ett sådant beteende grunläggs ofta pga av brist på trygghet tidigt i livet, då mönster av instabilitet och "ryckighet" ofta har varit faktum i personens tidiga känsloupplevelser.
Återkommande tema 
Det kunde hon inte svara på.  Vi har ändock under åren då och då återkommit till detta eftersom det visade på ett mönster av känslomässig distans som dök upp om och om igen i hennes egna relationer, utan att hon förstod varför och inte alls önskade det.
Jag träffade henne nyligen då hon kontaktat mig för att hon ville berätta vad hon fått reda på. Det jag fick höra var en berättelse om att hennes egen mamma till slut, då min klient återkommit till denna fråga gång på gång, erkände att det visst hade hänt något när hon var 15 månader gammal.
Moderns distans "smittade"
När min klient var vid den åldern hade hennes mamma fått reda på att när hon var gravid och låg på sjukhuset flera dagar för att föda, hade hennes far varit otrogen med en grannfru. Detta hade modern hållit inne med och aldrig velat berätta då hon själv fått en sådan chock när detta kom fram. Och det uppdagades alltså då min klient var  15 månader. Moderns agerande under den perioden utifrån distans och avskärmning känslomässigt var just den känslomässiga påverkan som min klient fick uppleva.
Ordlös påverkan
Denna påverkan var ordlös naturligtvis, men tillräckligt stark för att det skulle sätta sig som ett djupgående mönster i henne själv eftersom hon så starkt "smittades" av samma känslostämning och tvivel på att på djupet kunna lita på någon som modern själv vid den tidpunkten tampades med.
Vi kan bara möta oss själva
Men som astrolog så tror jag inte att någon av oss är några oskrivna blad  när vi föds. Vi har med oss konsekvenser av tidigare handlande ifrån tidigare liv - det är just detta tidigare agerande som blir grundmönstret i det vi kallar vårt "öde". Och orsaken till det är ingenting annat än just vi själva. Så även om modern vid denna tidpunkt utlöst detta för min klient så har hon  - och alla vi andra också - med oss självskapade mönster sedan tidigare liv som genom sk "omständigheter" och de relationer vi möter under vår tid här på jorden, kommer att väckas upp för att vi skall bli påminda om att hela just detta.  

Välkommen att följa  en av mina Facebooksidor - Astrocoach
https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim

Läs hela inlägget »


"Vilket underbart liv jag har haft! Jag önskar bara att jag hade begripit det tidigare". Colette
 
"Jag varnar dig, ödet!".
Vad härligt det hade varit att likt poeten Anna Achmatova, kunna säga till ödet: "Jag varnar dig, det här är sista gången jag lever". Sätt igång - säg det!  Gör vi det så har vi inte så mycket tid till ånger kvar. Vi säger troligtvis "Jag älskar dig" och  "Förlåt mig" oftare om vi visste att vi skulle dö idag. Och om livstiden är knapp skulle vi säkert också fundera på vad vi kunde göra för att  komma ännu närmare det vi längtar efter. Vi skulle sätta det högst på vår "Att- göra-lista".
Tag kontakt med verkligheten
Om jag får nåden att leva en tid till, och inte tar det för givet får jag chansen att leva ett liv utan ånger. Man behöver inte leva i en olycklig relation för att önska sig någon bättre. Man behöver inte heller ha ett tråkigt arbete för att önska sig ett man verkligen skulle trivas med. Man behöver inte vara förtvivlad för att känna att man förtjänar att vara lycklig. 
Ta pauser för att betrakta själen, tag kontakt med verkligheten. 
Sök efter "någonting mer".  

 

Läs hela inlägget »

I nuläget är detta lite av den energi som är igång och som speglas av himlakropparna.
 
Merkurius tillbaka i sin avslöjarposition
Idag spatserar Merkurius - planeten för kommunikation, tal och skrift tillbaka in i Skorpionens tecken igen och huserar där de närmsta 3 veckorna. Att då rent intellektuellt bejaka "under-ytan"- intressen och avslöja vad som finns fördolt i all slags kommunikation kan vara en bland många yttringar för att följa med på energin. Vi har ett behov av att än mer gå till botten och vara mer svart-vita och tydliga i vår kommunikation med andra. Inget mesande!

Mars och Plutokonjunktion i  sega målmedvetna Stenbocken
Aspekten mellan Mars och Pluto trappas upp och blir exakt sent den 10 november. Maktkamper och kontroll spelar alltid en roll då detta planetpar är aktivt. Så vem har kontrollen? Vem är manipulatören? Naturligtvis bör vi se på vårt eget agerande först och främst, men också vara uppmärksamma på den subtila, "hemliga" viljan vi kan bli utsatta för. Även här behövs raka puckar och oräddhet för att avslöja mörkret. Det är en extrem energi som definitivt inte skall hållas tillbaka då konsekvenserna ofta blir påtagliga och destruktiva. Att transformera viljan och aggressiviteten, att få ännu en chans att pånyttföda, rena och hela "viljeenergin", både kollektivt och individuellt handlar den konstruktiva sidan om.

Uranus-Pluto - bakomlliggande starkt inflytande  2012-2015
En aspekt mellan Mars och Pluto är i sig inte ovanlig - men att den nu är mer intressant är att den laddar det som redan finns på gång mellan 2012- 2015 - kvadraturen, ett spänningsförhållande, mellan Uranus - frihet, självständighet - och Pluto - makt, inflytande. I mitten av december kommer den att för sjätte gången vara exakt. Jag har på min Facebooksida "Astrocoach" skrivit ett flertal gånger om betydelsen av denna utmanade aspekt och vad den innebär kollektivt av transfomerande frihetsbegrepp, tvingande revolution och extrem frihetskamp. Vi får se om Mars, krigsguden denna gång aktiverar denna underliggande energi konstruktivt eller destruktivt..
https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim.


 

Läs hela inlägget »


Så spännande med alla dessa berikande inre resor...
Intensivt inre arbete 
Robert Moss-kursen "Dreaming the soul back home" fortsätter och övning läggs till övning, insikt till insikt. Med ett så intensivt inre arbete så händer det mycket på ett inre plan. Supergillar!
En sida av mig

Men jag fick härom-dagen  en tankeställare och en riktig bakläxa... Jag upptäckte vid en av trumresorna att ugglan som funnits med mig sedan slutet på 80-talet...den hade jag tyvärr tagit alldeles för given och inte gett den den respekt och den lyhördhet den förtjänar. 

Ugglan representerar naturligtvis en sida av mig, en delpersonlighet.. En del inom mig som tagit denna form för att ytterligare skapa kontakt med inre signaler och fördjupad förståelse om både mig själv, andra och mitt syfte här på jorden.
Så övningen blev för mig förvånande känslostark. Precis då jag omfamnade ugglan och vi flög upp i de övre världarna vällde tårar plötsligt fram, och jag blev medveten om att jag just svikit en viktig del inom mig själv. Det var en sorg. Insikten om att denna trogna inre vän och del av mig själv, alltid finns och har funnits - oavsett om jag till en stor del inte erkänt och vördat den...Men nu har vi knytit starkare och förhoppningsvis än mer uthålliga band.
Tvivel på inre bilder
För många år sedan i någon av de första shamankurserna jag gick och vi skulle stärka kontakten med ett kraftdjur, hade tvivlet gjort sig påmint. Var det inte så att jag hittade på allt? Inbillade jag mig inte? Var det inte ett sätt att göra sig märkvärdig?  Jag hade i en trumresa sett ett par mycket stora ögon som jag själv trodde var just uggleögon, eftersom ugglan sedan länge hade fascinerat mig - men jag tyckte att det var för otydligt och inte att lita på. En assistent till kursledaren reste då med mig in i ännu en trumresa, för att se om han kunde se det jag anade att jag sett. Jag hade inte sagt något till honom om att jag misstänkte att det var just ugglan. Väldigt snart, berättade han sedan, hade en stor uggla gripit ett fast tag om hans handled  och gång på gång för honom bedyrat att den sökte mig. Min reaktion när han  berättade detta var stark och mycket känslosam då också, och jag blev än en gång påmind om att inte fösa undan och dissikera de inre bilderna och intrycken till förmån för enbart intellektet...De berikar istället livet så mycket!

 

Läs hela inlägget »

 
Kom hem i natt efter ännu en föreläsning på temat att erkänna livets ständiga speglingar.
Så inspirerande
Jag tror inte det finns något ämne som får mig att vara så inspirerad, så motiverad och så "hög" när jag föreläser. Och egentligen så är det ju just detta som är den röda tråden i allt i min verksamhet.. Det är bara olika vägar och verktyg att komma fram till just detta - och där utmaningen sedan blir att hämta hem projektionerna  och därmed sluta fred med sig själv, andra och hela sitt öde..
Erkänna och ta ansvar
Så underbart att uppleva att flera i publiken delar med sig av egna insikter på detta tuffa tema som har förändrat deras eget liv. Det bidrar ju till att alla närvarande än mer inser att vi långt ifrån är några oskyldiga offer...Gläds också åt att så stor del av publiken - 16 stycken - på studs anmälde sig till en kursdag där vi än mer skall fördjupa insikterna på detta område. Tjohoo!
 

ACIM-citat jag vaknade med
"I varje möte med en annan, kom ihåg att det är ett heligt möte. Som du ser honom ser du dig själv. Som du behandlar honom behandlar du dig själv. Som du tänker om honom tänker du om dig själv. Glöm aldrig detta, för i honom kommer du att finna dig själv eller förlora dig själv." 
Så vackert, så sant och så enkelt - och uppenbarligen så otroligt svårt för oss att verkligen tro på och leva efter...

Läs hela inlägget »

För något år sedan fick jag "Dream-Cards" av min drömterapeutlärare Louise Minerva Li. Så tacksam över dem! Korten är skapade av psykologen och drömarbetsläraren Strephon Kaplan-Williams, vars böcker jag läst och gillar mycket.
Syftet med korten
Syftet med dessa kort med tillhörande texter,  är att gå ännu djupare i drömförståelsen och hitta fler dröminsikter. De innehåller över 559  symboler i de 66 korten, byggda på vetenskapliga observationer av tusentals drömmar. Varje symbolkort har ett tillhörande "Wisdomcard" med text - olika nyckelord, centrala bildförklaringar, påståenden och drömutmaningar/läxor att själv gå vidare med. De är indelade i sju huvudgrupper, arketyper. Syftet är inte att i första hand vara "svars-kort" utan att än mer få igång de egna associationerna.

Drömarbete
Jag satte mig med dem idag, i syfte att utforska en mycket stark  dröm jag hade för ett tag sedan.Det finns flera sätt man kan arbeta med dessa kort - mer systematiskt steg för steg eller helt enkelt "dra" kort och lita på att annat är slumpen är igång...De kort jag fick idag utifrån att jag letade på den symbol som var central i drömmen, var Winning, Fate och Transformation. De bilder jag hittade på korten gjorde såklart att nya tankar ikring drömmen infann sig. Det var många budskap jag också tog till mig och skall ta med mig nu - använd svärdet, ingen tid för enbart acceptans och omhändertagande..."reborn into greater purpose", och "seek the awe, let it transform you"...Ja stunden med drömmen slog verkligen an en ton i mig som skall få ljuda ett tag till inom mig.
Synkronisering
Särskilt tydligt tror jag också att det blev efter gårdagens starka kursupplevelse med Carl Östergren och Annelie Påmark, med känslokontakt - och känsloupplevelser i fokus. Att de i dagarna speglas av en för mig aktuell Saturnus kvadratur Solen-aspekt, som handlar om att lämna det tunga, det hindrande - gör ju inte "lämnanden" mindre aktuella heller..Allt hänger verkligen ihop!
 
Välkommen in på mina sidor på Facebook:
https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig
https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim 
 

Läs hela inlägget »

Samhain eller Halloween-tid...
Denna magiska helg, den gamla keltiska storhögtiden, deras nyår. En tid där årshjulet vänder från ljus till mörker i väntan på att  redan sådda frön skall börja spira vid ljusets återkomst.

En tid där framtiden vandrar bakom oss och det förflutna ligger framför oss... och där vi som det sägs kan se mer in i framtiden än annars, då slöjorna mellan världarna och existensplanen viker undan. En högtid då den linjära tiden upphävs.

Det är också en helg där de döda vandrar bland de levande. En tid för vördnad och respektfull hågkomst av de dödas själar -våra vänner och nära som redan gått över...
Blessed Samhain ! 

Läs hela inlägget »
Sedan i söndags gick planeten Mars - symbolen för vår vilja och självhävdelse - in i Stenbockens ambitiösa, ansvarsfulla och målorienterade tecken.
Mars - symbol för krigsguden.
Mars är ju också kopplad  till Ares, krigsguden som också kan visa på hur vi kan styra in aggressivitet och kampanda i konstruktiva banor, och på det sättet få tag i hjälten och hjältinnan inom oss alla. Beroende på dess teckenplacering samt planetaspekter kan vi se möjliga scener och områden för vår drivkraft och framåtanda.

Mars i Stenbocken
Fram till den 4 december  befinner sig Mars i tecknet som mest av alla tecken är intresserat av att omsätta planer i handling genom strukturerat agerande och ihärdigt, målmedvetet arbete. Att lyckas med att uppnå de höga ambitionerna på ett kontrollerat och enträget  sätt - likt symbolen för Stenbocken - bergsgeten - är självklart liksom det långsiktiga målet att uppnå succé.

Kompis med tiden
Att vara kompis med tiden är inget problem för denna marsplacering då långsiktighet och att skynda långsamt är självklarheter för att strategiskt och effektivt nå målsnöret. Rent kollektivt kan vi alla dra nytta av att följa med på denna marsposition nu - och "go for the gold!!

Är du intresserad av astrologi?  Välkommen in på en av mina sidor på Facebook . Astrocoach! https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim
Läs hela inlägget »

Godmorgon!
Vad det är intressant att spegla sig i andra...Ju mer av livet som går desto mer inser jag att mina behov av att vara själv, ensam, i stillhet är såååååå stora. Jag förundras hela tiden hur andra hinner med hus, hem, trädgårdar, relation, barn, fritidsintressen OCH hinner med sina mål, sitt eget driv...Och dessutom lyckas få ihop detta med att känna in, känna efter och lyssna inåt....En del verkar ju fixa det...Men jag gör det definitivt inte....

Så för mig är det bara att hedra och acceptera eremiten inuti. Om jag inte får min "stilla-tid" emellan alla aktiviteter oavsett hur "kul" de är - blir det snabbt bakslag och tappad glädje...När det stundtals är för mycket så påminner jag mig själv om att jag VALT det som sker - då finns ändå alltid glädjen och tacksamheten där i botten,  trots att det hopat sig lite för mycket just då.

Men utmaningen handlar ju om att dra lärdom av det och minimera stunderna av köpslående med sig själv överhuvudtaget. Signalerna av att gå över gränsen kommer iallafall för mig snabbare, tydligare och med starkare konsekvenser ju mer livet går. Jag är tacksam för det. Utveckling och självinsikt kallas det kanske...Och med känslan inuti att trots tillfälliga kaosupplevelser så ökar tillförsikt och glädje ändå  med åren. 
Önskar er en härlig tisdag idag allihop!

Läs hela inlägget »

Woaw! Nu har jag tagit den tredje lektionen av den kurs som gavs som extrabonus inför den stora kursen " Dreaming your soul into life" som börjar nu i november. Det är en kurs på ett halvår i shamanskt drömarbete för fantastiskt inspirerande och kunnige Robert Moss.
 
I denna förkurs - som gavs som fristående kurs tidigare i år - finns lektionstillfällen med titlar som Activ dreaming, Entering shamanic dreamtime, Soul remembering, Transforming ancestral karma, Recovering soul, Visiting your parallel selves.....Jag är sååå glad att jag deltog i en workshop i Stockholm för honom för 4-5 år sedan då han var i Sverige och föreläste, eftersom han då gjorde mig än mer intresserad av just detta sätt att jobba med drömmar.

Så - på den vägen är det! Och nu ser jag framemot ett helt halvår med superfokus på shamankst drömarbete, massor med nya övningar, upplevelser och insikter. Hääärligt!

Läs hela inlägget »

Då var det nymåne - denna gång i Skorpionens tecken...Så...denna månad handlar om att känslomässigt, i relationer och olika engagemang, -bejaka nya mål, ambitioner och "start-ups" som har fokus på djup och att befinna sig på mer än enbart ytan.

Att likt de söta små rynkiga rumpnissarna i Ronja Rövardotter-berättelsen, hela tiden fråga sig "vaffödåda, vaffödåda"... för att få reda på vad som finns fördolt - och hitta motiv och intentioner som kanske inte tidigare var så synliga, tydliga eller självklara..
.
Med avslöjanden följer mer kraft och healing! Ha en fin fredag! 

Läs hela inlägget »

Mörkermånedag... och sent ikväll, precis innan midnatt, inträder nymånen.... En dag då laddningar trappas upp då solen går in i Skorpionens tecken tidig eftermiddag och månen och venus följer  efter in i samma tecken  under dygnets sista timme...
 

Skorpionens läxa
En av skorpionens läxor är  ju att gräva på djupet i det fördolda, det hemliga och mystiska - för att därmed avslöja, hela och pånytt-föda. Saker ställs på sin spets, energin kan bara vara "all in" - eller inte engagerad alls.... Passion, lidelse och alltid starka övertygelser och engagemang som på gott och ont sveper med omgivningen, hör till själva urprincipen i detta tecken.  Hela gänget av underjordens gudar, gudinnor och mytologiska figurer från olika kulturer stämmer in i denna energikör.
 

Inga halvmessyrer
Ingen sysselsätter sig med halvmessyrer, ingen räds djup eller mörker, ingen värderar någon av livets ytterligheter som mer värt. Livs- och dödsprocesser är ständigt närvarande och välkomnade i denna mentalitet, vilket ger intensitet och närvaro i alla åtaganden och ett accepterand av livets ständigt skiftande villkor. Skorpionläxan är en verklig gåva för att uppnå mer LIV i livet! 
Ha en härlig dag alla astrolovers - tag vara på intensiteten, sök djupen, var inte rädd för att hårdra - och gör något verkligt gott av dagen!  

Läs hela inlägget »

Tack igen Tidningen Nära för en rolig upplevelse  - att få vara med och föreläsa på de bägge kryssningarna ! För precis en vecka sedan var det det andra gänget som kommit ombord sedan några timmar och aktiviteterna på mängder av platser och i konferenssalar var i full gång. Nästan 2600 personer på turerna - så det var rörelse minsann! 

Så skoj att vara med även i år! Men nästa år blir det ingen kryssningsmedverkan för min del - då lär det bli plats för annat den tiden - men väl längre fram... Att resan hade genomslagskraft märks  väldigt väl nu - då alla kryssningsresenärer som kom och lyssnade på min drömföreläsning, som jag höll flera gånger, fick en vip-kod med rabatt, på min och Robert Nilsson e-kurs "Drömskolan". Det har fullständigt strömmat in nya beställningar de senaste dagarna!

Sååå fantastiskt  kul att drömkunskapen sprider sig och att så många är intresserade! Och jag är säker på att det blir mer drömskriverier i tidningen Nära framöver! Så - stort tack igen!  

Läs hela inlägget »

Jag hade för ett tag sedan en dröm där jag hamnade invid en vacker klar fjällsjö och där en gammal healer/shaman fanns. Jag har återvänt till platsen och shamanen flera gånger för att få healing efter det, då jag uppfattade att det var vad shamanen önskade.

I förrgår natt i drömmen fick jag en gåva - ett öga, som såg gammalt...uråldrigt ut, jag uppfattade det som en drakes öga. Och shamanen satte det gamla, skrynkliga ögat på mitt tredje öga...

Både idag och igår har jag haft en väldig feberfrossa, fick ställa in en föreläsning jag skulle haft, men feberfrossan verkar ha börjat släppa nu. Kanske har frossan med ögat att göra... Självklart blir jag än mer nyfiken på drakens symbolik och mytologi. Den har gjort sig påmind nyligen också...något som skall integreras i mig antar jag...Dessa drömmar, symboler och myter som aldrig upphör att fascinera...

Läs hela inlägget »


Som jag ser det, håller vi på med att utifrån olika livsåskådningsperspektiv lära oss  att livet är en spegel, att vi om och om igen ytterst enbart möter oss själva och konsekvensen av våra handlingar, genom det livet erbjuder oss. För mig handlar detta om en på alla nivåer verksam naturlag. En naturlag som är logisk och konsekvent - även om vi inte alltid greppar anledningen eller tidsperspektivet vad gäller både de turliga och mer oturliga upplevelserna.

Och - nej det är verkligen inte alltid kul att upplva de negativa konsekvensrna! Jag blir i stunden självklart också ledsen, arg, irriterad och besviken när saker går mig - mitt ego - emot. När jag hade "beställt" en annan utgång, när jag hade önskat något helt annat. Men denna livsinställning hjälper iallafall mig att snabbare återfå kraft och energi i stunder av motgång och prövningar. Anammar vi denna idé så är det som jag ser det en fantastisk källa till styrka - där skuld och skam inför vårt öde, absolut inte har någon plats eftersom vi alla är här för att lära. Vi går i Livets skola.

Det jag tycker är intressant är att notera hur det ibland haltar rejält i olika resonemang. Där det annars självklart accepterats idéer som t ex attraktionslag, tankens kraft etcetera så dyker det ändock och ofta upp undantag ... Det verkar som när prövningarna blir för starka eller för många då gäller plötsligt inte denna princip som tidigare i plånbokstinna mer ljusa välgångsdagar var självklar att basunera ut, om hur man på egen hand attraherade de goda omständigheterna. I de mer prövande stunderna blir resonemang om energitjuvar, otur och allehanda undantag plötsligt de verksamma naturlagarna...Då finns det gränser för kärleksförmågan och acceptansen, då finns det människor som skall stängas ute för att skydda den egna sfären. Då är det inte lika självklart att man skapat, om än omedvetet, situationen.

Men...tänker jag - om vi alla är ett, om vi alla är en enhet och bara kan möta oss själva, kan det ju aldrig finnas några undantag. Det blir lite som historien om att "vara lite gravid". Antingen är det sant - eller så är det inte det. Jag är också i sammanhanget medveten om att känna till och praktisera den ibland nödvändiga skillnaden mellan att stänga sin dörr och stänga sitt hjärta, då människor inte alltid är  medvetna om var de egna och andras gränser går. Men - det mina tankar idag fastnade i var själva den inre attityden till livets omständigheter...Jag tror definitivt att den är konsekvensskapande - och den är igång hela tiden!

Läs hela inlägget »

Då och då hamnar jag i diskussioner där acceptans av verkligheten likställs med en passivitet och resignation. Så upplever jag det inte alls ...

Att göra motstånd mot verklig-heten och sanningen i den, tar en hel del kraft och energi. Just nu, precis just nu - är det exakt som det är. Och det finns anledningar till det tänker jag, även om jag själv inte alltid förstår dessa orsaker. Att kriga mot något som är, som finns, som är verkligt får det inte att försvinna. Däremot kan just acceptansen vara ett väldigt bra verktyg till att iallafall börja skönja en ljusning, en förändring av tillståndet.

Det paradoxala är ju att när acceptansen väl fått en chans, när den ibland smärtsamma sanningen väl fullt ut erkänts, då kommer kraften, energin och kreativiteten tillbaka. Då får vi hjälp på vägen, med lösningar, idéer och dörröppnare av olika slag. Det gör att det blir så mycket enklare att ta beslut, att göra det bästa av en situation, som sedan ges möjlighet att växa vidare till något ännu bättre. Vi slipper fastna i ett ständigt och utdraget repriserande och därmed tärande lidande. Acceptans ger energi och glädje!

 
Läs hela inlägget »
Astrologin kan aldrig visa på vad som exakt kommer att ske - men däremot vad det är för "energier" på gång - och det gäller naturligtvis i relatoner också. Eftersom jag har hållit på så länge med astrologin så tenderar jag att lita mer till horoskopet, som den spegel den är - än att enbart stanna vid egna föreställningar, önsketänkande och ibland  illusioner. Just de utmaningar jag "sett" brukar efter ett tag alltid visa sig - frågan är bara på vilket sätt, eftersom uttrycket - konstruktivt eller destruktivt - aldrig helt kan förutsägas...

I olika relationer så måste bägge parter vara med på och erkänna den energi som är på gång mellan parterna. Om en av dem förnekar, motarbetar eller på annat sätt undviker ansvar för relationen/ samarbetet - kan det bara gå på ett sätt. Det blir inte ett bra samarbete. 

Ett klassiskt exempel är kvadraturaspekten mellan Mars - och Pluto som C G Jung och Freud hade. Freud hade ju sett Jung som sin efterträdare - men Jung hade sin egen integritet och idéer som i mångt och mycket motsatte sig Freuds syn på det omedvetna, drömmar etc. En maktkamp mellan dem - som också är en av manifestationerna av denna planetkombination - utvecklades och en brytning mellan dem blev till slut ett faktum. 
Jag har personligen sett denna planetkombination i några relationer/samarbeten jag haft, och självklart fått "svart - på - vitt"  vad jag/vi måste hantera om samarbetet skall kunna resultera i något bra. I något fall har den positiva sidan kunnat manifesteras - en kamp för att avslöja det fördolda/hemligheter t ex - men jag har oxå upplevt den negativa sidan och dragit mig ur då jag upplevt att en fördold agenda/vilja har funnits i relationen.
 
Oavsett utgången i relationen/samarbetet så visar astrologin på exakt vad som måste erkännas från bägge parter om energin skall kunna uttryckas konstruktivt... Och vi får heller aldrig glömma att vi i varenda möte i första hand har ett möte med oss själva. Det är aldrig en slump  vilka vi träffar, och vi är aldrig några offer. Vi får exakt det vi skall ha - och lära oss! 
Välkommen in på min facebooksida: https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim
Läs hela inlägget »

Hej! Jag är din natt- och din dagsdröm. Ibland kallar man mig för din intuition, din inre vägledare...Jag har det inte helt lätt måste jag säga, och det gör mig förvirrad emellanåt.... Det skrivs mycket om mig nu för tiden. Bl a att man skall, och också gärna önskar, lyssna till mig. För många säger sig vilja det... 

Det är vackra ord och fina formuleringar i böcker, krönikor och bloggar. Jag tycker att jag är tydlig med det jag vill framföra, men det verkar som om mina budskap iallafall, trots den i ord uttryckta längtan, ändå inte uppskattas. Jag slår hårdare och hårdare, för ni vidhåller och bedyrar att ni verkligen vill lyssna. Jag kommer i tuffare och tuffare kostymer - både i dagshändelser och i skrämmande mardrömmar. Jag till och med talar genom sjukdomar.

Men fortfarande - trots att just dessa sätt måste vara mycket plågsamma för er- så vidhåller ni att jag skall tala - och fortsätta med det. Och det gör jag! För det är ju ändå ni som bett mig komma. Jag gör bara det ni önskar och vill. Och det jag vill är väl! Men varför kallar ni mig då för otur, orättvisa och olyckligt öde...Jag gör ju - igen - bara det ni själva önskar och har bett om. Jag kan inte annat än att lyda det ni ber mig om då jag alltid är i din tjänst....
Hälsningar
Din inre vän

Läs hela inlägget »

För några år sedan läste jag i en av Thich Nhat Hahns böcker en vacker dikt som samtidigt är en bra uppmärk- samhetsövning.Det handlar om att släppa fram ett tillstånd av harmoni och tillfredställelse. Det var:

"Jag är framme, jag är hemma. I detta här, i detta nu".

Du kan använda dig av dessa rader som en meditation - när du sitter, promenerar, diskar, köar eller arbetar. Använd dig av in- respektive utandning då du säger/ tänker detta. Upprepar vi detta så uppnår vi också det tillstånd som skaper det vi längtar efter. Vi är ju alla magneter som utifrån våra inre tillstånd skapar vår verklighet. Personligen så känner jag att frustration och  irritation snabbare avlägsnar sig då jag gör denna mindfulnessövning Lycka till!

Läs hela inlägget »


Tre steg av uppvaknande till tillit

1. Vi tror att vi är offer. Livet är tufft, vi har oflyt hela tiden och anser oss vara  otursförföljda. Vi anser inte alls att vi har något som helst inflytande på livet och våra "omständigheter". Vi sörjer, klagar, protesterar och befinner oss för det mesta i ett "anti-livet"- tillstånd. Förutom en och annan ljusglimt som dyker upp anser vi för det mesta att "livet är piss".

2. Uppvaknandet har börjat, vi anar att vi har en oanvänd kraft som kan börja tas i bruk. I detta stadie läser vi böcker som "The secret" och en uppsjö av böcker på samma tema om attraktionslagen. Inget fel i det alls - det är ett steg på vägen. Vi börjar förstå att vi är magneter, att vi kan skapa våra liv och att vi har en potential att bli livskreatörer allihop. Det är bara det att om vi enbart stannar  i detta stadium, blir denna livsföring - utan att vi egentligen kanske är så klara över det - något som har sin orsak utifrån och är dikterat av panik och frustration. Den frustrationen brukar stegras då vi mer och mer,  trots vårt idoga övande med affirmationer och frenetiskt målbildsuppställande, inser att det vi önskar inte sker på det sätt vi så gärna vill iallfall.

3. Till slut släpper vi taget. Vi ger upp - på ett positivt sätt. Vi inser att vi inte kan ha full koll på vad som sker, på vad som kommer i vår väg. Istället har vi hittat en ovärdelig kraftkälla. Vi har med ödmjkhet insett att vi själva inte alltid inser vårt eget bästa eller kan vara så sturskt säkra på vad som just nu är bäst för vår utveckling. Men vi börjar ana att det är "något"som gör det. Kalla det vad vi vill - Livet, Kraften, Gud, Alltet. Alldelels oavsett vad vi benämnder "det" så har vi insett att vi kan lita på livet. Alltid.

Oavsett om vi tycker om det som sker, oavsett om målbilden vi satte upp i vår mentala träning går i mål precis när vi själva  önskar att det skall ske - eller ej så har vi hittat något.Vi har insett att livet främst är en skola med uppgifter som vi inte alltid förstår varför de ges oss - men vi har slutat att lägga alltför mycket tid på att stanna i "anti-fasen". Vi har förstått att vi får det vi skall ha, att livet är så mycket visare än vi själva. Vi har hittat tillfredställelse och glädje i livet -vi lever i tillit.
 

Läs hela inlägget »

Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskap är begränsad till allt vi vet och kan förstå, medan fantasi omger hela världen, och allt som någonsin kommer att vetas eller förstås.
                        Albert Einstein                                                                                                                                                                        

Kanske är det så att många av oss på ett djupt och omedvetet plan saknar något av vad man skulle kunna kalla ”en förlorad dimension av tillvaron”. En diffus längtan efter något ogripbart, som vi aldrig eller sällan riktigt pratar om.

Som barn var vi närmare detta ”något” när vi t ex om och om igen ville få vår favoritsaga uppläst för oss och själva med hjälp av den kunde fara iväg in i den förtrollade föreställningens och magins värld. Där utgjorde den aktiva fantasin en källa till mycket glädje och inspiration.

För många av oss innebar det gradvisa inträdet i vuxenlivet och den så kallade verkligheten att förmågan och glädjen i att ge oss hän, inte längre prioriterades. Vi lärde oss leva likt mugglarna i Harry Potter-böckerna, prioriterade bara det vi kunde mäta, väga och förstå -  omedvetna om våra begränsade sinnen - och stängde effektivt ute den magiska dimensionen av existensen. Vi lärde oss leva som fåglar som glömt bort att vi har vingar eller som kungar och drottningar som glömt bort vårt kungliga arv. Vi  kände oss mer och mer förslavade  av inlärda mönster som egentligen inte borde ha makt över oss.

Den oerhörda framgång som Harry Potter böckerna rönt, tror jag speglar just detta sökande efter ”den felande länken”. Det märke han hade i pannan som talade om var han kom ifrån, skulle vi alla - barn liksom vuxna – också behöva ha för att inte glömma bort att vi är så mycket mer än det vi tror, så mycket kraftfullare än det vi tycks veta om. 

För livet är inte bara torr realism, intellekt och förnuft. Sådant har givetvis också sin givna plats och funktion - för utan förmåga till analys och logik tappar vi markkontakten. Men den bysantinska regeln gäller - allt är inte bara vad det ser ut att vara. Tillvaron är också ”något mer”. .Att leva i världen, och inte av den, är tror jag allas vår utmaning. Då har himmel och jord en chans att bli ett, det andliga och materiella kan förenas. På det sättet återerövrar vi magin i tillvaron och kan åter hänföras och fascineras. Och när vi omfamnar fantasin som den skapande kraft den är, då lever vi på det sätt som jag tror att vi borde göra - med fötterna på jorden och huvudet i himlen!
                                                                                              

 

Läs hela inlägget »

"Fader förlåt dem - för de vet inte vad de gör" Så sade en klok man för nästan 2000 år sedan. Det var ett konstaterande utifrån kärlek. Inget dömande, inget stämplande, inget kränkande. Ett konstaterande av verkligheten - helt enkelt.

Vi går alla i livets skola - lär oss olika saker vid olika tidpunkter. När "poletterna" ramlar ner, när vi verkligen förstår saker, då handlar det om att balansen mellan känsla och intelligens inom oss hittat en balans. Och det kan man inte prata eller "diskutera sig" till i all oändlighet....Det är något som måste levas, upplevas och  kännas. Det är det som är empatiutveckling.

Läs hela inlägget »

Oj, jag glömmer mitt i all annan snurr av den lilla bloggen.. Senaste tiden har jag bidragit med flera stycken "Fem snabba tips" på Nina Jansdotters site. Där kan du läsa och få en hiiiiimla massa tips av en hiiiimla massa människor. Denna skrev jag om självtillit - och den har spridits en hel del på sociala medier. Hålll till godo! ​http://www.femsnabbatips.se/2014/04/09/fem-snabba-tips-pa-hur-du-far-en-sann-och-stark-sjalvtillit/

Läs hela inlägget »

Beröm dig själv för att du inte sänker dig lika lågt som den som gör illa, och ger igen på samma sätt.

Beröm dig själv för att du faktiskt kan önska den som sårat väl, för du förstår att du samtidigt möter en sårad del i er bägge två som behöver läkning.

Beröm dig själv för att du ville väl men att mottagaren inte helt kunde ta det till sig på grund av oläkta inre icke-erkända sår.

Och beröm dig själv med att aldrig upphöra med att se ljuset i en människa även om hon inte upptäckt det själv.
Det är så det växer! Kärlek smittar alltid - till slut! ♥

Läs hela inlägget »


Som vi vet så är påsken en högtid som firas till minnet av Jesus korsfästelse och uppståndelse. Ett livgivande budskap som visar på att ljuset vinner över mörkret trots allt.

Men denna berättelse rymmer mer än enbart den som förtäljer om den andlige rebell och föregångare som vandrade här på jorden för 2000 år sedan. Man kan se påskevangeliet som en symbolisk kamp mellan olika mentaliteter, sidor inom oss människor, som ständigt utmanar varandra.

Jesusmentaliteten står för en tankementalitet kopplad till kärlek, glädje och osjälviskhet och där hat, ondska och krig på ett yttre och inre plan bemöts med förlåtelse. Humanitära och fredsskapande insatser är givetvis kopplade till denna mentalitet.

Barabbas, rövaren som folket valde skulle få leva då Pilatus bad dem välja mellan om Jesus eller Barabbas skulle korsfästas, är kopplad  till den djuriska och egoistiska mentaliteten inom oss. Min vilja före din, mina behov före dina t ex härrör ur denna mentalitet, liksom att svara på angrepp med våld, hämnd, hat, förtal och lögnaktighet.
.
Pilatusmentaliteten finns också inom oss alla. Det är den mentalitet som har till uppgift att välja mellan dessa sidor, den högre eller lägre i varenda situation vi ställs inför utmaningar i våra liv. Men liksom Pilatus i berättelsen som lät sig bli påverkad av massans vilja trots att han innerst inne visste vad som var rätt och riktigt, tillåter vi också oss själva att vika undan för grupptryck, andras åsikter och generell kutym - och sviker därmed vår innersta övertygelse. Vi, i vår mänsklighet, gör ofta som Pilatus och låter Barrabas-mentaliteten segra istället för Kristusmentaliteten.

Självklart finns det nu liksom då, krafter i form av ledare, auktoriteter och politiska system som känner sig hotade av ljuset och kraften i Jesus förkunnelse och som är rädda att förlora sin makt och sina fördelar om mörkret överges.
Men påsken är just påminnelsen om detta ljusets seger över mörkret, och att vi var och en av oss har möjligheten att genom våra val bidra med den rätta riktningen. Låt oss inte glömma det!

Läs hela inlägget »

Vilket förtroende - jag har blivit vald till språkrör för Enhet!

Enhet står för en politik som utgår från hjärtat och vilar på en för-ståelse av alltings grundläggande enhet som ett alternativ till det nu rådande materialistiska synsättet, och har därför definitivt framtiden för sig.  Jag känner en stor tacksamhet för att få vara med om att sprida och skapa denna framtidens politik!

http://enhet.se/agneta-oreheim/

Läs hela inlägget »

 

Att gå över bron till en bättre värld börjar med att gå över bron i våra egna tankar, lämna det vanemässiga mentala mönstret av rädsla och separation till förmån för upplevelsen av enhet och glädje.


Vi är här för att delta i en fantastisk omstörtning av världens rädslostyrda tankeformer, och har hjälp av att påminna oss att denna verklighet är den "vikarierande
verkligheten". Det är en orsaksvärld skapad utifrån konsekvenser av tidigare tänkta omedvetna tankar och tidigare upplevda omedvetna känslotillstånd, som om och om igen, ständigt skapar mer av en verklighet som vi önskar oss ifrån och inte vill ha.

Vi får bestämma oss för att inte se med "kroppens ögon" och istället välja att se bakom. och påminna oss att ljuset, glädjen och allt det goda alltid finns, fördolt, under ytan - oberoende av hur skrämmande "verkligheten" ser ut. Och med vetskapen om att det vi fokuserar på växer så kan inte resultaten, i längden utebli.

Läs hela inlägget »


Ägnade mig åt "Dreamways of the Iroquois" igår igen - en av Robert Moss inspirerande böcker om shamanskt drömarbete.
Han citerar ett uttalande från en Mohawk-shaman: "A real dreamer is always hunting his power. He goes out every night, like a hunter with a net, to stalk and catch dreams. The more dreams he cathes and brings home alive, the more powerful he becomes".
Yes, yes, yes!


Besök gärna mina Facebooksidor - välkommen! https://www.facebook.com/AgnetaOreheimforkrafteninomdig
https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim

Läs hela inlägget »


Det ultimata syftet med astrologin och horoskopställande är enligt mig inte alls att primärt använda astrologin som orakel- eller spådomstolkning. Det mest intressanta är istället att använda sig av astrologin i personlig utveckling - för att det är ett tufft,  effektivt och tydligt sätt att se sig själv klart. Det är en objektiv karta över de utmaningar man bör ta ansvar för under livet - inte skäl till att idka underlåtenhet och stärka offerrollen.
Genom horoskopet får vi möjlighet att se klarare på våra projektioner - de fallgropar och mönster vi så lätt annars ramlar ner i - och som vi ofta kallar för "omständigheter", "otur" eller "andras fel". Horoskopet blir då ett bra hjälpmedel att använda oss av - och ett medel att  ta tillbaka vår kraft!

Välkommen in på min sida Astrocoach på Facebook - https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim

Läs hela inlägget »

Astrologin kan aldrig visa på vad som exakt kommer att ske - men däremot vad det är för "energier" på gång - och det gäller naturligtvis i relatoner också. Eftersom jag har hållit på så länge med astrologin så tenderar jag att lita mer till horoskopet, som den spegel den är - än att enbart stanna vid egna föreställningar, önsketänkande och ibland  illusioner. Just de utmaningar jag "sett" brukar efter ett tag alltid visa sig - frågan är bara på vilket sätt, eftersom uttrycket - konstruktivt eller destruktivt - aldrig helt kan förutsägas...

I olika relationer så måste bägge parter vara med på och erkänna den energi som är på gång mellan parterna. Om en av dem förnekar, motarbetar eller på annat sätt undviker ansvar för relationen/ samarbetet - kan det bara gå på ett sätt. Det blir inte ett bra samarbete.

En klassiskt exempel är kvadraturaspekten mellan Mars - och Pluto som C G Jung och Freud hade. Freud hade ju sett Jung som sin efterträdare - men Jung hade sin egen integritet och idéer som i mångt och mycket motsatte sig Freuds syn på det omedvetna, drömmar etc. En maktkamp mellan dem - som också är en av manifestationerna av denna planetkombination - utvecklades och en brytning mellan dem blev till slut ett faktum.
Jag har personligen sett denna planetkombination i några relationer/samarbeten jag haft, och självklart fått "svart - på - vitt"  vad jag/vi måste hantera om samarbetet skall kunna resultera i något bra. I något fall har den positiva sidan kunnat manifesteras - en kamp för att avslöja det fördolda/hemligheter t ex - men jag har oxå upplevt den negativa sidan och dragit mig ur då jag upplevt att en fördold agenda/vilja har funnits i relationen.

Oavsett utgången i relationen/samarbetet så visar astrologin exakt vad som måste erkännas från bägge parter om energin skall kunna uttryckas konstruktivt... Och vi får heller aldrig glömma att vi i varenda möte i första hand har ett möte med oss själva. Det är aldrig en slump  vilka vi träffar, och vi är aldrig några offer. Vi får exakt det vi skall ha - och lära oss!

 

Läs hela inlägget »


Igår hade några av oss Enhets-entusiaster den första informationskvällen för allmänheten. Det är en spännande utmaning att få förmedla de häftiga visionerna och det partiprogram som Enhet står bakom - men det innebär också en mängd information och fakta att sätta sig in i. Träning ger förvisso färdighet - och man brukar ju växa med uppgifterna. Men jag tycker det är riktigt skoj! Igår hade jag valt att förmedla 3 punkter ur partiprogrammet.
En av dem var "Allas erfarenheter behövs" och handlar om enhets förslag på Direktdemokrati.
Jag träffar många som har tappat hoppet - på att de kan påverka, på att deras röst är viktig att lyssnas till och på att deras längtan efter en annan tillvaro är möjlig. Många upplever en djup maktlöshet - som visar sig i håglöshet, resignation, trötthet, överdriven strunt-konsumtion, alltför mycket tv-tittande etc Engagemanget är borta eftersom tron på att det egna jagets möjlighet till att skapa något bättre har försvunnit. Så oerhört tragiskt att notera tycker jag...
Om vi införde Direktdemokrati skulle vi ändra på upplevelsen och den faktiska verkligheten att besluten fattas ovanför huvudet på oss, eller i Bryssel. Vi skulle kunna påverka i vår närmiljö i det som verkligen angår oss, på ett helt annat sätt. Det skulle bli ett snabbt - och just "direkt" sett. - och det skulle per automatik leda till mer engagerade och ansvarstagande medborgare. Den typen av medborgare brukar ju också hålla sig friska betydligt mer - och dessutom sprida hopp och glädje.
Enhet har en rad häftiga visioner om framtiden - en framtid som jag personligen absolut tror kommer att infrias - om inte annat av nödtvång. Förr eller senare.         www.enhet.se

Läs hela inlägget »

Månen fortsätter sitt eviga kretslopp, repetitivt och ständigt föränderligt på samma gång...
Nu har månen trätt in i Kräftans tecken...Mina känslor, mina barn, mitt hem, min trädgård, min mat, mina minnen....Notera om engagemangen och reaktionerna tar sig mer av de uttrycken dessa dagar...Ha en go måndags - och nyveckastart, astrolovers!

Välkommen in på "Astrocoach Agneta Oreheim" på Facebook! https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim

Läs hela inlägget »
Mycket nöjd och ordentligt omtumlad kom jag hem från shamankursen sent i går.. TACK Jonathan Horwitz och Zara för ännu en häftig kursdag med er - och stort tack oxå till rara Carina Andersson som tog initiativet och organiserade dagen. Nu är det mycket intryck och symboler som skall landa och fortsätta att fördjupas. De kommer säkert att dyka upp i de närmsta nätternas drömmar...Fortsatt spännande inre arbete alltså! Och ingen risk Jonathan - att någon av oss missade det du förmedlade - ang att det är "the spirits" vi får hjälp av, och inte vi själva som skall vara "duktiga"... -"Shamans are asking for help". Yes - and I´m so grateful!
Läs hela inlägget »

Happy new moon!
Nystart för detta månvarv då - i Vattumannens tecken. Läge att fokusera på nytt, skapa nya mål, börja bygga, så mentala "frön". Sätt mål som är "knäppa", galna, utmanande, upprörande, anarkistiska, avantgardistiska och nytänkande. KÖR på det - och glöm inte att allt framstegsvänligt alltid har setts som underliga utopier från de konservativa lägren.Men de har heller aldrig varit de konservativa som skapat utveckling! Ha en härlig nymånefredag! .

Läs hela inlägget »

Vilken jättebra bild - och illustration vad gäller vakenheten i vårt sätt att leva vårt liv...Gillar!

Exempel:
Fokus: Andra eller Jag?

Mål:  Erfarenhet  eller  Pengar?

Drivkraft:  Nöje eller Förståelse?

Djur:  Andliga väsen  eller Marknadsvara?

Och utgången var intressant!

Läs hela inlägget »


Visst är det fantastiskt att vi kan engagera oss och lämna bidrag till vad någons natt-dröm skulle kunna handla om! Vi behöver ofta varan-dras perspektiv för att inte fastna i de egna tankespåren. Om vi dessutom tar för vana att säga."om det var min dröm" eller liknande uttryck när vi skall lämna vårt tolkningsförslag, så har vi också garderat oss ifrån att med säkerhet säga oss kunna påstå vad en annans dröm skulle betyda.
För drömtolkning är inte en vetenskap på det sättet att vi kan läsa på sidan 37 i boken "Boken" och där få budskapet om att t ex nattens dröm-orm betyder en viss sak... Det kan förvisso vara bra med dröm- och symbolexikon för att kanske få fatt i lite inspiration - som ett sätt att testa av om det kan vara så att just din drömsymbol kan tänkas ha med just det som står omnämnt....
Men var försiktig. Ingen mer än du själv har tillgång till dina egna upplevelser, minnen och associationer om just nattens drömsymbol. Det bästa är naturligtvis om drömmaren själv - kanske med frågor och egna inre associationer går tillbaks in i drömmen för att utforska den - kan lirka fram kontakten med sitt eget undermedvetna och därmed hitta den betydelsen som känns rätt. Drömtolknng  är heller ingen intellektuell liten lek. Det är inte med vänsterhjärnan vi tyder våra drömmar. De och deras betydelse hittar vi i den andra hjärnhalvan - där upplevelser, associationer, bilder och fantasi håller hus.  Och dit måste vi bestämma oss för att vandra på upptäcksfärd själva. Det är en väg som inte altid erbjuder raka linjer och snabba, tydliga svar. Men uthållighet och intention hjälper till och gör sitt även i drömtolkningen. Och när vi hittat betydelsen och den är är rätt - då känns det i hjärtat och i hela oss!

Läs hela inlägget »


Tänk när vi blir ett drömsamhälle!
När nattens drömmar värdesätts och firas. Det är ett samhälle där vi börjar dagen med att  intressera oss för egna och andras drömmar. Och där vi till frukosten samlas och har för vana att naket och uppriktigt dela nattens inre upplevelser med varandra. Många ursprungsbefolkningar har länge hedrat drömvärlden, och sett den som kanske mer väsentlig än vår "vanliga" verklighet. De har förstått att drömmarna är själens språk.

I en sådan framtida kultur säger ingen "det var bara en dröm". Drömkällan respekteras istället självklart för dess outtömliga och uthålliga guidning med ständiga leveranser av stärkande och klarsynt livsvisdom. Då har vi också förstått att drömvärlden är en annan verklighet, men en dimension lika viktig att ta på allvar som den värld vi säger oss leva i, i vår "vakna" tillvaro.

Vi har då förstått att vi alltid drömmer, att alla dimensioner vi existerar i är olika aspekter av en och samma mångfacetterade dröm. Tillvaron, nuet, livet.... Kontakten med dessa olika världar gör oss levande. Där finns fantastiska gåvor av läkande, kreativitet och andlig vägledning som erbjuds oss.  

Men ett samhälle som inte värdesätter drömmarna, och det inre livet är ett dött samhälle. Det är ett skrämmande samhälle med skrämda ensamma individer, och där rädslan för kontakt med sig själv är den yttersta anledningen till känslan av alienation. Den viktigaste lärdomen har gått förlorad. Vi är här för att vakna ur drömmen.  
Vad jag längtar till ett sådant framtida drömsamhälle!  

Läs hela inlägget »

Så sitter den där då, som ett läckert armband på handleden - äääntligen! Sedan den dagen för 23 år sedan då jag fick i mig så mycket ormgift att jag hade svårt att andas och trodde att min sista stund var kommen - så har jag tänkt på att göra det lite då och då...
Förra sommaren kom en ormkvinna i en trumresa och presenterade sig som - Oonah - som när jag kollade upp namnet  är en annan form av mitt eget namns grekiska ursprung - Agnes. Och nu har det varit en massa andra starka saker på gång, transformationer, som gjorde att jag äääntligen slog till...
Det var intressant att kolla lite på tatueringshistorian som går  tillbaka till stenåldern. Arkeologer har hittat mumier från 200 f.Kr. med stora tatueringar över hela kroppen. Förutom att pryda kroppen har ju syftet varit att markera olika initieringar, övergångar och faser i människors liv.
Och just så får det vara för mig - en hemlig liten kraft-påminnelse mellan mig och "lilla ormen"...

Läs hela inlägget »

Trollbindande magiker
Pluto som "arketyp" är magikern som utövar ett trollbindande inflytande på andra människor, ofta med sin starka utstrålning. Det är den som "ser i mörkret" och dras till hemligheter och det fördolda. Det är deckaren, terapeuten och under-cover agenten som avslöjar det svarta, det fula, det destruktiva, och just därför kan vara hotande och "farlig" genom sin förmåga att särskåda och avslöja oegentligheter som ligger fördolt. Denna förmåga att känna av och ana "ugglor i mossen" gör att personlighetstypen ofta är en katalysator som både medvetet och omedvetet sätter igång starka helandekrafter genom hemlighetsavslöjanden - något som naturligtvis kan stöta på patrull av dem som önskar att hemligheterna hade fortsatt att var just hemligheter..


Inte lagom
Begreppet "lagom" existerar inte - det är 100% eller ingenting alls som gäller. Engagemangens intensitet har en tvingande karaktär, och fungerar ofta som om det gällde liv eller död - vilket det ibland rent bokstavligt också kan göra, då här finns en dragning till det laddade, extrema och utmanande. Denna personlighetstyp drivs av en oerhörd passion och drivkraft att ständigt omforma, transformera och pånyttföda. I bästa fall är det t ex den kraftfulla läke-shamanen med stark förmåga att bota, eller politikern och artisten som i kraft av sin personlighet på ett magiskt sätt får massorna med sig i positiva och livgivande syften.

Fascinerande och skrämmande
I sämsta fall är det den maktgalne manipulatören som på psykopatens skickliga sätt manipulerar sin omgivning - och som endast kan bli avslöjad av en person med exakt samma energi inom sig - men som använder den i ljusets kraft. Den personlighetstyp som är besatt av demonisk hämnd, avund och girighet hör också till den destruktiva Pluto-yttringen. Plutopersonligheten kan på samma gång ha något både fascinerande och skrämmande över sig, med förmåga att likt en kraftfull magnet dra människor, händelser och situationer till sig.
Om denna kraft används i det vita eller det svartas tjänst kan aldrig utläsas ur horoskopet.

Välkommen in på min Facebooksida Astrocoach!   https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim 

Läs hela inlägget »

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

Etiketter