• Blogg

2012 > 07

Använder du dig av dina drömmar som vägledning i ditt liv?

Så här insiktsfullt skriver Robert Moss, som jag är en stor fan av,  i boken "Alla goda ting är tre."

 

"Vi har en personlig läkare som kan ge oss felfria råd när det gäller vårt fysiska, känslomässiga och andliga tillstånd och tala om vad vi behöver för att hålla oss friska. Om vi blir krassliga kan samma läkare ge oss ett recept - och dessutom erbjuda oss starka bilder som kroppen kan använda för självläkning. Den här personliga läkaren är också en healer, terapeut och vän, och arbetar outtröttligt för att bidra till våt välbefinnande. Och fantastiskt nog är läkaren också filmproducent och sätter upp strålande dramaproduktioner som visar oss hur vi kan följa vår egen naturliga väg. Drömläkaren är beredd att göra hembesök när som helst, och du behöver inte betala ett öre. Vem skulle någonsim tacka nej till den här läkarens tjänster och vänskap?"

 

Nej  - det låter ju egentligen inte riktigt klokt att vår omedvetenhet generellt inte alls sätter värde på denne nitiska läkare och nyttjar tjänsterna som så generöst erbjuds.

Men tyvärr är det nog så för många av oss att vi lever likt sömgångare, drivna av scheman och andra människors förväntningar, alldeles för upptagna och stressade för att ta oss tid att lyssna inåt och verkligen påminna oss om vad livet egentligen handlar om...

Under antiken fanns det kring Medelhavet flera hundra drömtempel till Asklepios, läkekonstens gud, ära. Dit vallfärdade människor för att genom drömmen de fick under en natt i dessa tempel, med olika typer av ceremonier, få vägledning just för sitt helande. 

Som jag ser det skulle vi i dessa tider, då så många människor är så förvirrade och inte alls i kontakt med sig själva, ha så mycket att vinna på att öppna oss för denna inre gratiscoach och börja lyssna till - och kanske också samarbeta med denne hjälpare. För, som jag oifta själv säger - alla drömmar vill oss ju alltid väl!

Läs hela inlägget »

För många år sedan , i början av 90-talet var jag som astrolog inbjuden till Jernias huvudkontor för att inför ledningsgruppen berätta om hur man kan använda astrologi vid anställningsförfarande. Det var företaget själva som hade tagit kontakt med mig för att därmed se om de kunde hitta nya metoder för detta syfte. Naturligtvis var det jättespännande för mig att få möta ett företag som vågade stå för ett nytt "tänk"! Kanske var företaget nyfikna på om det fanns en "quick-fix"  här, dvs om man skulle kunna hitta snabba avgöranden typ "Anställ henne - inte honom!"

Men efter det att jag förklarade för dem hur astrologin fungerar och vad den egentligen handlar om, är jag övertygad om att de såg på både mig - och astrologin på ett helt annat sätt. Jag förklarade att Astrologin inte kan värdera/döma en person, att man inte kan avgöra moralen - dvs om personen rymde med dagskassan från senaste anställningen t ex. Sådana saker får förberedande intervjuer och referener visa på. Jag förklarade att jag istället skulle kunna erbjuda kortare astrologiska profiler av den för jobbet tilltänkte där jag pratar om personens behov, talanger och möjligheter - och där företaget sedan får jämföra dessa profiler med hur deras bild/beskrivning av vad det är för egenskaper de är som de söker för nyanställningen. Utifrån det så får anställningsförfarandet gå vidare.

 

 

Ingen - varken astrolog eller annan - kan till 100% avgöra om en person verkligen tagit tag i och bejakar sin potential och sina möjligheter fullt ut. Men på detta sätt - genom astrologin -  finns en möjlighet att ringa in och hitta de nyckelord/ karaktärsdrag de ändå söker och som inte kommer fram i en mer  traditionell anställningshandling, CV eller liknande.  Jag avslutade också med att jag aldrig - förutom att göra denna astroprofil - skulle kunna ta på mig att "välja ut" vem av t ex tre personer som skall få jobbet - eftersom det för mig skulle vara att använda astrologin på det sätt man inte skall - som definitiva utsagor, dömanden eller spådomar utan hänsyn till fri vilja och medvetenhetsnivå. Och det av de skäl som jag angav tidigare...

Till saken hör att jag under åren fått mycket kommentarer om likheter och paralleller vad gäller  personlighetstester typ Myers-Briggs och liknande, som man mer traditionellt använder sig av för att analysera anställda, utifrån de astrologiska profiler jag gör. Så - TÄNK när vi i - även i lilla Sverige - börjar använda oss av astrologin som en av flera sållningsverktyg i anställningar! Det vill jag vara med om mer under min livstid! 

 

Läs hela inlägget »
The Crone The Crone

Vi befinner oss nu återigen i den avtagande månfasen, den tid varje månad då månen på himlen syns mindre och mindre. Denna fas kallas också för Mörkermåne eller Svartmåne. Denna fas personifieras av den gamlas aspekt av Gudinnan. Efter jungfruns förberedelser och moderns fullbordan kommer nu den gamla visa kvinnan, eller "häxan" i sin fas. Det är dags att släppa, befria och "bannlysa". Den gamla har förståelse av mörkret och fasen innebär att du går inåt och ännu mer blir medveten om dig själv. Denna gudinna har visdomen sprungen ur ålder och erfarenhet och har därför förmågan att se och upptäcka allt som är fördolt, gömt och glömt. Hon vågar också ta till sig livets ytterligheter - avslut, döden och det mörka - som en naturlig del av livet.

Tyvärr har dessa värden i det moderna samhället i alldeles för hög grad förpassats och undvikits, då vi mestadels betonar ungdomlighet och ytlig skönhet. Det  har också gjort att vi behanlar Den gamla viskvinnan som en skuggfigur, något vi helst undviker och inte vill bli påminda om i vårt eget liv och i vårt psyke. Konsekvenserna av detta innebär att vi missar en viktig och livgivande del och inte klarar av att hantera livet fullt ut med alla dess skiften.  

Det är nu, i denna fas fram till nymånen, som du skall söka kontakt med henne inom dig. Du skall befria rädsla och smärta.våga se och erkänna både dina svaga och dina starka sidor. Inga fler spel att spela - det är sanning och ärlighet som gäller.
Så - under denna månfas släpper du ifrån dig de saker som inte har fungerat i måncykeln du senast gått igenom. Släpp dem. Låt dem gå och känn ingen bitterhet.Det här är en fas då du skall sörja. Tillåt dig uppleva förlustens smärta. Det är en fas - och påminn dig om att den går över, det är sunt och ärligt och gör det möjligt för oss att växa och utvecklas.
Det finns många ceremonier vi kan använda oss av i denna fas. Sjäv brukar jag sätta ord på det jag vill släppa taget om och befria mig ifrån, skriva ner det på en papperslapp och bränna t ex - allt som ett sätta att ta sig själv, sin utveckling/process och Gudinnan på allvar.
Detta är också den tid i måncykeln då vi har som närmast till våra inre ledsagare och guider. Vänd dig till henne /dem, ställ frågor och begär svar, och be om tecken angående vilken väg du skall följa fortsättningsvis. Lycka till med "släppa-taget" processen!

Läs hela inlägget »

 

Genom dagens "Budkort" (se länken nedan) och budskapet "Lyssna och tänk innan tal", så blev jag påmind om hur viktigt det är att vi verkligen "tänker efter före" innan vi, som det är så lätt att göra, bara snabbt och utan vidare betänkligheter bara "hasplar ur oss" något.... 

Det är verkligen ordet som skapar vår verklighet, precis som det i skapelseberättelsen i Bibeln står "I begynnelsen var ordet".

Ramsan "abracadabra" som vi kanske använt som barn då vi lekte häxor och trollkarlar, har sin rot i arameiska och betyder "jag skapar såsom jag talar".

Naturligtvs blir det en nyttig påminnelse om vad vi säger och tänker om och till varandra. De ständiga upprepandet av inte alltid så snälla uttalanden och tankar om oss själva, liksom den bakomliggande inte fullt medvetna intentionen, skapar ju då bara mer av det vi inte alls önskar ha kvar i våra liv...  Att då istället som uppmaningen i dagens "Budkort" mer lyssna till vibrationerna i våra ord och vårt tal, och fundera på dess konskevenser innan vi uttalar dem, är ett definitivt steg på vägen till att skapa en bättre verklighet och trevligare värld.


http://budkort.se/


Läs hela inlägget »

2012 > 07

Använder du dig av dina drömmar som vägledning i ditt liv?

Så här insiktsfullt skriver Robert Moss, som jag är en stor fan av,  i boken "Alla goda ting är tre."

 

"Vi har en personlig läkare som kan ge oss felfria råd när det gäller vårt fysiska, känslomässiga och andliga tillstånd och tala om vad vi behöver för att hålla oss friska. Om vi blir krassliga kan samma läkare ge oss ett recept - och dessutom erbjuda oss starka bilder som kroppen kan använda för självläkning. Den här personliga läkaren är också en healer, terapeut och vän, och arbetar outtröttligt för att bidra till våt välbefinnande. Och fantastiskt nog är läkaren också filmproducent och sätter upp strålande dramaproduktioner som visar oss hur vi kan följa vår egen naturliga väg. Drömläkaren är beredd att göra hembesök när som helst, och du behöver inte betala ett öre. Vem skulle någonsim tacka nej till den här läkarens tjänster och vänskap?"

 

Nej  - det låter ju egentligen inte riktigt klokt att vår omedvetenhet generellt inte alls sätter värde på denne nitiska läkare och nyttjar tjänsterna som så generöst erbjuds.

Men tyvärr är det nog så för många av oss att vi lever likt sömgångare, drivna av scheman och andra människors förväntningar, alldeles för upptagna och stressade för att ta oss tid att lyssna inåt och verkligen påminna oss om vad livet egentligen handlar om...

Under antiken fanns det kring Medelhavet flera hundra drömtempel till Asklepios, läkekonstens gud, ära. Dit vallfärdade människor för att genom drömmen de fick under en natt i dessa tempel, med olika typer av ceremonier, få vägledning just för sitt helande. 

Som jag ser det skulle vi i dessa tider, då så många människor är så förvirrade och inte alls i kontakt med sig själva, ha så mycket att vinna på att öppna oss för denna inre gratiscoach och börja lyssna till - och kanske också samarbeta med denne hjälpare. För, som jag oifta själv säger - alla drömmar vill oss ju alltid väl!

Läs hela inlägget »

För många år sedan , i början av 90-talet var jag som astrolog inbjuden till Jernias huvudkontor för att inför ledningsgruppen berätta om hur man kan använda astrologi vid anställningsförfarande. Det var företaget själva som hade tagit kontakt med mig för att därmed se om de kunde hitta nya metoder för detta syfte. Naturligtvis var det jättespännande för mig att få möta ett företag som vågade stå för ett nytt "tänk"! Kanske var företaget nyfikna på om det fanns en "quick-fix"  här, dvs om man skulle kunna hitta snabba avgöranden typ "Anställ henne - inte honom!"

Men efter det att jag förklarade för dem hur astrologin fungerar och vad den egentligen handlar om, är jag övertygad om att de såg på både mig - och astrologin på ett helt annat sätt. Jag förklarade att Astrologin inte kan värdera/döma en person, att man inte kan avgöra moralen - dvs om personen rymde med dagskassan från senaste anställningen t ex. Sådana saker får förberedande intervjuer och referener visa på. Jag förklarade att jag istället skulle kunna erbjuda kortare astrologiska profiler av den för jobbet tilltänkte där jag pratar om personens behov, talanger och möjligheter - och där företaget sedan får jämföra dessa profiler med hur deras bild/beskrivning av vad det är för egenskaper de är som de söker för nyanställningen. Utifrån det så får anställningsförfarandet gå vidare.

 

 

Ingen - varken astrolog eller annan - kan till 100% avgöra om en person verkligen tagit tag i och bejakar sin potential och sina möjligheter fullt ut. Men på detta sätt - genom astrologin -  finns en möjlighet att ringa in och hitta de nyckelord/ karaktärsdrag de ändå söker och som inte kommer fram i en mer  traditionell anställningshandling, CV eller liknande.  Jag avslutade också med att jag aldrig - förutom att göra denna astroprofil - skulle kunna ta på mig att "välja ut" vem av t ex tre personer som skall få jobbet - eftersom det för mig skulle vara att använda astrologin på det sätt man inte skall - som definitiva utsagor, dömanden eller spådomar utan hänsyn till fri vilja och medvetenhetsnivå. Och det av de skäl som jag angav tidigare...

Till saken hör att jag under åren fått mycket kommentarer om likheter och paralleller vad gäller  personlighetstester typ Myers-Briggs och liknande, som man mer traditionellt använder sig av för att analysera anställda, utifrån de astrologiska profiler jag gör. Så - TÄNK när vi i - även i lilla Sverige - börjar använda oss av astrologin som en av flera sållningsverktyg i anställningar! Det vill jag vara med om mer under min livstid! 

 

Läs hela inlägget »
The Crone The Crone

Vi befinner oss nu återigen i den avtagande månfasen, den tid varje månad då månen på himlen syns mindre och mindre. Denna fas kallas också för Mörkermåne eller Svartmåne. Denna fas personifieras av den gamlas aspekt av Gudinnan. Efter jungfruns förberedelser och moderns fullbordan kommer nu den gamla visa kvinnan, eller "häxan" i sin fas. Det är dags att släppa, befria och "bannlysa". Den gamla har förståelse av mörkret och fasen innebär att du går inåt och ännu mer blir medveten om dig själv. Denna gudinna har visdomen sprungen ur ålder och erfarenhet och har därför förmågan att se och upptäcka allt som är fördolt, gömt och glömt. Hon vågar också ta till sig livets ytterligheter - avslut, döden och det mörka - som en naturlig del av livet.

Tyvärr har dessa värden i det moderna samhället i alldeles för hög grad förpassats och undvikits, då vi mestadels betonar ungdomlighet och ytlig skönhet. Det  har också gjort att vi behanlar Den gamla viskvinnan som en skuggfigur, något vi helst undviker och inte vill bli påminda om i vårt eget liv och i vårt psyke. Konsekvenserna av detta innebär att vi missar en viktig och livgivande del och inte klarar av att hantera livet fullt ut med alla dess skiften.  

Det är nu, i denna fas fram till nymånen, som du skall söka kontakt med henne inom dig. Du skall befria rädsla och smärta.våga se och erkänna både dina svaga och dina starka sidor. Inga fler spel att spela - det är sanning och ärlighet som gäller.
Så - under denna månfas släpper du ifrån dig de saker som inte har fungerat i måncykeln du senast gått igenom. Släpp dem. Låt dem gå och känn ingen bitterhet.Det här är en fas då du skall sörja. Tillåt dig uppleva förlustens smärta. Det är en fas - och påminn dig om att den går över, det är sunt och ärligt och gör det möjligt för oss att växa och utvecklas.
Det finns många ceremonier vi kan använda oss av i denna fas. Sjäv brukar jag sätta ord på det jag vill släppa taget om och befria mig ifrån, skriva ner det på en papperslapp och bränna t ex - allt som ett sätta att ta sig själv, sin utveckling/process och Gudinnan på allvar.
Detta är också den tid i måncykeln då vi har som närmast till våra inre ledsagare och guider. Vänd dig till henne /dem, ställ frågor och begär svar, och be om tecken angående vilken väg du skall följa fortsättningsvis. Lycka till med "släppa-taget" processen!

Läs hela inlägget »

 

Genom dagens "Budkort" (se länken nedan) och budskapet "Lyssna och tänk innan tal", så blev jag påmind om hur viktigt det är att vi verkligen "tänker efter före" innan vi, som det är så lätt att göra, bara snabbt och utan vidare betänkligheter bara "hasplar ur oss" något.... 

Det är verkligen ordet som skapar vår verklighet, precis som det i skapelseberättelsen i Bibeln står "I begynnelsen var ordet".

Ramsan "abracadabra" som vi kanske använt som barn då vi lekte häxor och trollkarlar, har sin rot i arameiska och betyder "jag skapar såsom jag talar".

Naturligtvs blir det en nyttig påminnelse om vad vi säger och tänker om och till varandra. De ständiga upprepandet av inte alltid så snälla uttalanden och tankar om oss själva, liksom den bakomliggande inte fullt medvetna intentionen, skapar ju då bara mer av det vi inte alls önskar ha kvar i våra liv...  Att då istället som uppmaningen i dagens "Budkort" mer lyssna till vibrationerna i våra ord och vårt tal, och fundera på dess konskevenser innan vi uttalar dem, är ett definitivt steg på vägen till att skapa en bättre verklighet och trevligare värld.


http://budkort.se/


Läs hela inlägget »

2012 > 07

Använder du dig av dina drömmar som vägledning i ditt liv?

Så här insiktsfullt skriver Robert Moss, som jag är en stor fan av,  i boken "Alla goda ting är tre."

 

"Vi har en personlig läkare som kan ge oss felfria råd när det gäller vårt fysiska, känslomässiga och andliga tillstånd och tala om vad vi behöver för att hålla oss friska. Om vi blir krassliga kan samma läkare ge oss ett recept - och dessutom erbjuda oss starka bilder som kroppen kan använda för självläkning. Den här personliga läkaren är också en healer, terapeut och vän, och arbetar outtröttligt för att bidra till våt välbefinnande. Och fantastiskt nog är läkaren också filmproducent och sätter upp strålande dramaproduktioner som visar oss hur vi kan följa vår egen naturliga väg. Drömläkaren är beredd att göra hembesök när som helst, och du behöver inte betala ett öre. Vem skulle någonsim tacka nej till den här läkarens tjänster och vänskap?"

 

Nej  - det låter ju egentligen inte riktigt klokt att vår omedvetenhet generellt inte alls sätter värde på denne nitiska läkare och nyttjar tjänsterna som så generöst erbjuds.

Men tyvärr är det nog så för många av oss att vi lever likt sömgångare, drivna av scheman och andra människors förväntningar, alldeles för upptagna och stressade för att ta oss tid att lyssna inåt och verkligen påminna oss om vad livet egentligen handlar om...

Under antiken fanns det kring Medelhavet flera hundra drömtempel till Asklepios, läkekonstens gud, ära. Dit vallfärdade människor för att genom drömmen de fick under en natt i dessa tempel, med olika typer av ceremonier, få vägledning just för sitt helande. 

Som jag ser det skulle vi i dessa tider, då så många människor är så förvirrade och inte alls i kontakt med sig själva, ha så mycket att vinna på att öppna oss för denna inre gratiscoach och börja lyssna till - och kanske också samarbeta med denne hjälpare. För, som jag oifta själv säger - alla drömmar vill oss ju alltid väl!

Läs hela inlägget »

För många år sedan , i början av 90-talet var jag som astrolog inbjuden till Jernias huvudkontor för att inför ledningsgruppen berätta om hur man kan använda astrologi vid anställningsförfarande. Det var företaget själva som hade tagit kontakt med mig för att därmed se om de kunde hitta nya metoder för detta syfte. Naturligtvis var det jättespännande för mig att få möta ett företag som vågade stå för ett nytt "tänk"! Kanske var företaget nyfikna på om det fanns en "quick-fix"  här, dvs om man skulle kunna hitta snabba avgöranden typ "Anställ henne - inte honom!"

Men efter det att jag förklarade för dem hur astrologin fungerar och vad den egentligen handlar om, är jag övertygad om att de såg på både mig - och astrologin på ett helt annat sätt. Jag förklarade att Astrologin inte kan värdera/döma en person, att man inte kan avgöra moralen - dvs om personen rymde med dagskassan från senaste anställningen t ex. Sådana saker får förberedande intervjuer och referener visa på. Jag förklarade att jag istället skulle kunna erbjuda kortare astrologiska profiler av den för jobbet tilltänkte där jag pratar om personens behov, talanger och möjligheter - och där företaget sedan får jämföra dessa profiler med hur deras bild/beskrivning av vad det är för egenskaper de är som de söker för nyanställningen. Utifrån det så får anställningsförfarandet gå vidare.

 

 

Ingen - varken astrolog eller annan - kan till 100% avgöra om en person verkligen tagit tag i och bejakar sin potential och sina möjligheter fullt ut. Men på detta sätt - genom astrologin -  finns en möjlighet att ringa in och hitta de nyckelord/ karaktärsdrag de ändå söker och som inte kommer fram i en mer  traditionell anställningshandling, CV eller liknande.  Jag avslutade också med att jag aldrig - förutom att göra denna astroprofil - skulle kunna ta på mig att "välja ut" vem av t ex tre personer som skall få jobbet - eftersom det för mig skulle vara att använda astrologin på det sätt man inte skall - som definitiva utsagor, dömanden eller spådomar utan hänsyn till fri vilja och medvetenhetsnivå. Och det av de skäl som jag angav tidigare...

Till saken hör att jag under åren fått mycket kommentarer om likheter och paralleller vad gäller  personlighetstester typ Myers-Briggs och liknande, som man mer traditionellt använder sig av för att analysera anställda, utifrån de astrologiska profiler jag gör. Så - TÄNK när vi i - även i lilla Sverige - börjar använda oss av astrologin som en av flera sållningsverktyg i anställningar! Det vill jag vara med om mer under min livstid! 

 

Läs hela inlägget »
The Crone The Crone

Vi befinner oss nu återigen i den avtagande månfasen, den tid varje månad då månen på himlen syns mindre och mindre. Denna fas kallas också för Mörkermåne eller Svartmåne. Denna fas personifieras av den gamlas aspekt av Gudinnan. Efter jungfruns förberedelser och moderns fullbordan kommer nu den gamla visa kvinnan, eller "häxan" i sin fas. Det är dags att släppa, befria och "bannlysa". Den gamla har förståelse av mörkret och fasen innebär att du går inåt och ännu mer blir medveten om dig själv. Denna gudinna har visdomen sprungen ur ålder och erfarenhet och har därför förmågan att se och upptäcka allt som är fördolt, gömt och glömt. Hon vågar också ta till sig livets ytterligheter - avslut, döden och det mörka - som en naturlig del av livet.

Tyvärr har dessa värden i det moderna samhället i alldeles för hög grad förpassats och undvikits, då vi mestadels betonar ungdomlighet och ytlig skönhet. Det  har också gjort att vi behanlar Den gamla viskvinnan som en skuggfigur, något vi helst undviker och inte vill bli påminda om i vårt eget liv och i vårt psyke. Konsekvenserna av detta innebär att vi missar en viktig och livgivande del och inte klarar av att hantera livet fullt ut med alla dess skiften.  

Det är nu, i denna fas fram till nymånen, som du skall söka kontakt med henne inom dig. Du skall befria rädsla och smärta.våga se och erkänna både dina svaga och dina starka sidor. Inga fler spel att spela - det är sanning och ärlighet som gäller.
Så - under denna månfas släpper du ifrån dig de saker som inte har fungerat i måncykeln du senast gått igenom. Släpp dem. Låt dem gå och känn ingen bitterhet.Det här är en fas då du skall sörja. Tillåt dig uppleva förlustens smärta. Det är en fas - och påminn dig om att den går över, det är sunt och ärligt och gör det möjligt för oss att växa och utvecklas.
Det finns många ceremonier vi kan använda oss av i denna fas. Sjäv brukar jag sätta ord på det jag vill släppa taget om och befria mig ifrån, skriva ner det på en papperslapp och bränna t ex - allt som ett sätta att ta sig själv, sin utveckling/process och Gudinnan på allvar.
Detta är också den tid i måncykeln då vi har som närmast till våra inre ledsagare och guider. Vänd dig till henne /dem, ställ frågor och begär svar, och be om tecken angående vilken väg du skall följa fortsättningsvis. Lycka till med "släppa-taget" processen!

Läs hela inlägget »

 

Genom dagens "Budkort" (se länken nedan) och budskapet "Lyssna och tänk innan tal", så blev jag påmind om hur viktigt det är att vi verkligen "tänker efter före" innan vi, som det är så lätt att göra, bara snabbt och utan vidare betänkligheter bara "hasplar ur oss" något.... 

Det är verkligen ordet som skapar vår verklighet, precis som det i skapelseberättelsen i Bibeln står "I begynnelsen var ordet".

Ramsan "abracadabra" som vi kanske använt som barn då vi lekte häxor och trollkarlar, har sin rot i arameiska och betyder "jag skapar såsom jag talar".

Naturligtvs blir det en nyttig påminnelse om vad vi säger och tänker om och till varandra. De ständiga upprepandet av inte alltid så snälla uttalanden och tankar om oss själva, liksom den bakomliggande inte fullt medvetna intentionen, skapar ju då bara mer av det vi inte alls önskar ha kvar i våra liv...  Att då istället som uppmaningen i dagens "Budkort" mer lyssna till vibrationerna i våra ord och vårt tal, och fundera på dess konskevenser innan vi uttalar dem, är ett definitivt steg på vägen till att skapa en bättre verklighet och trevligare värld.


http://budkort.se/


Läs hela inlägget »

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

Etiketter