Recension:

Detta är en liten bok i ämnet personlig utveckling som resonerar kring begreppen glädje, rädsla, mod, medvetande etc. Oreheim menar att helt grundläggande för att skapa ett lyckligt liv, både för vår omgivning och för oss själva, är att vi älskar oss själva. Sina påståenden styrker hon

med citat som är hämtade från religion och psykologi, exempelvis buddhismen, Rollo May, Viktor Frankl, Gandhi. Bibelns bildspråk får också illustrera en del av tankarna.

Det hela är mycket klokt, mycket tänkvärt och säkert viktigt i denna tid av utbrändhet, stress och glädjelöshet. Vägen till lycka finns inom oss, inte i yttre ting som pengar,god hälsa, skönhet osv menar Oreheim.Boken visar hur vi kan förhålla oss och tänka, men saknar praktiska övningar. Agneta

Oreheim är socionom, kursledare i personlig utveckling och astrolog. Denna text bygger på hennes seminarier. Hon läser själv sin text på ett oklanderligt sätt.”

Sandra Palmer, Bibliotekstjänst, 2002