• Blogg

2013 > 12

Dax att tacka för det gamla året - och välkomna 2014! Ett år går så fort - nu är det redan avslut - och det nya året stiger strax över tröskeln.
Allla cyklers avslut innebär alltid en början. Ett avslut innebär att sammanfatta, dra sig till minnes, se på misstagen och lärdomarna för att förhoppningsvis på ett ännu bättre sätt ha med sig verktyg till att  ännu lite skickligare klara utmaningarna till nästa gång. Och just lärdomarna och konsekvenserna av misstagen kan i positiv bemärkelse utgöra nya mål inför starten på den nya cykeln.

Jag är ingen vän av nyårslöften. Jag sätter mest upp mål på inspiration då de dyker upp, under hela årscykeln. Men just detta nyår infaller nymånen på den allra första dagen på året, i målmedvetna, ambitiösa och karaktärfasta Stenbockens tccken. Yttreligare 4 planeter huserar dessutom i samma tecken samtidigt. Så passande!

Då kan det vara klokt att använda nymåneenergin och Stenbockskvalitén till att så nya frön och staka ut mål för resten av året. Långsiktiga, strategiska och metodiska sådana. Nyårslöften eller ej - jag skall iallfall skriva ner saker jag önskar mer av. Och i linje med stenbocksenergin  - så handlar de målen mycket om positiv kontroll och disciplin.
Inget kommer som sagt gratis - utan ansträngning. även om det ibland kanske ser så ut. Analyserar man bakomliggande orsaker så upptäcker man snart att det självklart fanns en strategi där. Nu är det dax att på allvar ta tag i just de drivkrafter som skapar säker målgång! Gott slut och ett härligt, spännande, magisk 2014 önskar jag dig!    

Läs hela inlägget »

Godmorgon i fullmånetid!

Nu trappas det upp!  I morgon fm 10.29 är fullmånen exakt i Tvillingarnas tecken. En fullmånetid är alltid en utmaning mellan det medvetna - solen - och det undermedvetna - månen - inom oss. Under fullmånetid så förstärks just de undermedvetna signalerna och upplevelserna. Vi känner, reagerar och upplever så mycket starkare.


Som jag ser det så speglas det tecken som fullmånen besöker av just de egenskaper som behöver balanseras. Denna gång är det i Tvillingarna. Vardagsnära känslokommunikation, social öppenhet, nyfikenhet, behov av mångsidighet och flexibilitet i engagemangen bör hitta konstruktiva kanaler - så att det inte resulterar i B- sidan av detta teckens egenskaper. Det skulle kunna vara ofokuserat, splittrat engagemang där man mer pratar om känslor och intellektualiserar dem, än verkligen känner dem t ex.

Allt i astrologin har både A- och B-sidor Det är vi själva som medvetet kan skapa de positiva uttrycken...Lycka till!

Läs hela inlägget »

Den månfas som vi nu befinner oss i är den tilltagande månfasen.

Den startar med nymånen i dag - och når sin kulmen i fullmånen. Detta är en tid full av potential, en tid där du ännu mer medvetet kan attrahera det du vill ha mer av och behöver i ditt liv. Det är en tid för tillväxt, utveckling och förnyelse som representeras av Jungfrun - en av de kvinnogestalter som tillsammans med modern och den gamla viskvinnan speglar månens olika faser.


Jungfru-månfasen står för det nya, rena och är kopplad till tydliga föresatser och mod. Man kan också se denna månfas som en tid av förberedelse då du kan samla på dig resurser. kraft och styrka - att göra dig redo för framtiden. Den tilltagande månfasen symboliserar starten på en cykel, en process - som du medvetet kan använda dig av genom att just fokusera på de mål och önskningar du vill manifestera. Lycka till!
Välkommen in på min Astrocoach-sida på facebook! https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim

Läs hela inlägget »

2013 > 12

Dax att tacka för det gamla året - och välkomna 2014! Ett år går så fort - nu är det redan avslut - och det nya året stiger strax över tröskeln.
Allla cyklers avslut innebär alltid en början. Ett avslut innebär att sammanfatta, dra sig till minnes, se på misstagen och lärdomarna för att förhoppningsvis på ett ännu bättre sätt ha med sig verktyg till att  ännu lite skickligare klara utmaningarna till nästa gång. Och just lärdomarna och konsekvenserna av misstagen kan i positiv bemärkelse utgöra nya mål inför starten på den nya cykeln.

Jag är ingen vän av nyårslöften. Jag sätter mest upp mål på inspiration då de dyker upp, under hela årscykeln. Men just detta nyår infaller nymånen på den allra första dagen på året, i målmedvetna, ambitiösa och karaktärfasta Stenbockens tccken. Yttreligare 4 planeter huserar dessutom i samma tecken samtidigt. Så passande!

Då kan det vara klokt att använda nymåneenergin och Stenbockskvalitén till att så nya frön och staka ut mål för resten av året. Långsiktiga, strategiska och metodiska sådana. Nyårslöften eller ej - jag skall iallfall skriva ner saker jag önskar mer av. Och i linje med stenbocksenergin  - så handlar de målen mycket om positiv kontroll och disciplin.
Inget kommer som sagt gratis - utan ansträngning. även om det ibland kanske ser så ut. Analyserar man bakomliggande orsaker så upptäcker man snart att det självklart fanns en strategi där. Nu är det dax att på allvar ta tag i just de drivkrafter som skapar säker målgång! Gott slut och ett härligt, spännande, magisk 2014 önskar jag dig!    

Läs hela inlägget »

Godmorgon i fullmånetid!

Nu trappas det upp!  I morgon fm 10.29 är fullmånen exakt i Tvillingarnas tecken. En fullmånetid är alltid en utmaning mellan det medvetna - solen - och det undermedvetna - månen - inom oss. Under fullmånetid så förstärks just de undermedvetna signalerna och upplevelserna. Vi känner, reagerar och upplever så mycket starkare.


Som jag ser det så speglas det tecken som fullmånen besöker av just de egenskaper som behöver balanseras. Denna gång är det i Tvillingarna. Vardagsnära känslokommunikation, social öppenhet, nyfikenhet, behov av mångsidighet och flexibilitet i engagemangen bör hitta konstruktiva kanaler - så att det inte resulterar i B- sidan av detta teckens egenskaper. Det skulle kunna vara ofokuserat, splittrat engagemang där man mer pratar om känslor och intellektualiserar dem, än verkligen känner dem t ex.

Allt i astrologin har både A- och B-sidor Det är vi själva som medvetet kan skapa de positiva uttrycken...Lycka till!

Läs hela inlägget »

Den månfas som vi nu befinner oss i är den tilltagande månfasen.

Den startar med nymånen i dag - och når sin kulmen i fullmånen. Detta är en tid full av potential, en tid där du ännu mer medvetet kan attrahera det du vill ha mer av och behöver i ditt liv. Det är en tid för tillväxt, utveckling och förnyelse som representeras av Jungfrun - en av de kvinnogestalter som tillsammans med modern och den gamla viskvinnan speglar månens olika faser.


Jungfru-månfasen står för det nya, rena och är kopplad till tydliga föresatser och mod. Man kan också se denna månfas som en tid av förberedelse då du kan samla på dig resurser. kraft och styrka - att göra dig redo för framtiden. Den tilltagande månfasen symboliserar starten på en cykel, en process - som du medvetet kan använda dig av genom att just fokusera på de mål och önskningar du vill manifestera. Lycka till!
Välkommen in på min Astrocoach-sida på facebook! https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim

Läs hela inlägget »

2013 > 12

Dax att tacka för det gamla året - och välkomna 2014! Ett år går så fort - nu är det redan avslut - och det nya året stiger strax över tröskeln.
Allla cyklers avslut innebär alltid en början. Ett avslut innebär att sammanfatta, dra sig till minnes, se på misstagen och lärdomarna för att förhoppningsvis på ett ännu bättre sätt ha med sig verktyg till att  ännu lite skickligare klara utmaningarna till nästa gång. Och just lärdomarna och konsekvenserna av misstagen kan i positiv bemärkelse utgöra nya mål inför starten på den nya cykeln.

Jag är ingen vän av nyårslöften. Jag sätter mest upp mål på inspiration då de dyker upp, under hela årscykeln. Men just detta nyår infaller nymånen på den allra första dagen på året, i målmedvetna, ambitiösa och karaktärfasta Stenbockens tccken. Yttreligare 4 planeter huserar dessutom i samma tecken samtidigt. Så passande!

Då kan det vara klokt att använda nymåneenergin och Stenbockskvalitén till att så nya frön och staka ut mål för resten av året. Långsiktiga, strategiska och metodiska sådana. Nyårslöften eller ej - jag skall iallfall skriva ner saker jag önskar mer av. Och i linje med stenbocksenergin  - så handlar de målen mycket om positiv kontroll och disciplin.
Inget kommer som sagt gratis - utan ansträngning. även om det ibland kanske ser så ut. Analyserar man bakomliggande orsaker så upptäcker man snart att det självklart fanns en strategi där. Nu är det dax att på allvar ta tag i just de drivkrafter som skapar säker målgång! Gott slut och ett härligt, spännande, magisk 2014 önskar jag dig!    

Läs hela inlägget »

Godmorgon i fullmånetid!

Nu trappas det upp!  I morgon fm 10.29 är fullmånen exakt i Tvillingarnas tecken. En fullmånetid är alltid en utmaning mellan det medvetna - solen - och det undermedvetna - månen - inom oss. Under fullmånetid så förstärks just de undermedvetna signalerna och upplevelserna. Vi känner, reagerar och upplever så mycket starkare.


Som jag ser det så speglas det tecken som fullmånen besöker av just de egenskaper som behöver balanseras. Denna gång är det i Tvillingarna. Vardagsnära känslokommunikation, social öppenhet, nyfikenhet, behov av mångsidighet och flexibilitet i engagemangen bör hitta konstruktiva kanaler - så att det inte resulterar i B- sidan av detta teckens egenskaper. Det skulle kunna vara ofokuserat, splittrat engagemang där man mer pratar om känslor och intellektualiserar dem, än verkligen känner dem t ex.

Allt i astrologin har både A- och B-sidor Det är vi själva som medvetet kan skapa de positiva uttrycken...Lycka till!

Läs hela inlägget »

Den månfas som vi nu befinner oss i är den tilltagande månfasen.

Den startar med nymånen i dag - och når sin kulmen i fullmånen. Detta är en tid full av potential, en tid där du ännu mer medvetet kan attrahera det du vill ha mer av och behöver i ditt liv. Det är en tid för tillväxt, utveckling och förnyelse som representeras av Jungfrun - en av de kvinnogestalter som tillsammans med modern och den gamla viskvinnan speglar månens olika faser.


Jungfru-månfasen står för det nya, rena och är kopplad till tydliga föresatser och mod. Man kan också se denna månfas som en tid av förberedelse då du kan samla på dig resurser. kraft och styrka - att göra dig redo för framtiden. Den tilltagande månfasen symboliserar starten på en cykel, en process - som du medvetet kan använda dig av genom att just fokusera på de mål och önskningar du vill manifestera. Lycka till!
Välkommen in på min Astrocoach-sida på facebook! https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim

Läs hela inlägget »

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

Etiketter