• Blogg

2013 > 03

Sitter med lite påskdagsfunderingar ikring det här att vara - eller inte vara - sitt personliga varumärke.

Jag tycker att utvecklingen genom sociala medier - och vad det leder  till apropå vår personliga utveckling är mycket spännande....Denna spegling av oss själva och andra genom hur vi visar upp oss, hur vi beter oss och agerar, kan utgöra en "turbo"-väg till självrannsakan och ökad självkännedom.

I och med att vi exponerar oss själva genom att vara aktiva på olika socialamedier-plattformar så avslöjar vi hela tiden vilka vi är, även om vi inte alltid är så medvetna om det. Skillnaden mellan att vara "privat" och vara yrkespersonen blir också förtydligad - kanske på ett sätt vi från början inte hade med i beräkningen.

Jag för min del välkomnar denna utveckling av transparens och congruens. Personligen har jag mycket svårt för alltför starka svängningar mellan en persons "privata" beteende och agerande, och yrkesutövningen. Jag vill väldigt gärna att dessa "roller" skall stämma överens. Gör det inte det tappar jag förtroendet.

 

En sådan icke-överensstämmelse kommer också i längden att göra att kunder och uppdragsgivare uteblir, eftersom de känner av, ser och noterar denna obalans. Detta kommer givetvis också att märkas rent ekonomiskt för företagaren.

Så oavsett om vi vill eller inte så tvingas vi in på självrannsakans-stigen. Den stigen är definitivt inte fri från smärta när sanningarna avslöjas, men en väg som är oerhört spännade, frigörande och kraftstärkande!

Läs hela inlägget »

Lider du av "drömtorka"?

 

Varje natt drömmer vi mellan 4-6 drömmar, beroende på hur många timmar vår nattsömn är. Men långtifrån alla kommer ihåg vad de drömmer på natten - så man skulle kunna uttrycka det som att vi lever i en tid och ett samhälle som lider av "drömtorka".
Vad innebär det? Och vad ger det för konsekvenser?
" Om du har förlorat dina drömmar så har du förlorat en del av din själ" säger Irokeserna. Från Navajo-stammen lär vi oss att det är genom våra drömmar vi har kontakt med den andliga verkligheten. Även Jung uttryckte sig på liknande sätt då han sa att "Gud talar genom våra drömmar och visioner".


Anledningen till drömtorkan kan vara många. Ett ointresse för den inre verkligheten kan vara en av anledningarna. Bakom det "ointresset" kan kanske finnas en rädsla för vad det är för budskap som kommer genom drömmarna. Om vi är rädda för att möta våra skuggsidor, sidor som vi borde erkänna och ta itu med för att bli helade, då kan drömarbete vara rejält hotande. Men eftersom drömmarna alltid i längden vill oss väl - så är det djupt tragiskt att vi inte tar bättre vara på denna gratisväg-ledning som erbjuds varje natt. Genom att lyssna till drömvägledningen kan vi få råd på olika sätt som hjälper oss att hantera livet ännu lite bättre.
Att vi vaknar onaturligt och icke ordentligt utsövda - av väckarklockor, sambo som skall upp till arbetet, barn som skall till skolan etc jagade av våra scheman och deadlines, gynnar heller inte drömuppmärksamheten.


Ta för vana att sätta en dröm-intention innan du somnar - och skriv ner det du fått till dig. Kommer du inte ihåg drömmen - skriv ner dina första tankar och känslor vid uppvaknandet. Negligera inte det som kommer till dig, om det så "bara" var en enda symbol eller en färg. Det kan visa sig vara viktiga ledtrådar, till något som är väsentligt för dig just nu. På det sättet säger du till Drömkällan att du vill samarbeta, att du vill lyssna - och då kommer också drömupplevelserna att bli starkare, tydligare och ske mer ofta.
Lycka till med drömarbetet!

Läs hela inlägget »

Månen är en symbol för vårt förflutna, vår egen historia... Lever vi endast med fokus på framåt, uppåt, vidare...och sätter mål och planer utan kontakt med våra rötter och den prägling vi på djupet har med oss, så tappar vi kontakten med själva livet. Varje steg framåt bör ha sitt avstamp i det förflutna, missar vi det blir vår livsresa vinglig. Och vårt förflutna, som kräver sitt erkännande, hinner förr eller senare alltid ikapp oss.

 

Känner du dina rötter? Vad har du med dig av din generationsprägling, vad för just du vidare? På vilket sätt lever dina förfäder i och genom dig?
"Medvetenheten om den blodslinje som band samman alla generationer - i det förflutna, idag och i framtiden - skapade en känsla av ansvar när det gällde effekten av en handling längre fram i tidslinjen. När vi återupprättar kontakten till våra förfäder skapas en känsla av kontinuitet och en djupare förståelse av vilka vi är och varifrån vi kommit". Citat ur "I nedstigande led" av Denise Linn.

 

 

Bilden är från hällristningarna i Högsbyn, Dalsland - ett väldigt vackert, magiskt ställe att vara på som jag gärna återvänder till

Läs hela inlägget »

Så har den gått av stapeln då - min och Lotta Lindhs premiär på vår gemensamma kursdag - "Gör ditt undermedvetna medvetet!"
I lördags hade 10 kvinnor samlats i Jönköping i Carina Pettersson:s lokaler, tillresta från både Göteborg och Stockholm och mer närliggande orter.


Vårt program bestod av en halvdag var - där Lotta inledde med sitt frågeseminarium med sk "Öppna frågor", en metod som innebär att man kan "komma åt" automatiska begränsande tankar och föreställningar som går på autopilot. Frågeställningarna är handlar ej om attraktionslagen eller traditionella affirmationer, utan är enkla och kraftfulla frågor som hjälper oss att skapa de önskningar vi eftersträvar.


För mig är drömarbete ett sätt att komma i kontakt med och avslöja bakomliggande, icke-erkända, undermedvetna drivkrafter. Så efter lunch så var det min tur att ta vid med drömföreläsning och flera drömövningar. Vi kom även in på begreppet "dagsdröm" dvs att tolka våra liv som en ständig spegel av oss själva.


Dagen innebar flera insikter och "aha"- upplevelser för deltagarna - och gav både mig och Lotta ännu mer lust att fortsätta köra vårt seminarium på fler och nya orter! TACK alla för att ni kom, deltog och delade med er av era upplevslser!  Vi ses!  

Läs hela inlägget »

2013 > 03

Sitter med lite påskdagsfunderingar ikring det här att vara - eller inte vara - sitt personliga varumärke.

Jag tycker att utvecklingen genom sociala medier - och vad det leder  till apropå vår personliga utveckling är mycket spännande....Denna spegling av oss själva och andra genom hur vi visar upp oss, hur vi beter oss och agerar, kan utgöra en "turbo"-väg till självrannsakan och ökad självkännedom.

I och med att vi exponerar oss själva genom att vara aktiva på olika socialamedier-plattformar så avslöjar vi hela tiden vilka vi är, även om vi inte alltid är så medvetna om det. Skillnaden mellan att vara "privat" och vara yrkespersonen blir också förtydligad - kanske på ett sätt vi från början inte hade med i beräkningen.

Jag för min del välkomnar denna utveckling av transparens och congruens. Personligen har jag mycket svårt för alltför starka svängningar mellan en persons "privata" beteende och agerande, och yrkesutövningen. Jag vill väldigt gärna att dessa "roller" skall stämma överens. Gör det inte det tappar jag förtroendet.

 

En sådan icke-överensstämmelse kommer också i längden att göra att kunder och uppdragsgivare uteblir, eftersom de känner av, ser och noterar denna obalans. Detta kommer givetvis också att märkas rent ekonomiskt för företagaren.

Så oavsett om vi vill eller inte så tvingas vi in på självrannsakans-stigen. Den stigen är definitivt inte fri från smärta när sanningarna avslöjas, men en väg som är oerhört spännade, frigörande och kraftstärkande!

Läs hela inlägget »

Lider du av "drömtorka"?

 

Varje natt drömmer vi mellan 4-6 drömmar, beroende på hur många timmar vår nattsömn är. Men långtifrån alla kommer ihåg vad de drömmer på natten - så man skulle kunna uttrycka det som att vi lever i en tid och ett samhälle som lider av "drömtorka".
Vad innebär det? Och vad ger det för konsekvenser?
" Om du har förlorat dina drömmar så har du förlorat en del av din själ" säger Irokeserna. Från Navajo-stammen lär vi oss att det är genom våra drömmar vi har kontakt med den andliga verkligheten. Även Jung uttryckte sig på liknande sätt då han sa att "Gud talar genom våra drömmar och visioner".


Anledningen till drömtorkan kan vara många. Ett ointresse för den inre verkligheten kan vara en av anledningarna. Bakom det "ointresset" kan kanske finnas en rädsla för vad det är för budskap som kommer genom drömmarna. Om vi är rädda för att möta våra skuggsidor, sidor som vi borde erkänna och ta itu med för att bli helade, då kan drömarbete vara rejält hotande. Men eftersom drömmarna alltid i längden vill oss väl - så är det djupt tragiskt att vi inte tar bättre vara på denna gratisväg-ledning som erbjuds varje natt. Genom att lyssna till drömvägledningen kan vi få råd på olika sätt som hjälper oss att hantera livet ännu lite bättre.
Att vi vaknar onaturligt och icke ordentligt utsövda - av väckarklockor, sambo som skall upp till arbetet, barn som skall till skolan etc jagade av våra scheman och deadlines, gynnar heller inte drömuppmärksamheten.


Ta för vana att sätta en dröm-intention innan du somnar - och skriv ner det du fått till dig. Kommer du inte ihåg drömmen - skriv ner dina första tankar och känslor vid uppvaknandet. Negligera inte det som kommer till dig, om det så "bara" var en enda symbol eller en färg. Det kan visa sig vara viktiga ledtrådar, till något som är väsentligt för dig just nu. På det sättet säger du till Drömkällan att du vill samarbeta, att du vill lyssna - och då kommer också drömupplevelserna att bli starkare, tydligare och ske mer ofta.
Lycka till med drömarbetet!

Läs hela inlägget »

Månen är en symbol för vårt förflutna, vår egen historia... Lever vi endast med fokus på framåt, uppåt, vidare...och sätter mål och planer utan kontakt med våra rötter och den prägling vi på djupet har med oss, så tappar vi kontakten med själva livet. Varje steg framåt bör ha sitt avstamp i det förflutna, missar vi det blir vår livsresa vinglig. Och vårt förflutna, som kräver sitt erkännande, hinner förr eller senare alltid ikapp oss.

 

Känner du dina rötter? Vad har du med dig av din generationsprägling, vad för just du vidare? På vilket sätt lever dina förfäder i och genom dig?
"Medvetenheten om den blodslinje som band samman alla generationer - i det förflutna, idag och i framtiden - skapade en känsla av ansvar när det gällde effekten av en handling längre fram i tidslinjen. När vi återupprättar kontakten till våra förfäder skapas en känsla av kontinuitet och en djupare förståelse av vilka vi är och varifrån vi kommit". Citat ur "I nedstigande led" av Denise Linn.

 

 

Bilden är från hällristningarna i Högsbyn, Dalsland - ett väldigt vackert, magiskt ställe att vara på som jag gärna återvänder till

Läs hela inlägget »

Så har den gått av stapeln då - min och Lotta Lindhs premiär på vår gemensamma kursdag - "Gör ditt undermedvetna medvetet!"
I lördags hade 10 kvinnor samlats i Jönköping i Carina Pettersson:s lokaler, tillresta från både Göteborg och Stockholm och mer närliggande orter.


Vårt program bestod av en halvdag var - där Lotta inledde med sitt frågeseminarium med sk "Öppna frågor", en metod som innebär att man kan "komma åt" automatiska begränsande tankar och föreställningar som går på autopilot. Frågeställningarna är handlar ej om attraktionslagen eller traditionella affirmationer, utan är enkla och kraftfulla frågor som hjälper oss att skapa de önskningar vi eftersträvar.


För mig är drömarbete ett sätt att komma i kontakt med och avslöja bakomliggande, icke-erkända, undermedvetna drivkrafter. Så efter lunch så var det min tur att ta vid med drömföreläsning och flera drömövningar. Vi kom även in på begreppet "dagsdröm" dvs att tolka våra liv som en ständig spegel av oss själva.


Dagen innebar flera insikter och "aha"- upplevelser för deltagarna - och gav både mig och Lotta ännu mer lust att fortsätta köra vårt seminarium på fler och nya orter! TACK alla för att ni kom, deltog och delade med er av era upplevslser!  Vi ses!  

Läs hela inlägget »

2013 > 03

Sitter med lite påskdagsfunderingar ikring det här att vara - eller inte vara - sitt personliga varumärke.

Jag tycker att utvecklingen genom sociala medier - och vad det leder  till apropå vår personliga utveckling är mycket spännande....Denna spegling av oss själva och andra genom hur vi visar upp oss, hur vi beter oss och agerar, kan utgöra en "turbo"-väg till självrannsakan och ökad självkännedom.

I och med att vi exponerar oss själva genom att vara aktiva på olika socialamedier-plattformar så avslöjar vi hela tiden vilka vi är, även om vi inte alltid är så medvetna om det. Skillnaden mellan att vara "privat" och vara yrkespersonen blir också förtydligad - kanske på ett sätt vi från början inte hade med i beräkningen.

Jag för min del välkomnar denna utveckling av transparens och congruens. Personligen har jag mycket svårt för alltför starka svängningar mellan en persons "privata" beteende och agerande, och yrkesutövningen. Jag vill väldigt gärna att dessa "roller" skall stämma överens. Gör det inte det tappar jag förtroendet.

 

En sådan icke-överensstämmelse kommer också i längden att göra att kunder och uppdragsgivare uteblir, eftersom de känner av, ser och noterar denna obalans. Detta kommer givetvis också att märkas rent ekonomiskt för företagaren.

Så oavsett om vi vill eller inte så tvingas vi in på självrannsakans-stigen. Den stigen är definitivt inte fri från smärta när sanningarna avslöjas, men en väg som är oerhört spännade, frigörande och kraftstärkande!

Läs hela inlägget »

Lider du av "drömtorka"?

 

Varje natt drömmer vi mellan 4-6 drömmar, beroende på hur många timmar vår nattsömn är. Men långtifrån alla kommer ihåg vad de drömmer på natten - så man skulle kunna uttrycka det som att vi lever i en tid och ett samhälle som lider av "drömtorka".
Vad innebär det? Och vad ger det för konsekvenser?
" Om du har förlorat dina drömmar så har du förlorat en del av din själ" säger Irokeserna. Från Navajo-stammen lär vi oss att det är genom våra drömmar vi har kontakt med den andliga verkligheten. Även Jung uttryckte sig på liknande sätt då han sa att "Gud talar genom våra drömmar och visioner".


Anledningen till drömtorkan kan vara många. Ett ointresse för den inre verkligheten kan vara en av anledningarna. Bakom det "ointresset" kan kanske finnas en rädsla för vad det är för budskap som kommer genom drömmarna. Om vi är rädda för att möta våra skuggsidor, sidor som vi borde erkänna och ta itu med för att bli helade, då kan drömarbete vara rejält hotande. Men eftersom drömmarna alltid i längden vill oss väl - så är det djupt tragiskt att vi inte tar bättre vara på denna gratisväg-ledning som erbjuds varje natt. Genom att lyssna till drömvägledningen kan vi få råd på olika sätt som hjälper oss att hantera livet ännu lite bättre.
Att vi vaknar onaturligt och icke ordentligt utsövda - av väckarklockor, sambo som skall upp till arbetet, barn som skall till skolan etc jagade av våra scheman och deadlines, gynnar heller inte drömuppmärksamheten.


Ta för vana att sätta en dröm-intention innan du somnar - och skriv ner det du fått till dig. Kommer du inte ihåg drömmen - skriv ner dina första tankar och känslor vid uppvaknandet. Negligera inte det som kommer till dig, om det så "bara" var en enda symbol eller en färg. Det kan visa sig vara viktiga ledtrådar, till något som är väsentligt för dig just nu. På det sättet säger du till Drömkällan att du vill samarbeta, att du vill lyssna - och då kommer också drömupplevelserna att bli starkare, tydligare och ske mer ofta.
Lycka till med drömarbetet!

Läs hela inlägget »

Månen är en symbol för vårt förflutna, vår egen historia... Lever vi endast med fokus på framåt, uppåt, vidare...och sätter mål och planer utan kontakt med våra rötter och den prägling vi på djupet har med oss, så tappar vi kontakten med själva livet. Varje steg framåt bör ha sitt avstamp i det förflutna, missar vi det blir vår livsresa vinglig. Och vårt förflutna, som kräver sitt erkännande, hinner förr eller senare alltid ikapp oss.

 

Känner du dina rötter? Vad har du med dig av din generationsprägling, vad för just du vidare? På vilket sätt lever dina förfäder i och genom dig?
"Medvetenheten om den blodslinje som band samman alla generationer - i det förflutna, idag och i framtiden - skapade en känsla av ansvar när det gällde effekten av en handling längre fram i tidslinjen. När vi återupprättar kontakten till våra förfäder skapas en känsla av kontinuitet och en djupare förståelse av vilka vi är och varifrån vi kommit". Citat ur "I nedstigande led" av Denise Linn.

 

 

Bilden är från hällristningarna i Högsbyn, Dalsland - ett väldigt vackert, magiskt ställe att vara på som jag gärna återvänder till

Läs hela inlägget »

Så har den gått av stapeln då - min och Lotta Lindhs premiär på vår gemensamma kursdag - "Gör ditt undermedvetna medvetet!"
I lördags hade 10 kvinnor samlats i Jönköping i Carina Pettersson:s lokaler, tillresta från både Göteborg och Stockholm och mer närliggande orter.


Vårt program bestod av en halvdag var - där Lotta inledde med sitt frågeseminarium med sk "Öppna frågor", en metod som innebär att man kan "komma åt" automatiska begränsande tankar och föreställningar som går på autopilot. Frågeställningarna är handlar ej om attraktionslagen eller traditionella affirmationer, utan är enkla och kraftfulla frågor som hjälper oss att skapa de önskningar vi eftersträvar.


För mig är drömarbete ett sätt att komma i kontakt med och avslöja bakomliggande, icke-erkända, undermedvetna drivkrafter. Så efter lunch så var det min tur att ta vid med drömföreläsning och flera drömövningar. Vi kom även in på begreppet "dagsdröm" dvs att tolka våra liv som en ständig spegel av oss själva.


Dagen innebar flera insikter och "aha"- upplevelser för deltagarna - och gav både mig och Lotta ännu mer lust att fortsätta köra vårt seminarium på fler och nya orter! TACK alla för att ni kom, deltog och delade med er av era upplevslser!  Vi ses!  

Läs hela inlägget »

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

Etiketter