• Blogg

2012 > 03

Vad tror du blir nästa föreläsningstrend - efter Attraktionslagen, mental träning, NLP etc och det som nu mest florerar på föreläsningsfronten av så många?

Kanske fler och fler föreläsare vågar prata om reinkarnationsperspektivet ? Och det som den egentliga anledningen, eller "felande länken" till att många blir tveksamma, tvivlar och t o m ger upp, då inget händer bara genom att lämna "beställningslista" och affirmera fram "Den rätte mannen", hälsa, drömjobbet etc? Eller till alla dessa långtidssjukskrivna som tyvärr kan känna sig ännu mer eländiga om de inte lyckas "tänka positivt" och vända sina många gånger tuffa öden genom en helgkurs som utlovar mirakel på 2 dagar....

Som jag ser det är  det nödvändigt att prata ur skägget. Hur förklarar annars en företrädare för enbart attraktionslagen eller enbart mental träning livslånga handikapp eller tuffa människoöden? Sådant resonemang undviks oftast, och kan iallfall inte bemötas med en logik som håller till fullo, som jag ser det.  En sak är att - i likhet med mig själv - vara fullständigt övertygad om att vi alla, dvs vårt medvetande, skapar vår värld och vårt liv in i minsta detalj - och samtidigt oxå inse att vi lever här och nu - ett nu som ibland kan innebära ett helt liv eller t o m flera livs teman med allt vad det kan innebära av att "betala av" och uppleva logiska konsekvenser av tidigare handlingar.

Livet är verkligen logiskt - inget händer någonsin utan orsak. Men att fullt och fast tro på det, och leva efter det - går som jag själv ser det inte utan ett flerlivsperpektiv. Då kan t ex läror som "Law of attraction" etc närmast verka cyniskt - och inte alls utgöra den väg till kraft och helande som borde vara dess syfte. Själv har jag många gånger suttit i samtal med tidigare företrädare för  dessa idéer - som istället börja tvivla då det visar sig inte vara så helt enkelt...De har börjat uppleva att det är något som inte stämmer, det är något som fattas i resonemnaget.
Att bära sitt öde oavsett vad det - just nu - innebär - med stolthet och värdighet - och djupast sett VETA att förr eller senare så når jag det önskade målet - oavsett tidsperspektivet...det är väl just det som är utmaningen....♥

Läs hela inlägget »

Så här kan vi se på världen - och oss själva...Två helt olika sätt att leva - och tänka...och som resulterar i två helt olika världar att leva i... Vilken väljer du?


Texten är hämtad ur Lynne Mc Taggarts senaste nyhetsbrev. McTaggart är författare till bl a "Fältet" som utkom på svenska i höstas, samt "The Bond" och "The intention experiment". Författaren besöker Sverige, Göteborg den 16-17 november 2012.

 

1.The "I Win, You Lose" Paradigm

Life is a zero-sum game (I win only if you lose).
What's in it for me?
I must win, dominate, or be first in order to feel good about myself.
I take care of my own. Otherwise, it's every man and woman for himself or herself.
It's Us versus Them.
I do best for society by looking after Number One.

2.The Bond Paradigm
I win when and only when you and I win.
I feel best when I connect, whatever it takes.
How can I serve you?
We're all in this together, and we will pull together through thick and thin.
It's Us plus Them.
We do best for society by looking out for ourselves and the rest of our community.

Läs hela inlägget »
Etiketter: the bond, fältet

I lördags deltog jag i en jättespännande kurs - i Ansiktstydning! Det var Eva-Marie Janelo som driver företaget "Neosoma" som höll den. Så här berättar hon själv om detta fascnerande område, på sin hemsida:

"Ansiktets form, dominanta drag samt linjer och rynkor berättar vilka erfarenheter du har med dig i din historia, hur du fungerar som människa mentalt och emotionellt samt vilka möjligheter du har om du får tillgång till all kraft du bär på. Jag är utbildad i detta ämne av Lillian Pearl Bridges, professor i Orientalisk filosofi och medicin, världsledande expert inom området.

I vår tid upplever de flesta människor rynkor i ansiktet som något negativt och förknippar linjerna med att vi börjar bli gamla. Kinesisk ansiktstydning ger en helt annan bild, nämligen att rynkor är tecken på den visdom och erfarenhet som vi bär på. Alla linjer och rynkor uppstår genom att våra känslor orsakar omedvetna, upprepade rörelser i våra ansiktsmuskler. Dessa rörelser manifesteras så småningom i en linje som finns där även när vi inte är i den känslan. Genom medvetenhet om våra känslor kan vi förändra vårt sätt att reagera, tänka och handla. När hämmande känslor frigörs slutar motsvarande ansiktsmuskler att upprepa sina automatiska rörelser och linjen kommer att mattas ut och ibland helt försvinna." www.neosoma.se

Kursen gav iallafall mig definitiv mersmak! Inte bara för att använda mig av i mitt klientarbete - utan lika mycket till privat ändamål, som t ex att läsa av mig själv och "ta tempen" på de livsprocesser av både positiv och negativ art, som ju direkt speglar sig i ansiktet. Tänk så mycket kunskap som finns kvar att ta del av!!!

Läs hela inlägget »


Vår nya lilla tronarvinge har fått sitt namn Estelle, som betyder stjärna. Och givetvis känns det då extra intressant för mig som är astrolog att se vad hennes födelsehoroskop speglar för personlighet, vilka behov hon har och vad utmaningarna i hennes liv skulle kunna komma att handla om.


Den exakta födelsetiden och födelseorten tillkännagavs av den stolte fadern prins Daniel till klockan 04:26 den 23 februari 2012 i Stockholm.

Vad gäller helhetsintrycken i Estelles horoskop vill jag först koncentrera mig på två mycket viktiga punkter: Ascendenten, som bland annat har med den yttre rollen, imagen utåt och uppträdandet att göra. Och den så kallade MC, som har med livsmål, ambitioner och yrkesroll att göra.

Med ascendenten i skyttens tecken och MC i skorpionens tecken så präglas Estelles yttre roll i världen och samhället av ett behov av spänning och en dragning till mer laddade och utmanande platser, roller och funktioner. Inget konventionellt och förutsägbart vardagsliv med dödande rutiner bör därmed locka henne. Här finns alltså en yttre "äventyrare" som vill spränga gränser och uppleva dramatik.

Den inre personligheten – symboliserad av solen och månen i fiskarnas tecken – visar på en helt annan, mer reflektiv, stillsam och inkännande sida med fokus på det inre livet och en självklar öppenhet för värden och upplevelser som inte alltid kan "mätas och vägas". Denna dragning till andra världar och förståelse för det mer subtila gör att hon, på grund av en stark intuition, kan vara duktig på att se det andra inte ser och både förstå och höra det outtalade.

Estelles horoskop utgörs sammantaget av en stark dominans av det så kallade vattenelementet, som genom denna inkännande förmåga och påverkbarhet – på gott och ont – innebär att hon lätt identifierar sig med andra personer och det hon möter. Hennes utmaning blir då att lära sig vara noga med gränssättande och att hålla isär vad som är hennes upplevelser och känslor, och vad som hör till andra, för att inte tappa bort sig själv.

Tystnad, stillhet och återkommande perioder av återhämtning är mycket nödvändigt för henne, för att hon skall må bra och kunna klara av den yttre rollen som pockar på och kräver spänning och aktivitet.

Denna starka dominans av vattenelementet gör också att hon kan ha en stark dragning till kreativt, konstärligt uttryckande liksom ett starkt andligt sökande. För henne är det inte tillräckligt med bara de materiella värdena. Hennes inre längtan är mycket stark, vilket innebär att det är viktigt att hon sätter fokus på sina drömmar och verkligen lever och följer sin egen sanning om hon skall känna att hon uttrycker och bejakar hela sig själv.

Estelles yrke, livsmål och engagemang kan dessutom vara kopplade till att på olika sätt gå på djupet, avslöja det fördolda och hemliga. Och därmed vara med om att skapa helande och pånyttfödelse.

Hennes kanske största utmaning handlar om att förena sin känslomässigt mycket inkännande och inlevelsefulla sida med behovet av att hävda sig känslomässigt – att alltså vara rak och tydlig och inte be om ursäkt för att hon känner som hon gör. Här finns alltså ett humör som inte får tryckas undan, utan hon bör lära sig hävda sina behov för att relationerna skall fungera på bästa sätt och för att hon själv skall må bra.

Även på det mentala och verbala planet bör Estelle förena den icke-verbala, ibland otydliga och svårgripbara kommunikationen, idéerna och planerna, med rakhet och direkthet. Och inte vara rädd för att hävda sina idéer och åsikter, utan stå på sig och istället ta strid för just dessa mer intuitiva idéer.

(Jag skrev denna astroprofil om prinsessan Estelle för tidningen "Nära" som publicrades 28/2)

Läs hela inlägget »

2012 > 03

Vad tror du blir nästa föreläsningstrend - efter Attraktionslagen, mental träning, NLP etc och det som nu mest florerar på föreläsningsfronten av så många?

Kanske fler och fler föreläsare vågar prata om reinkarnationsperspektivet ? Och det som den egentliga anledningen, eller "felande länken" till att många blir tveksamma, tvivlar och t o m ger upp, då inget händer bara genom att lämna "beställningslista" och affirmera fram "Den rätte mannen", hälsa, drömjobbet etc? Eller till alla dessa långtidssjukskrivna som tyvärr kan känna sig ännu mer eländiga om de inte lyckas "tänka positivt" och vända sina många gånger tuffa öden genom en helgkurs som utlovar mirakel på 2 dagar....

Som jag ser det är  det nödvändigt att prata ur skägget. Hur förklarar annars en företrädare för enbart attraktionslagen eller enbart mental träning livslånga handikapp eller tuffa människoöden? Sådant resonemang undviks oftast, och kan iallfall inte bemötas med en logik som håller till fullo, som jag ser det.  En sak är att - i likhet med mig själv - vara fullständigt övertygad om att vi alla, dvs vårt medvetande, skapar vår värld och vårt liv in i minsta detalj - och samtidigt oxå inse att vi lever här och nu - ett nu som ibland kan innebära ett helt liv eller t o m flera livs teman med allt vad det kan innebära av att "betala av" och uppleva logiska konsekvenser av tidigare handlingar.

Livet är verkligen logiskt - inget händer någonsin utan orsak. Men att fullt och fast tro på det, och leva efter det - går som jag själv ser det inte utan ett flerlivsperpektiv. Då kan t ex läror som "Law of attraction" etc närmast verka cyniskt - och inte alls utgöra den väg till kraft och helande som borde vara dess syfte. Själv har jag många gånger suttit i samtal med tidigare företrädare för  dessa idéer - som istället börja tvivla då det visar sig inte vara så helt enkelt...De har börjat uppleva att det är något som inte stämmer, det är något som fattas i resonemnaget.
Att bära sitt öde oavsett vad det - just nu - innebär - med stolthet och värdighet - och djupast sett VETA att förr eller senare så når jag det önskade målet - oavsett tidsperspektivet...det är väl just det som är utmaningen....♥

Läs hela inlägget »

Så här kan vi se på världen - och oss själva...Två helt olika sätt att leva - och tänka...och som resulterar i två helt olika världar att leva i... Vilken väljer du?


Texten är hämtad ur Lynne Mc Taggarts senaste nyhetsbrev. McTaggart är författare till bl a "Fältet" som utkom på svenska i höstas, samt "The Bond" och "The intention experiment". Författaren besöker Sverige, Göteborg den 16-17 november 2012.

 

1.The "I Win, You Lose" Paradigm

Life is a zero-sum game (I win only if you lose).
What's in it for me?
I must win, dominate, or be first in order to feel good about myself.
I take care of my own. Otherwise, it's every man and woman for himself or herself.
It's Us versus Them.
I do best for society by looking after Number One.

2.The Bond Paradigm
I win when and only when you and I win.
I feel best when I connect, whatever it takes.
How can I serve you?
We're all in this together, and we will pull together through thick and thin.
It's Us plus Them.
We do best for society by looking out for ourselves and the rest of our community.

Läs hela inlägget »
Etiketter: the bond, fältet

I lördags deltog jag i en jättespännande kurs - i Ansiktstydning! Det var Eva-Marie Janelo som driver företaget "Neosoma" som höll den. Så här berättar hon själv om detta fascnerande område, på sin hemsida:

"Ansiktets form, dominanta drag samt linjer och rynkor berättar vilka erfarenheter du har med dig i din historia, hur du fungerar som människa mentalt och emotionellt samt vilka möjligheter du har om du får tillgång till all kraft du bär på. Jag är utbildad i detta ämne av Lillian Pearl Bridges, professor i Orientalisk filosofi och medicin, världsledande expert inom området.

I vår tid upplever de flesta människor rynkor i ansiktet som något negativt och förknippar linjerna med att vi börjar bli gamla. Kinesisk ansiktstydning ger en helt annan bild, nämligen att rynkor är tecken på den visdom och erfarenhet som vi bär på. Alla linjer och rynkor uppstår genom att våra känslor orsakar omedvetna, upprepade rörelser i våra ansiktsmuskler. Dessa rörelser manifesteras så småningom i en linje som finns där även när vi inte är i den känslan. Genom medvetenhet om våra känslor kan vi förändra vårt sätt att reagera, tänka och handla. När hämmande känslor frigörs slutar motsvarande ansiktsmuskler att upprepa sina automatiska rörelser och linjen kommer att mattas ut och ibland helt försvinna." www.neosoma.se

Kursen gav iallafall mig definitiv mersmak! Inte bara för att använda mig av i mitt klientarbete - utan lika mycket till privat ändamål, som t ex att läsa av mig själv och "ta tempen" på de livsprocesser av både positiv och negativ art, som ju direkt speglar sig i ansiktet. Tänk så mycket kunskap som finns kvar att ta del av!!!

Läs hela inlägget »


Vår nya lilla tronarvinge har fått sitt namn Estelle, som betyder stjärna. Och givetvis känns det då extra intressant för mig som är astrolog att se vad hennes födelsehoroskop speglar för personlighet, vilka behov hon har och vad utmaningarna i hennes liv skulle kunna komma att handla om.


Den exakta födelsetiden och födelseorten tillkännagavs av den stolte fadern prins Daniel till klockan 04:26 den 23 februari 2012 i Stockholm.

Vad gäller helhetsintrycken i Estelles horoskop vill jag först koncentrera mig på två mycket viktiga punkter: Ascendenten, som bland annat har med den yttre rollen, imagen utåt och uppträdandet att göra. Och den så kallade MC, som har med livsmål, ambitioner och yrkesroll att göra.

Med ascendenten i skyttens tecken och MC i skorpionens tecken så präglas Estelles yttre roll i världen och samhället av ett behov av spänning och en dragning till mer laddade och utmanande platser, roller och funktioner. Inget konventionellt och förutsägbart vardagsliv med dödande rutiner bör därmed locka henne. Här finns alltså en yttre "äventyrare" som vill spränga gränser och uppleva dramatik.

Den inre personligheten – symboliserad av solen och månen i fiskarnas tecken – visar på en helt annan, mer reflektiv, stillsam och inkännande sida med fokus på det inre livet och en självklar öppenhet för värden och upplevelser som inte alltid kan "mätas och vägas". Denna dragning till andra världar och förståelse för det mer subtila gör att hon, på grund av en stark intuition, kan vara duktig på att se det andra inte ser och både förstå och höra det outtalade.

Estelles horoskop utgörs sammantaget av en stark dominans av det så kallade vattenelementet, som genom denna inkännande förmåga och påverkbarhet – på gott och ont – innebär att hon lätt identifierar sig med andra personer och det hon möter. Hennes utmaning blir då att lära sig vara noga med gränssättande och att hålla isär vad som är hennes upplevelser och känslor, och vad som hör till andra, för att inte tappa bort sig själv.

Tystnad, stillhet och återkommande perioder av återhämtning är mycket nödvändigt för henne, för att hon skall må bra och kunna klara av den yttre rollen som pockar på och kräver spänning och aktivitet.

Denna starka dominans av vattenelementet gör också att hon kan ha en stark dragning till kreativt, konstärligt uttryckande liksom ett starkt andligt sökande. För henne är det inte tillräckligt med bara de materiella värdena. Hennes inre längtan är mycket stark, vilket innebär att det är viktigt att hon sätter fokus på sina drömmar och verkligen lever och följer sin egen sanning om hon skall känna att hon uttrycker och bejakar hela sig själv.

Estelles yrke, livsmål och engagemang kan dessutom vara kopplade till att på olika sätt gå på djupet, avslöja det fördolda och hemliga. Och därmed vara med om att skapa helande och pånyttfödelse.

Hennes kanske största utmaning handlar om att förena sin känslomässigt mycket inkännande och inlevelsefulla sida med behovet av att hävda sig känslomässigt – att alltså vara rak och tydlig och inte be om ursäkt för att hon känner som hon gör. Här finns alltså ett humör som inte får tryckas undan, utan hon bör lära sig hävda sina behov för att relationerna skall fungera på bästa sätt och för att hon själv skall må bra.

Även på det mentala och verbala planet bör Estelle förena den icke-verbala, ibland otydliga och svårgripbara kommunikationen, idéerna och planerna, med rakhet och direkthet. Och inte vara rädd för att hävda sina idéer och åsikter, utan stå på sig och istället ta strid för just dessa mer intuitiva idéer.

(Jag skrev denna astroprofil om prinsessan Estelle för tidningen "Nära" som publicrades 28/2)

Läs hela inlägget »

2012 > 03

Vad tror du blir nästa föreläsningstrend - efter Attraktionslagen, mental träning, NLP etc och det som nu mest florerar på föreläsningsfronten av så många?

Kanske fler och fler föreläsare vågar prata om reinkarnationsperspektivet ? Och det som den egentliga anledningen, eller "felande länken" till att många blir tveksamma, tvivlar och t o m ger upp, då inget händer bara genom att lämna "beställningslista" och affirmera fram "Den rätte mannen", hälsa, drömjobbet etc? Eller till alla dessa långtidssjukskrivna som tyvärr kan känna sig ännu mer eländiga om de inte lyckas "tänka positivt" och vända sina många gånger tuffa öden genom en helgkurs som utlovar mirakel på 2 dagar....

Som jag ser det är  det nödvändigt att prata ur skägget. Hur förklarar annars en företrädare för enbart attraktionslagen eller enbart mental träning livslånga handikapp eller tuffa människoöden? Sådant resonemang undviks oftast, och kan iallfall inte bemötas med en logik som håller till fullo, som jag ser det.  En sak är att - i likhet med mig själv - vara fullständigt övertygad om att vi alla, dvs vårt medvetande, skapar vår värld och vårt liv in i minsta detalj - och samtidigt oxå inse att vi lever här och nu - ett nu som ibland kan innebära ett helt liv eller t o m flera livs teman med allt vad det kan innebära av att "betala av" och uppleva logiska konsekvenser av tidigare handlingar.

Livet är verkligen logiskt - inget händer någonsin utan orsak. Men att fullt och fast tro på det, och leva efter det - går som jag själv ser det inte utan ett flerlivsperpektiv. Då kan t ex läror som "Law of attraction" etc närmast verka cyniskt - och inte alls utgöra den väg till kraft och helande som borde vara dess syfte. Själv har jag många gånger suttit i samtal med tidigare företrädare för  dessa idéer - som istället börja tvivla då det visar sig inte vara så helt enkelt...De har börjat uppleva att det är något som inte stämmer, det är något som fattas i resonemnaget.
Att bära sitt öde oavsett vad det - just nu - innebär - med stolthet och värdighet - och djupast sett VETA att förr eller senare så når jag det önskade målet - oavsett tidsperspektivet...det är väl just det som är utmaningen....♥

Läs hela inlägget »

Så här kan vi se på världen - och oss själva...Två helt olika sätt att leva - och tänka...och som resulterar i två helt olika världar att leva i... Vilken väljer du?


Texten är hämtad ur Lynne Mc Taggarts senaste nyhetsbrev. McTaggart är författare till bl a "Fältet" som utkom på svenska i höstas, samt "The Bond" och "The intention experiment". Författaren besöker Sverige, Göteborg den 16-17 november 2012.

 

1.The "I Win, You Lose" Paradigm

Life is a zero-sum game (I win only if you lose).
What's in it for me?
I must win, dominate, or be first in order to feel good about myself.
I take care of my own. Otherwise, it's every man and woman for himself or herself.
It's Us versus Them.
I do best for society by looking after Number One.

2.The Bond Paradigm
I win when and only when you and I win.
I feel best when I connect, whatever it takes.
How can I serve you?
We're all in this together, and we will pull together through thick and thin.
It's Us plus Them.
We do best for society by looking out for ourselves and the rest of our community.

Läs hela inlägget »
Etiketter: the bond, fältet

I lördags deltog jag i en jättespännande kurs - i Ansiktstydning! Det var Eva-Marie Janelo som driver företaget "Neosoma" som höll den. Så här berättar hon själv om detta fascnerande område, på sin hemsida:

"Ansiktets form, dominanta drag samt linjer och rynkor berättar vilka erfarenheter du har med dig i din historia, hur du fungerar som människa mentalt och emotionellt samt vilka möjligheter du har om du får tillgång till all kraft du bär på. Jag är utbildad i detta ämne av Lillian Pearl Bridges, professor i Orientalisk filosofi och medicin, världsledande expert inom området.

I vår tid upplever de flesta människor rynkor i ansiktet som något negativt och förknippar linjerna med att vi börjar bli gamla. Kinesisk ansiktstydning ger en helt annan bild, nämligen att rynkor är tecken på den visdom och erfarenhet som vi bär på. Alla linjer och rynkor uppstår genom att våra känslor orsakar omedvetna, upprepade rörelser i våra ansiktsmuskler. Dessa rörelser manifesteras så småningom i en linje som finns där även när vi inte är i den känslan. Genom medvetenhet om våra känslor kan vi förändra vårt sätt att reagera, tänka och handla. När hämmande känslor frigörs slutar motsvarande ansiktsmuskler att upprepa sina automatiska rörelser och linjen kommer att mattas ut och ibland helt försvinna." www.neosoma.se

Kursen gav iallafall mig definitiv mersmak! Inte bara för att använda mig av i mitt klientarbete - utan lika mycket till privat ändamål, som t ex att läsa av mig själv och "ta tempen" på de livsprocesser av både positiv och negativ art, som ju direkt speglar sig i ansiktet. Tänk så mycket kunskap som finns kvar att ta del av!!!

Läs hela inlägget »


Vår nya lilla tronarvinge har fått sitt namn Estelle, som betyder stjärna. Och givetvis känns det då extra intressant för mig som är astrolog att se vad hennes födelsehoroskop speglar för personlighet, vilka behov hon har och vad utmaningarna i hennes liv skulle kunna komma att handla om.


Den exakta födelsetiden och födelseorten tillkännagavs av den stolte fadern prins Daniel till klockan 04:26 den 23 februari 2012 i Stockholm.

Vad gäller helhetsintrycken i Estelles horoskop vill jag först koncentrera mig på två mycket viktiga punkter: Ascendenten, som bland annat har med den yttre rollen, imagen utåt och uppträdandet att göra. Och den så kallade MC, som har med livsmål, ambitioner och yrkesroll att göra.

Med ascendenten i skyttens tecken och MC i skorpionens tecken så präglas Estelles yttre roll i världen och samhället av ett behov av spänning och en dragning till mer laddade och utmanande platser, roller och funktioner. Inget konventionellt och förutsägbart vardagsliv med dödande rutiner bör därmed locka henne. Här finns alltså en yttre "äventyrare" som vill spränga gränser och uppleva dramatik.

Den inre personligheten – symboliserad av solen och månen i fiskarnas tecken – visar på en helt annan, mer reflektiv, stillsam och inkännande sida med fokus på det inre livet och en självklar öppenhet för värden och upplevelser som inte alltid kan "mätas och vägas". Denna dragning till andra världar och förståelse för det mer subtila gör att hon, på grund av en stark intuition, kan vara duktig på att se det andra inte ser och både förstå och höra det outtalade.

Estelles horoskop utgörs sammantaget av en stark dominans av det så kallade vattenelementet, som genom denna inkännande förmåga och påverkbarhet – på gott och ont – innebär att hon lätt identifierar sig med andra personer och det hon möter. Hennes utmaning blir då att lära sig vara noga med gränssättande och att hålla isär vad som är hennes upplevelser och känslor, och vad som hör till andra, för att inte tappa bort sig själv.

Tystnad, stillhet och återkommande perioder av återhämtning är mycket nödvändigt för henne, för att hon skall må bra och kunna klara av den yttre rollen som pockar på och kräver spänning och aktivitet.

Denna starka dominans av vattenelementet gör också att hon kan ha en stark dragning till kreativt, konstärligt uttryckande liksom ett starkt andligt sökande. För henne är det inte tillräckligt med bara de materiella värdena. Hennes inre längtan är mycket stark, vilket innebär att det är viktigt att hon sätter fokus på sina drömmar och verkligen lever och följer sin egen sanning om hon skall känna att hon uttrycker och bejakar hela sig själv.

Estelles yrke, livsmål och engagemang kan dessutom vara kopplade till att på olika sätt gå på djupet, avslöja det fördolda och hemliga. Och därmed vara med om att skapa helande och pånyttfödelse.

Hennes kanske största utmaning handlar om att förena sin känslomässigt mycket inkännande och inlevelsefulla sida med behovet av att hävda sig känslomässigt – att alltså vara rak och tydlig och inte be om ursäkt för att hon känner som hon gör. Här finns alltså ett humör som inte får tryckas undan, utan hon bör lära sig hävda sina behov för att relationerna skall fungera på bästa sätt och för att hon själv skall må bra.

Även på det mentala och verbala planet bör Estelle förena den icke-verbala, ibland otydliga och svårgripbara kommunikationen, idéerna och planerna, med rakhet och direkthet. Och inte vara rädd för att hävda sina idéer och åsikter, utan stå på sig och istället ta strid för just dessa mer intuitiva idéer.

(Jag skrev denna astroprofil om prinsessan Estelle för tidningen "Nära" som publicrades 28/2)

Läs hela inlägget »

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

Etiketter