Uppdragsgivare:
 

Bland alla de uppdragsgivare jag haft genom åren som föreläsare och kursledare finns:

Ericson Microwave AB

Volvo AB, Göteborg

Trygghetsrådet

Svenska Pressbyrån AB

Liseberg AB

Svensk Handel AB

Försäkringskassan

DHR  

NHR 

Unga rörelsehindrade

samt ett flertal kommuner i Sverige där jag ofta och återkommande föreläst och lett studiedagar för t ex olika vårdgrupper.

Jag har under åren samarbetat med olika studieförbund och där lett kurser cirklar och haft föreläsningar. Medborgar-skolan, Vuxenskolan och Studiefrämjandet är några av dem jag samarbetar med. Jag håller sedan många år återkommande kurser på Masesgårdens Hälsohem i Dalarna. Dessutom så har jag föreläst för en mängd föreningar och olika sällskap under åren.