• Blogg

2013

Dax att tacka för det gamla året - och välkomna 2014! Ett år går så fort - nu är det redan avslut - och det nya året stiger strax över tröskeln.
Allla cyklers avslut innebär alltid en början. Ett avslut innebär att sammanfatta, dra sig till minnes, se på misstagen och lärdomarna för att förhoppningsvis på ett ännu bättre sätt ha med sig verktyg till att  ännu lite skickligare klara utmaningarna till nästa gång. Och just lärdomarna och konsekvenserna av misstagen kan i positiv bemärkelse utgöra nya mål inför starten på den nya cykeln.

Jag är ingen vän av nyårslöften. Jag sätter mest upp mål på inspiration då de dyker upp, under hela årscykeln. Men just detta nyår infaller nymånen på den allra första dagen på året, i målmedvetna, ambitiösa och karaktärfasta Stenbockens tccken. Yttreligare 4 planeter huserar dessutom i samma tecken samtidigt. Så passande!

Då kan det vara klokt att använda nymåneenergin och Stenbockskvalitén till att så nya frön och staka ut mål för resten av året. Långsiktiga, strategiska och metodiska sådana. Nyårslöften eller ej - jag skall iallfall skriva ner saker jag önskar mer av. Och i linje med stenbocksenergin  - så handlar de målen mycket om positiv kontroll och disciplin.
Inget kommer som sagt gratis - utan ansträngning. även om det ibland kanske ser så ut. Analyserar man bakomliggande orsaker så upptäcker man snart att det självklart fanns en strategi där. Nu är det dax att på allvar ta tag i just de drivkrafter som skapar säker målgång! Gott slut och ett härligt, spännande, magisk 2014 önskar jag dig!    

Läs hela inlägget »

Godmorgon i fullmånetid!

Nu trappas det upp!  I morgon fm 10.29 är fullmånen exakt i Tvillingarnas tecken. En fullmånetid är alltid en utmaning mellan det medvetna - solen - och det undermedvetna - månen - inom oss. Under fullmånetid så förstärks just de undermedvetna signalerna och upplevelserna. Vi känner, reagerar och upplever så mycket starkare.


Som jag ser det så speglas det tecken som fullmånen besöker av just de egenskaper som behöver balanseras. Denna gång är det i Tvillingarna. Vardagsnära känslokommunikation, social öppenhet, nyfikenhet, behov av mångsidighet och flexibilitet i engagemangen bör hitta konstruktiva kanaler - så att det inte resulterar i B- sidan av detta teckens egenskaper. Det skulle kunna vara ofokuserat, splittrat engagemang där man mer pratar om känslor och intellektualiserar dem, än verkligen känner dem t ex.

Allt i astrologin har både A- och B-sidor Det är vi själva som medvetet kan skapa de positiva uttrycken...Lycka till!

Läs hela inlägget »

Den månfas som vi nu befinner oss i är den tilltagande månfasen.

Den startar med nymånen i dag - och når sin kulmen i fullmånen. Detta är en tid full av potential, en tid där du ännu mer medvetet kan attrahera det du vill ha mer av och behöver i ditt liv. Det är en tid för tillväxt, utveckling och förnyelse som representeras av Jungfrun - en av de kvinnogestalter som tillsammans med modern och den gamla viskvinnan speglar månens olika faser.


Jungfru-månfasen står för det nya, rena och är kopplad till tydliga föresatser och mod. Man kan också se denna månfas som en tid av förberedelse då du kan samla på dig resurser. kraft och styrka - att göra dig redo för framtiden. Den tilltagande månfasen symboliserar starten på en cykel, en process - som du medvetet kan använda dig av genom att just fokusera på de mål och önskningar du vill manifestera. Lycka till!
Välkommen in på min Astrocoach-sida på facebook! https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim

Läs hela inlägget »

"Allt som sker har sin tid, det finns ett tillfälle för allt som  sker under himlen."
 

Följer du månens faser? För att dra nytta av Syster Månes starkaste energi så kan du uppmärksamma de olika faserna av måncykeln. Alla faser har sin mening.


Väntan har sin givna plats vid förändrings- och utvecklingsarbete. Handling är inte allt utan det gäller att så frön till förändring, sköta om dem och sedan när  tiden är mogen skörda förändrigens frukter. Fyra månfaser brukar vi koncentrera oss på - nymåne, tilltagande måne, fullmåne och avtagande måne med mörkermåne. 

Vi befinner oss nu i fasen avtagande måne. Denna fas personifieras av den gamlas aspekt av Gudinnan. Efter jungfruns förberedelser och moderns fullbordan kommer nu den gamla visa kvinnan i sin fas. Det är dags att släppa, befria och "bannlysa". Den gamla har förståelse av mörkret och fasen innebär att du går inåt och ännu mer blir medveten om dig själv. Det är nu du skall befria rädsla och smärta. att våga se och erkänna både dina svaga och dina starka sidor. Inga fler spel att spela - det är sanning och ärlighet som gäller.

Så - under denna månfas släpper du ifrån dig de saker som  inte har fungerat i måncykeln du senast gått igenom. Släpp dem. låt dem gå och känn ingen bitterhet. Tiden  var den rätta. Det här är en fas då du skall sörja. Tiilåt dig uppleva förlustens smärta. Det är en fas - och påminn dig om att den går över, det är sunt och ärligt och gör det möjligt för oss att växa och utvecklas. 

Det finns många ceremonier vi kan använda oss av i denna fas Själv brukar jag sätta ord på det jag vill släppa taget om  och  befria mig ifrån, skriva ner det på en papperslapp och bränna t ex - allt som ett sätt att ta sig själv, sin utveckling/process och Gudinnan på allvar.

Detta är också den tid i måncykeln då vi har som närmast till våra inre ledsagare och guider. Vänd  dig till henne /dem, ställ frågor och begär svar, och be om tecken angående vilken väg du skall följa fortsättningsvis.  Lycka till med "släppa-taget"- processen! 

Välkommen in på min sida "Astrocoach" på Facebook!       https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim

Läs hela inlägget »

Ja, tänk om det blir som i texten till bilden ...Jag är iallafall helt övertygad.

 

Mycket av det vi  kallar "övernaturligt" och "hokus pokus" bevisas ju nu mer och mer vetenskapligt. Mycket rön från kvantfysiken t ex har sedan länge bevisat andliga teser som t ex att medvetandet är skapande, att vi påverkar det vi fokuserar på, att fysiskt avstånd inte hindrar någon "påverkan" etc . Institute of HeartMath, USA visar också i sin forskning att hjärtat är en kraftkälla med oerhörd möjlighet att påverka och hela - och att det är en  förmåga som vi alla kan träna upp. Många föregångare inom medvetenhetsutveckling presenterar just dessa "nya" och spännande områden. Lynne McTaggart, Bruce Lipton, Gregg Braden, Howard Martin är några av dessa namn.

När det gäller astrologin så har jag som verksam astrolog sedan över 30 år, naturligtvis tillit till att den också kommer in i "finrummen" så småningom. Att den förpassats till skrock-, vidskepelse-, och spådomsdomänerna anser jag djupt beklagligt, när den istället kan vara en sådan fantastisk hjälp i personlig utveckling. Och det är just där den hör hemma!
 

Läs hela inlägget »

Underbart att se att paret - de som var här på relationshoroskop - gör precis det de skall för att energin dem emellan skall funka så bra som möjligt. Det gör en astrolog och astrocoach glad!
I detta fallet var det planeten Uranus som var VÄLDIGT central i deras relations-horoskop. Frihet. oberoende, självstän-dighet, originalitet, okonventionalitet etc är några av de budskap som denna planet "vill" att vi skall uttrycka. 

Så, det är bara att "följa med" och bejaka det som livet  - och astrologin - som är ett uttryck och en spegel för just Livet - vill!!! För det är ju också så att vi själva direkt märker resultatet - vi mår och fungerar så mycket bättre då.
Det är heller inget vi kan ignorera eller "tänka bort", energin finns där ju hursomhelst...Och faktiskt - alldeles oavsett om vi "tror" på astrologi, eller ej...
Det som händer, om vi medvetet eller omedvetet struntar i det - är att B-sidan, den destruktiva energin av samma planetenergi kommer fram. Det är vad gäller Uranus, upplevelser som den negativa stressen, irritation, "kramp", ofrihetskänsla, spänningar etc som då infinner sig  -  pga en isåfall alltför konventionell och "låst" livsstil, där frihetsbehovet är förnekat eller inte fullt uttryckt.
 
Så tydligt det blir! Och det VAR verkligen originella i livsstil, intressen etc. Jag önskar dem all lycka i deras relation. Astrologin är ett häftigt språk - jag är såååå tacksam över att jag får hjälpa till med att få den ur "vidskepelse - och spådomsträsket"  - och upp till den nivå där den hör hemma. I personlig utveckling och självkännedom!! 

Läs hela inlägget »


HeartMind Event gick av stapeln den senaste helgen, här i Göteborg. Det var flera fina föredrag på temat hjärtats intelligens som presenterades under dagarna. Den mycket intressanta forskningen från Institute of HeartMath, USA som visar på hjärtat som långt mycket mer än enbart kroppens blodpump - presenterades av Howard Martin. Med flera intressanta exempel klargjorde han på ett fascinerande sätt vilken oerhörd kraft som ligger i vårt hjärta, hur vi alla påverkar allt och alla vi möter med denna kraft samt hur vi alla kan träna upp just kraften i våra hjärtan för att genom det bidra till både eget och andras välbefinnande. Denna träning genererar också en starkare kontakt med vårt inre vetande, vår intuition. Talesättet "följ ditt hjärta" visar sig numera ha ett vetenskapligt stöd då det också innebär bästa möjliga tillstånd vad gäller balans i kropp och själ ur en anti-stress synpunkt, men också för att t ex fatta beslut.

Det centrala handlar om att själv träna upp förmågan att kunna generera positiva känslotillstånd. Detta är något jag själv tränar sedan ett halvår  tillbaka via min Iphone-app genom programmet som heter "Inner balance".1997 presenterade HeartMath bevis för att hjärtat förändrar mönstret i sin rytm beroende på om vi har positiv eller negativ känsla i kroppen. HRV- ( Hert Rate Variability) mönstret skiftar markant när vi upplever behagliga kontra obehagliga känslor. Detta styr även hur vi utsöndrar våra hormoner, vårt autonoma nervsystem samt hur vi utnyttjar kapaciteten i vår hjärna. Det är dessa upptäckter som ligger till grund för träningen.
Så här utrycker sig Doc Childre, grundare till Instiute of Heart Math: 
"What you put out comes back. The more you sincerely appreciate life from the heart, the more the magnetic energy of appreciation attracts fulfilling life experiences to you, both personally and professionally. Learning how to appreciate more consistently offers many benefits and applications. Appreciation is an easy heart frequency to activate and it can help shift your perspectives quickly. Learning how to appreciate both pleasant and even seemingly unpleasant experiences is a key to increased fulfillment"
Jag kommer definitivt att följa utvecklingen och forskningen på detta spännande område! 


http://www.youtube.com/watch?v=QdneZ4fIIHE
 

Läs hela inlägget »


Har du också hört uttrycket: "Är det rätt så går det lätt?" Om vi pratar om planeten Saturnus så gäller definitivt inte det uttrycket. Denna himlakropp vill få oss att inse att saker tar TID, att det finns en logisk konsekvens och något nästan "gudomligt" med motstånd, hinder och svårigheter. Lite av liknelsen med sandkornet i musslan, som till slut genom allt "nötande" har blivit en oerhört vacker pärla.

En motivation som inte klarar motstånd är ju t ex inte någon särskilt stark motivation. Saturnus vill få oss att förstå att vi, vår mission t ex, måste vara starkare än motståndet om vi vill uppnå något av verkligt värde. Har vi ett långsiktigt mål och inser kvalitén i det - då fortsätter vi att uthålligt och strategiskt bygga. Och detta kan givetvis göras i glädje - även om det är besvärligt, tar tid och kräver hårt jobb. För mig är detta realism och att leva på ett jordnära sätt...Det är en av de viktiga läxorna med Saturnus som jag ser det...

 

Läs hela inlägget »

Månen är en av de viktigaste delarna i vårt horoskop. Denna himlakropp har bl a att göra med det känslomässiga välmåendet, hur vi reagerar och fungerar känslomässigt. Den speglar ofta också vår egen historia, det vi bär med oss från det förflutna. Det är en viktig del av oss som speglas och ständigt aktiveras i våra relationer, ofta på ett omedvetet plan. Månen står ofta för automatiska, oreflekterade reaktioner. Och det är ju ofta dessa som om och om igen "ställer till det för oss", då vi utan fullt medveten själviakttagelse bara reagerar direkt och "går igång" och trillar dit på vanemässiga reaktionsmönster, utan att egentligen se eller förstå det själva.

 

Månen har dessutom att göra med näring - fysiskt och psykiskt - eftersom denna himlakropp generellt förknippas med moderskap, den egna modern och barndomen. Yrkesgrupper som är kopplade till den sortens näring kan vara omhändertagare, vårdare av olika slag, kockar, näringsterapeuter t ex.

Allt har en A- och en B-sida...En alltför stor upptagenhet av just dessa områden - mat och näring i olika varianter- med under- eller övervikt, "matnojjor", slaviskt renlevnads- eller hälsobeteende, överdrivet terapeutiserande eller "hönsmamma"-beteende etc - kanske i botten har att göra med en destruktiv relation till modern - som ett sätt att försöka hantera och kompensera det som inte blev ordentligt tillfredställt i barndomen...
Att läka det inre barnet och se till att det får sitt erkännande, oavsett vår fysiska ålder, är något som just Månen inom oss har som ett bland flera budskap till oss.

Läs hela inlägget »


Jag har hittat det! Ett parti som jag kan känna mig hemma i - och där mina andliga idéer och min vision om ett verkligt rättvist samhälle som ser till alltets bästa finns. Det är ENHET. Ett parti som startades  och har funnits sedan 1990 - men som jag definitivt tror ligger rätt i tiden NU!!!
Det finns så många människor i vårt eget land som känner sig överkörda, icke-respekterade, lurade, frustrerade, besvikna och utblottade. Och det av ett samhälle och ett system som inte längre klarar av att vara det, som det var ämnat att vara. Ett samhälle som skulle ge individer, natur och miljö den värdiga respekt, omvårdnad, trygghet och tillsyn som borde vara självklart. Ett samhälle som hade sett igenom illusionen om separation. Och där insikten fanns djupt förankrad om att det vi gör mot andra människor, djur och miljö i utnyttjandesyfte  kommer tillbaka till oss själva, likt en bumerang med 100%-ig logisk konsekvens. Det är en naturlag. Så enkelt  - och kanske samtidigt så svårt att ta till oss. Vi är alla delar av en och samma helhet.
 
Istället är det nu - världen över - egot som med kortfristigt pengatänk regerar. Konsekvenserna blir och är förödande. Vi lever verkligen på tillvarons brant. Det är allvarligt. Mycket allvarligt. Och det kokar överallt av frustration och orättvisor.
 
Men vi sysselsätter oss med allsköns underhållning och orkar, vågar och klarar inte av att till fullo se vad som verkligen håller på att ske. Vi lever i dimman, förlamade av illusioner och önsketänkande, och tror lite diffust på att "någon annan" skall rycka ut och ta hand om det hela. Ställa allt till rätta. Men det kommer inte att ske. Vi är själva denna någon. Och det börjar bli väldigt bråttom. Moder Jord skriker och vill få oss att förstå. Att se. Att ta ansvar. Och att agera och välja annorlunda. Ständig ekonomisk tillväxt, överkonsumtion och utnyttjande av resurser - natur och människor - har definitivt gjort sitt.
För mig finns det ett alternativ. Enhet. Där lägger jag min röst och mitt engagemang. Och trots det akuta läget, är jag ändå full av förtröstan vad gäller framtiden. Skrämmande mardrömmar ger oftast de största insikterna! Och den mardröm vi alla befinner oss i nu, har vi möjlighet att hela genom att bidra, var och en. www.enhet.se

 

Läs hela inlägget »

Vi har en häftig helg att se fram emot!
Halloween eller Samhain som kelterna och wicca-kulturen kallar helgen "då slöjorna mellan världarna är som tunnast" som man brukar säga... En helg som i sitt ursprung handlar om att vörda döden och de hädangångna - som en del av livet.
Dessutom - först mörkermåne och sedan nymåne och solförmörkelse - i Skorpionens tecken. Att resa inåt, att vi behöver se "mörkret" och inte rädas det - är bara förnamnet på detta budskap som jag ser det.....

Vi kan se det som en tid då vi alla - om vi vill - kan göra den resa som den sumeriska gudinnan Inanna/Ishtar gjorde ner i underjorden, "underkastade sig", dog och sedan återuppstod igen...En resa där hon fick möta den mörka gudinnans effekter och kalla objektivitet - något som vi alla oxå måste lära oss hantera - och bejaka. En resa och påminnelse, som är oerhört viktig i en värld där vi alltför mycket värderar kontroll och intellekt - och glömmer att Livet vill få oss att våga närma oss djupen. Där finns KRAFTEN, även om vägen dit kan vara omskakande...! Lycklig resa!

Läs hela inlägget »

För att förstå ditt eget Måntecken, vilka specifika känslomässiga behov just du har utifrån ditt horoskop, är det intressant att levandegöra det med hjälp av mytologin och alla de mytologiska figurer som existerar från en mängd olika kulturer.
 

Har du tillgång till ditt horo-skop så har du också en karta över alla dessa gudar och gudinnor som dansar inom dig och som vill uttryckas och bejakas. Det är också något jag har tagit hjälp av

på mina kurser och föreläsningar i astrologi.

Det första tecknet i zodiaken är Väduren. En gudinna som kan sägas spegla den energin är den egyptiska Sekmeth. Här finns amazon- energin, det är en krigisk gudinna som slåss för sin egna behov och vad hon känner, något som i allra högsta grad är viktigt att vi är kapabla till om vi inte skall bli överkörda. Det är i mytologin en lejoninna med häftigt temperament. som uppskattar tävlings- och utmaningskänslan då behovet och känslan av aktivitet, kamp och erövringar av olika slag utgör en grund i vardagsstämningen.  

Läs hela inlägget »
Det är spännande och utmanande med relationer. Och inte alltid så helt enkelt... Astrologin kan definitivt vara en vägledare om hur och på vilket sätt hantera dem. Och ge vissa "förvarningar". 

I de sk. compositehoroskop jag arbetar med för att ställa relationshoroskop, ser man utmaningarna och själva "meningen" med varför två personer förts samman. De utmaningar som finns i ett sådant horoskop bör medvetandegöras och erkännas av bägge parter för att gemensamt sedan också dela på ansvaret som krävs för att få till utmaningen. Det räcker alltså inte med att enbart en av parterna känner till och tar ansvar för energin. Ensam klarar ingen att i längden bära två.

Ett klassiskt exempel är terapeuterna C G Jung och Sigmund Freud. Deras relation började som ett intensivt samarbete där många trodde att Jung var den självklara efterföljaren till Freud och skulle föra hans arbete och teorier vidare. I deras relationshoroskop har de en sk opposition, ett spänningsförhållande mellan planeten Mars och Pluto. Det är en klassisk astrologisk indikation på maktkamper och viljekamper, oavsett om de är medvetna, erkända eller hålls hemliga av någondera parter. Det var till slut också just en maktkamp som gjorde att de bröt med varandra. Jung kände sig styrd och kontrollerad av Freud, och gick vidare för att utveckla sina egna idéer om det omedveten och drömmar etc som inte Freud accepterade.
Jag har själv sett samma planetenergi i ett par relationer jag varit i.Till en början har jag negligerat dem. Intellektet har trott att jag skall "fixa dem", att jag via medvetandet skall kunna hantera dem. Men för mig har det då visat sig övermäktigt, som en alltför tuff utmaning med tilltagande känsla av "kramp" och mer och mer glädjeavsaknad. Så resultatet har för mig också blivit att jag valt att lämna. Naturligtvis finns det, som alltid, en anledning till att människor kommer i ens väg. Och det är väsentligt att också ta sig en funderare på vad de väcker inom en själv, vad de speglar inom en. Att lämna relationer innan man fått det klart för sig innebär säkerligen att man missat läxan.
Självklart kan man välja att vara kvar och "kämpa på" i varenda relation man har - och ibland är det förvisso det som kan leda till "nya höjder". Var och en får naturligtvis avgöra när och om man tar ett sådant beslut. Men jag tror också att hur man reagerar i en sådan situation är ställt i relation till vad man är van vid för typ av relationer för övrigt. Ju mer man upplevt av friska, levande, glädjefulla och inspirerande möten desto mindre tror jag att man är benägen att lägga tid, energi och kanske en stor del av sitt liv på något som inte är bra för en.
Läs hela inlägget »

Så jättekul det var att få deltaga på Tidningen Näras andliga kryssning och prata favvoämne - drömtolkning - mååånga gånger!!! Tack alla goa medarbetare på tidningen med chefredaktör Madeleine Walles i spetsen. Så fint ni hade ordnat det och planerat för oss! Underbart också att få träffa alla härliga människor - nästan 2000 personer på båten - och de andra "andliga profilerna! som oxå föreläste! Det blir nya samarbeten framöver. Jättetack för allt! 

Läs hela inlägget »

Efter 2 inspirerande dagar på Års- och medlemsmöte för "Enhet" - så är jag uppfylld av än mer hopp och framtidstro. Aldrig trodde jag att jag skulle vilja bli politiskt aktiv... Men efter att ha läst och mer och mer satt mig in i Enhets partiprogram samt visioner, så står det klart för mig att det inte går att arbeta för det jag gör i min egen verksamhet - utan att också samtidigt skapa en möjlighet för detta genom en förändring av samhället och världen - ur ett större perspektiv än enbart individens. Andliga värden och politik måste gå hand i hand - och det är precis det jag upplever att jag hittat i Enhet. Med ett partiprogram som bl a innehåller punkter såsom " En trygg mäniska är en rik människa", "En ekonomi som tjänar jorden och människan", "Hållbar utveckling börjar inifrån", "Mera friskvård - mindre sjukvård" etc så är jag såld. Och när jag läser visonen om att vi skapar yttre fred genom inre frid - där ett aktivt fredsarbete börjar med att vi helar oss själva för att kunna hela världen - så är det ju i högsta grad jämförbart med den mission jag själv driver i min egen verksamhet. Så självklart ser jag Enhet som vägen till framtiden - och en framtid som jag önskar att alla människor får leva i! Och nu kör vi!  

Läs hela inlägget »

Mörkermånetid - en tid i måncykelfasen som innebär att släppa, lämna och befria oss från känslomässigt bagage. En tid som är förknippad med "död" - och som ofta kan speglas i nattens drömmar.
Kanske blir man rädd då man drömmer om att någon närstående dör i ens drömmar och tror att det med nödvändighet också måste hända. Ofta så är denna typ av drömmar istället symboliska. Fundera t ex på vad i relationen till den personen det är som kanske är på väg att dö. Kanske är det en ny fas i er relation, en ny attityd eller kanske en känsla gentemot den personen som nu dör, en besvikelse eventuellt, och som därför innebär ett lämnande psykiskt, eller kanske också på ett fysiskt plan.
Fundera också på vad den personen symboliserar inom dig själv och vad det kan vara för del inom dig själv som du lämnar, som nu "dör". När vi växer så är det ofrånkomligt att inre lämnanden också står i relation till yttre lämnanden. Vi slänger av oss gamla psykologiska kostymer för att växa vidare och bli mer av oss själva.

Läs hela inlägget »


Vi säger oss vilja ha ärlighet. Vi vill leva i sanning. Men vi är rädda för att blottställa oss, t o m att berätta våra drömmar- och då menar jag nattens - öppet för varandra...Hur skall egentligen den ekvationen gå ihop? Som vanligt brukar man ju inte få något om man inte ger något.... Och om vi vill ha ärliga, sanna, icke-fejk-möten mellan människor - ja då borde det ju också vara så att vi vågar visa oss som vi är. Både med vår sol- och vår skuggsida. 
Ja - att prata drömmar ÄR utlämnande - men också mycket helande. Och Ja - jag vet människor som blivit både chockade, arga och gått i "taket" över drömbudskapen. Men - de är sanna. Ibland smärtsamt sanna. Och det är just därför egot inom oss, som gärna vill fortsätta med att leva i smickrande illusioner som tar kraft och glädje ifrån oss, just "går i taket". Men vägen till lyckan går inte via egot...Antingen vill vi bli hela - eller så väljer vi att "pyssla" med annat under vår tid här på jorden. Valet är fritt. 

Och - eftersom vi alla sitter i samma båt - med olika tuffa utmaningar i Livets skola så går ingen av oss "fri". Att leva i ständig sommar och solsken kan inte vara annat är fejk. Så är varken livet eller naturen inrättad. 
Att erkänna verkligheten precis som den är, just NU är istället en bra "medicin" för att börja bli befriad från det som tynger oss. Alla vi, utan undantag, har vår smutsiga byk att ta hand om. Och det fantastiska är att det är just den byken som är vägen till kraft och glädje.

 

Läs hela inlägget »

Höstdagjämning idag....
Regnet öser ner utanför mitt fönster här i Johanneberg, och mängder av kråkor kraxar...Inget snack om att hösten inte har anlänt.... Höstdagjämningen eller Mabon som kelterna kallar denna tid - är en en tid då dag och natt är lika långa, men då natten och mörkret tar vid mer och mer. Naturen går till vila, och drar tillbaka sitt överflöd och förbereder sig för vintern. En intressant påminnelse om de ständiga livscyklerna, precis som månen med sina cykler och de månatliga förändringarna och processerna... Det är dags att ännu en gång tacka för värmen och den "skörd" vi på olika sätt upplevt under den senaste årscykeln, och fortsätta resan inåt i det egna "mörkret" och så småningom hitta pånyttfödelsen i senare årstidsfaser. Ha en fin höstdagjämnings-eftermiddag! 

Läs hela inlägget »

Använder du dig av  den gratis-coach som natte-tid alltid står  till tjänst och inget hellre vill än att hjälpa och bistå dig? Ställer du medvetna, riktade frågor  till Dröm-källan för konkret vägledning i olika livssituationer?
 

Jag kan inte nog betona kraften i och betydelsen av INTENTIONEN för att stärka detta samarbete! Sent i natt innan jag somnade bestämde jag mig för att ännu mer, tydligare och skarpare öka uppmärksamheten på den Drömskola vi nattetid har tillgång till. Det är en skola som kan lära oss och bistå med vägledning om ALLT, med många tjäntvilliga förmedlare, hjälpare och lärare...Och jodå - 5 skarpa, mycket tydliga drömsekvenser med starka healingbudskap - samt dessutom några intervjufrågor till en filminspelning jag skall göra på torsdag kom. TACK Drömkällan! Du är en fantastisk och pålitlig livsvägledare! <3!     

Läs hela inlägget »

Ibland träffar jag människor som envisas med att säga att de ska tänka sina alldeles egna tankar,vara "opåver-kade", vara fria och inte följa någon annans tankegång" etc. De vill gärna se sig som föregångare...Ja, det låter ju klokt och bra - men frågan är om någon av oss kan vara "fri" i den bemärkelsen - eftersom vi alla är ETT och invävda i samma väv...där allt och alla är till för att hjälpa , stötta och "befrukta" varandra. Inget nytt under solen var det någon som sade oxå . Och om allt är evigt, utan början och slut, finns ju allt redan tänkt, gjort och sagt...Bara att "koppla upp sig ". Liksom. Skulle allt är ETT - tanken göra oss till mindre intressanta eller ofria individer? Nej det tror jag inte, men kanske lite mer ego-befriade...
Och ibland kan "den inre rebellen" göra revolt och vara så mycket "anti" i ambitionen att vara just rebell - så att resultatet blir att man gör revolt mot allt och alla som skulle kunna vara en väg till verklig harmoni... 

Läs hela inlägget »

Varje gång jag blir medveten om dem - de meningsfulla sammanträffandena, som C G Jung kallade dem - så känns livet än mer fascinerande...
I somras så deltog jag på en veckas shamankurs för Jonathan Horwitz, "Return to spirit". På den första kurskvällens healingtrumresa hade jag satt intentionen att förstå innebörden av de exem jag hade fått tillbaka tidigare under sommaren. De bilder jag då fick till mig visade bl a något som jag associerade till 2 lungor. Vid utesittningen som jag gjorde ensam i skogen under en natt den veckan, dök samma bild också upp. Denna gång som en tydlig bild som framträdde i ett träd framför mig. Och vid den avslutande och sista övningen vi gjorde, då vi "reste" för att hitta en "blessing" att delge en person i cirkeln och sedan leverera en gåva till denne - så fick jag tillsammans med min "blessing" ett smycke  gjort av snäckskal - i form av 2 lungor....(Det är också det smycket som är på bilden.)
Detta var 3 starka upplevelser som för mig inte är någon slump. Jag började associera till bilden av just lungor som ju verkade vara det jag skulle förstå, och också den koppling till lungproblem och lungsjukdomar som jag vet har att göra med sorg. Under den första trumresan hade jag också fått minnesbilder av svek och smärtsamma kärleksupplevelser. Så det verkade mycket logiskt att återkomsten av exemen innebar utmaningen och möjligheten att hela ännu en nivå av sorg, ett arbete jag också fortsatt med sedan dess.
 
Dessa "meningsfulla sammanträffanden" gör mig vördnadsfullt påmind om att under ytan på den vanliga, manifesta verkligheten finns en djupare verklighet där är allt levande, medvetet och besjälat och dessutom fyller en bestämd, logisk funktion. Synkroniciteterna hjälper oss att inse att de annars så tydliga skillnaderna mellan inre och yttre, fysiskt och psykiskt,  inte är självklara. De verkar vara länkade i en väv långt mer sammansatt och komplex än vi kan greppa, och där försök till avfärdande med hjälp av begrepp som "slumpen" inte håller. Vi anar istället en mening, en närvaro av en osynlig och välvillig support.  

Genom att på olika sätt "stilla oss" och medvetet göra oss uppmärksamma på denna bakomliggande värld, kan vi få hjälp med att komma i kontakt med denna vägledning och dra nytta av den. Då öppnar vi oss för det språk, det tal som försöker meddela sig med oss.

Läs hela inlägget »

Hittar du balansen mellan att "göra" och att "vara"...Lever du utifrån sinnet - eller utifrån själen?
I boken "Döden gav mig livet" skriver författaren Anita Moorjani om just skillnaden mellan dessa två tillstånd.
"När vi under en längre period lever helt och hållet utifrån sinnet förlorar vi kontakten med vårt oändliga jag och vi känner oss vilsna. Det här händer när vi hela tiden befinner oss i göra-läge och inte i vara-läge. Det senare betyder att vi lever utifrån själen, och det är ett tillåtande tillstånd.

Att vara betyder inte att vi inte gör något. Det är bara så att handligarna uppstår ur känslorna och sinnesstämningarna, samtidigt som vi är när-varande i nuet.
Att göra är å andra sidan framtidsorienterat och sinnet skapar då en rad uppgifter som leder oss från en punkt till nästa i syfte att uppnå ett speciellt resultat, oavsett känslotillstånd. Jag har upptäckt att jag bara behöver se på känslan bakom mina vardagliga beslut för att avgöra om mina handlingar härrör från att "göra" eller att "vara". Om allting jag gör varje dag drivs av entusiasm och livsglädje då "är" jag - men om mina handlingar utgår från rädsla då "gör" jag".

Så bra och klokt uttryckt tycker jag!

Läs hela inlägget »

Jag älskar verkligen att få bekräftelse på att allt hänger samman, att allt verkligen är en livsväv där inget någonsin sker av en slump eller utan mening...Kommer hem från vackra Österlentrakter och en givande helgkurs - "Runor, sejd och heliga riter", med Jörgen Eriksson och Sejdman Kluve som kursledare.
 
Förutom att kursen handlade om nordisk shamanism och en hel del om den nordiska mytologin, låg ett stort fokus på runor. Jag stötte på runorna för många år sedan och har "nosat" lite på dem själv under åren - men denna kurs gav mig en mycket djupare förståelse... En betydelsen av runor t ex är "hemlig viskning"... Det är just den kommunikationen - som i vardagens stoj knappt är hörbar, och som är så lätt att missa i det ofta alltför uppskruvade tempot - som runorna kan utgöra ett verktyg vad gäller att hjälpa oss att få fatt i, och ta lärdom av just denna kommuni-kation.

Ett exempel från några timmars utesittning på söndagen var att "Lagu"-runan förmedlade sitt budskap till mig, till den fråga jag hade ställt. Det var dessutom en runa som dessutom färgade andra övningar vi gjorde gemensamt och insikter vi gavs. Den runan har med månen, vatten , intuition, sömn och känslor att göra bl a - dvs det som jag som astrolog förknippar med just Månens himlakropp och dess betydelse. Jag fick också under helgen under en trumresa till Nornorna - de tre ödesgudinnorna Urd, Verdandi och Skuld - tydliga instruktioner att införliva runorna i mitt dagliga klientarbete. Och självklart lyssnar jag och tar till mig det - och ser fram emot den utvecklingen! Så nu är det lite "plugga runor" som gäller - även om run-insikten mest kommer av att praktisera och vrkligen uppleva kopplingen själv tror jag. Spännande hursomhelst! 

Läs hela inlägget »


När jag hör sådant som "den som gör gott får gott tillbaks" etc, då undrar jag alltid med vilken intention det sägs... För alla de som just nu tampas med tuffa utmaningar, svåra sjukdomar, tuffa öden - drar man dem alla över en kam då? Är alla de bara "stygga"...Eller finns de så mycket djupare orsaker till deras situation som vi inte har en aniing om, och som vi inte heller, med vårt begränsade förstånd, har en möjlighet att uppfatta...Andliga påståenden kan låta farligt nära fascistiska uttalanden...

Läste nyligen ur Anita Morjanis fascinerande bok "Döden gav mig livet" - - -" Och återigen vill jag betona att sjukdomar inte är vårt eget fel! Att tro det kan vara mycket frustrerande för någon som är sjuk. Det jag vill få fram är att biologin reagerar på det vi har i vårt medvetande, och det gör också våra barn, djur och omgivningar. Med vår medvetenhet kan vi förändra förhållandena på jorden på ett mycket mer genomgripande sätt än vi förstår" 
Ja, hur vi använder vår medvetenhet tydligen.... Eller kanske snarare vad som är aktivt i vårt undermedvetna. För det verkar ju vara det som har den verkliga makten över resultaten. Och då blir det ju lite lurigt att klandra medvetandet för något det inte är medvetet om...
 

Läs hela inlägget »

Tänk om det är så att vi har missuppfattat sååå otroligt mycket vad gäller orsak och verkan, och att vår syn på "offer" och "förövare" är orsaken till att destruktiva handlingar bara fortgår i det oändliga... Jag är benägen att helt hålla med om vad Anita Morjani skriver i sin mycket livsbejakande bok "Döden gav mig livet", som ett resultat av den NDU(nära döden upplevelse) och den otroliga vändning inklusive läkning av sin svåra cancer, som hon varit med om...

"Alltså hyset jag ingeting annat än medkänsla för alla kriminella och terrorister i världen, liksom deras offer. Jag förstod på ett sätt som jag  akdrig gjort tidigare, att man för att begå sådana handlingar verkligen måste vara förvirrad, frustrerad, plågad och hata sig själv. En självförverkligad och lycklig individ skulle aldrig uföra sådana handlingar. Människor som sätter värde på sig själva och som delar med sig av sin kärlek utan villkor, är en ren glädje att umgås med. Men för att kunna begå brott av det här slaget måsta man vara emotionellt  sjuk, fakstiskt ungeför som att ha cancer. Men jag märkte att de som lider av den här sortens "psykiska" cancer behandlas med förakt av vårt samhälle och har ytterst små möjligheter att få någon praktisk hjälp, vilket bara förvärrar tillståndet. Genom att behandla dem på det sättet tillåter vi "cancern" i samhället att växa."

Så otroligt sant och viktigt det hon skriver....Att verkligen förstå vad som är orsak och vad som är verkan. Tänk när vi kommer dit i vår medvetenhetsutveckling att vi glömmer offer-  och förövare-tänket och istället förstår att det djupast sett "bara" handlar om okunskap och omedvetenhet...Jag längtar dit.

Läs hela inlägget »

Att fokusera utåt eller inåt - är avgörande för hur lång tid det dröjer  tills  vi "vaknar upp" i våra liv. Jungs citat är häftigt och påminner  oss om just detta... Vi kan verkligen se livet som en dröm där vår uppgift är att vakna upp ur vårt sovande, omedvetna tillstånd. Och vi  har ständig hjälp och bistånd inifrån - genom intuitionen, hjärtats röst, våra dags- och nattdrömmar... 
Lyssna! Vakna!

Läs hela inlägget »

Mycket av den modfälldhet och brist på uthållighet vad gäller att nå sina mål som jag möter i klienter och  andra mäniskor jag träffar, tror jag grundar sig i en missuppfattning gällande  livets villkor. Livet är ett träningsprojekt, vi måste skapa och bygga allt som jag ser det! Och det gäller både färdigheter, talanger, tanke - och känslotillstånd. Det som till synes verkar vara "gratis" för någon är som jag ser det uppbyggt utifrån ihärdigt och envist tidigare arbete. Antingen i detta livet - eller i flera tidigare. Ingenting kan bara uppstå av en slump. Det finns logiska förklaringar bakom allt -  även om vi inte i det frusterarde och förtvivlade  tillståndet kanske inte alltid förstår det. Eller vill förstå.

För mig är detta en sådan otroligt positiv  och stärkande livssyn!. Det ÄR bara jag själv som är min värsta fiende eftersom jag bara kan möta konsekvenser av mig själv. Det är en tanke som hjälper mig i tuffa utmanande stunder - utan att lägga skuld, klander eller dåligt samvete på mig själv eller andra. Och om vi greppat denna inställning till fullo ser vi det som självklart att likt Edison t ex, bara fortsätta och forstätta med försöken, eftersom vi har vetskapen och tilliten inifrån att vi absolut kommer att komma i mål. Förr eller senare.

Läs hela inlägget »

Och nu nymånetid...Nystart, omstart, uppstart...Denna månad i Kräftans tecken - fokus på känslor, omhänder-tagande och närande, att vårda och prioritera "det inre barnet" , att vara "mamma" till dig själv t ex...Sätt nya, fruktbara och livskraftiga känslofrön dessa dagar! Lycka till!

Läs hela inlägget »

Hej! Jag är din natt- och din dagsdröm. Ibland kallar man mig för din intuition, din inre vägledare...Jag har det inte helt lätt måste jag säga, och det gör mig förvirrad emellanåt.... Det skrivs mycket om mig nu för tiden. Bl a att man skall, och också gärna önskar, lyssna till mig. För många säger sig vilja det...Det är vackra ord och fina formuleringar i böcker, krönikor och bloggar. Jag tycker att jag är tydlig med det jag vill framföra, men det verkar som om mina budskap iallafall, trots den i ord uttryckta längtan, ändå inte uppskattas.

Jag slår hårdare och hårdare, för ni vidhåller och bedyrar att ni verkligen vill lyssna. Jag kommer i tuffare och tuffare kostymer - både i dagshändelser och i skrämmande mardrömmar. Jag t o m talar genom sjukdomar. 

Men fortfarande - trots att just dessa sätt måste vara mycket plågsamma för er - så vidhåller ni att jag skall tala - och fortsätta med det. Och det gör jag! För det är ju ändå ni som bett mig komma. Jag gör bara det ni önskar och vill. Och det jag vill är VÄL! Men varför kallar ni mig då för otur, orättvisa och olyckligt öde...Jag gör ju - igen - bara det ni själva önskar och har bett om. Jag kan inte annat än att lyda det ni ber mig om....

Läs hela inlägget »

Att drömma är att vakna! Våra drömmar vägleder oss ständigt inför utmaningar och möjligheter som ligger fram-för oss på livets väg. Kanske är det så att vi går igenom allt som kommer att hända i våra drömmar, på det undermed- vetna planet, innan det manifesteras i den sk verkligheten.
Iroqueserna uttryckte det också så, när de påstod att vi drömmer allt innan det händer. Och med tanke på idéerna om att det är vårt medvetande som skapar verkligheten, att det inre skapar det yttre, är jag själv benägen att hålla med.
Lyssnar du på dina drömmar och ser vad som är på gång? Genom att ta för vana att på allvar uppmärksamma dem, får vi chansen att se tidiga varningar och därmed en möjlighet att välja och ändra ett förlopp som vi inte önskar skall ske. Vi blir mer uppmärksamma och medvetet närvarande i våra liv! 

Läs hela inlägget »

En bok som jag varmt rekommenderar för alla som är intresserade av verkligt personligt ansvar är Sören Grind:s bok "Livet din spegel", influerad av Martinus Kosmologi, där jag oxå har mina andliga rötter. Är du intresserad av vad "speglingar" eg innebär - läs boken! "I ljuset av reinkarnation och karma blir då allt vi upplever reflektioner av vårt eget medvetande. Livets tal till oss genom vardagens hädelser och relationer, ses som en berättelse om vårt medvetandes olika sidor, såväl de mer primitiva som de mer mogna. Att lära sig se den dagliga livsupplevelsen som speglingar av vårt eget medvetande ä därmed detsamma som ett utforskande av vårt eget omedvetna. Ju mer vi förstår av vår livsupplevelse och vårt öde, desto mer av det omedvetna har då förvandlats till något medvetet."

Och detta gäller naturligtvis om solen skiner och vi mår bra - eller om vi själva eller våra vänner på Facebook och andra sociala medier, är utsatta för kränkningar och nätmobbing. Vi möter alla enbart oss själva - och bör oxå agera utifrån det. Och det är något av det tuffaste att komma ihåg och klara av, som jag ser det, när vi blir och känner oss "utsatta". Att agera ur kärlek är aldrig fegt eller undvikande. Det är när det stormar ordentligt vi verkligen visar vilka vi är. Då får vi chansen att visa om vi sänker oss lika lågt som till "angriparnas" nivå - eller väljer att se möjligheten att släppa karman....Och vi får chans på chans, liv efter liv. Tills vi har förstått att yttre fiender aldrig egentligen finns...

Läs hela inlägget »
Denna text gick rätt in i hjärtat, gjorde mig "hög"! Särskilt strofen ..."the inner fire with unbreak-abel will"... Så otroligt inspirerande och kraftstärkande. Och precis så enkelt  -  eller så svårt är det. Följer  vi kraften och drivet från hjärtat, då uppnår vi precis detta som Chief Seattle talar om. 
Häftigt!
Läs hela inlägget »
Etiketter: unbreakable will...

Att KÄNNA intuitionen är en sak. Att prata om den, att skriva om den och förmedla citat, små söta berättelser etc ytterligare en. Men att LEVA den är något helt annat.

Det sistnämnda är sååååå mycket tuffare. Och ofta väldigt ensamt. 
Men väldigt mycket mer utvecklande!
I längden!

Läs hela inlägget »


För mig är astrologin en absolut "karta" på om vi följer - eller inte följer intuitionen. Dvs man kan tydligt se om en individ "följer" sitt horoskop, och gör det han eller hon är ämnad att vara/göra, eller inte... Och därmed kan vi via denna kommunikation få en hint om vad själva LIVET vill att vi bejakar.
Inget kan någonsin enbart vara en ego-grej - alla våra beslut påverkar allt och alla. Och då blir det oundvikligt med konsekvenser. Jag ser det tydligt i mitt eget horoskop just nu, jag fick det bekräftat i relations-horoskopet jag gjorde igår. Och jag ser fram emot att diskutera det med klienten som kommer om en stund.
Fascinerande att astrologin som fortfarande anses vara "flum" kan vara en sådan oerhörd gåva vad gäller att "ratta" livet och hjälpa oss alla att vara det vi just skall vara - oss själva - ändå är så lite ansedd och använd. Ännu...

.

Läs hela inlägget »

"Att våga agera trots rädslan, trots förtvivlan kan vi bara göra om vi är i kontakt med vårt hjärta. Och då blir vi var och en på vårt eget sätt ”rebeller”. Då trotsar vi samhället, opinionen, konventioner, orättvisor, likgiltighet etc. precis som många hjältar och hjältinnor gjort genom historien. På det sättet glömmer vi oss själva och vågar agera för ”sakens” eller idealens skull, på grund av att vi inom oss känner att vi ”måste” göra det, nästan som om vi drivs av ett kall. Vi kan inte annat."
(Utdrag ur min bok "Att leva i glädje" 2001)

Läs hela inlägget »

Jag har länge fått livskraft och inspiration från klokheterna ur ACIM. Och detta citat är så viktigt att förstå. INGA förändringar komme rur misströstan, INGA förändringar kommer i svart-tänket, INGA lösningar dyker upp i frustrations-krampen. Vi MÅSTE släppa in en liten liten strimma ljus - använda den fria vilja vi ändå är begåvade med, och börja med att iallafall ta ett "pytte-steg" i tiilit - och dåååå börjar saker hända! Mirakel kan bara komma ur LJUS! Så svårt - och så enkelt!

Läs hela inlägget »


Allt som föds och startas i dessa dagar "bär"den aktiva Pluto - Uranuskvadraturens energi, som nu pågår mellan åren 2012 och 2015. Den positiva sidan är, som ofta påtalas i astrologisamman-hang bl a -  tvingande frigörelser, påtryckningar för att komma ur "fångenskap" och förtryck, frigörelser från maktutövning på olika sätt. 

Den negativa sidan kan dock innebär att de "förtryckta" använder extrema maktmedel och påtryckningar som ett sätt att rättfärdiga sina frihetsbehov.Och trots att initiativen handlar om det riktiga i att frigöra sig från ofrihet och förtryck - så kan metoderna innebär en stor risk att den makt man reagerar på just är den som man själv bidrar med i sin kamp mot förtrycket. Detta ser vi just nu på ett mycket uppenbart sätt, vad gäller de många bilbränderna och upploppen i Stockholmsförorterna. Men detta finns också på så många andra nivåer.
Pluto är till sin natur fördold och hemlig - och trycker nu på vad gäller behovet att vara fri. självständig och få "köra sitt race". Oavsett område eller scen för denna energi är resultatet avhängigt den egna moralen och kärleksförmågan. De intressanta och klassiska i astrologisammanhang  - att förövaren och offret har samma energi inom sig - blir här tydligt. En frigörelsekamp är inte alltid av godo om den innebär maktmissbruk för att nå friheten. Ett oberoende eller en orginalitet som nåtts genom att härska och kontrollera  - utifrån Plutoenergins negativa sida - är inget att sträva efter. 
 
Som  jag ser det är det en djupare transformation av frihetsbegreppet som denna konstellation handlar om. Att inte bara "köra mitt race" till varje pris , där enbart egot och de egna nycken får styra, utan någon hänsyn till mina medmänniskor och de konsekvenser min "frihet" skapar.  Den sortens frigörelse och frihetsutövande behöver vi inte mer av. Och den sortens agerande har egentligen inget alls med frihet att göra utan liknar mer en psykopats agerande.  Så utmaningen som jag ser med denna konstellation på det individuella planet, handlar om att förvisso gå sin egen väg, och att uttrycka sin orginalitet - men utan att själv bli en förtryckare. 

Under tiden jag skrev detta så kom jag att tänka på horoskopet på en av 1900-talets värsta despoter - Hitler. Han hade just dessa planeter - Uranus - och Pluto i en viktig sk mittpunkt i sitt horoskop - mittpunkten Solen-Månen. Han höll förvisso på med sin egen variant av "tvingande frigörelser", med ett oerhört "passionerat" Plutonskt driv - men med oerhörda och förödande konsekvenser. Just denna medvetenhet om vilken sida av både Uranus och Pluto som vi, var och en av oss, använder ser jag som den häftigaste - och största utmaningen under dessa år.

 

Läs hela inlägget »

Hur man än vänder sig - har man ändan bak... - "tyck-myckor" finns runt omkring oss, och bistår ofta generöst med sitt tyckande......
Jag ramlade nyss på en talande historia om det omöjliga att göra rätt i andras ögon.

 

1. Mannen ledde åsnan och höll sonen i handen. Folk sade: "Varför får inte sonen rida på åsnan?"
2. Mannen lät sonen rida på åsnan. Folk sade: "Tänk om barnet ramlar av åsnan?"
3. Mannen red på åsnan medan sonen fick leda den. Folk sade: "Stackars åsna som får bära den late mannen".
4. Mannen bar åsnan. Folk sade: "Den där mannen är rubbad!"

Läs hela inlägget »

Att orka, vilja, och våga se... Inte skygga för det uppenbara, det obekväma, det smärtsamma. Det som vi snabbt inser till slut kräver ett nytt handlande, nya val, nya stigar att trampa upp....
Och - samtidigt inte sänka sig till att mitt i chocken, besvikelsen, den smärtsamma insikten inte låta sig dras med i "spy-galla- över -något- eller någon"- energin. En strategi som gör att vi istället förslösar energi till att börja bygga det vi vill ha MER av.
Det ena - att förhålla sig kritiskt granskande - och samtidigt tro på möjligheten till något ljusare och bättre behöver inte vara en motsättning. Att sätta namn på saker, att uppmärksamma verkligheten sådan som den faktiskt är, är för mig acceptans. Och utan acceptans kommer aldrig någon förändring. Att inte leva som strutsen - och inte heller i ett okontrollerat "berg-och dalbana-drama-tillstånd" - är den häftiga och mest kreativa utmaningen tror jag.

En spännande utmaning, där vi kan få den ideella/andliga världen att nå den materiella/fysiska!

Läs hela inlägget »

Ge dig själv beröm för att du förlåter!

Att förlåta är inte tecken på svaghet, eller dumhet - tvärtom. Du förlåter med storheten inom dig, den del av dig som ser allas lika värde - och kan konsten att skilja på handling och person. Det är personen du förlåter - för omedvetenheten och bristen på klarsyn som ledde till att personen begick en skadlig handling. Men handlingen skall ha och kommer också att få sin konsekvens - av ett rättsystem - och alltid och utan undantag av livet självt.

Att inte förlåta stjäl kraft och skapar sjukdom. Förlåt för att befria dig själv!

Läs hela inlägget »


Citatet av Nietsche - "Det som inte tar kål på dig gör dig starkare", har vi hört citeras många gånger. Nästan som en klyscha har det upprepats. Men - inte för inte ligger det en absolut sanning i uttrycket.

 

Vad gäller mig själv så ser jag mig som ett resultat av logiken i talesättet iallafall. Om inte jag, om och om igen, hade blivit så ifrågasatt, stoppad och mobbad av min egen mor vad gäller mina värderingar, intressen och val av livsväg - då hade jag nog aldrig blivit så seg och innehaft den obändigt starka motor jag har inom mig.

För jag valde aldrig att bli läkare, något som hon förväntade sig att jag skulle bli. Hennes ständiga ifrågasättande, kritiserande och fördömande av mina "flummiga" och för henne konstiga ambitioner, intressen och livssyn gjorde istället att rebellen inom mig bara blev än mer trotsig och motståndskraftig. Naturligtvis ville hon som så många andra föräldrar "väl" i sitt förmanade och förgörande. Hon var väl rädd att det skulle gå "fel" för mig, att jag skulle gå vilse i livet.

Det som räddade mig var att jag av någon underlig anledning redan som liten såg min egen mamma som rädd och osäker, och fast i "vad- skall- andra-tycka" - syndromet. Det gjorde att jag trots de återkommande och sårande påhoppen iallafall kunde låta det rinna av mig för att jag lyckades se vad som var hönan och vad som var ägget... Och jag tror också att hon egentligen också var en fri själ, långt mycket mer än vad hon själv på sitt sätt gav uttryck för. Där fanns egentligen många icke fullt erkända och uppfyllda längtor och drömmar begravda.

De sista åren av mammas liv kom vi ändå varandra mycket närmare, och hon gav mig då mer och mer det erkännande för min egen väg som jag egentligen kanske hade behövt mer som barn. Men jag är inte det minsta bitter på min mamma. Hon kunde inte annat, hon visste inte bättre. Och allt - blir alltid, precis som det är ämnat att bli. Jag är tacksam. 

Så - låt aldrig någon som gett upp sina drömmar påverka dig att göra detsamma. Skapa DINA drömmar, ta ansvar för DIN längtan! Go for it!

Läs hela inlägget »

Så lyckas du med din Gilla-sida.

I en podcast tar Nina Jansdotter upp användbara tips angående vad man kan tänka på när man skall starta och driva en Gilla-sida på Facebook.

 

Varför skall du ha en Gilla-sida? Genom att skapa en Gilla-sida får du en extra "hemsida" på Facebook, som fungerar som en kommunikationsplattform där du kan presentera dig på ett bredare, mer intressant sätt och ha en dialog med de som följer dig och gillar dig. Syftet är alltså något mer än det rent kommersiella – att enbart sälja din produkt eller tjänst. Nina sammanfattar det i att det är ett hjärte-engagemang, en själ, som skall komma igenom. Det är människan bakom företaget vi vill lära känna och följa - inte enbart varumärket. Naturligtvis kan det yttersta syftet vara att tjäna pengar, sälja en produkt eller att driva opinion för en fråga t ex men på din Gilla-sida förmedlar du dina värderingar och vad som är viktigt för dig. Du presentera dig som en företrädare för din bransch t ex och lämnar tips, delger trender och nyheter, ger råd och inspirerar utifrån vad du själv brinner för.

 

Sätt ett bra namn på din Gilla-sida

Facebook har gått ut med att de kommer att stänga ner Gilla-sidor med allmänna namn. Så ett bra tips är att du väljer ett namn som är mer unikt, mer speciellt t ex ditt företagsnamn.

 

Med vilken frekvens skall jag lägga ut nya inlägg ?

Ninas tips är att lägga in något varje dag för att visa vilka du/ni är . Det krävs hög närvaro, hög aktivitet för att inte drunkna i "bruset" på sociala medier. Du behöver därför uppdatera med spännande, intressanta och engagerande inlägg. Att läsa och svara på kommentarer från dina gillare, följa upp och interagera är viktigt. Utveckla en egen stil - men upprepa heller inte för mycket så att du blir för förutsägbar. Förvåna och skapa omväxling!

 

Omvärldsbevaka

Vad fungerar på andras Gilla-sidor? Vad fungerar mindre bra? Hur skriver de som har stora sidor med många besökare? Skaffa förebilder! Inte för att bli en "copy-cat" – utan för att få tips och inspiration för att sedan göra din "egen grej" utifrån din egen stil. Var inte heller rädd för att göra misstag, Våga testa olika saker.

 

Testkör

Ninas tips är att du har minst 10 inlägg på din sida innan du lägger ut den så att du inte från start erbjuder en tom sida. Innan du har fått 30 gillare kan sidan inte ta del av statistik, och är dessutom svår att söka. Ett annat tips är också att hålla balansen, och skriva ett kommersiellt inlägg mot 5 icke-kommersiella. Detta för att man inte gärna följer någon som ständigt och jämt vill sälja sin produkt. Be också om feedback!

 

Hur skall man få många Gillare?

Några tips är att när du satt upp din sida kan du använda dig av "bjuda-in-knappen" på Facebook för att bjuda in dina vänner, till din nya sida. Du meddelar på din egen privata sida, att du skapat en sida och bjuder in dina vänner och ber dina vänner att dela din nya sida. Du kan också köpa annonser via Facebook . Viktigast menar Nina, är ändå att om du fyller på med intressant material på din sida så kommer det att delas av dina vänner, vilket i sin tur skapar nyfikenhet av deras vänner, som då ofta blir nya Gillare på din sida. Det du ger – det får du tillbaks - även på Facebook!

 

Läs hela inlägget »

Apropå en morgonfundering om civilkurage - som jag delgav på min wall på facebook idag: "Om du i "förtroende" fått reda på att en person gjort något vedervärdigt, något som har skadat många många människor...Håller du då fast vid ditt "förtroende" och skyddar den sjuke - våldsverkaren, mobbaren, näthataren t ex ...Eller ser du det som att personen, den med det sjuka beteendet, inte inser vad denne håller på med, inte är vid sina sinnens fulla bruk - och väljer att istället fokusera på att rädda så många som möjligt som skulle kunna bli utsatta för denne person ? Konsekvensen av ditt ställningstagande blir i det sistnämda fallet att du för att rädda både den sjuke våldsverkaren från sitt eget (omedvetna?) handlande - och dennes presumtiva nya offer - sviker ett "förtroende" - men gör det för att ge alla inklusive våldsverkaren en chans att bli hela människor och må bra....Är att "aldrig svika ett förtroende" alltid avgörande, även om det gäller att försvara sjuka och destruktiva beteenden? Bidrar du då helt enkelt inte med att hålla det sjuka vid liv? Var går din gräns? Hur skulle du göra? När säger du ifrån?  Vågar du göra dig "ovän" med den "sjuke" och svika förtroendet trots att det kanske är din man, din vän, din arbetskamrat? 

Läs hela inlägget »

Revolution och Uppenbarelser - en tid av förnyelse, tvingande uppvaknanden och reformer.
Mellan åren 2012 och 2015 går planeterna Uranus och Pluto i sk kvadratur sju gånger. Deras cykler är på 138 år och sist de "samarbetade" var i mitten på 60-talet. Det var en tid i protester mot Vietnamkriget och mot stora multinationella företag som utnyttjade sin makt hänsysnlöst. Solidaritet var ett ord som myntades, liksom "Love, peace and understanding". Flower-power-rörelsen och hippiekulturen innebar bl a experimenterande med droger, sex, musik och andlighet. Samma anda och grundläggande ideal, om än inte i exakt samma tappning, är vi alltså mitt upp i nu under dessa år. Vi bör se en koppling till just de rörelser, initiativ och värderingar som var på gång då.
Ett nyckelord för dess två extremt "tuffa" planeter är "tvingande frigörelse" - och det lär vi få uppleva på många plan. Oroligheter, extrema politiska reformer, omstörtande verksamheter, akuta kriser och revolt mot auktoritära, elitistiska maktstyren.
Naturligtvis kommer vi att känna av detta på det personliga planet också. Ju mer vi har i våra egna horoskop som aktiveras av dessa planeter desto mer kommer vi att bli "bärare" av denna energi som individer. Pluto är tvingande till sin karaktär och driver/pressar fram sådant som inte är i enlighet med sann frihet. Extremt motstånd kan givetvis infinna sig även på det personliga planet innan pånyttfödelsen och död av det gamla kan inträda.
Det som vi som individer kan fundera på speglat av dessa planetbudskap är: Hur använder jag min makt, mitt inflytande? Helande eller egoistiskt raserande? Öppet eller hemligt/manipulativt? Och kan jag konsten att släppa det gamla, traditionella och följa med på verkligt nytänkande? Bejakar jag min individualitet och självständighet ordentligt, även om det innebär att jag måste släppa taget om min gamla världsbild?
Att på ett individuellt plan göra motstånd mot detta skapar oerhörda spänningar, frustrationer och tillstånd av ökad stress. Den 20 maj i år så är dessa planeter i ett exakt spänningstillstånd igen - och vi lär få se en upptrappning av skeenden fram tills dess. En spännande och mycket utmanande tid onekligen - som vi befinner oss mitt upp i!

Läs hela inlägget »

Tisdagstankar...I astrologins värld  ser horoskopet för "offret" och "förövaren" likadant ut. Moral och medvetenhet kan alltså inte utläsas. Det innebär att astrologin rätt förstådd är ett verktyg att se och återta, de egna projektionerna - och sluta upp med "skylla ifrån sig"- mentaliteten. Vi ÄR magneter- det vi har inuti oss blir alltid resultat "på utsidan". Vi har alla svarta och vita sidor inom oss, det finns inga "bättre" eller "sämre" människor.

Vi väljer och skapar utifrån graden av medvetenhet , vilken av sidorna som skall manifesteras. Väljer vi att förneka den "svarta" sidan - så tar den överhanden - utan att vi märker det eller förstår det... Och då ser vi det förnekade "svarta" inom oss som något ont, utifrån kommande.

Vi har mycket att vinna på att "se inåt" och sluta kriga med det vi själva skapat....♥

Läs hela inlägget »

 

Jag läste någonstans något klokt: "Den som varit överallt och ständigt är på väg, har kanhända aldrig riktigt varit någonstans".


När vi håller hög hastighet genom livet ser vi inte lika klart. Livet har ofta ingen chans att tala till oss eftersom vi dessutom är fullproppade med tankar, känslor och intryck sedan tidigare och som aldrig har fått en chans att bli sorterade och få sjunka undan. Med för mycket "unfinished business" på livskontot så missar vi också nyanserna, det finstilta. Vi tolkar signaler både utifrån och inifrån sämre, och riskerar till och med att totalt negligera dem. Och med ett ständigt växande "unfinished business"- konto har vi inga som helst extraresurser att ta till i situationer då livet erbjuder sådant vi själva kanske inte alls tycker att livet "borde" innehålla, eftersom vi utan att veta om det gått på reservkrafterna sedan länge. Kriser och utmaningar - som oavsett om vi gillar dem eller inte - ändock hör till livets ingredienser - blir då inte bara en fas att gå igenom utan något som definitivt kan få oss på fall och t o m rejält köra fast i.

 

Men innan det gått så långt så har vi kanske försökt med olika strategier, medvetna eller omedvetna, för att hantera den känsla av olust, meningslöshet och avsaknad av kraft och glädje som mer och mer gjort sig påmind - ofta genom de stunder då vi dragit ner på takten och inte sprungit fullt så fort genom livet. För saktar vi ner och gör oss mindre sysselsatta så kommer intrycken ikapp oss. Det är signaler och känslor som i ett sådant läge ofta inte upplevs som odelat positiva eftersom vi inte förstår eller kan ta till oss det välsignade budskapet. Ifrågasättande och tomhetskänslor smyger sig på och börjar enträget och återkommande tala om för oss att det som varit drivkrafter och känts som meningsfulla aktiviteter tidigare, nu inte räcker längre. Materiella statussträvanden ger inte samma kickar. Konsumtion, yttre prestation och ambition tillfredställer heller inte längre - och måste som vilken annan drog som helst trappas upp i omfattning för att tillfälligt kunna lindra det som ändå omöjligt kan lindras genom flykt och förnekelse.

 

Vågar vi verkligen lyssna så börjar vi förstå att vi måste söka på annat håll. Bakom den neurotiska rastlösheten och det omedvetna behovet av att fly finns en sanning som väntat på oss länge. Vi måste trevande börja söka andra värden, genom att låta det gamla och uttjänta få tillåtelse att kapitulera och definitivt begravas. Det tidigare alltför uppskruvade tempot har i positiv bemärkelse, oss ovetandes, tvingat in oss i existentiella omvärderingar. Det andliga behovet trycker på och kräver sitt.


Men det krävs mod att trampa nya stigar. Stigar som till en början kan upplevas som att gå på gungfly och gör att vi ibland när tron på oss själva sviktar och vi inte har vår nya hamn i sikte, fegt ramlar tillbaka på den stora, enkla, raka vägen igen.

Men har vi börjat den inre vandringen och upptäcktsfärden så går det inte att backa. Trots osäkerhetskänslan i början blir våra steg säkrare för varje kliv. När hjärtats röst tillåts att tala högre kan vi inte bli annat är mer och mer modiga. Glädjen över att – äntligen – ha hittat styrkan och säkerheten genom vår ständigt starkare och tydligare inre kompass är belöningen. Då går vi inte lika lätt vilse i en yttre stressig och kaotisk värld, eftersom den världen inte längre kan utgöra en lockelse för oss. Vi har börjat hitta hem.

Läs hela inlägget »

Jag tycker att det blir rätt "lustiga" diskussioner och reaktioner på Facebook ibland.

Å ena sidan så handlar mycket inlägg om att vår medvetenhetsutveckling och därmed kärleksförmåga bör stärkas. Det bör i konsekvensens namn innebära att man kan leva sig in i hur en annan människa upplever det. Är man frisk och normalt fungerande så brukar det leda till någon slags reaktion och därmed agerande, om man upptäcker att någon blir utsatt för negativ och oschysst behandling t ex. Å andra sidan så kommer reaktioner  från en annan  "tyckarfalang" om att man "inte skall ge det negativa energi för då växer det"...

 

Jag är med på det sistnämnda resonemanget också - men skulle ändå vara väldigt tacksam för att människor reagerade och agerade, och inte bara rullade tummarna, om jag var i en akut utsatt situation... 

Men - det som egentligen borde vara den viktigaste diskussionen är väl - hur man gör detta. På vilket sätt och i vilken anda själva ingripandet görs. Det är väl det som är den verkliga utmaningen! Att aldrig låta ilskan eller irritationen bli så omfattande och gå så långt att man sänker sig till att hamna på samma nivå som den som "burit sig illa åt". Det är en hårfin balansgång, för att undvika att  bete sig som en lika dålig kålsupare förvisso - men en spännande utmaning, i vilken bägge "tyckarfalangerna" skulle kunna samsas. ♥

Läs hela inlägget »

Sitter med lite påskdagsfunderingar ikring det här att vara - eller inte vara - sitt personliga varumärke.

Jag tycker att utvecklingen genom sociala medier - och vad det leder  till apropå vår personliga utveckling är mycket spännande....Denna spegling av oss själva och andra genom hur vi visar upp oss, hur vi beter oss och agerar, kan utgöra en "turbo"-väg till självrannsakan och ökad självkännedom.

I och med att vi exponerar oss själva genom att vara aktiva på olika socialamedier-plattformar så avslöjar vi hela tiden vilka vi är, även om vi inte alltid är så medvetna om det. Skillnaden mellan att vara "privat" och vara yrkespersonen blir också förtydligad - kanske på ett sätt vi från början inte hade med i beräkningen.

Jag för min del välkomnar denna utveckling av transparens och congruens. Personligen har jag mycket svårt för alltför starka svängningar mellan en persons "privata" beteende och agerande, och yrkesutövningen. Jag vill väldigt gärna att dessa "roller" skall stämma överens. Gör det inte det tappar jag förtroendet.

 

En sådan icke-överensstämmelse kommer också i längden att göra att kunder och uppdragsgivare uteblir, eftersom de känner av, ser och noterar denna obalans. Detta kommer givetvis också att märkas rent ekonomiskt för företagaren.

Så oavsett om vi vill eller inte så tvingas vi in på självrannsakans-stigen. Den stigen är definitivt inte fri från smärta när sanningarna avslöjas, men en väg som är oerhört spännade, frigörande och kraftstärkande!

Läs hela inlägget »

Lider du av "drömtorka"?

 

Varje natt drömmer vi mellan 4-6 drömmar, beroende på hur många timmar vår nattsömn är. Men långtifrån alla kommer ihåg vad de drömmer på natten - så man skulle kunna uttrycka det som att vi lever i en tid och ett samhälle som lider av "drömtorka".
Vad innebär det? Och vad ger det för konsekvenser?
" Om du har förlorat dina drömmar så har du förlorat en del av din själ" säger Irokeserna. Från Navajo-stammen lär vi oss att det är genom våra drömmar vi har kontakt med den andliga verkligheten. Även Jung uttryckte sig på liknande sätt då han sa att "Gud talar genom våra drömmar och visioner".


Anledningen till drömtorkan kan vara många. Ett ointresse för den inre verkligheten kan vara en av anledningarna. Bakom det "ointresset" kan kanske finnas en rädsla för vad det är för budskap som kommer genom drömmarna. Om vi är rädda för att möta våra skuggsidor, sidor som vi borde erkänna och ta itu med för att bli helade, då kan drömarbete vara rejält hotande. Men eftersom drömmarna alltid i längden vill oss väl - så är det djupt tragiskt att vi inte tar bättre vara på denna gratisväg-ledning som erbjuds varje natt. Genom att lyssna till drömvägledningen kan vi få råd på olika sätt som hjälper oss att hantera livet ännu lite bättre.
Att vi vaknar onaturligt och icke ordentligt utsövda - av väckarklockor, sambo som skall upp till arbetet, barn som skall till skolan etc jagade av våra scheman och deadlines, gynnar heller inte drömuppmärksamheten.


Ta för vana att sätta en dröm-intention innan du somnar - och skriv ner det du fått till dig. Kommer du inte ihåg drömmen - skriv ner dina första tankar och känslor vid uppvaknandet. Negligera inte det som kommer till dig, om det så "bara" var en enda symbol eller en färg. Det kan visa sig vara viktiga ledtrådar, till något som är väsentligt för dig just nu. På det sättet säger du till Drömkällan att du vill samarbeta, att du vill lyssna - och då kommer också drömupplevelserna att bli starkare, tydligare och ske mer ofta.
Lycka till med drömarbetet!

Läs hela inlägget »

2013

Dax att tacka för det gamla året - och välkomna 2014! Ett år går så fort - nu är det redan avslut - och det nya året stiger strax över tröskeln.
Allla cyklers avslut innebär alltid en början. Ett avslut innebär att sammanfatta, dra sig till minnes, se på misstagen och lärdomarna för att förhoppningsvis på ett ännu bättre sätt ha med sig verktyg till att  ännu lite skickligare klara utmaningarna till nästa gång. Och just lärdomarna och konsekvenserna av misstagen kan i positiv bemärkelse utgöra nya mål inför starten på den nya cykeln.

Jag är ingen vän av nyårslöften. Jag sätter mest upp mål på inspiration då de dyker upp, under hela årscykeln. Men just detta nyår infaller nymånen på den allra första dagen på året, i målmedvetna, ambitiösa och karaktärfasta Stenbockens tccken. Yttreligare 4 planeter huserar dessutom i samma tecken samtidigt. Så passande!

Då kan det vara klokt att använda nymåneenergin och Stenbockskvalitén till att så nya frön och staka ut mål för resten av året. Långsiktiga, strategiska och metodiska sådana. Nyårslöften eller ej - jag skall iallfall skriva ner saker jag önskar mer av. Och i linje med stenbocksenergin  - så handlar de målen mycket om positiv kontroll och disciplin.
Inget kommer som sagt gratis - utan ansträngning. även om det ibland kanske ser så ut. Analyserar man bakomliggande orsaker så upptäcker man snart att det självklart fanns en strategi där. Nu är det dax att på allvar ta tag i just de drivkrafter som skapar säker målgång! Gott slut och ett härligt, spännande, magisk 2014 önskar jag dig!    

Läs hela inlägget »

Godmorgon i fullmånetid!

Nu trappas det upp!  I morgon fm 10.29 är fullmånen exakt i Tvillingarnas tecken. En fullmånetid är alltid en utmaning mellan det medvetna - solen - och det undermedvetna - månen - inom oss. Under fullmånetid så förstärks just de undermedvetna signalerna och upplevelserna. Vi känner, reagerar och upplever så mycket starkare.


Som jag ser det så speglas det tecken som fullmånen besöker av just de egenskaper som behöver balanseras. Denna gång är det i Tvillingarna. Vardagsnära känslokommunikation, social öppenhet, nyfikenhet, behov av mångsidighet och flexibilitet i engagemangen bör hitta konstruktiva kanaler - så att det inte resulterar i B- sidan av detta teckens egenskaper. Det skulle kunna vara ofokuserat, splittrat engagemang där man mer pratar om känslor och intellektualiserar dem, än verkligen känner dem t ex.

Allt i astrologin har både A- och B-sidor Det är vi själva som medvetet kan skapa de positiva uttrycken...Lycka till!

Läs hela inlägget »

Den månfas som vi nu befinner oss i är den tilltagande månfasen.

Den startar med nymånen i dag - och når sin kulmen i fullmånen. Detta är en tid full av potential, en tid där du ännu mer medvetet kan attrahera det du vill ha mer av och behöver i ditt liv. Det är en tid för tillväxt, utveckling och förnyelse som representeras av Jungfrun - en av de kvinnogestalter som tillsammans med modern och den gamla viskvinnan speglar månens olika faser.


Jungfru-månfasen står för det nya, rena och är kopplad till tydliga föresatser och mod. Man kan också se denna månfas som en tid av förberedelse då du kan samla på dig resurser. kraft och styrka - att göra dig redo för framtiden. Den tilltagande månfasen symboliserar starten på en cykel, en process - som du medvetet kan använda dig av genom att just fokusera på de mål och önskningar du vill manifestera. Lycka till!
Välkommen in på min Astrocoach-sida på facebook! https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim

Läs hela inlägget »

"Allt som sker har sin tid, det finns ett tillfälle för allt som  sker under himlen."
 

Följer du månens faser? För att dra nytta av Syster Månes starkaste energi så kan du uppmärksamma de olika faserna av måncykeln. Alla faser har sin mening.


Väntan har sin givna plats vid förändrings- och utvecklingsarbete. Handling är inte allt utan det gäller att så frön till förändring, sköta om dem och sedan när  tiden är mogen skörda förändrigens frukter. Fyra månfaser brukar vi koncentrera oss på - nymåne, tilltagande måne, fullmåne och avtagande måne med mörkermåne. 

Vi befinner oss nu i fasen avtagande måne. Denna fas personifieras av den gamlas aspekt av Gudinnan. Efter jungfruns förberedelser och moderns fullbordan kommer nu den gamla visa kvinnan i sin fas. Det är dags att släppa, befria och "bannlysa". Den gamla har förståelse av mörkret och fasen innebär att du går inåt och ännu mer blir medveten om dig själv. Det är nu du skall befria rädsla och smärta. att våga se och erkänna både dina svaga och dina starka sidor. Inga fler spel att spela - det är sanning och ärlighet som gäller.

Så - under denna månfas släpper du ifrån dig de saker som  inte har fungerat i måncykeln du senast gått igenom. Släpp dem. låt dem gå och känn ingen bitterhet. Tiden  var den rätta. Det här är en fas då du skall sörja. Tiilåt dig uppleva förlustens smärta. Det är en fas - och påminn dig om att den går över, det är sunt och ärligt och gör det möjligt för oss att växa och utvecklas. 

Det finns många ceremonier vi kan använda oss av i denna fas Själv brukar jag sätta ord på det jag vill släppa taget om  och  befria mig ifrån, skriva ner det på en papperslapp och bränna t ex - allt som ett sätt att ta sig själv, sin utveckling/process och Gudinnan på allvar.

Detta är också den tid i måncykeln då vi har som närmast till våra inre ledsagare och guider. Vänd  dig till henne /dem, ställ frågor och begär svar, och be om tecken angående vilken väg du skall följa fortsättningsvis.  Lycka till med "släppa-taget"- processen! 

Välkommen in på min sida "Astrocoach" på Facebook!       https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim

Läs hela inlägget »

Ja, tänk om det blir som i texten till bilden ...Jag är iallafall helt övertygad.

 

Mycket av det vi  kallar "övernaturligt" och "hokus pokus" bevisas ju nu mer och mer vetenskapligt. Mycket rön från kvantfysiken t ex har sedan länge bevisat andliga teser som t ex att medvetandet är skapande, att vi påverkar det vi fokuserar på, att fysiskt avstånd inte hindrar någon "påverkan" etc . Institute of HeartMath, USA visar också i sin forskning att hjärtat är en kraftkälla med oerhörd möjlighet att påverka och hela - och att det är en  förmåga som vi alla kan träna upp. Många föregångare inom medvetenhetsutveckling presenterar just dessa "nya" och spännande områden. Lynne McTaggart, Bruce Lipton, Gregg Braden, Howard Martin är några av dessa namn.

När det gäller astrologin så har jag som verksam astrolog sedan över 30 år, naturligtvis tillit till att den också kommer in i "finrummen" så småningom. Att den förpassats till skrock-, vidskepelse-, och spådomsdomänerna anser jag djupt beklagligt, när den istället kan vara en sådan fantastisk hjälp i personlig utveckling. Och det är just där den hör hemma!
 

Läs hela inlägget »

Underbart att se att paret - de som var här på relationshoroskop - gör precis det de skall för att energin dem emellan skall funka så bra som möjligt. Det gör en astrolog och astrocoach glad!
I detta fallet var det planeten Uranus som var VÄLDIGT central i deras relations-horoskop. Frihet. oberoende, självstän-dighet, originalitet, okonventionalitet etc är några av de budskap som denna planet "vill" att vi skall uttrycka. 

Så, det är bara att "följa med" och bejaka det som livet  - och astrologin - som är ett uttryck och en spegel för just Livet - vill!!! För det är ju också så att vi själva direkt märker resultatet - vi mår och fungerar så mycket bättre då.
Det är heller inget vi kan ignorera eller "tänka bort", energin finns där ju hursomhelst...Och faktiskt - alldeles oavsett om vi "tror" på astrologi, eller ej...
Det som händer, om vi medvetet eller omedvetet struntar i det - är att B-sidan, den destruktiva energin av samma planetenergi kommer fram. Det är vad gäller Uranus, upplevelser som den negativa stressen, irritation, "kramp", ofrihetskänsla, spänningar etc som då infinner sig  -  pga en isåfall alltför konventionell och "låst" livsstil, där frihetsbehovet är förnekat eller inte fullt uttryckt.
 
Så tydligt det blir! Och det VAR verkligen originella i livsstil, intressen etc. Jag önskar dem all lycka i deras relation. Astrologin är ett häftigt språk - jag är såååå tacksam över att jag får hjälpa till med att få den ur "vidskepelse - och spådomsträsket"  - och upp till den nivå där den hör hemma. I personlig utveckling och självkännedom!! 

Läs hela inlägget »


HeartMind Event gick av stapeln den senaste helgen, här i Göteborg. Det var flera fina föredrag på temat hjärtats intelligens som presenterades under dagarna. Den mycket intressanta forskningen från Institute of HeartMath, USA som visar på hjärtat som långt mycket mer än enbart kroppens blodpump - presenterades av Howard Martin. Med flera intressanta exempel klargjorde han på ett fascinerande sätt vilken oerhörd kraft som ligger i vårt hjärta, hur vi alla påverkar allt och alla vi möter med denna kraft samt hur vi alla kan träna upp just kraften i våra hjärtan för att genom det bidra till både eget och andras välbefinnande. Denna träning genererar också en starkare kontakt med vårt inre vetande, vår intuition. Talesättet "följ ditt hjärta" visar sig numera ha ett vetenskapligt stöd då det också innebär bästa möjliga tillstånd vad gäller balans i kropp och själ ur en anti-stress synpunkt, men också för att t ex fatta beslut.

Det centrala handlar om att själv träna upp förmågan att kunna generera positiva känslotillstånd. Detta är något jag själv tränar sedan ett halvår  tillbaka via min Iphone-app genom programmet som heter "Inner balance".1997 presenterade HeartMath bevis för att hjärtat förändrar mönstret i sin rytm beroende på om vi har positiv eller negativ känsla i kroppen. HRV- ( Hert Rate Variability) mönstret skiftar markant när vi upplever behagliga kontra obehagliga känslor. Detta styr även hur vi utsöndrar våra hormoner, vårt autonoma nervsystem samt hur vi utnyttjar kapaciteten i vår hjärna. Det är dessa upptäckter som ligger till grund för träningen.
Så här utrycker sig Doc Childre, grundare till Instiute of Heart Math: 
"What you put out comes back. The more you sincerely appreciate life from the heart, the more the magnetic energy of appreciation attracts fulfilling life experiences to you, both personally and professionally. Learning how to appreciate more consistently offers many benefits and applications. Appreciation is an easy heart frequency to activate and it can help shift your perspectives quickly. Learning how to appreciate both pleasant and even seemingly unpleasant experiences is a key to increased fulfillment"
Jag kommer definitivt att följa utvecklingen och forskningen på detta spännande område! 


http://www.youtube.com/watch?v=QdneZ4fIIHE
 

Läs hela inlägget »


Har du också hört uttrycket: "Är det rätt så går det lätt?" Om vi pratar om planeten Saturnus så gäller definitivt inte det uttrycket. Denna himlakropp vill få oss att inse att saker tar TID, att det finns en logisk konsekvens och något nästan "gudomligt" med motstånd, hinder och svårigheter. Lite av liknelsen med sandkornet i musslan, som till slut genom allt "nötande" har blivit en oerhört vacker pärla.

En motivation som inte klarar motstånd är ju t ex inte någon särskilt stark motivation. Saturnus vill få oss att förstå att vi, vår mission t ex, måste vara starkare än motståndet om vi vill uppnå något av verkligt värde. Har vi ett långsiktigt mål och inser kvalitén i det - då fortsätter vi att uthålligt och strategiskt bygga. Och detta kan givetvis göras i glädje - även om det är besvärligt, tar tid och kräver hårt jobb. För mig är detta realism och att leva på ett jordnära sätt...Det är en av de viktiga läxorna med Saturnus som jag ser det...

 

Läs hela inlägget »

Månen är en av de viktigaste delarna i vårt horoskop. Denna himlakropp har bl a att göra med det känslomässiga välmåendet, hur vi reagerar och fungerar känslomässigt. Den speglar ofta också vår egen historia, det vi bär med oss från det förflutna. Det är en viktig del av oss som speglas och ständigt aktiveras i våra relationer, ofta på ett omedvetet plan. Månen står ofta för automatiska, oreflekterade reaktioner. Och det är ju ofta dessa som om och om igen "ställer till det för oss", då vi utan fullt medveten själviakttagelse bara reagerar direkt och "går igång" och trillar dit på vanemässiga reaktionsmönster, utan att egentligen se eller förstå det själva.

 

Månen har dessutom att göra med näring - fysiskt och psykiskt - eftersom denna himlakropp generellt förknippas med moderskap, den egna modern och barndomen. Yrkesgrupper som är kopplade till den sortens näring kan vara omhändertagare, vårdare av olika slag, kockar, näringsterapeuter t ex.

Allt har en A- och en B-sida...En alltför stor upptagenhet av just dessa områden - mat och näring i olika varianter- med under- eller övervikt, "matnojjor", slaviskt renlevnads- eller hälsobeteende, överdrivet terapeutiserande eller "hönsmamma"-beteende etc - kanske i botten har att göra med en destruktiv relation till modern - som ett sätt att försöka hantera och kompensera det som inte blev ordentligt tillfredställt i barndomen...
Att läka det inre barnet och se till att det får sitt erkännande, oavsett vår fysiska ålder, är något som just Månen inom oss har som ett bland flera budskap till oss.

Läs hela inlägget »


Jag har hittat det! Ett parti som jag kan känna mig hemma i - och där mina andliga idéer och min vision om ett verkligt rättvist samhälle som ser till alltets bästa finns. Det är ENHET. Ett parti som startades  och har funnits sedan 1990 - men som jag definitivt tror ligger rätt i tiden NU!!!
Det finns så många människor i vårt eget land som känner sig överkörda, icke-respekterade, lurade, frustrerade, besvikna och utblottade. Och det av ett samhälle och ett system som inte längre klarar av att vara det, som det var ämnat att vara. Ett samhälle som skulle ge individer, natur och miljö den värdiga respekt, omvårdnad, trygghet och tillsyn som borde vara självklart. Ett samhälle som hade sett igenom illusionen om separation. Och där insikten fanns djupt förankrad om att det vi gör mot andra människor, djur och miljö i utnyttjandesyfte  kommer tillbaka till oss själva, likt en bumerang med 100%-ig logisk konsekvens. Det är en naturlag. Så enkelt  - och kanske samtidigt så svårt att ta till oss. Vi är alla delar av en och samma helhet.
 
Istället är det nu - världen över - egot som med kortfristigt pengatänk regerar. Konsekvenserna blir och är förödande. Vi lever verkligen på tillvarons brant. Det är allvarligt. Mycket allvarligt. Och det kokar överallt av frustration och orättvisor.
 
Men vi sysselsätter oss med allsköns underhållning och orkar, vågar och klarar inte av att till fullo se vad som verkligen håller på att ske. Vi lever i dimman, förlamade av illusioner och önsketänkande, och tror lite diffust på att "någon annan" skall rycka ut och ta hand om det hela. Ställa allt till rätta. Men det kommer inte att ske. Vi är själva denna någon. Och det börjar bli väldigt bråttom. Moder Jord skriker och vill få oss att förstå. Att se. Att ta ansvar. Och att agera och välja annorlunda. Ständig ekonomisk tillväxt, överkonsumtion och utnyttjande av resurser - natur och människor - har definitivt gjort sitt.
För mig finns det ett alternativ. Enhet. Där lägger jag min röst och mitt engagemang. Och trots det akuta läget, är jag ändå full av förtröstan vad gäller framtiden. Skrämmande mardrömmar ger oftast de största insikterna! Och den mardröm vi alla befinner oss i nu, har vi möjlighet att hela genom att bidra, var och en. www.enhet.se

 

Läs hela inlägget »

Vi har en häftig helg att se fram emot!
Halloween eller Samhain som kelterna och wicca-kulturen kallar helgen "då slöjorna mellan världarna är som tunnast" som man brukar säga... En helg som i sitt ursprung handlar om att vörda döden och de hädangångna - som en del av livet.
Dessutom - först mörkermåne och sedan nymåne och solförmörkelse - i Skorpionens tecken. Att resa inåt, att vi behöver se "mörkret" och inte rädas det - är bara förnamnet på detta budskap som jag ser det.....

Vi kan se det som en tid då vi alla - om vi vill - kan göra den resa som den sumeriska gudinnan Inanna/Ishtar gjorde ner i underjorden, "underkastade sig", dog och sedan återuppstod igen...En resa där hon fick möta den mörka gudinnans effekter och kalla objektivitet - något som vi alla oxå måste lära oss hantera - och bejaka. En resa och påminnelse, som är oerhört viktig i en värld där vi alltför mycket värderar kontroll och intellekt - och glömmer att Livet vill få oss att våga närma oss djupen. Där finns KRAFTEN, även om vägen dit kan vara omskakande...! Lycklig resa!

Läs hela inlägget »

För att förstå ditt eget Måntecken, vilka specifika känslomässiga behov just du har utifrån ditt horoskop, är det intressant att levandegöra det med hjälp av mytologin och alla de mytologiska figurer som existerar från en mängd olika kulturer.
 

Har du tillgång till ditt horo-skop så har du också en karta över alla dessa gudar och gudinnor som dansar inom dig och som vill uttryckas och bejakas. Det är också något jag har tagit hjälp av

på mina kurser och föreläsningar i astrologi.

Det första tecknet i zodiaken är Väduren. En gudinna som kan sägas spegla den energin är den egyptiska Sekmeth. Här finns amazon- energin, det är en krigisk gudinna som slåss för sin egna behov och vad hon känner, något som i allra högsta grad är viktigt att vi är kapabla till om vi inte skall bli överkörda. Det är i mytologin en lejoninna med häftigt temperament. som uppskattar tävlings- och utmaningskänslan då behovet och känslan av aktivitet, kamp och erövringar av olika slag utgör en grund i vardagsstämningen.  

Läs hela inlägget »
Det är spännande och utmanande med relationer. Och inte alltid så helt enkelt... Astrologin kan definitivt vara en vägledare om hur och på vilket sätt hantera dem. Och ge vissa "förvarningar". 

I de sk. compositehoroskop jag arbetar med för att ställa relationshoroskop, ser man utmaningarna och själva "meningen" med varför två personer förts samman. De utmaningar som finns i ett sådant horoskop bör medvetandegöras och erkännas av bägge parter för att gemensamt sedan också dela på ansvaret som krävs för att få till utmaningen. Det räcker alltså inte med att enbart en av parterna känner till och tar ansvar för energin. Ensam klarar ingen att i längden bära två.

Ett klassiskt exempel är terapeuterna C G Jung och Sigmund Freud. Deras relation började som ett intensivt samarbete där många trodde att Jung var den självklara efterföljaren till Freud och skulle föra hans arbete och teorier vidare. I deras relationshoroskop har de en sk opposition, ett spänningsförhållande mellan planeten Mars och Pluto. Det är en klassisk astrologisk indikation på maktkamper och viljekamper, oavsett om de är medvetna, erkända eller hålls hemliga av någondera parter. Det var till slut också just en maktkamp som gjorde att de bröt med varandra. Jung kände sig styrd och kontrollerad av Freud, och gick vidare för att utveckla sina egna idéer om det omedveten och drömmar etc som inte Freud accepterade.
Jag har själv sett samma planetenergi i ett par relationer jag varit i.Till en början har jag negligerat dem. Intellektet har trott att jag skall "fixa dem", att jag via medvetandet skall kunna hantera dem. Men för mig har det då visat sig övermäktigt, som en alltför tuff utmaning med tilltagande känsla av "kramp" och mer och mer glädjeavsaknad. Så resultatet har för mig också blivit att jag valt att lämna. Naturligtvis finns det, som alltid, en anledning till att människor kommer i ens väg. Och det är väsentligt att också ta sig en funderare på vad de väcker inom en själv, vad de speglar inom en. Att lämna relationer innan man fått det klart för sig innebär säkerligen att man missat läxan.
Självklart kan man välja att vara kvar och "kämpa på" i varenda relation man har - och ibland är det förvisso det som kan leda till "nya höjder". Var och en får naturligtvis avgöra när och om man tar ett sådant beslut. Men jag tror också att hur man reagerar i en sådan situation är ställt i relation till vad man är van vid för typ av relationer för övrigt. Ju mer man upplevt av friska, levande, glädjefulla och inspirerande möten desto mindre tror jag att man är benägen att lägga tid, energi och kanske en stor del av sitt liv på något som inte är bra för en.
Läs hela inlägget »

Så jättekul det var att få deltaga på Tidningen Näras andliga kryssning och prata favvoämne - drömtolkning - mååånga gånger!!! Tack alla goa medarbetare på tidningen med chefredaktör Madeleine Walles i spetsen. Så fint ni hade ordnat det och planerat för oss! Underbart också att få träffa alla härliga människor - nästan 2000 personer på båten - och de andra "andliga profilerna! som oxå föreläste! Det blir nya samarbeten framöver. Jättetack för allt! 

Läs hela inlägget »

Efter 2 inspirerande dagar på Års- och medlemsmöte för "Enhet" - så är jag uppfylld av än mer hopp och framtidstro. Aldrig trodde jag att jag skulle vilja bli politiskt aktiv... Men efter att ha läst och mer och mer satt mig in i Enhets partiprogram samt visioner, så står det klart för mig att det inte går att arbeta för det jag gör i min egen verksamhet - utan att också samtidigt skapa en möjlighet för detta genom en förändring av samhället och världen - ur ett större perspektiv än enbart individens. Andliga värden och politik måste gå hand i hand - och det är precis det jag upplever att jag hittat i Enhet. Med ett partiprogram som bl a innehåller punkter såsom " En trygg mäniska är en rik människa", "En ekonomi som tjänar jorden och människan", "Hållbar utveckling börjar inifrån", "Mera friskvård - mindre sjukvård" etc så är jag såld. Och när jag läser visonen om att vi skapar yttre fred genom inre frid - där ett aktivt fredsarbete börjar med att vi helar oss själva för att kunna hela världen - så är det ju i högsta grad jämförbart med den mission jag själv driver i min egen verksamhet. Så självklart ser jag Enhet som vägen till framtiden - och en framtid som jag önskar att alla människor får leva i! Och nu kör vi!  

Läs hela inlägget »

Mörkermånetid - en tid i måncykelfasen som innebär att släppa, lämna och befria oss från känslomässigt bagage. En tid som är förknippad med "död" - och som ofta kan speglas i nattens drömmar.
Kanske blir man rädd då man drömmer om att någon närstående dör i ens drömmar och tror att det med nödvändighet också måste hända. Ofta så är denna typ av drömmar istället symboliska. Fundera t ex på vad i relationen till den personen det är som kanske är på väg att dö. Kanske är det en ny fas i er relation, en ny attityd eller kanske en känsla gentemot den personen som nu dör, en besvikelse eventuellt, och som därför innebär ett lämnande psykiskt, eller kanske också på ett fysiskt plan.
Fundera också på vad den personen symboliserar inom dig själv och vad det kan vara för del inom dig själv som du lämnar, som nu "dör". När vi växer så är det ofrånkomligt att inre lämnanden också står i relation till yttre lämnanden. Vi slänger av oss gamla psykologiska kostymer för att växa vidare och bli mer av oss själva.

Läs hela inlägget »


Vi säger oss vilja ha ärlighet. Vi vill leva i sanning. Men vi är rädda för att blottställa oss, t o m att berätta våra drömmar- och då menar jag nattens - öppet för varandra...Hur skall egentligen den ekvationen gå ihop? Som vanligt brukar man ju inte få något om man inte ger något.... Och om vi vill ha ärliga, sanna, icke-fejk-möten mellan människor - ja då borde det ju också vara så att vi vågar visa oss som vi är. Både med vår sol- och vår skuggsida. 
Ja - att prata drömmar ÄR utlämnande - men också mycket helande. Och Ja - jag vet människor som blivit både chockade, arga och gått i "taket" över drömbudskapen. Men - de är sanna. Ibland smärtsamt sanna. Och det är just därför egot inom oss, som gärna vill fortsätta med att leva i smickrande illusioner som tar kraft och glädje ifrån oss, just "går i taket". Men vägen till lyckan går inte via egot...Antingen vill vi bli hela - eller så väljer vi att "pyssla" med annat under vår tid här på jorden. Valet är fritt. 

Och - eftersom vi alla sitter i samma båt - med olika tuffa utmaningar i Livets skola så går ingen av oss "fri". Att leva i ständig sommar och solsken kan inte vara annat är fejk. Så är varken livet eller naturen inrättad. 
Att erkänna verkligheten precis som den är, just NU är istället en bra "medicin" för att börja bli befriad från det som tynger oss. Alla vi, utan undantag, har vår smutsiga byk att ta hand om. Och det fantastiska är att det är just den byken som är vägen till kraft och glädje.

 

Läs hela inlägget »

Höstdagjämning idag....
Regnet öser ner utanför mitt fönster här i Johanneberg, och mängder av kråkor kraxar...Inget snack om att hösten inte har anlänt.... Höstdagjämningen eller Mabon som kelterna kallar denna tid - är en en tid då dag och natt är lika långa, men då natten och mörkret tar vid mer och mer. Naturen går till vila, och drar tillbaka sitt överflöd och förbereder sig för vintern. En intressant påminnelse om de ständiga livscyklerna, precis som månen med sina cykler och de månatliga förändringarna och processerna... Det är dags att ännu en gång tacka för värmen och den "skörd" vi på olika sätt upplevt under den senaste årscykeln, och fortsätta resan inåt i det egna "mörkret" och så småningom hitta pånyttfödelsen i senare årstidsfaser. Ha en fin höstdagjämnings-eftermiddag! 

Läs hela inlägget »

Använder du dig av  den gratis-coach som natte-tid alltid står  till tjänst och inget hellre vill än att hjälpa och bistå dig? Ställer du medvetna, riktade frågor  till Dröm-källan för konkret vägledning i olika livssituationer?
 

Jag kan inte nog betona kraften i och betydelsen av INTENTIONEN för att stärka detta samarbete! Sent i natt innan jag somnade bestämde jag mig för att ännu mer, tydligare och skarpare öka uppmärksamheten på den Drömskola vi nattetid har tillgång till. Det är en skola som kan lära oss och bistå med vägledning om ALLT, med många tjäntvilliga förmedlare, hjälpare och lärare...Och jodå - 5 skarpa, mycket tydliga drömsekvenser med starka healingbudskap - samt dessutom några intervjufrågor till en filminspelning jag skall göra på torsdag kom. TACK Drömkällan! Du är en fantastisk och pålitlig livsvägledare! <3!     

Läs hela inlägget »

Ibland träffar jag människor som envisas med att säga att de ska tänka sina alldeles egna tankar,vara "opåver-kade", vara fria och inte följa någon annans tankegång" etc. De vill gärna se sig som föregångare...Ja, det låter ju klokt och bra - men frågan är om någon av oss kan vara "fri" i den bemärkelsen - eftersom vi alla är ETT och invävda i samma väv...där allt och alla är till för att hjälpa , stötta och "befrukta" varandra. Inget nytt under solen var det någon som sade oxå . Och om allt är evigt, utan början och slut, finns ju allt redan tänkt, gjort och sagt...Bara att "koppla upp sig ". Liksom. Skulle allt är ETT - tanken göra oss till mindre intressanta eller ofria individer? Nej det tror jag inte, men kanske lite mer ego-befriade...
Och ibland kan "den inre rebellen" göra revolt och vara så mycket "anti" i ambitionen att vara just rebell - så att resultatet blir att man gör revolt mot allt och alla som skulle kunna vara en väg till verklig harmoni... 

Läs hela inlägget »

Varje gång jag blir medveten om dem - de meningsfulla sammanträffandena, som C G Jung kallade dem - så känns livet än mer fascinerande...
I somras så deltog jag på en veckas shamankurs för Jonathan Horwitz, "Return to spirit". På den första kurskvällens healingtrumresa hade jag satt intentionen att förstå innebörden av de exem jag hade fått tillbaka tidigare under sommaren. De bilder jag då fick till mig visade bl a något som jag associerade till 2 lungor. Vid utesittningen som jag gjorde ensam i skogen under en natt den veckan, dök samma bild också upp. Denna gång som en tydlig bild som framträdde i ett träd framför mig. Och vid den avslutande och sista övningen vi gjorde, då vi "reste" för att hitta en "blessing" att delge en person i cirkeln och sedan leverera en gåva till denne - så fick jag tillsammans med min "blessing" ett smycke  gjort av snäckskal - i form av 2 lungor....(Det är också det smycket som är på bilden.)
Detta var 3 starka upplevelser som för mig inte är någon slump. Jag började associera till bilden av just lungor som ju verkade vara det jag skulle förstå, och också den koppling till lungproblem och lungsjukdomar som jag vet har att göra med sorg. Under den första trumresan hade jag också fått minnesbilder av svek och smärtsamma kärleksupplevelser. Så det verkade mycket logiskt att återkomsten av exemen innebar utmaningen och möjligheten att hela ännu en nivå av sorg, ett arbete jag också fortsatt med sedan dess.
 
Dessa "meningsfulla sammanträffanden" gör mig vördnadsfullt påmind om att under ytan på den vanliga, manifesta verkligheten finns en djupare verklighet där är allt levande, medvetet och besjälat och dessutom fyller en bestämd, logisk funktion. Synkroniciteterna hjälper oss att inse att de annars så tydliga skillnaderna mellan inre och yttre, fysiskt och psykiskt,  inte är självklara. De verkar vara länkade i en väv långt mer sammansatt och komplex än vi kan greppa, och där försök till avfärdande med hjälp av begrepp som "slumpen" inte håller. Vi anar istället en mening, en närvaro av en osynlig och välvillig support.  

Genom att på olika sätt "stilla oss" och medvetet göra oss uppmärksamma på denna bakomliggande värld, kan vi få hjälp med att komma i kontakt med denna vägledning och dra nytta av den. Då öppnar vi oss för det språk, det tal som försöker meddela sig med oss.

Läs hela inlägget »

Hittar du balansen mellan att "göra" och att "vara"...Lever du utifrån sinnet - eller utifrån själen?
I boken "Döden gav mig livet" skriver författaren Anita Moorjani om just skillnaden mellan dessa två tillstånd.
"När vi under en längre period lever helt och hållet utifrån sinnet förlorar vi kontakten med vårt oändliga jag och vi känner oss vilsna. Det här händer när vi hela tiden befinner oss i göra-läge och inte i vara-läge. Det senare betyder att vi lever utifrån själen, och det är ett tillåtande tillstånd.

Att vara betyder inte att vi inte gör något. Det är bara så att handligarna uppstår ur känslorna och sinnesstämningarna, samtidigt som vi är när-varande i nuet.
Att göra är å andra sidan framtidsorienterat och sinnet skapar då en rad uppgifter som leder oss från en punkt till nästa i syfte att uppnå ett speciellt resultat, oavsett känslotillstånd. Jag har upptäckt att jag bara behöver se på känslan bakom mina vardagliga beslut för att avgöra om mina handlingar härrör från att "göra" eller att "vara". Om allting jag gör varje dag drivs av entusiasm och livsglädje då "är" jag - men om mina handlingar utgår från rädsla då "gör" jag".

Så bra och klokt uttryckt tycker jag!

Läs hela inlägget »

Jag älskar verkligen att få bekräftelse på att allt hänger samman, att allt verkligen är en livsväv där inget någonsin sker av en slump eller utan mening...Kommer hem från vackra Österlentrakter och en givande helgkurs - "Runor, sejd och heliga riter", med Jörgen Eriksson och Sejdman Kluve som kursledare.
 
Förutom att kursen handlade om nordisk shamanism och en hel del om den nordiska mytologin, låg ett stort fokus på runor. Jag stötte på runorna för många år sedan och har "nosat" lite på dem själv under åren - men denna kurs gav mig en mycket djupare förståelse... En betydelsen av runor t ex är "hemlig viskning"... Det är just den kommunikationen - som i vardagens stoj knappt är hörbar, och som är så lätt att missa i det ofta alltför uppskruvade tempot - som runorna kan utgöra ett verktyg vad gäller att hjälpa oss att få fatt i, och ta lärdom av just denna kommuni-kation.

Ett exempel från några timmars utesittning på söndagen var att "Lagu"-runan förmedlade sitt budskap till mig, till den fråga jag hade ställt. Det var dessutom en runa som dessutom färgade andra övningar vi gjorde gemensamt och insikter vi gavs. Den runan har med månen, vatten , intuition, sömn och känslor att göra bl a - dvs det som jag som astrolog förknippar med just Månens himlakropp och dess betydelse. Jag fick också under helgen under en trumresa till Nornorna - de tre ödesgudinnorna Urd, Verdandi och Skuld - tydliga instruktioner att införliva runorna i mitt dagliga klientarbete. Och självklart lyssnar jag och tar till mig det - och ser fram emot den utvecklingen! Så nu är det lite "plugga runor" som gäller - även om run-insikten mest kommer av att praktisera och vrkligen uppleva kopplingen själv tror jag. Spännande hursomhelst! 

Läs hela inlägget »


När jag hör sådant som "den som gör gott får gott tillbaks" etc, då undrar jag alltid med vilken intention det sägs... För alla de som just nu tampas med tuffa utmaningar, svåra sjukdomar, tuffa öden - drar man dem alla över en kam då? Är alla de bara "stygga"...Eller finns de så mycket djupare orsaker till deras situation som vi inte har en aniing om, och som vi inte heller, med vårt begränsade förstånd, har en möjlighet att uppfatta...Andliga påståenden kan låta farligt nära fascistiska uttalanden...

Läste nyligen ur Anita Morjanis fascinerande bok "Döden gav mig livet" - - -" Och återigen vill jag betona att sjukdomar inte är vårt eget fel! Att tro det kan vara mycket frustrerande för någon som är sjuk. Det jag vill få fram är att biologin reagerar på det vi har i vårt medvetande, och det gör också våra barn, djur och omgivningar. Med vår medvetenhet kan vi förändra förhållandena på jorden på ett mycket mer genomgripande sätt än vi förstår" 
Ja, hur vi använder vår medvetenhet tydligen.... Eller kanske snarare vad som är aktivt i vårt undermedvetna. För det verkar ju vara det som har den verkliga makten över resultaten. Och då blir det ju lite lurigt att klandra medvetandet för något det inte är medvetet om...
 

Läs hela inlägget »

Tänk om det är så att vi har missuppfattat sååå otroligt mycket vad gäller orsak och verkan, och att vår syn på "offer" och "förövare" är orsaken till att destruktiva handlingar bara fortgår i det oändliga... Jag är benägen att helt hålla med om vad Anita Morjani skriver i sin mycket livsbejakande bok "Döden gav mig livet", som ett resultat av den NDU(nära döden upplevelse) och den otroliga vändning inklusive läkning av sin svåra cancer, som hon varit med om...

"Alltså hyset jag ingeting annat än medkänsla för alla kriminella och terrorister i världen, liksom deras offer. Jag förstod på ett sätt som jag  akdrig gjort tidigare, att man för att begå sådana handlingar verkligen måste vara förvirrad, frustrerad, plågad och hata sig själv. En självförverkligad och lycklig individ skulle aldrig uföra sådana handlingar. Människor som sätter värde på sig själva och som delar med sig av sin kärlek utan villkor, är en ren glädje att umgås med. Men för att kunna begå brott av det här slaget måsta man vara emotionellt  sjuk, fakstiskt ungeför som att ha cancer. Men jag märkte att de som lider av den här sortens "psykiska" cancer behandlas med förakt av vårt samhälle och har ytterst små möjligheter att få någon praktisk hjälp, vilket bara förvärrar tillståndet. Genom att behandla dem på det sättet tillåter vi "cancern" i samhället att växa."

Så otroligt sant och viktigt det hon skriver....Att verkligen förstå vad som är orsak och vad som är verkan. Tänk när vi kommer dit i vår medvetenhetsutveckling att vi glömmer offer-  och förövare-tänket och istället förstår att det djupast sett "bara" handlar om okunskap och omedvetenhet...Jag längtar dit.

Läs hela inlägget »

Att fokusera utåt eller inåt - är avgörande för hur lång tid det dröjer  tills  vi "vaknar upp" i våra liv. Jungs citat är häftigt och påminner  oss om just detta... Vi kan verkligen se livet som en dröm där vår uppgift är att vakna upp ur vårt sovande, omedvetna tillstånd. Och vi  har ständig hjälp och bistånd inifrån - genom intuitionen, hjärtats röst, våra dags- och nattdrömmar... 
Lyssna! Vakna!

Läs hela inlägget »

Mycket av den modfälldhet och brist på uthållighet vad gäller att nå sina mål som jag möter i klienter och  andra mäniskor jag träffar, tror jag grundar sig i en missuppfattning gällande  livets villkor. Livet är ett träningsprojekt, vi måste skapa och bygga allt som jag ser det! Och det gäller både färdigheter, talanger, tanke - och känslotillstånd. Det som till synes verkar vara "gratis" för någon är som jag ser det uppbyggt utifrån ihärdigt och envist tidigare arbete. Antingen i detta livet - eller i flera tidigare. Ingenting kan bara uppstå av en slump. Det finns logiska förklaringar bakom allt -  även om vi inte i det frusterarde och förtvivlade  tillståndet kanske inte alltid förstår det. Eller vill förstå.

För mig är detta en sådan otroligt positiv  och stärkande livssyn!. Det ÄR bara jag själv som är min värsta fiende eftersom jag bara kan möta konsekvenser av mig själv. Det är en tanke som hjälper mig i tuffa utmanande stunder - utan att lägga skuld, klander eller dåligt samvete på mig själv eller andra. Och om vi greppat denna inställning till fullo ser vi det som självklart att likt Edison t ex, bara fortsätta och forstätta med försöken, eftersom vi har vetskapen och tilliten inifrån att vi absolut kommer att komma i mål. Förr eller senare.

Läs hela inlägget »

Och nu nymånetid...Nystart, omstart, uppstart...Denna månad i Kräftans tecken - fokus på känslor, omhänder-tagande och närande, att vårda och prioritera "det inre barnet" , att vara "mamma" till dig själv t ex...Sätt nya, fruktbara och livskraftiga känslofrön dessa dagar! Lycka till!

Läs hela inlägget »

Hej! Jag är din natt- och din dagsdröm. Ibland kallar man mig för din intuition, din inre vägledare...Jag har det inte helt lätt måste jag säga, och det gör mig förvirrad emellanåt.... Det skrivs mycket om mig nu för tiden. Bl a att man skall, och också gärna önskar, lyssna till mig. För många säger sig vilja det...Det är vackra ord och fina formuleringar i böcker, krönikor och bloggar. Jag tycker att jag är tydlig med det jag vill framföra, men det verkar som om mina budskap iallafall, trots den i ord uttryckta längtan, ändå inte uppskattas.

Jag slår hårdare och hårdare, för ni vidhåller och bedyrar att ni verkligen vill lyssna. Jag kommer i tuffare och tuffare kostymer - både i dagshändelser och i skrämmande mardrömmar. Jag t o m talar genom sjukdomar. 

Men fortfarande - trots att just dessa sätt måste vara mycket plågsamma för er - så vidhåller ni att jag skall tala - och fortsätta med det. Och det gör jag! För det är ju ändå ni som bett mig komma. Jag gör bara det ni önskar och vill. Och det jag vill är VÄL! Men varför kallar ni mig då för otur, orättvisa och olyckligt öde...Jag gör ju - igen - bara det ni själva önskar och har bett om. Jag kan inte annat än att lyda det ni ber mig om....

Läs hela inlägget »

Att drömma är att vakna! Våra drömmar vägleder oss ständigt inför utmaningar och möjligheter som ligger fram-för oss på livets väg. Kanske är det så att vi går igenom allt som kommer att hända i våra drömmar, på det undermed- vetna planet, innan det manifesteras i den sk verkligheten.
Iroqueserna uttryckte det också så, när de påstod att vi drömmer allt innan det händer. Och med tanke på idéerna om att det är vårt medvetande som skapar verkligheten, att det inre skapar det yttre, är jag själv benägen att hålla med.
Lyssnar du på dina drömmar och ser vad som är på gång? Genom att ta för vana att på allvar uppmärksamma dem, får vi chansen att se tidiga varningar och därmed en möjlighet att välja och ändra ett förlopp som vi inte önskar skall ske. Vi blir mer uppmärksamma och medvetet närvarande i våra liv! 

Läs hela inlägget »

En bok som jag varmt rekommenderar för alla som är intresserade av verkligt personligt ansvar är Sören Grind:s bok "Livet din spegel", influerad av Martinus Kosmologi, där jag oxå har mina andliga rötter. Är du intresserad av vad "speglingar" eg innebär - läs boken! "I ljuset av reinkarnation och karma blir då allt vi upplever reflektioner av vårt eget medvetande. Livets tal till oss genom vardagens hädelser och relationer, ses som en berättelse om vårt medvetandes olika sidor, såväl de mer primitiva som de mer mogna. Att lära sig se den dagliga livsupplevelsen som speglingar av vårt eget medvetande ä därmed detsamma som ett utforskande av vårt eget omedvetna. Ju mer vi förstår av vår livsupplevelse och vårt öde, desto mer av det omedvetna har då förvandlats till något medvetet."

Och detta gäller naturligtvis om solen skiner och vi mår bra - eller om vi själva eller våra vänner på Facebook och andra sociala medier, är utsatta för kränkningar och nätmobbing. Vi möter alla enbart oss själva - och bör oxå agera utifrån det. Och det är något av det tuffaste att komma ihåg och klara av, som jag ser det, när vi blir och känner oss "utsatta". Att agera ur kärlek är aldrig fegt eller undvikande. Det är när det stormar ordentligt vi verkligen visar vilka vi är. Då får vi chansen att visa om vi sänker oss lika lågt som till "angriparnas" nivå - eller väljer att se möjligheten att släppa karman....Och vi får chans på chans, liv efter liv. Tills vi har förstått att yttre fiender aldrig egentligen finns...

Läs hela inlägget »
Denna text gick rätt in i hjärtat, gjorde mig "hög"! Särskilt strofen ..."the inner fire with unbreak-abel will"... Så otroligt inspirerande och kraftstärkande. Och precis så enkelt  -  eller så svårt är det. Följer  vi kraften och drivet från hjärtat, då uppnår vi precis detta som Chief Seattle talar om. 
Häftigt!
Läs hela inlägget »
Etiketter: unbreakable will...

Att KÄNNA intuitionen är en sak. Att prata om den, att skriva om den och förmedla citat, små söta berättelser etc ytterligare en. Men att LEVA den är något helt annat.

Det sistnämnda är sååååå mycket tuffare. Och ofta väldigt ensamt. 
Men väldigt mycket mer utvecklande!
I längden!

Läs hela inlägget »


För mig är astrologin en absolut "karta" på om vi följer - eller inte följer intuitionen. Dvs man kan tydligt se om en individ "följer" sitt horoskop, och gör det han eller hon är ämnad att vara/göra, eller inte... Och därmed kan vi via denna kommunikation få en hint om vad själva LIVET vill att vi bejakar.
Inget kan någonsin enbart vara en ego-grej - alla våra beslut påverkar allt och alla. Och då blir det oundvikligt med konsekvenser. Jag ser det tydligt i mitt eget horoskop just nu, jag fick det bekräftat i relations-horoskopet jag gjorde igår. Och jag ser fram emot att diskutera det med klienten som kommer om en stund.
Fascinerande att astrologin som fortfarande anses vara "flum" kan vara en sådan oerhörd gåva vad gäller att "ratta" livet och hjälpa oss alla att vara det vi just skall vara - oss själva - ändå är så lite ansedd och använd. Ännu...

.

Läs hela inlägget »

"Att våga agera trots rädslan, trots förtvivlan kan vi bara göra om vi är i kontakt med vårt hjärta. Och då blir vi var och en på vårt eget sätt ”rebeller”. Då trotsar vi samhället, opinionen, konventioner, orättvisor, likgiltighet etc. precis som många hjältar och hjältinnor gjort genom historien. På det sättet glömmer vi oss själva och vågar agera för ”sakens” eller idealens skull, på grund av att vi inom oss känner att vi ”måste” göra det, nästan som om vi drivs av ett kall. Vi kan inte annat."
(Utdrag ur min bok "Att leva i glädje" 2001)

Läs hela inlägget »

Jag har länge fått livskraft och inspiration från klokheterna ur ACIM. Och detta citat är så viktigt att förstå. INGA förändringar komme rur misströstan, INGA förändringar kommer i svart-tänket, INGA lösningar dyker upp i frustrations-krampen. Vi MÅSTE släppa in en liten liten strimma ljus - använda den fria vilja vi ändå är begåvade med, och börja med att iallafall ta ett "pytte-steg" i tiilit - och dåååå börjar saker hända! Mirakel kan bara komma ur LJUS! Så svårt - och så enkelt!

Läs hela inlägget »


Allt som föds och startas i dessa dagar "bär"den aktiva Pluto - Uranuskvadraturens energi, som nu pågår mellan åren 2012 och 2015. Den positiva sidan är, som ofta påtalas i astrologisamman-hang bl a -  tvingande frigörelser, påtryckningar för att komma ur "fångenskap" och förtryck, frigörelser från maktutövning på olika sätt. 

Den negativa sidan kan dock innebär att de "förtryckta" använder extrema maktmedel och påtryckningar som ett sätt att rättfärdiga sina frihetsbehov.Och trots att initiativen handlar om det riktiga i att frigöra sig från ofrihet och förtryck - så kan metoderna innebär en stor risk att den makt man reagerar på just är den som man själv bidrar med i sin kamp mot förtrycket. Detta ser vi just nu på ett mycket uppenbart sätt, vad gäller de många bilbränderna och upploppen i Stockholmsförorterna. Men detta finns också på så många andra nivåer.
Pluto är till sin natur fördold och hemlig - och trycker nu på vad gäller behovet att vara fri. självständig och få "köra sitt race". Oavsett område eller scen för denna energi är resultatet avhängigt den egna moralen och kärleksförmågan. De intressanta och klassiska i astrologisammanhang  - att förövaren och offret har samma energi inom sig - blir här tydligt. En frigörelsekamp är inte alltid av godo om den innebär maktmissbruk för att nå friheten. Ett oberoende eller en orginalitet som nåtts genom att härska och kontrollera  - utifrån Plutoenergins negativa sida - är inget att sträva efter. 
 
Som  jag ser det är det en djupare transformation av frihetsbegreppet som denna konstellation handlar om. Att inte bara "köra mitt race" till varje pris , där enbart egot och de egna nycken får styra, utan någon hänsyn till mina medmänniskor och de konsekvenser min "frihet" skapar.  Den sortens frigörelse och frihetsutövande behöver vi inte mer av. Och den sortens agerande har egentligen inget alls med frihet att göra utan liknar mer en psykopats agerande.  Så utmaningen som jag ser med denna konstellation på det individuella planet, handlar om att förvisso gå sin egen väg, och att uttrycka sin orginalitet - men utan att själv bli en förtryckare. 

Under tiden jag skrev detta så kom jag att tänka på horoskopet på en av 1900-talets värsta despoter - Hitler. Han hade just dessa planeter - Uranus - och Pluto i en viktig sk mittpunkt i sitt horoskop - mittpunkten Solen-Månen. Han höll förvisso på med sin egen variant av "tvingande frigörelser", med ett oerhört "passionerat" Plutonskt driv - men med oerhörda och förödande konsekvenser. Just denna medvetenhet om vilken sida av både Uranus och Pluto som vi, var och en av oss, använder ser jag som den häftigaste - och största utmaningen under dessa år.

 

Läs hela inlägget »

Hur man än vänder sig - har man ändan bak... - "tyck-myckor" finns runt omkring oss, och bistår ofta generöst med sitt tyckande......
Jag ramlade nyss på en talande historia om det omöjliga att göra rätt i andras ögon.

 

1. Mannen ledde åsnan och höll sonen i handen. Folk sade: "Varför får inte sonen rida på åsnan?"
2. Mannen lät sonen rida på åsnan. Folk sade: "Tänk om barnet ramlar av åsnan?"
3. Mannen red på åsnan medan sonen fick leda den. Folk sade: "Stackars åsna som får bära den late mannen".
4. Mannen bar åsnan. Folk sade: "Den där mannen är rubbad!"

Läs hela inlägget »

Att orka, vilja, och våga se... Inte skygga för det uppenbara, det obekväma, det smärtsamma. Det som vi snabbt inser till slut kräver ett nytt handlande, nya val, nya stigar att trampa upp....
Och - samtidigt inte sänka sig till att mitt i chocken, besvikelsen, den smärtsamma insikten inte låta sig dras med i "spy-galla- över -något- eller någon"- energin. En strategi som gör att vi istället förslösar energi till att börja bygga det vi vill ha MER av.
Det ena - att förhålla sig kritiskt granskande - och samtidigt tro på möjligheten till något ljusare och bättre behöver inte vara en motsättning. Att sätta namn på saker, att uppmärksamma verkligheten sådan som den faktiskt är, är för mig acceptans. Och utan acceptans kommer aldrig någon förändring. Att inte leva som strutsen - och inte heller i ett okontrollerat "berg-och dalbana-drama-tillstånd" - är den häftiga och mest kreativa utmaningen tror jag.

En spännande utmaning, där vi kan få den ideella/andliga världen att nå den materiella/fysiska!

Läs hela inlägget »

Ge dig själv beröm för att du förlåter!

Att förlåta är inte tecken på svaghet, eller dumhet - tvärtom. Du förlåter med storheten inom dig, den del av dig som ser allas lika värde - och kan konsten att skilja på handling och person. Det är personen du förlåter - för omedvetenheten och bristen på klarsyn som ledde till att personen begick en skadlig handling. Men handlingen skall ha och kommer också att få sin konsekvens - av ett rättsystem - och alltid och utan undantag av livet självt.

Att inte förlåta stjäl kraft och skapar sjukdom. Förlåt för att befria dig själv!

Läs hela inlägget »


Citatet av Nietsche - "Det som inte tar kål på dig gör dig starkare", har vi hört citeras många gånger. Nästan som en klyscha har det upprepats. Men - inte för inte ligger det en absolut sanning i uttrycket.

 

Vad gäller mig själv så ser jag mig som ett resultat av logiken i talesättet iallafall. Om inte jag, om och om igen, hade blivit så ifrågasatt, stoppad och mobbad av min egen mor vad gäller mina värderingar, intressen och val av livsväg - då hade jag nog aldrig blivit så seg och innehaft den obändigt starka motor jag har inom mig.

För jag valde aldrig att bli läkare, något som hon förväntade sig att jag skulle bli. Hennes ständiga ifrågasättande, kritiserande och fördömande av mina "flummiga" och för henne konstiga ambitioner, intressen och livssyn gjorde istället att rebellen inom mig bara blev än mer trotsig och motståndskraftig. Naturligtvis ville hon som så många andra föräldrar "väl" i sitt förmanade och förgörande. Hon var väl rädd att det skulle gå "fel" för mig, att jag skulle gå vilse i livet.

Det som räddade mig var att jag av någon underlig anledning redan som liten såg min egen mamma som rädd och osäker, och fast i "vad- skall- andra-tycka" - syndromet. Det gjorde att jag trots de återkommande och sårande påhoppen iallafall kunde låta det rinna av mig för att jag lyckades se vad som var hönan och vad som var ägget... Och jag tror också att hon egentligen också var en fri själ, långt mycket mer än vad hon själv på sitt sätt gav uttryck för. Där fanns egentligen många icke fullt erkända och uppfyllda längtor och drömmar begravda.

De sista åren av mammas liv kom vi ändå varandra mycket närmare, och hon gav mig då mer och mer det erkännande för min egen väg som jag egentligen kanske hade behövt mer som barn. Men jag är inte det minsta bitter på min mamma. Hon kunde inte annat, hon visste inte bättre. Och allt - blir alltid, precis som det är ämnat att bli. Jag är tacksam. 

Så - låt aldrig någon som gett upp sina drömmar påverka dig att göra detsamma. Skapa DINA drömmar, ta ansvar för DIN längtan! Go for it!

Läs hela inlägget »

Så lyckas du med din Gilla-sida.

I en podcast tar Nina Jansdotter upp användbara tips angående vad man kan tänka på när man skall starta och driva en Gilla-sida på Facebook.

 

Varför skall du ha en Gilla-sida? Genom att skapa en Gilla-sida får du en extra "hemsida" på Facebook, som fungerar som en kommunikationsplattform där du kan presentera dig på ett bredare, mer intressant sätt och ha en dialog med de som följer dig och gillar dig. Syftet är alltså något mer än det rent kommersiella – att enbart sälja din produkt eller tjänst. Nina sammanfattar det i att det är ett hjärte-engagemang, en själ, som skall komma igenom. Det är människan bakom företaget vi vill lära känna och följa - inte enbart varumärket. Naturligtvis kan det yttersta syftet vara att tjäna pengar, sälja en produkt eller att driva opinion för en fråga t ex men på din Gilla-sida förmedlar du dina värderingar och vad som är viktigt för dig. Du presentera dig som en företrädare för din bransch t ex och lämnar tips, delger trender och nyheter, ger råd och inspirerar utifrån vad du själv brinner för.

 

Sätt ett bra namn på din Gilla-sida

Facebook har gått ut med att de kommer att stänga ner Gilla-sidor med allmänna namn. Så ett bra tips är att du väljer ett namn som är mer unikt, mer speciellt t ex ditt företagsnamn.

 

Med vilken frekvens skall jag lägga ut nya inlägg ?

Ninas tips är att lägga in något varje dag för att visa vilka du/ni är . Det krävs hög närvaro, hög aktivitet för att inte drunkna i "bruset" på sociala medier. Du behöver därför uppdatera med spännande, intressanta och engagerande inlägg. Att läsa och svara på kommentarer från dina gillare, följa upp och interagera är viktigt. Utveckla en egen stil - men upprepa heller inte för mycket så att du blir för förutsägbar. Förvåna och skapa omväxling!

 

Omvärldsbevaka

Vad fungerar på andras Gilla-sidor? Vad fungerar mindre bra? Hur skriver de som har stora sidor med många besökare? Skaffa förebilder! Inte för att bli en "copy-cat" – utan för att få tips och inspiration för att sedan göra din "egen grej" utifrån din egen stil. Var inte heller rädd för att göra misstag, Våga testa olika saker.

 

Testkör

Ninas tips är att du har minst 10 inlägg på din sida innan du lägger ut den så att du inte från start erbjuder en tom sida. Innan du har fått 30 gillare kan sidan inte ta del av statistik, och är dessutom svår att söka. Ett annat tips är också att hålla balansen, och skriva ett kommersiellt inlägg mot 5 icke-kommersiella. Detta för att man inte gärna följer någon som ständigt och jämt vill sälja sin produkt. Be också om feedback!

 

Hur skall man få många Gillare?

Några tips är att när du satt upp din sida kan du använda dig av "bjuda-in-knappen" på Facebook för att bjuda in dina vänner, till din nya sida. Du meddelar på din egen privata sida, att du skapat en sida och bjuder in dina vänner och ber dina vänner att dela din nya sida. Du kan också köpa annonser via Facebook . Viktigast menar Nina, är ändå att om du fyller på med intressant material på din sida så kommer det att delas av dina vänner, vilket i sin tur skapar nyfikenhet av deras vänner, som då ofta blir nya Gillare på din sida. Det du ger – det får du tillbaks - även på Facebook!

 

Läs hela inlägget »

Apropå en morgonfundering om civilkurage - som jag delgav på min wall på facebook idag: "Om du i "förtroende" fått reda på att en person gjort något vedervärdigt, något som har skadat många många människor...Håller du då fast vid ditt "förtroende" och skyddar den sjuke - våldsverkaren, mobbaren, näthataren t ex ...Eller ser du det som att personen, den med det sjuka beteendet, inte inser vad denne håller på med, inte är vid sina sinnens fulla bruk - och väljer att istället fokusera på att rädda så många som möjligt som skulle kunna bli utsatta för denne person ? Konsekvensen av ditt ställningstagande blir i det sistnämda fallet att du för att rädda både den sjuke våldsverkaren från sitt eget (omedvetna?) handlande - och dennes presumtiva nya offer - sviker ett "förtroende" - men gör det för att ge alla inklusive våldsverkaren en chans att bli hela människor och må bra....Är att "aldrig svika ett förtroende" alltid avgörande, även om det gäller att försvara sjuka och destruktiva beteenden? Bidrar du då helt enkelt inte med att hålla det sjuka vid liv? Var går din gräns? Hur skulle du göra? När säger du ifrån?  Vågar du göra dig "ovän" med den "sjuke" och svika förtroendet trots att det kanske är din man, din vän, din arbetskamrat? 

Läs hela inlägget »

Revolution och Uppenbarelser - en tid av förnyelse, tvingande uppvaknanden och reformer.
Mellan åren 2012 och 2015 går planeterna Uranus och Pluto i sk kvadratur sju gånger. Deras cykler är på 138 år och sist de "samarbetade" var i mitten på 60-talet. Det var en tid i protester mot Vietnamkriget och mot stora multinationella företag som utnyttjade sin makt hänsysnlöst. Solidaritet var ett ord som myntades, liksom "Love, peace and understanding". Flower-power-rörelsen och hippiekulturen innebar bl a experimenterande med droger, sex, musik och andlighet. Samma anda och grundläggande ideal, om än inte i exakt samma tappning, är vi alltså mitt upp i nu under dessa år. Vi bör se en koppling till just de rörelser, initiativ och värderingar som var på gång då.
Ett nyckelord för dess två extremt "tuffa" planeter är "tvingande frigörelse" - och det lär vi få uppleva på många plan. Oroligheter, extrema politiska reformer, omstörtande verksamheter, akuta kriser och revolt mot auktoritära, elitistiska maktstyren.
Naturligtvis kommer vi att känna av detta på det personliga planet också. Ju mer vi har i våra egna horoskop som aktiveras av dessa planeter desto mer kommer vi att bli "bärare" av denna energi som individer. Pluto är tvingande till sin karaktär och driver/pressar fram sådant som inte är i enlighet med sann frihet. Extremt motstånd kan givetvis infinna sig även på det personliga planet innan pånyttfödelsen och död av det gamla kan inträda.
Det som vi som individer kan fundera på speglat av dessa planetbudskap är: Hur använder jag min makt, mitt inflytande? Helande eller egoistiskt raserande? Öppet eller hemligt/manipulativt? Och kan jag konsten att släppa det gamla, traditionella och följa med på verkligt nytänkande? Bejakar jag min individualitet och självständighet ordentligt, även om det innebär att jag måste släppa taget om min gamla världsbild?
Att på ett individuellt plan göra motstånd mot detta skapar oerhörda spänningar, frustrationer och tillstånd av ökad stress. Den 20 maj i år så är dessa planeter i ett exakt spänningstillstånd igen - och vi lär få se en upptrappning av skeenden fram tills dess. En spännande och mycket utmanande tid onekligen - som vi befinner oss mitt upp i!

Läs hela inlägget »

Tisdagstankar...I astrologins värld  ser horoskopet för "offret" och "förövaren" likadant ut. Moral och medvetenhet kan alltså inte utläsas. Det innebär att astrologin rätt förstådd är ett verktyg att se och återta, de egna projektionerna - och sluta upp med "skylla ifrån sig"- mentaliteten. Vi ÄR magneter- det vi har inuti oss blir alltid resultat "på utsidan". Vi har alla svarta och vita sidor inom oss, det finns inga "bättre" eller "sämre" människor.

Vi väljer och skapar utifrån graden av medvetenhet , vilken av sidorna som skall manifesteras. Väljer vi att förneka den "svarta" sidan - så tar den överhanden - utan att vi märker det eller förstår det... Och då ser vi det förnekade "svarta" inom oss som något ont, utifrån kommande.

Vi har mycket att vinna på att "se inåt" och sluta kriga med det vi själva skapat....♥

Läs hela inlägget »

 

Jag läste någonstans något klokt: "Den som varit överallt och ständigt är på väg, har kanhända aldrig riktigt varit någonstans".


När vi håller hög hastighet genom livet ser vi inte lika klart. Livet har ofta ingen chans att tala till oss eftersom vi dessutom är fullproppade med tankar, känslor och intryck sedan tidigare och som aldrig har fått en chans att bli sorterade och få sjunka undan. Med för mycket "unfinished business" på livskontot så missar vi också nyanserna, det finstilta. Vi tolkar signaler både utifrån och inifrån sämre, och riskerar till och med att totalt negligera dem. Och med ett ständigt växande "unfinished business"- konto har vi inga som helst extraresurser att ta till i situationer då livet erbjuder sådant vi själva kanske inte alls tycker att livet "borde" innehålla, eftersom vi utan att veta om det gått på reservkrafterna sedan länge. Kriser och utmaningar - som oavsett om vi gillar dem eller inte - ändock hör till livets ingredienser - blir då inte bara en fas att gå igenom utan något som definitivt kan få oss på fall och t o m rejält köra fast i.

 

Men innan det gått så långt så har vi kanske försökt med olika strategier, medvetna eller omedvetna, för att hantera den känsla av olust, meningslöshet och avsaknad av kraft och glädje som mer och mer gjort sig påmind - ofta genom de stunder då vi dragit ner på takten och inte sprungit fullt så fort genom livet. För saktar vi ner och gör oss mindre sysselsatta så kommer intrycken ikapp oss. Det är signaler och känslor som i ett sådant läge ofta inte upplevs som odelat positiva eftersom vi inte förstår eller kan ta till oss det välsignade budskapet. Ifrågasättande och tomhetskänslor smyger sig på och börjar enträget och återkommande tala om för oss att det som varit drivkrafter och känts som meningsfulla aktiviteter tidigare, nu inte räcker längre. Materiella statussträvanden ger inte samma kickar. Konsumtion, yttre prestation och ambition tillfredställer heller inte längre - och måste som vilken annan drog som helst trappas upp i omfattning för att tillfälligt kunna lindra det som ändå omöjligt kan lindras genom flykt och förnekelse.

 

Vågar vi verkligen lyssna så börjar vi förstå att vi måste söka på annat håll. Bakom den neurotiska rastlösheten och det omedvetna behovet av att fly finns en sanning som väntat på oss länge. Vi måste trevande börja söka andra värden, genom att låta det gamla och uttjänta få tillåtelse att kapitulera och definitivt begravas. Det tidigare alltför uppskruvade tempot har i positiv bemärkelse, oss ovetandes, tvingat in oss i existentiella omvärderingar. Det andliga behovet trycker på och kräver sitt.


Men det krävs mod att trampa nya stigar. Stigar som till en början kan upplevas som att gå på gungfly och gör att vi ibland när tron på oss själva sviktar och vi inte har vår nya hamn i sikte, fegt ramlar tillbaka på den stora, enkla, raka vägen igen.

Men har vi börjat den inre vandringen och upptäcktsfärden så går det inte att backa. Trots osäkerhetskänslan i början blir våra steg säkrare för varje kliv. När hjärtats röst tillåts att tala högre kan vi inte bli annat är mer och mer modiga. Glädjen över att – äntligen – ha hittat styrkan och säkerheten genom vår ständigt starkare och tydligare inre kompass är belöningen. Då går vi inte lika lätt vilse i en yttre stressig och kaotisk värld, eftersom den världen inte längre kan utgöra en lockelse för oss. Vi har börjat hitta hem.

Läs hela inlägget »

Jag tycker att det blir rätt "lustiga" diskussioner och reaktioner på Facebook ibland.

Å ena sidan så handlar mycket inlägg om att vår medvetenhetsutveckling och därmed kärleksförmåga bör stärkas. Det bör i konsekvensens namn innebära att man kan leva sig in i hur en annan människa upplever det. Är man frisk och normalt fungerande så brukar det leda till någon slags reaktion och därmed agerande, om man upptäcker att någon blir utsatt för negativ och oschysst behandling t ex. Å andra sidan så kommer reaktioner  från en annan  "tyckarfalang" om att man "inte skall ge det negativa energi för då växer det"...

 

Jag är med på det sistnämnda resonemanget också - men skulle ändå vara väldigt tacksam för att människor reagerade och agerade, och inte bara rullade tummarna, om jag var i en akut utsatt situation... 

Men - det som egentligen borde vara den viktigaste diskussionen är väl - hur man gör detta. På vilket sätt och i vilken anda själva ingripandet görs. Det är väl det som är den verkliga utmaningen! Att aldrig låta ilskan eller irritationen bli så omfattande och gå så långt att man sänker sig till att hamna på samma nivå som den som "burit sig illa åt". Det är en hårfin balansgång, för att undvika att  bete sig som en lika dålig kålsupare förvisso - men en spännande utmaning, i vilken bägge "tyckarfalangerna" skulle kunna samsas. ♥

Läs hela inlägget »

Sitter med lite påskdagsfunderingar ikring det här att vara - eller inte vara - sitt personliga varumärke.

Jag tycker att utvecklingen genom sociala medier - och vad det leder  till apropå vår personliga utveckling är mycket spännande....Denna spegling av oss själva och andra genom hur vi visar upp oss, hur vi beter oss och agerar, kan utgöra en "turbo"-väg till självrannsakan och ökad självkännedom.

I och med att vi exponerar oss själva genom att vara aktiva på olika socialamedier-plattformar så avslöjar vi hela tiden vilka vi är, även om vi inte alltid är så medvetna om det. Skillnaden mellan att vara "privat" och vara yrkespersonen blir också förtydligad - kanske på ett sätt vi från början inte hade med i beräkningen.

Jag för min del välkomnar denna utveckling av transparens och congruens. Personligen har jag mycket svårt för alltför starka svängningar mellan en persons "privata" beteende och agerande, och yrkesutövningen. Jag vill väldigt gärna att dessa "roller" skall stämma överens. Gör det inte det tappar jag förtroendet.

 

En sådan icke-överensstämmelse kommer också i längden att göra att kunder och uppdragsgivare uteblir, eftersom de känner av, ser och noterar denna obalans. Detta kommer givetvis också att märkas rent ekonomiskt för företagaren.

Så oavsett om vi vill eller inte så tvingas vi in på självrannsakans-stigen. Den stigen är definitivt inte fri från smärta när sanningarna avslöjas, men en väg som är oerhört spännade, frigörande och kraftstärkande!

Läs hela inlägget »

Lider du av "drömtorka"?

 

Varje natt drömmer vi mellan 4-6 drömmar, beroende på hur många timmar vår nattsömn är. Men långtifrån alla kommer ihåg vad de drömmer på natten - så man skulle kunna uttrycka det som att vi lever i en tid och ett samhälle som lider av "drömtorka".
Vad innebär det? Och vad ger det för konsekvenser?
" Om du har förlorat dina drömmar så har du förlorat en del av din själ" säger Irokeserna. Från Navajo-stammen lär vi oss att det är genom våra drömmar vi har kontakt med den andliga verkligheten. Även Jung uttryckte sig på liknande sätt då han sa att "Gud talar genom våra drömmar och visioner".


Anledningen till drömtorkan kan vara många. Ett ointresse för den inre verkligheten kan vara en av anledningarna. Bakom det "ointresset" kan kanske finnas en rädsla för vad det är för budskap som kommer genom drömmarna. Om vi är rädda för att möta våra skuggsidor, sidor som vi borde erkänna och ta itu med för att bli helade, då kan drömarbete vara rejält hotande. Men eftersom drömmarna alltid i längden vill oss väl - så är det djupt tragiskt att vi inte tar bättre vara på denna gratisväg-ledning som erbjuds varje natt. Genom att lyssna till drömvägledningen kan vi få råd på olika sätt som hjälper oss att hantera livet ännu lite bättre.
Att vi vaknar onaturligt och icke ordentligt utsövda - av väckarklockor, sambo som skall upp till arbetet, barn som skall till skolan etc jagade av våra scheman och deadlines, gynnar heller inte drömuppmärksamheten.


Ta för vana att sätta en dröm-intention innan du somnar - och skriv ner det du fått till dig. Kommer du inte ihåg drömmen - skriv ner dina första tankar och känslor vid uppvaknandet. Negligera inte det som kommer till dig, om det så "bara" var en enda symbol eller en färg. Det kan visa sig vara viktiga ledtrådar, till något som är väsentligt för dig just nu. På det sättet säger du till Drömkällan att du vill samarbeta, att du vill lyssna - och då kommer också drömupplevelserna att bli starkare, tydligare och ske mer ofta.
Lycka till med drömarbetet!

Läs hela inlägget »

2013

Dax att tacka för det gamla året - och välkomna 2014! Ett år går så fort - nu är det redan avslut - och det nya året stiger strax över tröskeln.
Allla cyklers avslut innebär alltid en början. Ett avslut innebär att sammanfatta, dra sig till minnes, se på misstagen och lärdomarna för att förhoppningsvis på ett ännu bättre sätt ha med sig verktyg till att  ännu lite skickligare klara utmaningarna till nästa gång. Och just lärdomarna och konsekvenserna av misstagen kan i positiv bemärkelse utgöra nya mål inför starten på den nya cykeln.

Jag är ingen vän av nyårslöften. Jag sätter mest upp mål på inspiration då de dyker upp, under hela årscykeln. Men just detta nyår infaller nymånen på den allra första dagen på året, i målmedvetna, ambitiösa och karaktärfasta Stenbockens tccken. Yttreligare 4 planeter huserar dessutom i samma tecken samtidigt. Så passande!

Då kan det vara klokt att använda nymåneenergin och Stenbockskvalitén till att så nya frön och staka ut mål för resten av året. Långsiktiga, strategiska och metodiska sådana. Nyårslöften eller ej - jag skall iallfall skriva ner saker jag önskar mer av. Och i linje med stenbocksenergin  - så handlar de målen mycket om positiv kontroll och disciplin.
Inget kommer som sagt gratis - utan ansträngning. även om det ibland kanske ser så ut. Analyserar man bakomliggande orsaker så upptäcker man snart att det självklart fanns en strategi där. Nu är det dax att på allvar ta tag i just de drivkrafter som skapar säker målgång! Gott slut och ett härligt, spännande, magisk 2014 önskar jag dig!    

Läs hela inlägget »

Godmorgon i fullmånetid!

Nu trappas det upp!  I morgon fm 10.29 är fullmånen exakt i Tvillingarnas tecken. En fullmånetid är alltid en utmaning mellan det medvetna - solen - och det undermedvetna - månen - inom oss. Under fullmånetid så förstärks just de undermedvetna signalerna och upplevelserna. Vi känner, reagerar och upplever så mycket starkare.


Som jag ser det så speglas det tecken som fullmånen besöker av just de egenskaper som behöver balanseras. Denna gång är det i Tvillingarna. Vardagsnära känslokommunikation, social öppenhet, nyfikenhet, behov av mångsidighet och flexibilitet i engagemangen bör hitta konstruktiva kanaler - så att det inte resulterar i B- sidan av detta teckens egenskaper. Det skulle kunna vara ofokuserat, splittrat engagemang där man mer pratar om känslor och intellektualiserar dem, än verkligen känner dem t ex.

Allt i astrologin har både A- och B-sidor Det är vi själva som medvetet kan skapa de positiva uttrycken...Lycka till!

Läs hela inlägget »

Den månfas som vi nu befinner oss i är den tilltagande månfasen.

Den startar med nymånen i dag - och når sin kulmen i fullmånen. Detta är en tid full av potential, en tid där du ännu mer medvetet kan attrahera det du vill ha mer av och behöver i ditt liv. Det är en tid för tillväxt, utveckling och förnyelse som representeras av Jungfrun - en av de kvinnogestalter som tillsammans med modern och den gamla viskvinnan speglar månens olika faser.


Jungfru-månfasen står för det nya, rena och är kopplad till tydliga föresatser och mod. Man kan också se denna månfas som en tid av förberedelse då du kan samla på dig resurser. kraft och styrka - att göra dig redo för framtiden. Den tilltagande månfasen symboliserar starten på en cykel, en process - som du medvetet kan använda dig av genom att just fokusera på de mål och önskningar du vill manifestera. Lycka till!
Välkommen in på min Astrocoach-sida på facebook! https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim

Läs hela inlägget »

"Allt som sker har sin tid, det finns ett tillfälle för allt som  sker under himlen."
 

Följer du månens faser? För att dra nytta av Syster Månes starkaste energi så kan du uppmärksamma de olika faserna av måncykeln. Alla faser har sin mening.


Väntan har sin givna plats vid förändrings- och utvecklingsarbete. Handling är inte allt utan det gäller att så frön till förändring, sköta om dem och sedan när  tiden är mogen skörda förändrigens frukter. Fyra månfaser brukar vi koncentrera oss på - nymåne, tilltagande måne, fullmåne och avtagande måne med mörkermåne. 

Vi befinner oss nu i fasen avtagande måne. Denna fas personifieras av den gamlas aspekt av Gudinnan. Efter jungfruns förberedelser och moderns fullbordan kommer nu den gamla visa kvinnan i sin fas. Det är dags att släppa, befria och "bannlysa". Den gamla har förståelse av mörkret och fasen innebär att du går inåt och ännu mer blir medveten om dig själv. Det är nu du skall befria rädsla och smärta. att våga se och erkänna både dina svaga och dina starka sidor. Inga fler spel att spela - det är sanning och ärlighet som gäller.

Så - under denna månfas släpper du ifrån dig de saker som  inte har fungerat i måncykeln du senast gått igenom. Släpp dem. låt dem gå och känn ingen bitterhet. Tiden  var den rätta. Det här är en fas då du skall sörja. Tiilåt dig uppleva förlustens smärta. Det är en fas - och påminn dig om att den går över, det är sunt och ärligt och gör det möjligt för oss att växa och utvecklas. 

Det finns många ceremonier vi kan använda oss av i denna fas Själv brukar jag sätta ord på det jag vill släppa taget om  och  befria mig ifrån, skriva ner det på en papperslapp och bränna t ex - allt som ett sätt att ta sig själv, sin utveckling/process och Gudinnan på allvar.

Detta är också den tid i måncykeln då vi har som närmast till våra inre ledsagare och guider. Vänd  dig till henne /dem, ställ frågor och begär svar, och be om tecken angående vilken väg du skall följa fortsättningsvis.  Lycka till med "släppa-taget"- processen! 

Välkommen in på min sida "Astrocoach" på Facebook!       https://www.facebook.com/AstrocoachAgnetaOreheim

Läs hela inlägget »

Ja, tänk om det blir som i texten till bilden ...Jag är iallafall helt övertygad.

 

Mycket av det vi  kallar "övernaturligt" och "hokus pokus" bevisas ju nu mer och mer vetenskapligt. Mycket rön från kvantfysiken t ex har sedan länge bevisat andliga teser som t ex att medvetandet är skapande, att vi påverkar det vi fokuserar på, att fysiskt avstånd inte hindrar någon "påverkan" etc . Institute of HeartMath, USA visar också i sin forskning att hjärtat är en kraftkälla med oerhörd möjlighet att påverka och hela - och att det är en  förmåga som vi alla kan träna upp. Många föregångare inom medvetenhetsutveckling presenterar just dessa "nya" och spännande områden. Lynne McTaggart, Bruce Lipton, Gregg Braden, Howard Martin är några av dessa namn.

När det gäller astrologin så har jag som verksam astrolog sedan över 30 år, naturligtvis tillit till att den också kommer in i "finrummen" så småningom. Att den förpassats till skrock-, vidskepelse-, och spådomsdomänerna anser jag djupt beklagligt, när den istället kan vara en sådan fantastisk hjälp i personlig utveckling. Och det är just där den hör hemma!
 

Läs hela inlägget »

Underbart att se att paret - de som var här på relationshoroskop - gör precis det de skall för att energin dem emellan skall funka så bra som möjligt. Det gör en astrolog och astrocoach glad!
I detta fallet var det planeten Uranus som var VÄLDIGT central i deras relations-horoskop. Frihet. oberoende, självstän-dighet, originalitet, okonventionalitet etc är några av de budskap som denna planet "vill" att vi skall uttrycka. 

Så, det är bara att "följa med" och bejaka det som livet  - och astrologin - som är ett uttryck och en spegel för just Livet - vill!!! För det är ju också så att vi själva direkt märker resultatet - vi mår och fungerar så mycket bättre då.
Det är heller inget vi kan ignorera eller "tänka bort", energin finns där ju hursomhelst...Och faktiskt - alldeles oavsett om vi "tror" på astrologi, eller ej...
Det som händer, om vi medvetet eller omedvetet struntar i det - är att B-sidan, den destruktiva energin av samma planetenergi kommer fram. Det är vad gäller Uranus, upplevelser som den negativa stressen, irritation, "kramp", ofrihetskänsla, spänningar etc som då infinner sig  -  pga en isåfall alltför konventionell och "låst" livsstil, där frihetsbehovet är förnekat eller inte fullt uttryckt.
 
Så tydligt det blir! Och det VAR verkligen originella i livsstil, intressen etc. Jag önskar dem all lycka i deras relation. Astrologin är ett häftigt språk - jag är såååå tacksam över att jag får hjälpa till med att få den ur "vidskepelse - och spådomsträsket"  - och upp till den nivå där den hör hemma. I personlig utveckling och självkännedom!! 

Läs hela inlägget »


HeartMind Event gick av stapeln den senaste helgen, här i Göteborg. Det var flera fina föredrag på temat hjärtats intelligens som presenterades under dagarna. Den mycket intressanta forskningen från Institute of HeartMath, USA som visar på hjärtat som långt mycket mer än enbart kroppens blodpump - presenterades av Howard Martin. Med flera intressanta exempel klargjorde han på ett fascinerande sätt vilken oerhörd kraft som ligger i vårt hjärta, hur vi alla påverkar allt och alla vi möter med denna kraft samt hur vi alla kan träna upp just kraften i våra hjärtan för att genom det bidra till både eget och andras välbefinnande. Denna träning genererar också en starkare kontakt med vårt inre vetande, vår intuition. Talesättet "följ ditt hjärta" visar sig numera ha ett vetenskapligt stöd då det också innebär bästa möjliga tillstånd vad gäller balans i kropp och själ ur en anti-stress synpunkt, men också för att t ex fatta beslut.

Det centrala handlar om att själv träna upp förmågan att kunna generera positiva känslotillstånd. Detta är något jag själv tränar sedan ett halvår  tillbaka via min Iphone-app genom programmet som heter "Inner balance".1997 presenterade HeartMath bevis för att hjärtat förändrar mönstret i sin rytm beroende på om vi har positiv eller negativ känsla i kroppen. HRV- ( Hert Rate Variability) mönstret skiftar markant när vi upplever behagliga kontra obehagliga känslor. Detta styr även hur vi utsöndrar våra hormoner, vårt autonoma nervsystem samt hur vi utnyttjar kapaciteten i vår hjärna. Det är dessa upptäckter som ligger till grund för träningen.
Så här utrycker sig Doc Childre, grundare till Instiute of Heart Math: 
"What you put out comes back. The more you sincerely appreciate life from the heart, the more the magnetic energy of appreciation attracts fulfilling life experiences to you, both personally and professionally. Learning how to appreciate more consistently offers many benefits and applications. Appreciation is an easy heart frequency to activate and it can help shift your perspectives quickly. Learning how to appreciate both pleasant and even seemingly unpleasant experiences is a key to increased fulfillment"
Jag kommer definitivt att följa utvecklingen och forskningen på detta spännande område! 


http://www.youtube.com/watch?v=QdneZ4fIIHE
 

Läs hela inlägget »


Har du också hört uttrycket: "Är det rätt så går det lätt?" Om vi pratar om planeten Saturnus så gäller definitivt inte det uttrycket. Denna himlakropp vill få oss att inse att saker tar TID, att det finns en logisk konsekvens och något nästan "gudomligt" med motstånd, hinder och svårigheter. Lite av liknelsen med sandkornet i musslan, som till slut genom allt "nötande" har blivit en oerhört vacker pärla.

En motivation som inte klarar motstånd är ju t ex inte någon särskilt stark motivation. Saturnus vill få oss att förstå att vi, vår mission t ex, måste vara starkare än motståndet om vi vill uppnå något av verkligt värde. Har vi ett långsiktigt mål och inser kvalitén i det - då fortsätter vi att uthålligt och strategiskt bygga. Och detta kan givetvis göras i glädje - även om det är besvärligt, tar tid och kräver hårt jobb. För mig är detta realism och att leva på ett jordnära sätt...Det är en av de viktiga läxorna med Saturnus som jag ser det...

 

Läs hela inlägget »

Månen är en av de viktigaste delarna i vårt horoskop. Denna himlakropp har bl a att göra med det känslomässiga välmåendet, hur vi reagerar och fungerar känslomässigt. Den speglar ofta också vår egen historia, det vi bär med oss från det förflutna. Det är en viktig del av oss som speglas och ständigt aktiveras i våra relationer, ofta på ett omedvetet plan. Månen står ofta för automatiska, oreflekterade reaktioner. Och det är ju ofta dessa som om och om igen "ställer till det för oss", då vi utan fullt medveten själviakttagelse bara reagerar direkt och "går igång" och trillar dit på vanemässiga reaktionsmönster, utan att egentligen se eller förstå det själva.

 

Månen har dessutom att göra med näring - fysiskt och psykiskt - eftersom denna himlakropp generellt förknippas med moderskap, den egna modern och barndomen. Yrkesgrupper som är kopplade till den sortens näring kan vara omhändertagare, vårdare av olika slag, kockar, näringsterapeuter t ex.

Allt har en A- och en B-sida...En alltför stor upptagenhet av just dessa områden - mat och näring i olika varianter- med under- eller övervikt, "matnojjor", slaviskt renlevnads- eller hälsobeteende, överdrivet terapeutiserande eller "hönsmamma"-beteende etc - kanske i botten har att göra med en destruktiv relation till modern - som ett sätt att försöka hantera och kompensera det som inte blev ordentligt tillfredställt i barndomen...
Att läka det inre barnet och se till att det får sitt erkännande, oavsett vår fysiska ålder, är något som just Månen inom oss har som ett bland flera budskap till oss.

Läs hela inlägget »


Jag har hittat det! Ett parti som jag kan känna mig hemma i - och där mina andliga idéer och min vision om ett verkligt rättvist samhälle som ser till alltets bästa finns. Det är ENHET. Ett parti som startades  och har funnits sedan 1990 - men som jag definitivt tror ligger rätt i tiden NU!!!
Det finns så många människor i vårt eget land som känner sig överkörda, icke-respekterade, lurade, frustrerade, besvikna och utblottade. Och det av ett samhälle och ett system som inte längre klarar av att vara det, som det var ämnat att vara. Ett samhälle som skulle ge individer, natur och miljö den värdiga respekt, omvårdnad, trygghet och tillsyn som borde vara självklart. Ett samhälle som hade sett igenom illusionen om separation. Och där insikten fanns djupt förankrad om att det vi gör mot andra människor, djur och miljö i utnyttjandesyfte  kommer tillbaka till oss själva, likt en bumerang med 100%-ig logisk konsekvens. Det är en naturlag. Så enkelt  - och kanske samtidigt så svårt att ta till oss. Vi är alla delar av en och samma helhet.
 
Istället är det nu - världen över - egot som med kortfristigt pengatänk regerar. Konsekvenserna blir och är förödande. Vi lever verkligen på tillvarons brant. Det är allvarligt. Mycket allvarligt. Och det kokar överallt av frustration och orättvisor.
 
Men vi sysselsätter oss med allsköns underhållning och orkar, vågar och klarar inte av att till fullo se vad som verkligen håller på att ske. Vi lever i dimman, förlamade av illusioner och önsketänkande, och tror lite diffust på att "någon annan" skall rycka ut och ta hand om det hela. Ställa allt till rätta. Men det kommer inte att ske. Vi är själva denna någon. Och det börjar bli väldigt bråttom. Moder Jord skriker och vill få oss att förstå. Att se. Att ta ansvar. Och att agera och välja annorlunda. Ständig ekonomisk tillväxt, överkonsumtion och utnyttjande av resurser - natur och människor - har definitivt gjort sitt.
För mig finns det ett alternativ. Enhet. Där lägger jag min röst och mitt engagemang. Och trots det akuta läget, är jag ändå full av förtröstan vad gäller framtiden. Skrämmande mardrömmar ger oftast de största insikterna! Och den mardröm vi alla befinner oss i nu, har vi möjlighet att hela genom att bidra, var och en. www.enhet.se

 

Läs hela inlägget »

Vi har en häftig helg att se fram emot!
Halloween eller Samhain som kelterna och wicca-kulturen kallar helgen "då slöjorna mellan världarna är som tunnast" som man brukar säga... En helg som i sitt ursprung handlar om att vörda döden och de hädangångna - som en del av livet.
Dessutom - först mörkermåne och sedan nymåne och solförmörkelse - i Skorpionens tecken. Att resa inåt, att vi behöver se "mörkret" och inte rädas det - är bara förnamnet på detta budskap som jag ser det.....

Vi kan se det som en tid då vi alla - om vi vill - kan göra den resa som den sumeriska gudinnan Inanna/Ishtar gjorde ner i underjorden, "underkastade sig", dog och sedan återuppstod igen...En resa där hon fick möta den mörka gudinnans effekter och kalla objektivitet - något som vi alla oxå måste lära oss hantera - och bejaka. En resa och påminnelse, som är oerhört viktig i en värld där vi alltför mycket värderar kontroll och intellekt - och glömmer att Livet vill få oss att våga närma oss djupen. Där finns KRAFTEN, även om vägen dit kan vara omskakande...! Lycklig resa!

Läs hela inlägget »

För att förstå ditt eget Måntecken, vilka specifika känslomässiga behov just du har utifrån ditt horoskop, är det intressant att levandegöra det med hjälp av mytologin och alla de mytologiska figurer som existerar från en mängd olika kulturer.
 

Har du tillgång till ditt horo-skop så har du också en karta över alla dessa gudar och gudinnor som dansar inom dig och som vill uttryckas och bejakas. Det är också något jag har tagit hjälp av

på mina kurser och föreläsningar i astrologi.

Det första tecknet i zodiaken är Väduren. En gudinna som kan sägas spegla den energin är den egyptiska Sekmeth. Här finns amazon- energin, det är en krigisk gudinna som slåss för sin egna behov och vad hon känner, något som i allra högsta grad är viktigt att vi är kapabla till om vi inte skall bli överkörda. Det är i mytologin en lejoninna med häftigt temperament. som uppskattar tävlings- och utmaningskänslan då behovet och känslan av aktivitet, kamp och erövringar av olika slag utgör en grund i vardagsstämningen.  

Läs hela inlägget »
Det är spännande och utmanande med relationer. Och inte alltid så helt enkelt... Astrologin kan definitivt vara en vägledare om hur och på vilket sätt hantera dem. Och ge vissa "förvarningar". 

I de sk. compositehoroskop jag arbetar med för att ställa relationshoroskop, ser man utmaningarna och själva "meningen" med varför två personer förts samman. De utmaningar som finns i ett sådant horoskop bör medvetandegöras och erkännas av bägge parter för att gemensamt sedan också dela på ansvaret som krävs för att få till utmaningen. Det räcker alltså inte med att enbart en av parterna känner till och tar ansvar för energin. Ensam klarar ingen att i längden bära två.

Ett klassiskt exempel är terapeuterna C G Jung och Sigmund Freud. Deras relation började som ett intensivt samarbete där många trodde att Jung var den självklara efterföljaren till Freud och skulle föra hans arbete och teorier vidare. I deras relationshoroskop har de en sk opposition, ett spänningsförhållande mellan planeten Mars och Pluto. Det är en klassisk astrologisk indikation på maktkamper och viljekamper, oavsett om de är medvetna, erkända eller hålls hemliga av någondera parter. Det var till slut också just en maktkamp som gjorde att de bröt med varandra. Jung kände sig styrd och kontrollerad av Freud, och gick vidare för att utveckla sina egna idéer om det omedveten och drömmar etc som inte Freud accepterade.
Jag har själv sett samma planetenergi i ett par relationer jag varit i.Till en början har jag negligerat dem. Intellektet har trott att jag skall "fixa dem", att jag via medvetandet skall kunna hantera dem. Men för mig har det då visat sig övermäktigt, som en alltför tuff utmaning med tilltagande känsla av "kramp" och mer och mer glädjeavsaknad. Så resultatet har för mig också blivit att jag valt att lämna. Naturligtvis finns det, som alltid, en anledning till att människor kommer i ens väg. Och det är väsentligt att också ta sig en funderare på vad de väcker inom en själv, vad de speglar inom en. Att lämna relationer innan man fått det klart för sig innebär säkerligen att man missat läxan.
Självklart kan man välja att vara kvar och "kämpa på" i varenda relation man har - och ibland är det förvisso det som kan leda till "nya höjder". Var och en får naturligtvis avgöra när och om man tar ett sådant beslut. Men jag tror också att hur man reagerar i en sådan situation är ställt i relation till vad man är van vid för typ av relationer för övrigt. Ju mer man upplevt av friska, levande, glädjefulla och inspirerande möten desto mindre tror jag att man är benägen att lägga tid, energi och kanske en stor del av sitt liv på något som inte är bra för en.
Läs hela inlägget »

Så jättekul det var att få deltaga på Tidningen Näras andliga kryssning och prata favvoämne - drömtolkning - mååånga gånger!!! Tack alla goa medarbetare på tidningen med chefredaktör Madeleine Walles i spetsen. Så fint ni hade ordnat det och planerat för oss! Underbart också att få träffa alla härliga människor - nästan 2000 personer på båten - och de andra "andliga profilerna! som oxå föreläste! Det blir nya samarbeten framöver. Jättetack för allt! 

Läs hela inlägget »

Efter 2 inspirerande dagar på Års- och medlemsmöte för "Enhet" - så är jag uppfylld av än mer hopp och framtidstro. Aldrig trodde jag att jag skulle vilja bli politiskt aktiv... Men efter att ha läst och mer och mer satt mig in i Enhets partiprogram samt visioner, så står det klart för mig att det inte går att arbeta för det jag gör i min egen verksamhet - utan att också samtidigt skapa en möjlighet för detta genom en förändring av samhället och världen - ur ett större perspektiv än enbart individens. Andliga värden och politik måste gå hand i hand - och det är precis det jag upplever att jag hittat i Enhet. Med ett partiprogram som bl a innehåller punkter såsom " En trygg mäniska är en rik människa", "En ekonomi som tjänar jorden och människan", "Hållbar utveckling börjar inifrån", "Mera friskvård - mindre sjukvård" etc så är jag såld. Och när jag läser visonen om att vi skapar yttre fred genom inre frid - där ett aktivt fredsarbete börjar med att vi helar oss själva för att kunna hela världen - så är det ju i högsta grad jämförbart med den mission jag själv driver i min egen verksamhet. Så självklart ser jag Enhet som vägen till framtiden - och en framtid som jag önskar att alla människor får leva i! Och nu kör vi!  

Läs hela inlägget »

Mörkermånetid - en tid i måncykelfasen som innebär att släppa, lämna och befria oss från känslomässigt bagage. En tid som är förknippad med "död" - och som ofta kan speglas i nattens drömmar.
Kanske blir man rädd då man drömmer om att någon närstående dör i ens drömmar och tror att det med nödvändighet också måste hända. Ofta så är denna typ av drömmar istället symboliska. Fundera t ex på vad i relationen till den personen det är som kanske är på väg att dö. Kanske är det en ny fas i er relation, en ny attityd eller kanske en känsla gentemot den personen som nu dör, en besvikelse eventuellt, och som därför innebär ett lämnande psykiskt, eller kanske också på ett fysiskt plan.
Fundera också på vad den personen symboliserar inom dig själv och vad det kan vara för del inom dig själv som du lämnar, som nu "dör". När vi växer så är det ofrånkomligt att inre lämnanden också står i relation till yttre lämnanden. Vi slänger av oss gamla psykologiska kostymer för att växa vidare och bli mer av oss själva.

Läs hela inlägget »


Vi säger oss vilja ha ärlighet. Vi vill leva i sanning. Men vi är rädda för att blottställa oss, t o m att berätta våra drömmar- och då menar jag nattens - öppet för varandra...Hur skall egentligen den ekvationen gå ihop? Som vanligt brukar man ju inte få något om man inte ger något.... Och om vi vill ha ärliga, sanna, icke-fejk-möten mellan människor - ja då borde det ju också vara så att vi vågar visa oss som vi är. Både med vår sol- och vår skuggsida. 
Ja - att prata drömmar ÄR utlämnande - men också mycket helande. Och Ja - jag vet människor som blivit både chockade, arga och gått i "taket" över drömbudskapen. Men - de är sanna. Ibland smärtsamt sanna. Och det är just därför egot inom oss, som gärna vill fortsätta med att leva i smickrande illusioner som tar kraft och glädje ifrån oss, just "går i taket". Men vägen till lyckan går inte via egot...Antingen vill vi bli hela - eller så väljer vi att "pyssla" med annat under vår tid här på jorden. Valet är fritt. 

Och - eftersom vi alla sitter i samma båt - med olika tuffa utmaningar i Livets skola så går ingen av oss "fri". Att leva i ständig sommar och solsken kan inte vara annat är fejk. Så är varken livet eller naturen inrättad. 
Att erkänna verkligheten precis som den är, just NU är istället en bra "medicin" för att börja bli befriad från det som tynger oss. Alla vi, utan undantag, har vår smutsiga byk att ta hand om. Och det fantastiska är att det är just den byken som är vägen till kraft och glädje.

 

Läs hela inlägget »

Höstdagjämning idag....
Regnet öser ner utanför mitt fönster här i Johanneberg, och mängder av kråkor kraxar...Inget snack om att hösten inte har anlänt.... Höstdagjämningen eller Mabon som kelterna kallar denna tid - är en en tid då dag och natt är lika långa, men då natten och mörkret tar vid mer och mer. Naturen går till vila, och drar tillbaka sitt överflöd och förbereder sig för vintern. En intressant påminnelse om de ständiga livscyklerna, precis som månen med sina cykler och de månatliga förändringarna och processerna... Det är dags att ännu en gång tacka för värmen och den "skörd" vi på olika sätt upplevt under den senaste årscykeln, och fortsätta resan inåt i det egna "mörkret" och så småningom hitta pånyttfödelsen i senare årstidsfaser. Ha en fin höstdagjämnings-eftermiddag! 

Läs hela inlägget »

Använder du dig av  den gratis-coach som natte-tid alltid står  till tjänst och inget hellre vill än att hjälpa och bistå dig? Ställer du medvetna, riktade frågor  till Dröm-källan för konkret vägledning i olika livssituationer?
 

Jag kan inte nog betona kraften i och betydelsen av INTENTIONEN för att stärka detta samarbete! Sent i natt innan jag somnade bestämde jag mig för att ännu mer, tydligare och skarpare öka uppmärksamheten på den Drömskola vi nattetid har tillgång till. Det är en skola som kan lära oss och bistå med vägledning om ALLT, med många tjäntvilliga förmedlare, hjälpare och lärare...Och jodå - 5 skarpa, mycket tydliga drömsekvenser med starka healingbudskap - samt dessutom några intervjufrågor till en filminspelning jag skall göra på torsdag kom. TACK Drömkällan! Du är en fantastisk och pålitlig livsvägledare! <3!     

Läs hela inlägget »

Ibland träffar jag människor som envisas med att säga att de ska tänka sina alldeles egna tankar,vara "opåver-kade", vara fria och inte följa någon annans tankegång" etc. De vill gärna se sig som föregångare...Ja, det låter ju klokt och bra - men frågan är om någon av oss kan vara "fri" i den bemärkelsen - eftersom vi alla är ETT och invävda i samma väv...där allt och alla är till för att hjälpa , stötta och "befrukta" varandra. Inget nytt under solen var det någon som sade oxå . Och om allt är evigt, utan början och slut, finns ju allt redan tänkt, gjort och sagt...Bara att "koppla upp sig ". Liksom. Skulle allt är ETT - tanken göra oss till mindre intressanta eller ofria individer? Nej det tror jag inte, men kanske lite mer ego-befriade...
Och ibland kan "den inre rebellen" göra revolt och vara så mycket "anti" i ambitionen att vara just rebell - så att resultatet blir att man gör revolt mot allt och alla som skulle kunna vara en väg till verklig harmoni... 

Läs hela inlägget »

Varje gång jag blir medveten om dem - de meningsfulla sammanträffandena, som C G Jung kallade dem - så känns livet än mer fascinerande...
I somras så deltog jag på en veckas shamankurs för Jonathan Horwitz, "Return to spirit". På den första kurskvällens healingtrumresa hade jag satt intentionen att förstå innebörden av de exem jag hade fått tillbaka tidigare under sommaren. De bilder jag då fick till mig visade bl a något som jag associerade till 2 lungor. Vid utesittningen som jag gjorde ensam i skogen under en natt den veckan, dök samma bild också upp. Denna gång som en tydlig bild som framträdde i ett träd framför mig. Och vid den avslutande och sista övningen vi gjorde, då vi "reste" för att hitta en "blessing" att delge en person i cirkeln och sedan leverera en gåva till denne - så fick jag tillsammans med min "blessing" ett smycke  gjort av snäckskal - i form av 2 lungor....(Det är också det smycket som är på bilden.)
Detta var 3 starka upplevelser som för mig inte är någon slump. Jag började associera till bilden av just lungor som ju verkade vara det jag skulle förstå, och också den koppling till lungproblem och lungsjukdomar som jag vet har att göra med sorg. Under den första trumresan hade jag också fått minnesbilder av svek och smärtsamma kärleksupplevelser. Så det verkade mycket logiskt att återkomsten av exemen innebar utmaningen och möjligheten att hela ännu en nivå av sorg, ett arbete jag också fortsatt med sedan dess.
 
Dessa "meningsfulla sammanträffanden" gör mig vördnadsfullt påmind om att under ytan på den vanliga, manifesta verkligheten finns en djupare verklighet där är allt levande, medvetet och besjälat och dessutom fyller en bestämd, logisk funktion. Synkroniciteterna hjälper oss att inse att de annars så tydliga skillnaderna mellan inre och yttre, fysiskt och psykiskt,  inte är självklara. De verkar vara länkade i en väv långt mer sammansatt och komplex än vi kan greppa, och där försök till avfärdande med hjälp av begrepp som "slumpen" inte håller. Vi anar istället en mening, en närvaro av en osynlig och välvillig support.  

Genom att på olika sätt "stilla oss" och medvetet göra oss uppmärksamma på denna bakomliggande värld, kan vi få hjälp med att komma i kontakt med denna vägledning och dra nytta av den. Då öppnar vi oss för det språk, det tal som försöker meddela sig med oss.

Läs hela inlägget »

Hittar du balansen mellan att "göra" och att "vara"...Lever du utifrån sinnet - eller utifrån själen?
I boken "Döden gav mig livet" skriver författaren Anita Moorjani om just skillnaden mellan dessa två tillstånd.
"När vi under en längre period lever helt och hållet utifrån sinnet förlorar vi kontakten med vårt oändliga jag och vi känner oss vilsna. Det här händer när vi hela tiden befinner oss i göra-läge och inte i vara-läge. Det senare betyder att vi lever utifrån själen, och det är ett tillåtande tillstånd.

Att vara betyder inte att vi inte gör något. Det är bara så att handligarna uppstår ur känslorna och sinnesstämningarna, samtidigt som vi är när-varande i nuet.
Att göra är å andra sidan framtidsorienterat och sinnet skapar då en rad uppgifter som leder oss från en punkt till nästa i syfte att uppnå ett speciellt resultat, oavsett känslotillstånd. Jag har upptäckt att jag bara behöver se på känslan bakom mina vardagliga beslut för att avgöra om mina handlingar härrör från att "göra" eller att "vara". Om allting jag gör varje dag drivs av entusiasm och livsglädje då "är" jag - men om mina handlingar utgår från rädsla då "gör" jag".

Så bra och klokt uttryckt tycker jag!

Läs hela inlägget »

Jag älskar verkligen att få bekräftelse på att allt hänger samman, att allt verkligen är en livsväv där inget någonsin sker av en slump eller utan mening...Kommer hem från vackra Österlentrakter och en givande helgkurs - "Runor, sejd och heliga riter", med Jörgen Eriksson och Sejdman Kluve som kursledare.
 
Förutom att kursen handlade om nordisk shamanism och en hel del om den nordiska mytologin, låg ett stort fokus på runor. Jag stötte på runorna för många år sedan och har "nosat" lite på dem själv under åren - men denna kurs gav mig en mycket djupare förståelse... En betydelsen av runor t ex är "hemlig viskning"... Det är just den kommunikationen - som i vardagens stoj knappt är hörbar, och som är så lätt att missa i det ofta alltför uppskruvade tempot - som runorna kan utgöra ett verktyg vad gäller att hjälpa oss att få fatt i, och ta lärdom av just denna kommuni-kation.

Ett exempel från några timmars utesittning på söndagen var att "Lagu"-runan förmedlade sitt budskap till mig, till den fråga jag hade ställt. Det var dessutom en runa som dessutom färgade andra övningar vi gjorde gemensamt och insikter vi gavs. Den runan har med månen, vatten , intuition, sömn och känslor att göra bl a - dvs det som jag som astrolog förknippar med just Månens himlakropp och dess betydelse. Jag fick också under helgen under en trumresa till Nornorna - de tre ödesgudinnorna Urd, Verdandi och Skuld - tydliga instruktioner att införliva runorna i mitt dagliga klientarbete. Och självklart lyssnar jag och tar till mig det - och ser fram emot den utvecklingen! Så nu är det lite "plugga runor" som gäller - även om run-insikten mest kommer av att praktisera och vrkligen uppleva kopplingen själv tror jag. Spännande hursomhelst! 

Läs hela inlägget »


När jag hör sådant som "den som gör gott får gott tillbaks" etc, då undrar jag alltid med vilken intention det sägs... För alla de som just nu tampas med tuffa utmaningar, svåra sjukdomar, tuffa öden - drar man dem alla över en kam då? Är alla de bara "stygga"...Eller finns de så mycket djupare orsaker till deras situation som vi inte har en aniing om, och som vi inte heller, med vårt begränsade förstånd, har en möjlighet att uppfatta...Andliga påståenden kan låta farligt nära fascistiska uttalanden...

Läste nyligen ur Anita Morjanis fascinerande bok "Döden gav mig livet" - - -" Och återigen vill jag betona att sjukdomar inte är vårt eget fel! Att tro det kan vara mycket frustrerande för någon som är sjuk. Det jag vill få fram är att biologin reagerar på det vi har i vårt medvetande, och det gör också våra barn, djur och omgivningar. Med vår medvetenhet kan vi förändra förhållandena på jorden på ett mycket mer genomgripande sätt än vi förstår" 
Ja, hur vi använder vår medvetenhet tydligen.... Eller kanske snarare vad som är aktivt i vårt undermedvetna. För det verkar ju vara det som har den verkliga makten över resultaten. Och då blir det ju lite lurigt att klandra medvetandet för något det inte är medvetet om...
 

Läs hela inlägget »

Tänk om det är så att vi har missuppfattat sååå otroligt mycket vad gäller orsak och verkan, och att vår syn på "offer" och "förövare" är orsaken till att destruktiva handlingar bara fortgår i det oändliga... Jag är benägen att helt hålla med om vad Anita Morjani skriver i sin mycket livsbejakande bok "Döden gav mig livet", som ett resultat av den NDU(nära döden upplevelse) och den otroliga vändning inklusive läkning av sin svåra cancer, som hon varit med om...

"Alltså hyset jag ingeting annat än medkänsla för alla kriminella och terrorister i världen, liksom deras offer. Jag förstod på ett sätt som jag  akdrig gjort tidigare, att man för att begå sådana handlingar verkligen måste vara förvirrad, frustrerad, plågad och hata sig själv. En självförverkligad och lycklig individ skulle aldrig uföra sådana handlingar. Människor som sätter värde på sig själva och som delar med sig av sin kärlek utan villkor, är en ren glädje att umgås med. Men för att kunna begå brott av det här slaget måsta man vara emotionellt  sjuk, fakstiskt ungeför som att ha cancer. Men jag märkte att de som lider av den här sortens "psykiska" cancer behandlas med förakt av vårt samhälle och har ytterst små möjligheter att få någon praktisk hjälp, vilket bara förvärrar tillståndet. Genom att behandla dem på det sättet tillåter vi "cancern" i samhället att växa."

Så otroligt sant och viktigt det hon skriver....Att verkligen förstå vad som är orsak och vad som är verkan. Tänk när vi kommer dit i vår medvetenhetsutveckling att vi glömmer offer-  och förövare-tänket och istället förstår att det djupast sett "bara" handlar om okunskap och omedvetenhet...Jag längtar dit.

Läs hela inlägget »

Att fokusera utåt eller inåt - är avgörande för hur lång tid det dröjer  tills  vi "vaknar upp" i våra liv. Jungs citat är häftigt och påminner  oss om just detta... Vi kan verkligen se livet som en dröm där vår uppgift är att vakna upp ur vårt sovande, omedvetna tillstånd. Och vi  har ständig hjälp och bistånd inifrån - genom intuitionen, hjärtats röst, våra dags- och nattdrömmar... 
Lyssna! Vakna!

Läs hela inlägget »

Mycket av den modfälldhet och brist på uthållighet vad gäller att nå sina mål som jag möter i klienter och  andra mäniskor jag träffar, tror jag grundar sig i en missuppfattning gällande  livets villkor. Livet är ett träningsprojekt, vi måste skapa och bygga allt som jag ser det! Och det gäller både färdigheter, talanger, tanke - och känslotillstånd. Det som till synes verkar vara "gratis" för någon är som jag ser det uppbyggt utifrån ihärdigt och envist tidigare arbete. Antingen i detta livet - eller i flera tidigare. Ingenting kan bara uppstå av en slump. Det finns logiska förklaringar bakom allt -  även om vi inte i det frusterarde och förtvivlade  tillståndet kanske inte alltid förstår det. Eller vill förstå.

För mig är detta en sådan otroligt positiv  och stärkande livssyn!. Det ÄR bara jag själv som är min värsta fiende eftersom jag bara kan möta konsekvenser av mig själv. Det är en tanke som hjälper mig i tuffa utmanande stunder - utan att lägga skuld, klander eller dåligt samvete på mig själv eller andra. Och om vi greppat denna inställning till fullo ser vi det som självklart att likt Edison t ex, bara fortsätta och forstätta med försöken, eftersom vi har vetskapen och tilliten inifrån att vi absolut kommer att komma i mål. Förr eller senare.

Läs hela inlägget »

Och nu nymånetid...Nystart, omstart, uppstart...Denna månad i Kräftans tecken - fokus på känslor, omhänder-tagande och närande, att vårda och prioritera "det inre barnet" , att vara "mamma" till dig själv t ex...Sätt nya, fruktbara och livskraftiga känslofrön dessa dagar! Lycka till!

Läs hela inlägget »

Hej! Jag är din natt- och din dagsdröm. Ibland kallar man mig för din intuition, din inre vägledare...Jag har det inte helt lätt måste jag säga, och det gör mig förvirrad emellanåt.... Det skrivs mycket om mig nu för tiden. Bl a att man skall, och också gärna önskar, lyssna till mig. För många säger sig vilja det...Det är vackra ord och fina formuleringar i böcker, krönikor och bloggar. Jag tycker att jag är tydlig med det jag vill framföra, men det verkar som om mina budskap iallafall, trots den i ord uttryckta längtan, ändå inte uppskattas.

Jag slår hårdare och hårdare, för ni vidhåller och bedyrar att ni verkligen vill lyssna. Jag kommer i tuffare och tuffare kostymer - både i dagshändelser och i skrämmande mardrömmar. Jag t o m talar genom sjukdomar. 

Men fortfarande - trots att just dessa sätt måste vara mycket plågsamma för er - så vidhåller ni att jag skall tala - och fortsätta med det. Och det gör jag! För det är ju ändå ni som bett mig komma. Jag gör bara det ni önskar och vill. Och det jag vill är VÄL! Men varför kallar ni mig då för otur, orättvisa och olyckligt öde...Jag gör ju - igen - bara det ni själva önskar och har bett om. Jag kan inte annat än att lyda det ni ber mig om....

Läs hela inlägget »

Att drömma är att vakna! Våra drömmar vägleder oss ständigt inför utmaningar och möjligheter som ligger fram-för oss på livets väg. Kanske är det så att vi går igenom allt som kommer att hända i våra drömmar, på det undermed- vetna planet, innan det manifesteras i den sk verkligheten.
Iroqueserna uttryckte det också så, när de påstod att vi drömmer allt innan det händer. Och med tanke på idéerna om att det är vårt medvetande som skapar verkligheten, att det inre skapar det yttre, är jag själv benägen att hålla med.
Lyssnar du på dina drömmar och ser vad som är på gång? Genom att ta för vana att på allvar uppmärksamma dem, får vi chansen att se tidiga varningar och därmed en möjlighet att välja och ändra ett förlopp som vi inte önskar skall ske. Vi blir mer uppmärksamma och medvetet närvarande i våra liv! 

Läs hela inlägget »

En bok som jag varmt rekommenderar för alla som är intresserade av verkligt personligt ansvar är Sören Grind:s bok "Livet din spegel", influerad av Martinus Kosmologi, där jag oxå har mina andliga rötter. Är du intresserad av vad "speglingar" eg innebär - läs boken! "I ljuset av reinkarnation och karma blir då allt vi upplever reflektioner av vårt eget medvetande. Livets tal till oss genom vardagens hädelser och relationer, ses som en berättelse om vårt medvetandes olika sidor, såväl de mer primitiva som de mer mogna. Att lära sig se den dagliga livsupplevelsen som speglingar av vårt eget medvetande ä därmed detsamma som ett utforskande av vårt eget omedvetna. Ju mer vi förstår av vår livsupplevelse och vårt öde, desto mer av det omedvetna har då förvandlats till något medvetet."

Och detta gäller naturligtvis om solen skiner och vi mår bra - eller om vi själva eller våra vänner på Facebook och andra sociala medier, är utsatta för kränkningar och nätmobbing. Vi möter alla enbart oss själva - och bör oxå agera utifrån det. Och det är något av det tuffaste att komma ihåg och klara av, som jag ser det, när vi blir och känner oss "utsatta". Att agera ur kärlek är aldrig fegt eller undvikande. Det är när det stormar ordentligt vi verkligen visar vilka vi är. Då får vi chansen att visa om vi sänker oss lika lågt som till "angriparnas" nivå - eller väljer att se möjligheten att släppa karman....Och vi får chans på chans, liv efter liv. Tills vi har förstått att yttre fiender aldrig egentligen finns...

Läs hela inlägget »
Denna text gick rätt in i hjärtat, gjorde mig "hög"! Särskilt strofen ..."the inner fire with unbreak-abel will"... Så otroligt inspirerande och kraftstärkande. Och precis så enkelt  -  eller så svårt är det. Följer  vi kraften och drivet från hjärtat, då uppnår vi precis detta som Chief Seattle talar om. 
Häftigt!
Läs hela inlägget »
Etiketter: unbreakable will...

Att KÄNNA intuitionen är en sak. Att prata om den, att skriva om den och förmedla citat, små söta berättelser etc ytterligare en. Men att LEVA den är något helt annat.

Det sistnämnda är sååååå mycket tuffare. Och ofta väldigt ensamt. 
Men väldigt mycket mer utvecklande!
I längden!

Läs hela inlägget »


För mig är astrologin en absolut "karta" på om vi följer - eller inte följer intuitionen. Dvs man kan tydligt se om en individ "följer" sitt horoskop, och gör det han eller hon är ämnad att vara/göra, eller inte... Och därmed kan vi via denna kommunikation få en hint om vad själva LIVET vill att vi bejakar.
Inget kan någonsin enbart vara en ego-grej - alla våra beslut påverkar allt och alla. Och då blir det oundvikligt med konsekvenser. Jag ser det tydligt i mitt eget horoskop just nu, jag fick det bekräftat i relations-horoskopet jag gjorde igår. Och jag ser fram emot att diskutera det med klienten som kommer om en stund.
Fascinerande att astrologin som fortfarande anses vara "flum" kan vara en sådan oerhörd gåva vad gäller att "ratta" livet och hjälpa oss alla att vara det vi just skall vara - oss själva - ändå är så lite ansedd och använd. Ännu...

.

Läs hela inlägget »

"Att våga agera trots rädslan, trots förtvivlan kan vi bara göra om vi är i kontakt med vårt hjärta. Och då blir vi var och en på vårt eget sätt ”rebeller”. Då trotsar vi samhället, opinionen, konventioner, orättvisor, likgiltighet etc. precis som många hjältar och hjältinnor gjort genom historien. På det sättet glömmer vi oss själva och vågar agera för ”sakens” eller idealens skull, på grund av att vi inom oss känner att vi ”måste” göra det, nästan som om vi drivs av ett kall. Vi kan inte annat."
(Utdrag ur min bok "Att leva i glädje" 2001)

Läs hela inlägget »

Jag har länge fått livskraft och inspiration från klokheterna ur ACIM. Och detta citat är så viktigt att förstå. INGA förändringar komme rur misströstan, INGA förändringar kommer i svart-tänket, INGA lösningar dyker upp i frustrations-krampen. Vi MÅSTE släppa in en liten liten strimma ljus - använda den fria vilja vi ändå är begåvade med, och börja med att iallafall ta ett "pytte-steg" i tiilit - och dåååå börjar saker hända! Mirakel kan bara komma ur LJUS! Så svårt - och så enkelt!

Läs hela inlägget »


Allt som föds och startas i dessa dagar "bär"den aktiva Pluto - Uranuskvadraturens energi, som nu pågår mellan åren 2012 och 2015. Den positiva sidan är, som ofta påtalas i astrologisamman-hang bl a -  tvingande frigörelser, påtryckningar för att komma ur "fångenskap" och förtryck, frigörelser från maktutövning på olika sätt. 

Den negativa sidan kan dock innebär att de "förtryckta" använder extrema maktmedel och påtryckningar som ett sätt att rättfärdiga sina frihetsbehov.Och trots att initiativen handlar om det riktiga i att frigöra sig från ofrihet och förtryck - så kan metoderna innebär en stor risk att den makt man reagerar på just är den som man själv bidrar med i sin kamp mot förtrycket. Detta ser vi just nu på ett mycket uppenbart sätt, vad gäller de många bilbränderna och upploppen i Stockholmsförorterna. Men detta finns också på så många andra nivåer.
Pluto är till sin natur fördold och hemlig - och trycker nu på vad gäller behovet att vara fri. självständig och få "köra sitt race". Oavsett område eller scen för denna energi är resultatet avhängigt den egna moralen och kärleksförmågan. De intressanta och klassiska i astrologisammanhang  - att förövaren och offret har samma energi inom sig - blir här tydligt. En frigörelsekamp är inte alltid av godo om den innebär maktmissbruk för att nå friheten. Ett oberoende eller en orginalitet som nåtts genom att härska och kontrollera  - utifrån Plutoenergins negativa sida - är inget att sträva efter. 
 
Som  jag ser det är det en djupare transformation av frihetsbegreppet som denna konstellation handlar om. Att inte bara "köra mitt race" till varje pris , där enbart egot och de egna nycken får styra, utan någon hänsyn till mina medmänniskor och de konsekvenser min "frihet" skapar.  Den sortens frigörelse och frihetsutövande behöver vi inte mer av. Och den sortens agerande har egentligen inget alls med frihet att göra utan liknar mer en psykopats agerande.  Så utmaningen som jag ser med denna konstellation på det individuella planet, handlar om att förvisso gå sin egen väg, och att uttrycka sin orginalitet - men utan att själv bli en förtryckare. 

Under tiden jag skrev detta så kom jag att tänka på horoskopet på en av 1900-talets värsta despoter - Hitler. Han hade just dessa planeter - Uranus - och Pluto i en viktig sk mittpunkt i sitt horoskop - mittpunkten Solen-Månen. Han höll förvisso på med sin egen variant av "tvingande frigörelser", med ett oerhört "passionerat" Plutonskt driv - men med oerhörda och förödande konsekvenser. Just denna medvetenhet om vilken sida av både Uranus och Pluto som vi, var och en av oss, använder ser jag som den häftigaste - och största utmaningen under dessa år.

 

Läs hela inlägget »

Hur man än vänder sig - har man ändan bak... - "tyck-myckor" finns runt omkring oss, och bistår ofta generöst med sitt tyckande......
Jag ramlade nyss på en talande historia om det omöjliga att göra rätt i andras ögon.

 

1. Mannen ledde åsnan och höll sonen i handen. Folk sade: "Varför får inte sonen rida på åsnan?"
2. Mannen lät sonen rida på åsnan. Folk sade: "Tänk om barnet ramlar av åsnan?"
3. Mannen red på åsnan medan sonen fick leda den. Folk sade: "Stackars åsna som får bära den late mannen".
4. Mannen bar åsnan. Folk sade: "Den där mannen är rubbad!"

Läs hela inlägget »

Att orka, vilja, och våga se... Inte skygga för det uppenbara, det obekväma, det smärtsamma. Det som vi snabbt inser till slut kräver ett nytt handlande, nya val, nya stigar att trampa upp....
Och - samtidigt inte sänka sig till att mitt i chocken, besvikelsen, den smärtsamma insikten inte låta sig dras med i "spy-galla- över -något- eller någon"- energin. En strategi som gör att vi istället förslösar energi till att börja bygga det vi vill ha MER av.
Det ena - att förhålla sig kritiskt granskande - och samtidigt tro på möjligheten till något ljusare och bättre behöver inte vara en motsättning. Att sätta namn på saker, att uppmärksamma verkligheten sådan som den faktiskt är, är för mig acceptans. Och utan acceptans kommer aldrig någon förändring. Att inte leva som strutsen - och inte heller i ett okontrollerat "berg-och dalbana-drama-tillstånd" - är den häftiga och mest kreativa utmaningen tror jag.

En spännande utmaning, där vi kan få den ideella/andliga världen att nå den materiella/fysiska!

Läs hela inlägget »

Ge dig själv beröm för att du förlåter!

Att förlåta är inte tecken på svaghet, eller dumhet - tvärtom. Du förlåter med storheten inom dig, den del av dig som ser allas lika värde - och kan konsten att skilja på handling och person. Det är personen du förlåter - för omedvetenheten och bristen på klarsyn som ledde till att personen begick en skadlig handling. Men handlingen skall ha och kommer också att få sin konsekvens - av ett rättsystem - och alltid och utan undantag av livet självt.

Att inte förlåta stjäl kraft och skapar sjukdom. Förlåt för att befria dig själv!

Läs hela inlägget »


Citatet av Nietsche - "Det som inte tar kål på dig gör dig starkare", har vi hört citeras många gånger. Nästan som en klyscha har det upprepats. Men - inte för inte ligger det en absolut sanning i uttrycket.

 

Vad gäller mig själv så ser jag mig som ett resultat av logiken i talesättet iallafall. Om inte jag, om och om igen, hade blivit så ifrågasatt, stoppad och mobbad av min egen mor vad gäller mina värderingar, intressen och val av livsväg - då hade jag nog aldrig blivit så seg och innehaft den obändigt starka motor jag har inom mig.

För jag valde aldrig att bli läkare, något som hon förväntade sig att jag skulle bli. Hennes ständiga ifrågasättande, kritiserande och fördömande av mina "flummiga" och för henne konstiga ambitioner, intressen och livssyn gjorde istället att rebellen inom mig bara blev än mer trotsig och motståndskraftig. Naturligtvis ville hon som så många andra föräldrar "väl" i sitt förmanade och förgörande. Hon var väl rädd att det skulle gå "fel" för mig, att jag skulle gå vilse i livet.

Det som räddade mig var att jag av någon underlig anledning redan som liten såg min egen mamma som rädd och osäker, och fast i "vad- skall- andra-tycka" - syndromet. Det gjorde att jag trots de återkommande och sårande påhoppen iallafall kunde låta det rinna av mig för att jag lyckades se vad som var hönan och vad som var ägget... Och jag tror också att hon egentligen också var en fri själ, långt mycket mer än vad hon själv på sitt sätt gav uttryck för. Där fanns egentligen många icke fullt erkända och uppfyllda längtor och drömmar begravda.

De sista åren av mammas liv kom vi ändå varandra mycket närmare, och hon gav mig då mer och mer det erkännande för min egen väg som jag egentligen kanske hade behövt mer som barn. Men jag är inte det minsta bitter på min mamma. Hon kunde inte annat, hon visste inte bättre. Och allt - blir alltid, precis som det är ämnat att bli. Jag är tacksam. 

Så - låt aldrig någon som gett upp sina drömmar påverka dig att göra detsamma. Skapa DINA drömmar, ta ansvar för DIN längtan! Go for it!

Läs hela inlägget »

Så lyckas du med din Gilla-sida.

I en podcast tar Nina Jansdotter upp användbara tips angående vad man kan tänka på när man skall starta och driva en Gilla-sida på Facebook.

 

Varför skall du ha en Gilla-sida? Genom att skapa en Gilla-sida får du en extra "hemsida" på Facebook, som fungerar som en kommunikationsplattform där du kan presentera dig på ett bredare, mer intressant sätt och ha en dialog med de som följer dig och gillar dig. Syftet är alltså något mer än det rent kommersiella – att enbart sälja din produkt eller tjänst. Nina sammanfattar det i att det är ett hjärte-engagemang, en själ, som skall komma igenom. Det är människan bakom företaget vi vill lära känna och följa - inte enbart varumärket. Naturligtvis kan det yttersta syftet vara att tjäna pengar, sälja en produkt eller att driva opinion för en fråga t ex men på din Gilla-sida förmedlar du dina värderingar och vad som är viktigt för dig. Du presentera dig som en företrädare för din bransch t ex och lämnar tips, delger trender och nyheter, ger råd och inspirerar utifrån vad du själv brinner för.

 

Sätt ett bra namn på din Gilla-sida

Facebook har gått ut med att de kommer att stänga ner Gilla-sidor med allmänna namn. Så ett bra tips är att du väljer ett namn som är mer unikt, mer speciellt t ex ditt företagsnamn.

 

Med vilken frekvens skall jag lägga ut nya inlägg ?

Ninas tips är att lägga in något varje dag för att visa vilka du/ni är . Det krävs hög närvaro, hög aktivitet för att inte drunkna i "bruset" på sociala medier. Du behöver därför uppdatera med spännande, intressanta och engagerande inlägg. Att läsa och svara på kommentarer från dina gillare, följa upp och interagera är viktigt. Utveckla en egen stil - men upprepa heller inte för mycket så att du blir för förutsägbar. Förvåna och skapa omväxling!

 

Omvärldsbevaka

Vad fungerar på andras Gilla-sidor? Vad fungerar mindre bra? Hur skriver de som har stora sidor med många besökare? Skaffa förebilder! Inte för att bli en "copy-cat" – utan för att få tips och inspiration för att sedan göra din "egen grej" utifrån din egen stil. Var inte heller rädd för att göra misstag, Våga testa olika saker.

 

Testkör

Ninas tips är att du har minst 10 inlägg på din sida innan du lägger ut den så att du inte från start erbjuder en tom sida. Innan du har fått 30 gillare kan sidan inte ta del av statistik, och är dessutom svår att söka. Ett annat tips är också att hålla balansen, och skriva ett kommersiellt inlägg mot 5 icke-kommersiella. Detta för att man inte gärna följer någon som ständigt och jämt vill sälja sin produkt. Be också om feedback!

 

Hur skall man få många Gillare?

Några tips är att när du satt upp din sida kan du använda dig av "bjuda-in-knappen" på Facebook för att bjuda in dina vänner, till din nya sida. Du meddelar på din egen privata sida, att du skapat en sida och bjuder in dina vänner och ber dina vänner att dela din nya sida. Du kan också köpa annonser via Facebook . Viktigast menar Nina, är ändå att om du fyller på med intressant material på din sida så kommer det att delas av dina vänner, vilket i sin tur skapar nyfikenhet av deras vänner, som då ofta blir nya Gillare på din sida. Det du ger – det får du tillbaks - även på Facebook!

 

Läs hela inlägget »

Apropå en morgonfundering om civilkurage - som jag delgav på min wall på facebook idag: "Om du i "förtroende" fått reda på att en person gjort något vedervärdigt, något som har skadat många många människor...Håller du då fast vid ditt "förtroende" och skyddar den sjuke - våldsverkaren, mobbaren, näthataren t ex ...Eller ser du det som att personen, den med det sjuka beteendet, inte inser vad denne håller på med, inte är vid sina sinnens fulla bruk - och väljer att istället fokusera på att rädda så många som möjligt som skulle kunna bli utsatta för denne person ? Konsekvensen av ditt ställningstagande blir i det sistnämda fallet att du för att rädda både den sjuke våldsverkaren från sitt eget (omedvetna?) handlande - och dennes presumtiva nya offer - sviker ett "förtroende" - men gör det för att ge alla inklusive våldsverkaren en chans att bli hela människor och må bra....Är att "aldrig svika ett förtroende" alltid avgörande, även om det gäller att försvara sjuka och destruktiva beteenden? Bidrar du då helt enkelt inte med att hålla det sjuka vid liv? Var går din gräns? Hur skulle du göra? När säger du ifrån?  Vågar du göra dig "ovän" med den "sjuke" och svika förtroendet trots att det kanske är din man, din vän, din arbetskamrat? 

Läs hela inlägget »

Revolution och Uppenbarelser - en tid av förnyelse, tvingande uppvaknanden och reformer.
Mellan åren 2012 och 2015 går planeterna Uranus och Pluto i sk kvadratur sju gånger. Deras cykler är på 138 år och sist de "samarbetade" var i mitten på 60-talet. Det var en tid i protester mot Vietnamkriget och mot stora multinationella företag som utnyttjade sin makt hänsysnlöst. Solidaritet var ett ord som myntades, liksom "Love, peace and understanding". Flower-power-rörelsen och hippiekulturen innebar bl a experimenterande med droger, sex, musik och andlighet. Samma anda och grundläggande ideal, om än inte i exakt samma tappning, är vi alltså mitt upp i nu under dessa år. Vi bör se en koppling till just de rörelser, initiativ och värderingar som var på gång då.
Ett nyckelord för dess två extremt "tuffa" planeter är "tvingande frigörelse" - och det lär vi få uppleva på många plan. Oroligheter, extrema politiska reformer, omstörtande verksamheter, akuta kriser och revolt mot auktoritära, elitistiska maktstyren.
Naturligtvis kommer vi att känna av detta på det personliga planet också. Ju mer vi har i våra egna horoskop som aktiveras av dessa planeter desto mer kommer vi att bli "bärare" av denna energi som individer. Pluto är tvingande till sin karaktär och driver/pressar fram sådant som inte är i enlighet med sann frihet. Extremt motstånd kan givetvis infinna sig även på det personliga planet innan pånyttfödelsen och död av det gamla kan inträda.
Det som vi som individer kan fundera på speglat av dessa planetbudskap är: Hur använder jag min makt, mitt inflytande? Helande eller egoistiskt raserande? Öppet eller hemligt/manipulativt? Och kan jag konsten att släppa det gamla, traditionella och följa med på verkligt nytänkande? Bejakar jag min individualitet och självständighet ordentligt, även om det innebär att jag måste släppa taget om min gamla världsbild?
Att på ett individuellt plan göra motstånd mot detta skapar oerhörda spänningar, frustrationer och tillstånd av ökad stress. Den 20 maj i år så är dessa planeter i ett exakt spänningstillstånd igen - och vi lär få se en upptrappning av skeenden fram tills dess. En spännande och mycket utmanande tid onekligen - som vi befinner oss mitt upp i!

Läs hela inlägget »

Tisdagstankar...I astrologins värld  ser horoskopet för "offret" och "förövaren" likadant ut. Moral och medvetenhet kan alltså inte utläsas. Det innebär att astrologin rätt förstådd är ett verktyg att se och återta, de egna projektionerna - och sluta upp med "skylla ifrån sig"- mentaliteten. Vi ÄR magneter- det vi har inuti oss blir alltid resultat "på utsidan". Vi har alla svarta och vita sidor inom oss, det finns inga "bättre" eller "sämre" människor.

Vi väljer och skapar utifrån graden av medvetenhet , vilken av sidorna som skall manifesteras. Väljer vi att förneka den "svarta" sidan - så tar den överhanden - utan att vi märker det eller förstår det... Och då ser vi det förnekade "svarta" inom oss som något ont, utifrån kommande.

Vi har mycket att vinna på att "se inåt" och sluta kriga med det vi själva skapat....♥

Läs hela inlägget »

 

Jag läste någonstans något klokt: "Den som varit överallt och ständigt är på väg, har kanhända aldrig riktigt varit någonstans".


När vi håller hög hastighet genom livet ser vi inte lika klart. Livet har ofta ingen chans att tala till oss eftersom vi dessutom är fullproppade med tankar, känslor och intryck sedan tidigare och som aldrig har fått en chans att bli sorterade och få sjunka undan. Med för mycket "unfinished business" på livskontot så missar vi också nyanserna, det finstilta. Vi tolkar signaler både utifrån och inifrån sämre, och riskerar till och med att totalt negligera dem. Och med ett ständigt växande "unfinished business"- konto har vi inga som helst extraresurser att ta till i situationer då livet erbjuder sådant vi själva kanske inte alls tycker att livet "borde" innehålla, eftersom vi utan att veta om det gått på reservkrafterna sedan länge. Kriser och utmaningar - som oavsett om vi gillar dem eller inte - ändock hör till livets ingredienser - blir då inte bara en fas att gå igenom utan något som definitivt kan få oss på fall och t o m rejält köra fast i.

 

Men innan det gått så långt så har vi kanske försökt med olika strategier, medvetna eller omedvetna, för att hantera den känsla av olust, meningslöshet och avsaknad av kraft och glädje som mer och mer gjort sig påmind - ofta genom de stunder då vi dragit ner på takten och inte sprungit fullt så fort genom livet. För saktar vi ner och gör oss mindre sysselsatta så kommer intrycken ikapp oss. Det är signaler och känslor som i ett sådant läge ofta inte upplevs som odelat positiva eftersom vi inte förstår eller kan ta till oss det välsignade budskapet. Ifrågasättande och tomhetskänslor smyger sig på och börjar enträget och återkommande tala om för oss att det som varit drivkrafter och känts som meningsfulla aktiviteter tidigare, nu inte räcker längre. Materiella statussträvanden ger inte samma kickar. Konsumtion, yttre prestation och ambition tillfredställer heller inte längre - och måste som vilken annan drog som helst trappas upp i omfattning för att tillfälligt kunna lindra det som ändå omöjligt kan lindras genom flykt och förnekelse.

 

Vågar vi verkligen lyssna så börjar vi förstå att vi måste söka på annat håll. Bakom den neurotiska rastlösheten och det omedvetna behovet av att fly finns en sanning som väntat på oss länge. Vi måste trevande börja söka andra värden, genom att låta det gamla och uttjänta få tillåtelse att kapitulera och definitivt begravas. Det tidigare alltför uppskruvade tempot har i positiv bemärkelse, oss ovetandes, tvingat in oss i existentiella omvärderingar. Det andliga behovet trycker på och kräver sitt.


Men det krävs mod att trampa nya stigar. Stigar som till en början kan upplevas som att gå på gungfly och gör att vi ibland när tron på oss själva sviktar och vi inte har vår nya hamn i sikte, fegt ramlar tillbaka på den stora, enkla, raka vägen igen.

Men har vi börjat den inre vandringen och upptäcktsfärden så går det inte att backa. Trots osäkerhetskänslan i början blir våra steg säkrare för varje kliv. När hjärtats röst tillåts att tala högre kan vi inte bli annat är mer och mer modiga. Glädjen över att – äntligen – ha hittat styrkan och säkerheten genom vår ständigt starkare och tydligare inre kompass är belöningen. Då går vi inte lika lätt vilse i en yttre stressig och kaotisk värld, eftersom den världen inte längre kan utgöra en lockelse för oss. Vi har börjat hitta hem.

Läs hela inlägget »

Jag tycker att det blir rätt "lustiga" diskussioner och reaktioner på Facebook ibland.

Å ena sidan så handlar mycket inlägg om att vår medvetenhetsutveckling och därmed kärleksförmåga bör stärkas. Det bör i konsekvensens namn innebära att man kan leva sig in i hur en annan människa upplever det. Är man frisk och normalt fungerande så brukar det leda till någon slags reaktion och därmed agerande, om man upptäcker att någon blir utsatt för negativ och oschysst behandling t ex. Å andra sidan så kommer reaktioner  från en annan  "tyckarfalang" om att man "inte skall ge det negativa energi för då växer det"...

 

Jag är med på det sistnämnda resonemanget också - men skulle ändå vara väldigt tacksam för att människor reagerade och agerade, och inte bara rullade tummarna, om jag var i en akut utsatt situation... 

Men - det som egentligen borde vara den viktigaste diskussionen är väl - hur man gör detta. På vilket sätt och i vilken anda själva ingripandet görs. Det är väl det som är den verkliga utmaningen! Att aldrig låta ilskan eller irritationen bli så omfattande och gå så långt att man sänker sig till att hamna på samma nivå som den som "burit sig illa åt". Det är en hårfin balansgång, för att undvika att  bete sig som en lika dålig kålsupare förvisso - men en spännande utmaning, i vilken bägge "tyckarfalangerna" skulle kunna samsas. ♥

Läs hela inlägget »

Sitter med lite påskdagsfunderingar ikring det här att vara - eller inte vara - sitt personliga varumärke.

Jag tycker att utvecklingen genom sociala medier - och vad det leder  till apropå vår personliga utveckling är mycket spännande....Denna spegling av oss själva och andra genom hur vi visar upp oss, hur vi beter oss och agerar, kan utgöra en "turbo"-väg till självrannsakan och ökad självkännedom.

I och med att vi exponerar oss själva genom att vara aktiva på olika socialamedier-plattformar så avslöjar vi hela tiden vilka vi är, även om vi inte alltid är så medvetna om det. Skillnaden mellan att vara "privat" och vara yrkespersonen blir också förtydligad - kanske på ett sätt vi från början inte hade med i beräkningen.

Jag för min del välkomnar denna utveckling av transparens och congruens. Personligen har jag mycket svårt för alltför starka svängningar mellan en persons "privata" beteende och agerande, och yrkesutövningen. Jag vill väldigt gärna att dessa "roller" skall stämma överens. Gör det inte det tappar jag förtroendet.

 

En sådan icke-överensstämmelse kommer också i längden att göra att kunder och uppdragsgivare uteblir, eftersom de känner av, ser och noterar denna obalans. Detta kommer givetvis också att märkas rent ekonomiskt för företagaren.

Så oavsett om vi vill eller inte så tvingas vi in på självrannsakans-stigen. Den stigen är definitivt inte fri från smärta när sanningarna avslöjas, men en väg som är oerhört spännade, frigörande och kraftstärkande!

Läs hela inlägget »

Lider du av "drömtorka"?

 

Varje natt drömmer vi mellan 4-6 drömmar, beroende på hur många timmar vår nattsömn är. Men långtifrån alla kommer ihåg vad de drömmer på natten - så man skulle kunna uttrycka det som att vi lever i en tid och ett samhälle som lider av "drömtorka".
Vad innebär det? Och vad ger det för konsekvenser?
" Om du har förlorat dina drömmar så har du förlorat en del av din själ" säger Irokeserna. Från Navajo-stammen lär vi oss att det är genom våra drömmar vi har kontakt med den andliga verkligheten. Även Jung uttryckte sig på liknande sätt då han sa att "Gud talar genom våra drömmar och visioner".


Anledningen till drömtorkan kan vara många. Ett ointresse för den inre verkligheten kan vara en av anledningarna. Bakom det "ointresset" kan kanske finnas en rädsla för vad det är för budskap som kommer genom drömmarna. Om vi är rädda för att möta våra skuggsidor, sidor som vi borde erkänna och ta itu med för att bli helade, då kan drömarbete vara rejält hotande. Men eftersom drömmarna alltid i längden vill oss väl - så är det djupt tragiskt att vi inte tar bättre vara på denna gratisväg-ledning som erbjuds varje natt. Genom att lyssna till drömvägledningen kan vi få råd på olika sätt som hjälper oss att hantera livet ännu lite bättre.
Att vi vaknar onaturligt och icke ordentligt utsövda - av väckarklockor, sambo som skall upp till arbetet, barn som skall till skolan etc jagade av våra scheman och deadlines, gynnar heller inte drömuppmärksamheten.


Ta för vana att sätta en dröm-intention innan du somnar - och skriv ner det du fått till dig. Kommer du inte ihåg drömmen - skriv ner dina första tankar och känslor vid uppvaknandet. Negligera inte det som kommer till dig, om det så "bara" var en enda symbol eller en färg. Det kan visa sig vara viktiga ledtrådar, till något som är väsentligt för dig just nu. På det sättet säger du till Drömkällan att du vill samarbeta, att du vill lyssna - och då kommer också drömupplevelserna att bli starkare, tydligare och ske mer ofta.
Lycka till med drömarbetet!

Läs hela inlägget »

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

Etiketter