• Blogg

2012 > 05

Jättekul och spännande! Nu har vi startat - även om en del "pyssel" och fixande fortfarande återstår. Men det känns verkligt roligt att gentemot  t ex ett nystartat företag, eller företag i om- eller nyorienteringsfas att kunna erbjuda detta vårt samarbete, med vars och ens special-kompetens. Allt för att höja företagandet och framgången till nya nivåer!

Så här beskriver vi det kort:

"För att på ett effektivt sätt nå framgång inom Sociala Medier som marknadsföringsverktyg, så krävs det att du ta fram det unika inom dig och lyckas förmedla det till andra.

Med bägges våra kompetenser - Kunskap om Sociala Medier samt självkännedom genom astrologi/Karriärastro-coaching - hjälper vi dig att på ett tydligt sätt ge uttryck för kraften inom dig, vilket gynnar din verksamhet. 

Agneta Oreheim och Patricia Mellin"


Här är länken till vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/YouAndSocialMedia

VÄLKOMMEN in och hälsa på!

Läs hela inlägget »

Otäckt...och mitt ibland oss - narcissistiska personlighets-typer av mindre grad till den allra mest känslokalla beräk-nande, utstuderade psykopat-personligheten.
Text skriven av professor Robert D. Hare och hans forskningsteam, hämtat på www.psykopati.se:
"Psykopaten som hänför oss och visar sig tycka precis som vi, ha samma värderingar, samma intressen, smak och vanor visar plötsligt upp en helt annan sida. Vi har då förbrukats, eller kanske helt snärjts i psykopatens nät. Är det en impulsiv kovändning? Nej, det är bara den sanna sidan som psykopaten visar fram när den inte längre behöver döljas för att utnyttja oss! Den snälle trevlige personen som plötsligt svänger om och avslöjar sig som en sadist, skoningslös bedragare, våldtäktsman eller mördare gav inte efter för impulser. Det var bara den nödvändiga förklädnaden som kastades av.Slutsatsen: Det impulsiva som vi ser är inget annat än den ena halvan av den fulla sanningen. "

Nej man kan INTE avgöra det ur ett horoskop, där syns ju aldrig moralen eller medvetenhetsnivån. Skulle så vara så hade vi totalt fastlagda "öden" -inget utrymme för positiv förändring skulle då vara möjlig överhuvudtaget - men eftersom allt existerar i ett A-resp B-uttryck så kan man givetvis få viss uppbackninga av sina aningar i ett horoskop, dock utan att kunna döma med säkerhet.
* Den kyliga, känslokalla sidan- en person som är extremt stress- och kaos-tålig t ex "med nerver av stål", ett "isberg" i tuffa situationer som är rätt typiskt, kan synas.
* Mottagligheten och "känsligheten" dvs förmågan att hitta offrets "svaga punkt" liksom förmågan att vara en skicklig domptör och skådespelare, bör finnas där.
* Den manipulativa viljan, vanan att få igenom sin vilja - och därmed starka reaktioner om denna vilja blir ifrågasatt, hindrad eller avslöjad.
*Oberarbetade trauman i det förflutna som förnekas eller icke erkänns - kan också synas. En stark utanför-eller ensamhetskänsla som aldrig tillräckligt erkänns utan just därför tar sig destruktiva uttryck i sätt att behandla/utnyttja andra människor.

Detta nämner jag utifrån de horoskop jag studerat under åren på olika extrema förbrytare, kriminella och personer i chefs-ställningar med dessa personlighetsdrag. Och för att kunna avslöja utstuderad psykopati - av olika grad - och veta att det är dags att avbryta kontakten så tror jag att intuitionen i "offret" måste vara extremt hög och förfinad, om man inte skall bli ännu ett byte....På ett sätt kan man nog uttrycka det så att man måste ha "psykopat"-tänket i sig själv för att kunna avslöja det snabbare. Astrologiskt kan man nog också se det som att man skulle ha störst chans att snabbare få varningsklockorna att ringa om man har en hel del av Pluto - eller Skorpionenergin inom sig dvs just den energi som är bra på att avslöja osanningar och allt som är fördolt och hemlighållet. Det är väl också en paralell till de som lyckas att avslöja tunga förbrytare och jobbar "undercover" - trots att de befinner sig på helt olika sidor moral- och medvetenhetsnivå. Att definitivt lita på de subtila signalerna och inte sopa någonting under mattan. Ju mer illusioner- och egna oläkta sår vi har, desto större är givetvis chansen att inte bara "ramla på", utan också dessutom fastna med och bli mer och mer "invaderad" av en sådan här personlighetstyp. Begreppet "kaka söker maka" tror jag fungerar även i detta resonemang.

Ja, det är rejält skrämmmande - och det sägs också i litteraturen att den enda möjligheten att "nå" en sådan personlighet i någon form av behandling, är när vederbörande hamnar i en depression, då gardet sänks. Men den behandlingen tror jag att det är bäst att inse att man definitivt inte skall ge sig på för egen del om denna personlighetstyp kommer i ens väg. Självbilden och den egna stoltheten spelar en viktig roll här. Finns det tillräckligt av den varan så går det snabbare att förstå att det är lämna och avsluta kontakten som gäller. För flera år sedan så hörde jag någon klok person som sade att ju fler själsligen friska kvinnor det finns desto färre kvinnor finns det kvar för psykopaterna - det är enligt undersökningar övervägande män- att utse till byten. Den tanken stärker också min övertygelse.

.Men - jag kan ändå inte låt bli att tänka att under allt detta hemska, extremt egoistiska och vedervärdiga beteende och uppträdande - så är det ett djupt tragiskt människoöde med avgrundsdjupa oläkta sår från det förflutna som skapar en sådan "människa".

Läs hela inlägget »

Intressant fusion  - besök av Tolle hos Google!

Och det är väl precis det det handlar om  - att lära oss att tekniken och all den utveckling som nu exploderar inom hela området för sociala media inte alls är något som automatiskt gör oss till sociala analfabeter och avstängda zombies - utan istället, rätt använt, kan var ett medel för att tjäna mänsklighetens uppvaknande med alla de möjligheter som  nu finns att snabbt och effektivt nå så oerhört många mäniskor med massor av positiv och livsbejakande information.


Som vanligt handlar det om att göra medvetna val. Att inte bara ösa på och bomba vänsterhjärnan med mer tankar, teorier, intellektuell kunskap och annat "mindstuff" - utan medvetet avsätta tid för reflektion, tystnad och inre stillhet - fri från sociala medier. Balansen - viktig som alltid! Missar vi de medvetna valen det är då - och bara då - som vi tappar vår kraft, och förlorar kontakten med oss själva, blir förvirrade, splittrade och okoncentrerade.

Själv tycker jag att det är en mycket spännande tid vi lever i med alla dessa häftiga möjligheter till att påverka och få ut sin "mission". Och det tänker jag fortsätta med - och göra MER!

Läs hela inlägget »

2012 > 05

Jättekul och spännande! Nu har vi startat - även om en del "pyssel" och fixande fortfarande återstår. Men det känns verkligt roligt att gentemot  t ex ett nystartat företag, eller företag i om- eller nyorienteringsfas att kunna erbjuda detta vårt samarbete, med vars och ens special-kompetens. Allt för att höja företagandet och framgången till nya nivåer!

Så här beskriver vi det kort:

"För att på ett effektivt sätt nå framgång inom Sociala Medier som marknadsföringsverktyg, så krävs det att du ta fram det unika inom dig och lyckas förmedla det till andra.

Med bägges våra kompetenser - Kunskap om Sociala Medier samt självkännedom genom astrologi/Karriärastro-coaching - hjälper vi dig att på ett tydligt sätt ge uttryck för kraften inom dig, vilket gynnar din verksamhet. 

Agneta Oreheim och Patricia Mellin"


Här är länken till vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/YouAndSocialMedia

VÄLKOMMEN in och hälsa på!

Läs hela inlägget »

Otäckt...och mitt ibland oss - narcissistiska personlighets-typer av mindre grad till den allra mest känslokalla beräk-nande, utstuderade psykopat-personligheten.
Text skriven av professor Robert D. Hare och hans forskningsteam, hämtat på www.psykopati.se:
"Psykopaten som hänför oss och visar sig tycka precis som vi, ha samma värderingar, samma intressen, smak och vanor visar plötsligt upp en helt annan sida. Vi har då förbrukats, eller kanske helt snärjts i psykopatens nät. Är det en impulsiv kovändning? Nej, det är bara den sanna sidan som psykopaten visar fram när den inte längre behöver döljas för att utnyttja oss! Den snälle trevlige personen som plötsligt svänger om och avslöjar sig som en sadist, skoningslös bedragare, våldtäktsman eller mördare gav inte efter för impulser. Det var bara den nödvändiga förklädnaden som kastades av.Slutsatsen: Det impulsiva som vi ser är inget annat än den ena halvan av den fulla sanningen. "

Nej man kan INTE avgöra det ur ett horoskop, där syns ju aldrig moralen eller medvetenhetsnivån. Skulle så vara så hade vi totalt fastlagda "öden" -inget utrymme för positiv förändring skulle då vara möjlig överhuvudtaget - men eftersom allt existerar i ett A-resp B-uttryck så kan man givetvis få viss uppbackninga av sina aningar i ett horoskop, dock utan att kunna döma med säkerhet.
* Den kyliga, känslokalla sidan- en person som är extremt stress- och kaos-tålig t ex "med nerver av stål", ett "isberg" i tuffa situationer som är rätt typiskt, kan synas.
* Mottagligheten och "känsligheten" dvs förmågan att hitta offrets "svaga punkt" liksom förmågan att vara en skicklig domptör och skådespelare, bör finnas där.
* Den manipulativa viljan, vanan att få igenom sin vilja - och därmed starka reaktioner om denna vilja blir ifrågasatt, hindrad eller avslöjad.
*Oberarbetade trauman i det förflutna som förnekas eller icke erkänns - kan också synas. En stark utanför-eller ensamhetskänsla som aldrig tillräckligt erkänns utan just därför tar sig destruktiva uttryck i sätt att behandla/utnyttja andra människor.

Detta nämner jag utifrån de horoskop jag studerat under åren på olika extrema förbrytare, kriminella och personer i chefs-ställningar med dessa personlighetsdrag. Och för att kunna avslöja utstuderad psykopati - av olika grad - och veta att det är dags att avbryta kontakten så tror jag att intuitionen i "offret" måste vara extremt hög och förfinad, om man inte skall bli ännu ett byte....På ett sätt kan man nog uttrycka det så att man måste ha "psykopat"-tänket i sig själv för att kunna avslöja det snabbare. Astrologiskt kan man nog också se det som att man skulle ha störst chans att snabbare få varningsklockorna att ringa om man har en hel del av Pluto - eller Skorpionenergin inom sig dvs just den energi som är bra på att avslöja osanningar och allt som är fördolt och hemlighållet. Det är väl också en paralell till de som lyckas att avslöja tunga förbrytare och jobbar "undercover" - trots att de befinner sig på helt olika sidor moral- och medvetenhetsnivå. Att definitivt lita på de subtila signalerna och inte sopa någonting under mattan. Ju mer illusioner- och egna oläkta sår vi har, desto större är givetvis chansen att inte bara "ramla på", utan också dessutom fastna med och bli mer och mer "invaderad" av en sådan här personlighetstyp. Begreppet "kaka söker maka" tror jag fungerar även i detta resonemang.

Ja, det är rejält skrämmmande - och det sägs också i litteraturen att den enda möjligheten att "nå" en sådan personlighet i någon form av behandling, är när vederbörande hamnar i en depression, då gardet sänks. Men den behandlingen tror jag att det är bäst att inse att man definitivt inte skall ge sig på för egen del om denna personlighetstyp kommer i ens väg. Självbilden och den egna stoltheten spelar en viktig roll här. Finns det tillräckligt av den varan så går det snabbare att förstå att det är lämna och avsluta kontakten som gäller. För flera år sedan så hörde jag någon klok person som sade att ju fler själsligen friska kvinnor det finns desto färre kvinnor finns det kvar för psykopaterna - det är enligt undersökningar övervägande män- att utse till byten. Den tanken stärker också min övertygelse.

.Men - jag kan ändå inte låt bli att tänka att under allt detta hemska, extremt egoistiska och vedervärdiga beteende och uppträdande - så är det ett djupt tragiskt människoöde med avgrundsdjupa oläkta sår från det förflutna som skapar en sådan "människa".

Läs hela inlägget »

Intressant fusion  - besök av Tolle hos Google!

Och det är väl precis det det handlar om  - att lära oss att tekniken och all den utveckling som nu exploderar inom hela området för sociala media inte alls är något som automatiskt gör oss till sociala analfabeter och avstängda zombies - utan istället, rätt använt, kan var ett medel för att tjäna mänsklighetens uppvaknande med alla de möjligheter som  nu finns att snabbt och effektivt nå så oerhört många mäniskor med massor av positiv och livsbejakande information.


Som vanligt handlar det om att göra medvetna val. Att inte bara ösa på och bomba vänsterhjärnan med mer tankar, teorier, intellektuell kunskap och annat "mindstuff" - utan medvetet avsätta tid för reflektion, tystnad och inre stillhet - fri från sociala medier. Balansen - viktig som alltid! Missar vi de medvetna valen det är då - och bara då - som vi tappar vår kraft, och förlorar kontakten med oss själva, blir förvirrade, splittrade och okoncentrerade.

Själv tycker jag att det är en mycket spännande tid vi lever i med alla dessa häftiga möjligheter till att påverka och få ut sin "mission". Och det tänker jag fortsätta med - och göra MER!

Läs hela inlägget »

2012 > 05

Jättekul och spännande! Nu har vi startat - även om en del "pyssel" och fixande fortfarande återstår. Men det känns verkligt roligt att gentemot  t ex ett nystartat företag, eller företag i om- eller nyorienteringsfas att kunna erbjuda detta vårt samarbete, med vars och ens special-kompetens. Allt för att höja företagandet och framgången till nya nivåer!

Så här beskriver vi det kort:

"För att på ett effektivt sätt nå framgång inom Sociala Medier som marknadsföringsverktyg, så krävs det att du ta fram det unika inom dig och lyckas förmedla det till andra.

Med bägges våra kompetenser - Kunskap om Sociala Medier samt självkännedom genom astrologi/Karriärastro-coaching - hjälper vi dig att på ett tydligt sätt ge uttryck för kraften inom dig, vilket gynnar din verksamhet. 

Agneta Oreheim och Patricia Mellin"


Här är länken till vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/YouAndSocialMedia

VÄLKOMMEN in och hälsa på!

Läs hela inlägget »

Otäckt...och mitt ibland oss - narcissistiska personlighets-typer av mindre grad till den allra mest känslokalla beräk-nande, utstuderade psykopat-personligheten.
Text skriven av professor Robert D. Hare och hans forskningsteam, hämtat på www.psykopati.se:
"Psykopaten som hänför oss och visar sig tycka precis som vi, ha samma värderingar, samma intressen, smak och vanor visar plötsligt upp en helt annan sida. Vi har då förbrukats, eller kanske helt snärjts i psykopatens nät. Är det en impulsiv kovändning? Nej, det är bara den sanna sidan som psykopaten visar fram när den inte längre behöver döljas för att utnyttja oss! Den snälle trevlige personen som plötsligt svänger om och avslöjar sig som en sadist, skoningslös bedragare, våldtäktsman eller mördare gav inte efter för impulser. Det var bara den nödvändiga förklädnaden som kastades av.Slutsatsen: Det impulsiva som vi ser är inget annat än den ena halvan av den fulla sanningen. "

Nej man kan INTE avgöra det ur ett horoskop, där syns ju aldrig moralen eller medvetenhetsnivån. Skulle så vara så hade vi totalt fastlagda "öden" -inget utrymme för positiv förändring skulle då vara möjlig överhuvudtaget - men eftersom allt existerar i ett A-resp B-uttryck så kan man givetvis få viss uppbackninga av sina aningar i ett horoskop, dock utan att kunna döma med säkerhet.
* Den kyliga, känslokalla sidan- en person som är extremt stress- och kaos-tålig t ex "med nerver av stål", ett "isberg" i tuffa situationer som är rätt typiskt, kan synas.
* Mottagligheten och "känsligheten" dvs förmågan att hitta offrets "svaga punkt" liksom förmågan att vara en skicklig domptör och skådespelare, bör finnas där.
* Den manipulativa viljan, vanan att få igenom sin vilja - och därmed starka reaktioner om denna vilja blir ifrågasatt, hindrad eller avslöjad.
*Oberarbetade trauman i det förflutna som förnekas eller icke erkänns - kan också synas. En stark utanför-eller ensamhetskänsla som aldrig tillräckligt erkänns utan just därför tar sig destruktiva uttryck i sätt att behandla/utnyttja andra människor.

Detta nämner jag utifrån de horoskop jag studerat under åren på olika extrema förbrytare, kriminella och personer i chefs-ställningar med dessa personlighetsdrag. Och för att kunna avslöja utstuderad psykopati - av olika grad - och veta att det är dags att avbryta kontakten så tror jag att intuitionen i "offret" måste vara extremt hög och förfinad, om man inte skall bli ännu ett byte....På ett sätt kan man nog uttrycka det så att man måste ha "psykopat"-tänket i sig själv för att kunna avslöja det snabbare. Astrologiskt kan man nog också se det som att man skulle ha störst chans att snabbare få varningsklockorna att ringa om man har en hel del av Pluto - eller Skorpionenergin inom sig dvs just den energi som är bra på att avslöja osanningar och allt som är fördolt och hemlighållet. Det är väl också en paralell till de som lyckas att avslöja tunga förbrytare och jobbar "undercover" - trots att de befinner sig på helt olika sidor moral- och medvetenhetsnivå. Att definitivt lita på de subtila signalerna och inte sopa någonting under mattan. Ju mer illusioner- och egna oläkta sår vi har, desto större är givetvis chansen att inte bara "ramla på", utan också dessutom fastna med och bli mer och mer "invaderad" av en sådan här personlighetstyp. Begreppet "kaka söker maka" tror jag fungerar även i detta resonemang.

Ja, det är rejält skrämmmande - och det sägs också i litteraturen att den enda möjligheten att "nå" en sådan personlighet i någon form av behandling, är när vederbörande hamnar i en depression, då gardet sänks. Men den behandlingen tror jag att det är bäst att inse att man definitivt inte skall ge sig på för egen del om denna personlighetstyp kommer i ens väg. Självbilden och den egna stoltheten spelar en viktig roll här. Finns det tillräckligt av den varan så går det snabbare att förstå att det är lämna och avsluta kontakten som gäller. För flera år sedan så hörde jag någon klok person som sade att ju fler själsligen friska kvinnor det finns desto färre kvinnor finns det kvar för psykopaterna - det är enligt undersökningar övervägande män- att utse till byten. Den tanken stärker också min övertygelse.

.Men - jag kan ändå inte låt bli att tänka att under allt detta hemska, extremt egoistiska och vedervärdiga beteende och uppträdande - så är det ett djupt tragiskt människoöde med avgrundsdjupa oläkta sår från det förflutna som skapar en sådan "människa".

Läs hela inlägget »

Intressant fusion  - besök av Tolle hos Google!

Och det är väl precis det det handlar om  - att lära oss att tekniken och all den utveckling som nu exploderar inom hela området för sociala media inte alls är något som automatiskt gör oss till sociala analfabeter och avstängda zombies - utan istället, rätt använt, kan var ett medel för att tjäna mänsklighetens uppvaknande med alla de möjligheter som  nu finns att snabbt och effektivt nå så oerhört många mäniskor med massor av positiv och livsbejakande information.


Som vanligt handlar det om att göra medvetna val. Att inte bara ösa på och bomba vänsterhjärnan med mer tankar, teorier, intellektuell kunskap och annat "mindstuff" - utan medvetet avsätta tid för reflektion, tystnad och inre stillhet - fri från sociala medier. Balansen - viktig som alltid! Missar vi de medvetna valen det är då - och bara då - som vi tappar vår kraft, och förlorar kontakten med oss själva, blir förvirrade, splittrade och okoncentrerade.

Själv tycker jag att det är en mycket spännande tid vi lever i med alla dessa häftiga möjligheter till att påverka och få ut sin "mission". Och det tänker jag fortsätta med - och göra MER!

Läs hela inlägget »

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

Etiketter