• Blogg

2013 > 05

Jag har länge fått livskraft och inspiration från klokheterna ur ACIM. Och detta citat är så viktigt att förstå. INGA förändringar komme rur misströstan, INGA förändringar kommer i svart-tänket, INGA lösningar dyker upp i frustrations-krampen. Vi MÅSTE släppa in en liten liten strimma ljus - använda den fria vilja vi ändå är begåvade med, och börja med att iallafall ta ett "pytte-steg" i tiilit - och dåååå börjar saker hända! Mirakel kan bara komma ur LJUS! Så svårt - och så enkelt!

Läs hela inlägget »


Allt som föds och startas i dessa dagar "bär"den aktiva Pluto - Uranuskvadraturens energi, som nu pågår mellan åren 2012 och 2015. Den positiva sidan är, som ofta påtalas i astrologisamman-hang bl a -  tvingande frigörelser, påtryckningar för att komma ur "fångenskap" och förtryck, frigörelser från maktutövning på olika sätt. 

Den negativa sidan kan dock innebär att de "förtryckta" använder extrema maktmedel och påtryckningar som ett sätt att rättfärdiga sina frihetsbehov.Och trots att initiativen handlar om det riktiga i att frigöra sig från ofrihet och förtryck - så kan metoderna innebär en stor risk att den makt man reagerar på just är den som man själv bidrar med i sin kamp mot förtrycket. Detta ser vi just nu på ett mycket uppenbart sätt, vad gäller de många bilbränderna och upploppen i Stockholmsförorterna. Men detta finns också på så många andra nivåer.
Pluto är till sin natur fördold och hemlig - och trycker nu på vad gäller behovet att vara fri. självständig och få "köra sitt race". Oavsett område eller scen för denna energi är resultatet avhängigt den egna moralen och kärleksförmågan. De intressanta och klassiska i astrologisammanhang  - att förövaren och offret har samma energi inom sig - blir här tydligt. En frigörelsekamp är inte alltid av godo om den innebär maktmissbruk för att nå friheten. Ett oberoende eller en orginalitet som nåtts genom att härska och kontrollera  - utifrån Plutoenergins negativa sida - är inget att sträva efter. 
 
Som  jag ser det är det en djupare transformation av frihetsbegreppet som denna konstellation handlar om. Att inte bara "köra mitt race" till varje pris , där enbart egot och de egna nycken får styra, utan någon hänsyn till mina medmänniskor och de konsekvenser min "frihet" skapar.  Den sortens frigörelse och frihetsutövande behöver vi inte mer av. Och den sortens agerande har egentligen inget alls med frihet att göra utan liknar mer en psykopats agerande.  Så utmaningen som jag ser med denna konstellation på det individuella planet, handlar om att förvisso gå sin egen väg, och att uttrycka sin orginalitet - men utan att själv bli en förtryckare. 

Under tiden jag skrev detta så kom jag att tänka på horoskopet på en av 1900-talets värsta despoter - Hitler. Han hade just dessa planeter - Uranus - och Pluto i en viktig sk mittpunkt i sitt horoskop - mittpunkten Solen-Månen. Han höll förvisso på med sin egen variant av "tvingande frigörelser", med ett oerhört "passionerat" Plutonskt driv - men med oerhörda och förödande konsekvenser. Just denna medvetenhet om vilken sida av både Uranus och Pluto som vi, var och en av oss, använder ser jag som den häftigaste - och största utmaningen under dessa år.

 

Läs hela inlägget »

Hur man än vänder sig - har man ändan bak... - "tyck-myckor" finns runt omkring oss, och bistår ofta generöst med sitt tyckande......
Jag ramlade nyss på en talande historia om det omöjliga att göra rätt i andras ögon.

 

1. Mannen ledde åsnan och höll sonen i handen. Folk sade: "Varför får inte sonen rida på åsnan?"
2. Mannen lät sonen rida på åsnan. Folk sade: "Tänk om barnet ramlar av åsnan?"
3. Mannen red på åsnan medan sonen fick leda den. Folk sade: "Stackars åsna som får bära den late mannen".
4. Mannen bar åsnan. Folk sade: "Den där mannen är rubbad!"

Läs hela inlägget »

Att orka, vilja, och våga se... Inte skygga för det uppenbara, det obekväma, det smärtsamma. Det som vi snabbt inser till slut kräver ett nytt handlande, nya val, nya stigar att trampa upp....
Och - samtidigt inte sänka sig till att mitt i chocken, besvikelsen, den smärtsamma insikten inte låta sig dras med i "spy-galla- över -något- eller någon"- energin. En strategi som gör att vi istället förslösar energi till att börja bygga det vi vill ha MER av.
Det ena - att förhålla sig kritiskt granskande - och samtidigt tro på möjligheten till något ljusare och bättre behöver inte vara en motsättning. Att sätta namn på saker, att uppmärksamma verkligheten sådan som den faktiskt är, är för mig acceptans. Och utan acceptans kommer aldrig någon förändring. Att inte leva som strutsen - och inte heller i ett okontrollerat "berg-och dalbana-drama-tillstånd" - är den häftiga och mest kreativa utmaningen tror jag.

En spännande utmaning, där vi kan få den ideella/andliga världen att nå den materiella/fysiska!

Läs hela inlägget »

Ge dig själv beröm för att du förlåter!

Att förlåta är inte tecken på svaghet, eller dumhet - tvärtom. Du förlåter med storheten inom dig, den del av dig som ser allas lika värde - och kan konsten att skilja på handling och person. Det är personen du förlåter - för omedvetenheten och bristen på klarsyn som ledde till att personen begick en skadlig handling. Men handlingen skall ha och kommer också att få sin konsekvens - av ett rättsystem - och alltid och utan undantag av livet självt.

Att inte förlåta stjäl kraft och skapar sjukdom. Förlåt för att befria dig själv!

Läs hela inlägget »

2013 > 05

Jag har länge fått livskraft och inspiration från klokheterna ur ACIM. Och detta citat är så viktigt att förstå. INGA förändringar komme rur misströstan, INGA förändringar kommer i svart-tänket, INGA lösningar dyker upp i frustrations-krampen. Vi MÅSTE släppa in en liten liten strimma ljus - använda den fria vilja vi ändå är begåvade med, och börja med att iallafall ta ett "pytte-steg" i tiilit - och dåååå börjar saker hända! Mirakel kan bara komma ur LJUS! Så svårt - och så enkelt!

Läs hela inlägget »


Allt som föds och startas i dessa dagar "bär"den aktiva Pluto - Uranuskvadraturens energi, som nu pågår mellan åren 2012 och 2015. Den positiva sidan är, som ofta påtalas i astrologisamman-hang bl a -  tvingande frigörelser, påtryckningar för att komma ur "fångenskap" och förtryck, frigörelser från maktutövning på olika sätt. 

Den negativa sidan kan dock innebär att de "förtryckta" använder extrema maktmedel och påtryckningar som ett sätt att rättfärdiga sina frihetsbehov.Och trots att initiativen handlar om det riktiga i att frigöra sig från ofrihet och förtryck - så kan metoderna innebär en stor risk att den makt man reagerar på just är den som man själv bidrar med i sin kamp mot förtrycket. Detta ser vi just nu på ett mycket uppenbart sätt, vad gäller de många bilbränderna och upploppen i Stockholmsförorterna. Men detta finns också på så många andra nivåer.
Pluto är till sin natur fördold och hemlig - och trycker nu på vad gäller behovet att vara fri. självständig och få "köra sitt race". Oavsett område eller scen för denna energi är resultatet avhängigt den egna moralen och kärleksförmågan. De intressanta och klassiska i astrologisammanhang  - att förövaren och offret har samma energi inom sig - blir här tydligt. En frigörelsekamp är inte alltid av godo om den innebär maktmissbruk för att nå friheten. Ett oberoende eller en orginalitet som nåtts genom att härska och kontrollera  - utifrån Plutoenergins negativa sida - är inget att sträva efter. 
 
Som  jag ser det är det en djupare transformation av frihetsbegreppet som denna konstellation handlar om. Att inte bara "köra mitt race" till varje pris , där enbart egot och de egna nycken får styra, utan någon hänsyn till mina medmänniskor och de konsekvenser min "frihet" skapar.  Den sortens frigörelse och frihetsutövande behöver vi inte mer av. Och den sortens agerande har egentligen inget alls med frihet att göra utan liknar mer en psykopats agerande.  Så utmaningen som jag ser med denna konstellation på det individuella planet, handlar om att förvisso gå sin egen väg, och att uttrycka sin orginalitet - men utan att själv bli en förtryckare. 

Under tiden jag skrev detta så kom jag att tänka på horoskopet på en av 1900-talets värsta despoter - Hitler. Han hade just dessa planeter - Uranus - och Pluto i en viktig sk mittpunkt i sitt horoskop - mittpunkten Solen-Månen. Han höll förvisso på med sin egen variant av "tvingande frigörelser", med ett oerhört "passionerat" Plutonskt driv - men med oerhörda och förödande konsekvenser. Just denna medvetenhet om vilken sida av både Uranus och Pluto som vi, var och en av oss, använder ser jag som den häftigaste - och största utmaningen under dessa år.

 

Läs hela inlägget »

Hur man än vänder sig - har man ändan bak... - "tyck-myckor" finns runt omkring oss, och bistår ofta generöst med sitt tyckande......
Jag ramlade nyss på en talande historia om det omöjliga att göra rätt i andras ögon.

 

1. Mannen ledde åsnan och höll sonen i handen. Folk sade: "Varför får inte sonen rida på åsnan?"
2. Mannen lät sonen rida på åsnan. Folk sade: "Tänk om barnet ramlar av åsnan?"
3. Mannen red på åsnan medan sonen fick leda den. Folk sade: "Stackars åsna som får bära den late mannen".
4. Mannen bar åsnan. Folk sade: "Den där mannen är rubbad!"

Läs hela inlägget »

Att orka, vilja, och våga se... Inte skygga för det uppenbara, det obekväma, det smärtsamma. Det som vi snabbt inser till slut kräver ett nytt handlande, nya val, nya stigar att trampa upp....
Och - samtidigt inte sänka sig till att mitt i chocken, besvikelsen, den smärtsamma insikten inte låta sig dras med i "spy-galla- över -något- eller någon"- energin. En strategi som gör att vi istället förslösar energi till att börja bygga det vi vill ha MER av.
Det ena - att förhålla sig kritiskt granskande - och samtidigt tro på möjligheten till något ljusare och bättre behöver inte vara en motsättning. Att sätta namn på saker, att uppmärksamma verkligheten sådan som den faktiskt är, är för mig acceptans. Och utan acceptans kommer aldrig någon förändring. Att inte leva som strutsen - och inte heller i ett okontrollerat "berg-och dalbana-drama-tillstånd" - är den häftiga och mest kreativa utmaningen tror jag.

En spännande utmaning, där vi kan få den ideella/andliga världen att nå den materiella/fysiska!

Läs hela inlägget »

Ge dig själv beröm för att du förlåter!

Att förlåta är inte tecken på svaghet, eller dumhet - tvärtom. Du förlåter med storheten inom dig, den del av dig som ser allas lika värde - och kan konsten att skilja på handling och person. Det är personen du förlåter - för omedvetenheten och bristen på klarsyn som ledde till att personen begick en skadlig handling. Men handlingen skall ha och kommer också att få sin konsekvens - av ett rättsystem - och alltid och utan undantag av livet självt.

Att inte förlåta stjäl kraft och skapar sjukdom. Förlåt för att befria dig själv!

Läs hela inlägget »

2013 > 05

Jag har länge fått livskraft och inspiration från klokheterna ur ACIM. Och detta citat är så viktigt att förstå. INGA förändringar komme rur misströstan, INGA förändringar kommer i svart-tänket, INGA lösningar dyker upp i frustrations-krampen. Vi MÅSTE släppa in en liten liten strimma ljus - använda den fria vilja vi ändå är begåvade med, och börja med att iallafall ta ett "pytte-steg" i tiilit - och dåååå börjar saker hända! Mirakel kan bara komma ur LJUS! Så svårt - och så enkelt!

Läs hela inlägget »


Allt som föds och startas i dessa dagar "bär"den aktiva Pluto - Uranuskvadraturens energi, som nu pågår mellan åren 2012 och 2015. Den positiva sidan är, som ofta påtalas i astrologisamman-hang bl a -  tvingande frigörelser, påtryckningar för att komma ur "fångenskap" och förtryck, frigörelser från maktutövning på olika sätt. 

Den negativa sidan kan dock innebär att de "förtryckta" använder extrema maktmedel och påtryckningar som ett sätt att rättfärdiga sina frihetsbehov.Och trots att initiativen handlar om det riktiga i att frigöra sig från ofrihet och förtryck - så kan metoderna innebär en stor risk att den makt man reagerar på just är den som man själv bidrar med i sin kamp mot förtrycket. Detta ser vi just nu på ett mycket uppenbart sätt, vad gäller de många bilbränderna och upploppen i Stockholmsförorterna. Men detta finns också på så många andra nivåer.
Pluto är till sin natur fördold och hemlig - och trycker nu på vad gäller behovet att vara fri. självständig och få "köra sitt race". Oavsett område eller scen för denna energi är resultatet avhängigt den egna moralen och kärleksförmågan. De intressanta och klassiska i astrologisammanhang  - att förövaren och offret har samma energi inom sig - blir här tydligt. En frigörelsekamp är inte alltid av godo om den innebär maktmissbruk för att nå friheten. Ett oberoende eller en orginalitet som nåtts genom att härska och kontrollera  - utifrån Plutoenergins negativa sida - är inget att sträva efter. 
 
Som  jag ser det är det en djupare transformation av frihetsbegreppet som denna konstellation handlar om. Att inte bara "köra mitt race" till varje pris , där enbart egot och de egna nycken får styra, utan någon hänsyn till mina medmänniskor och de konsekvenser min "frihet" skapar.  Den sortens frigörelse och frihetsutövande behöver vi inte mer av. Och den sortens agerande har egentligen inget alls med frihet att göra utan liknar mer en psykopats agerande.  Så utmaningen som jag ser med denna konstellation på det individuella planet, handlar om att förvisso gå sin egen väg, och att uttrycka sin orginalitet - men utan att själv bli en förtryckare. 

Under tiden jag skrev detta så kom jag att tänka på horoskopet på en av 1900-talets värsta despoter - Hitler. Han hade just dessa planeter - Uranus - och Pluto i en viktig sk mittpunkt i sitt horoskop - mittpunkten Solen-Månen. Han höll förvisso på med sin egen variant av "tvingande frigörelser", med ett oerhört "passionerat" Plutonskt driv - men med oerhörda och förödande konsekvenser. Just denna medvetenhet om vilken sida av både Uranus och Pluto som vi, var och en av oss, använder ser jag som den häftigaste - och största utmaningen under dessa år.

 

Läs hela inlägget »

Hur man än vänder sig - har man ändan bak... - "tyck-myckor" finns runt omkring oss, och bistår ofta generöst med sitt tyckande......
Jag ramlade nyss på en talande historia om det omöjliga att göra rätt i andras ögon.

 

1. Mannen ledde åsnan och höll sonen i handen. Folk sade: "Varför får inte sonen rida på åsnan?"
2. Mannen lät sonen rida på åsnan. Folk sade: "Tänk om barnet ramlar av åsnan?"
3. Mannen red på åsnan medan sonen fick leda den. Folk sade: "Stackars åsna som får bära den late mannen".
4. Mannen bar åsnan. Folk sade: "Den där mannen är rubbad!"

Läs hela inlägget »

Att orka, vilja, och våga se... Inte skygga för det uppenbara, det obekväma, det smärtsamma. Det som vi snabbt inser till slut kräver ett nytt handlande, nya val, nya stigar att trampa upp....
Och - samtidigt inte sänka sig till att mitt i chocken, besvikelsen, den smärtsamma insikten inte låta sig dras med i "spy-galla- över -något- eller någon"- energin. En strategi som gör att vi istället förslösar energi till att börja bygga det vi vill ha MER av.
Det ena - att förhålla sig kritiskt granskande - och samtidigt tro på möjligheten till något ljusare och bättre behöver inte vara en motsättning. Att sätta namn på saker, att uppmärksamma verkligheten sådan som den faktiskt är, är för mig acceptans. Och utan acceptans kommer aldrig någon förändring. Att inte leva som strutsen - och inte heller i ett okontrollerat "berg-och dalbana-drama-tillstånd" - är den häftiga och mest kreativa utmaningen tror jag.

En spännande utmaning, där vi kan få den ideella/andliga världen att nå den materiella/fysiska!

Läs hela inlägget »

Ge dig själv beröm för att du förlåter!

Att förlåta är inte tecken på svaghet, eller dumhet - tvärtom. Du förlåter med storheten inom dig, den del av dig som ser allas lika värde - och kan konsten att skilja på handling och person. Det är personen du förlåter - för omedvetenheten och bristen på klarsyn som ledde till att personen begick en skadlig handling. Men handlingen skall ha och kommer också att få sin konsekvens - av ett rättsystem - och alltid och utan undantag av livet självt.

Att inte förlåta stjäl kraft och skapar sjukdom. Förlåt för att befria dig själv!

Läs hela inlägget »

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

Etiketter